Hong Kong SFC licence institution AAO017, Credit Suisse (Hong Kong) Limited

These are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAO017 on the SFC website.

The JSON format for this data is here.

Get in touch for API access to all sorts of public Hong Kong data

Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer

Name Role Activity Start date End date
MORITA Sergio Takeo RO 1 2018-06-20
MORITA Sergio Takeo RO 4 2018-06-20
YANG Feng Sou 楊峯碩 RE 1 2018-06-19
YANG Feng Sou 楊峯碩 RE 2 2018-06-19
HIRAMATSU Takekazu RE 2 2018-06-12
YOU Zhen 游臻 RE 1 2018-06-11
YOU Zhen 游臻 RE 4 2018-06-11
ZHANG Xiaobin 張小彬 RE 1 2018-06-08
ZHANG Xiaobin 張小彬 RE 4 2018-06-08
ZHANG Xiaobin 張小彬 RE 6 2018-06-08
LI Weiwei RE 1 2018-06-07
LI Weiwei RE 4 2018-06-07
CHEESEMAN Robert Ross RE 1 2018-06-05
CHEESEMAN Robert Ross RE 2 2018-06-05
ZHEN Xi 甄希 RE 6 2018-06-04
GHARDE Atul Devendra RE 1 2018-05-29
GHARDE Atul Devendra RE 2 2018-05-29
MORGAN James Richard 穆冠匡 RE 1 2018-05-24
MORGAN James Richard 穆冠匡 RE 2 2018-05-24
YAP Tisha Soong Yee 葉宋兒 RE 1 2018-05-23
YAP Tisha Soong Yee 葉宋兒 RE 2 2018-05-23
HIRAMATSU Takekazu RE 1 2018-05-16
TSANG Carolyn Tin Wei 曾天惠 RE 1 2018-05-07
TSANG Carolyn Tin Wei 曾天惠 RE 4 2018-05-07
TSANG Carolyn Tin Wei 曾天惠 RE 6 2018-05-07
LAU Yan Ki, Patricia 劉恩琪 RO 1 2018-05-04
LAU Yan Ki, Patricia 劉恩琪 RO 2 2018-05-04
LAU Yan Ki, Patricia 劉恩琪 RO 4 2018-05-04
LI Menglun 李孟倫 RE 9 2018-04-25
SCHLOSSMACHER Werner RE 1 2018-04-23
ZHAO Edward RE 1 2018-04-23
HEYMAN Benjamin Daniel Peter RE 1 2018-04-23
HEYMAN Benjamin Daniel Peter RE 2 2018-04-23
SCHLOSSMACHER Werner RE 2 2018-04-23
ZHAO Edward RE 2 2018-04-23
SCHLOSSMACHER Werner RE 4 2018-04-23
HEYMAN Benjamin Daniel Peter RE 4 2018-04-23
SCHLOSSMACHER Werner RE 5 2018-04-23
HEYMAN Benjamin Daniel Peter RE 5 2018-04-23
CHUI Yuk Ming 徐旭明 RE 1 2018-04-10
CHUI Yuk Ming 徐旭明 RE 2 2018-04-10
BAO Lei 包蕾 RE 1 2018-04-04
BAO Lei 包蕾 RE 4 2018-04-04
KOST Alexander Stephen RE 2 2018-04-03
ZONG Yue 宗躍 RE 1 2018-03-26
ZONG Yue 宗躍 RE 4 2018-03-26
ZONG Yue 宗躍 RE 6 2018-03-26
ZHENG Xiaotian 鄭嘯天 RE 1 2018-03-21
LAM Calvin Chi-him 林子謙 RE 1 2018-03-21
LAM Calvin Chi-him 林子謙 RE 2 2018-03-21
ZHENG Xiaotian 鄭嘯天 RE 4 2018-03-21
ZHENG Xiaotian 鄭嘯天 RE 6 2018-03-21
CARTWRIGHT Edward Ian RE 1 2018-03-13
CARTWRIGHT Edward Ian RE 2 2018-03-13
NG Chun Hei 伍駿晞 RE 4 2018-03-13
YEOH Chye Chuan Eric 楊財泉 RE 1 2018-03-07
YEOH Chye Chuan Eric 楊財泉 RE 4 2018-03-07
BAO Lei 包蕾 RE 6 2018-03-07
WANG Yilin 王伊琳 RE 1 2018-03-06
WANG Yilin 王伊琳 RE 2 2018-03-06
WANG Yilin 王伊琳 RE 4 2018-03-06
CHAN Yu Cheung 陳宇翔 RE 1 2018-03-05
MILLS Robert George RO 1 2018-02-26
MILLS Robert George RO 2 2018-02-26
PAL Abhishek RE 1 2018-02-23
YANG Shi Ai 楊詩藹 RE 1 2018-02-23
PAL Abhishek RE 2 2018-02-23
YANG Shi Ai 楊詩藹 RE 2 2018-02-23
ZHANG Zhiwei 張智瑋 RE 4 2018-02-21
JIANG Zhuoyan 姜卓言 RE 4 2018-02-20
CHOI Wang Ngai 蔡弘毅 RE 1 2018-02-15
WANG Yinghui 王穎慧 RE 4 2018-02-15
CHOI Wang Ngai 蔡弘毅 RE 4 2018-02-15
CHOI Wang Ngai 蔡弘毅 RE 6 2018-02-15
TAN James Seng Yee 陳胂餘 RE 1 2018-02-14
TAN James Seng Yee 陳胂餘 RE 2 2018-02-14
TAI Ho Fung 戴浩峰 RE 1 2018-02-12
TAI Ho Fung 戴浩峰 RE 4 2018-02-12
TAI Ho Fung 戴浩峰 RE 6 2018-02-12
OUYANG Shirui 歐陽詩睿 RE 4 2018-02-09
FANG Wei 方巍 RE 4 2018-02-09
BHATTACHARYA Soumitra Samir RE 2 2018-02-08
WANG Yushen 王雨申 RE 4 2018-02-08
XU Peiyu 徐沛鈺 RE 4 2018-02-07
NACHAR Christelle RE 1 2018-02-05
LI Lu 李潞 RE 1 2018-02-05
NACHAR Christelle RE 2 2018-02-05
LI Lu 李潞 RE 4 2018-02-05
BHATTACHARYA Soumitra Samir RE 1 2018-01-30
SIU Kai Yun 蕭嘉茵 RE 9 2018-01-30
STEPHENS Anthony Jeetendra RE 1 2018-01-29
STEPHENS Anthony Jeetendra RE 2 2018-01-29
LAM Chui Fan 林翠芬 RE 4 2018-01-16
EL HICHERI Fayez RE 4 2018-01-16
CHADHA Prashant RE 5 2018-01-16
CHEUNG Tai Kam 章大今 RE 5 2018-01-16
LANDAIS Francois Michel Florent RE 5 2018-01-16
EL HICHERI Fayez RE 5 2018-01-16
CHEN Kai Yun 陳凱筠 RE 1 2018-01-15
CHEN Kai Yun 陳凱筠 RE 4 2018-01-15
CHANG Chih Hsuan 張植瑄 RE 4 2018-01-15
CHEN Kai Yun 陳凱筠 RE 6 2018-01-15
XIE Yunqi 謝芸琪 RE 1 2018-01-08
ZIZI Adil RE 1 2018-01-08
LEE Yik Long 李奕朗 RE 1 2018-01-08
ZIZI Adil RE 2 2018-01-08
LEE Yik Long 李奕朗 RE 2 2018-01-08
XIE Yunqi 謝芸琪 RE 4 2018-01-08
LEE Yik Long 李奕朗 RE 4 2018-01-08
ZIZI Adil RE 4 2018-01-08
TAN Mabelyn RE 1 2018-01-02
TAN Mabelyn RE 2 2018-01-02
GUPTA Shivam RO 1 2017-12-20
GUPTA Shivam RO 2 2017-12-20
KWAN Boon Yee 關本怡 RE 1 2017-12-14
KWAN Boon Yee 關本怡 RE 4 2017-12-14
JENKINS Jonathan James Broderick RO 1 2017-12-08
HOWE Christian John RO 1 2017-12-08
HOWE Christian John RO 2 2017-12-08
HOWE Christian John RO 4 2017-12-08
NING Pui Yu 甯珮瑜 RE 1 2017-12-07
NING Pui Yu 甯珮瑜 RE 2 2017-12-07
FANG Fang 方方 RE 9 2017-12-07
WELLS Alan Frank RE 1 2017-12-05
WELLS Alan Frank RE 2 2017-12-05
WEI Yi 韋熠 RE 1 2017-12-01
WEI Yi 韋熠 RE 4 2017-12-01
WEI Yi 韋熠 RE 6 2017-12-01
DUAN Shu 段抒 RE 1 2017-11-24
LIU Rui 刘睿 RE 1 2017-11-24
LIU Rui 刘睿 RE 4 2017-11-24
DUAN Shu 段抒 RE 4 2017-11-24
LIU Rui 刘睿 RE 6 2017-11-24
DUAN Shu 段抒 RE 6 2017-11-24
LI Zhangyun 李章筠 RE 4 2017-11-23
ZHAO He 趙禾 RE 1 2017-11-20
ZHAO He 趙禾 RE 4 2017-11-20
ZHAO He 趙禾 RE 6 2017-11-20
NG Chun Wai 吳俊威 RO 1 2017-11-15
NG Chun Wai 吳俊威 RO 2 2017-11-15
WONG Ka Man 黃嘉敏 RE 1 2017-11-09
YANG Mi 楊宓 RE 1 2017-11-09
WONG Ka Man 黃嘉敏 RE 4 2017-11-09
YANG Mi 楊宓 RE 4 2017-11-09
WONG Ka Man 黃嘉敏 RE 6 2017-11-09
YANG Mi 楊宓 RE 6 2017-11-09
SUN Huang 孫璜 RE 1 2017-11-08
SUN Huang 孫璜 RE 4 2017-11-08
SUN Huang 孫璜 RE 6 2017-11-08
CHEN Jianping 陳建萍 RE 4 2017-11-06
YU Tianbo RE 4 2017-10-31
YUAN Yixuan 袁怡萱 RE 1 2017-10-27
YUAN Yixuan 袁怡萱 RE 4 2017-10-27
YUAN Yixuan 袁怡萱 RE 6 2017-10-27
SHAO Ying 邵瑩 RE 4 2017-10-26
MENG Zhe 孟喆 RE 1 2017-10-20
MENG Zhe 孟喆 RE 4 2017-10-20
MENG Zhe 孟喆 RE 6 2017-10-20
HUANG Mingmin 黃明旻 RE 1 2017-10-18
HUANG Mingmin 黃明旻 RE 4 2017-10-18
LUO Yang 駱陽 RE 4 2017-10-18
HUANG Mingmin 黃明旻 RE 6 2017-10-18
TAN Tian 譚天 RE 1 2017-10-17
RIOU Clement Vincent Jean RE 1 2017-10-17
RIOU Clement Vincent Jean RE 4 2017-10-17
TAN Tian 譚天 RE 4 2017-10-17
RIOU Clement Vincent Jean RE 6 2017-10-17
TAN Tian 譚天 RE 6 2017-10-17
WANG Liliang 王李樑 RE 1 2017-10-16
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RE 1 2017-10-16
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RE 2 2017-10-16
FU Kaidi 傅凱迪 RE 4 2017-10-16
WANG Liliang 王李樑 RE 4 2017-10-16
WANG Liliang 王李樑 RE 6 2017-10-16
HOSIE Neil Cameron RO 1 2017-09-21
CHEN Yalei 陳亞雷 RE 4 2017-09-21
HOSIE Neil Cameron RO 4 2017-09-21
TAN Michael June Kiat RE 1 2017-09-20
LEE Jooho RE 2 2017-09-20
LI Erpeng 李爾鵬 RE 4 2017-09-19
HILL Louisa Alice RE 1 2017-09-14
HILL Louisa Alice RE 2 2017-09-14
SEOK Seung Wook 石承煜 RE 4 2017-09-13
SEO Se Heun 徐世憲 RE 1 2017-09-11
SEO Se Heun 徐世憲 RE 4 2017-09-11
SEO Se Heun 徐世憲 RE 6 2017-09-11
PENG Cheng 彭程 RE 1 2017-09-08
DING Ding 丁丁 RE 1 2017-09-08
LIU Hanyi 劉涵一 RE 1 2017-09-08
YU Qining 玉琪宁 RE 1 2017-09-08
WU Shiqi 吳詩琪 RE 1 2017-09-08
GOH Jia Yi RE 1 2017-09-08
YANG Po Jen 楊博任 RE 1 2017-09-08
LIN Zhe 林哲 RE 1 2017-09-08
HU Renyun 胡人允 RE 1 2017-09-08
HU Renyun 胡人允 RE 4 2017-09-08
DING Ding 丁丁 RE 4 2017-09-08
YANG Po Jen 楊博任 RE 4 2017-09-08
LIU Hanyi 劉涵一 RE 4 2017-09-08
WU Shiqi 吳詩琪 RE 4 2017-09-08
GOH Jia Yi RE 4 2017-09-08
PENG Cheng 彭程 RE 4 2017-09-08
LIN Zhe 林哲 RE 4 2017-09-08
YU Qining 玉琪宁 RE 4 2017-09-08
PENG Cheng 彭程 RE 6 2017-09-08
YU Qining 玉琪宁 RE 6 2017-09-08
LIN Zhe 林哲 RE 6 2017-09-08
DING Ding 丁丁 RE 6 2017-09-08
YANG Po Jen 楊博任 RE 6 2017-09-08
HU Renyun 胡人允 RE 6 2017-09-08
GOH Jia Yi RE 6 2017-09-08
WU Shiqi 吳詩琪 RE 6 2017-09-08
LIU Hanyi 劉涵一 RE 6 2017-09-08
SHAN Ling 單灵 RE 1 2017-09-07
SHAN Ling 單灵 RE 4 2017-09-07
SHAN Ling 單灵 RE 6 2017-09-07
LU Nan 陸南 RE 1 2017-09-05
LU Nan 陸南 RE 4 2017-09-05
LU Nan 陸南 RE 6 2017-09-05
YIU Sze To 饒斯韜 RE 1 2017-09-04
SIETTE Juliet RE 1 2017-09-04
GUILLEMINOT-SIMON Bastien Pierre RE 1 2017-09-04
JANAMANCHI Siddardha RE 1 2017-09-04
JANAMANCHI Siddardha RE 2 2017-09-04
GUILLEMINOT-SIMON Bastien Pierre RE 2 2017-09-04
SIETTE Juliet RE 4 2017-09-04
YIU Sze To 饒斯韜 RE 4 2017-09-04
XIE Shuangquan 謝双全 RE 4 2017-09-04
YIU Sze To 饒斯韜 RE 6 2017-09-04
ZHEN Xi 甄希 RE 1 2017-08-29
YANG Nan 楊楠 RE 1 2017-08-29
ZHU Jialei 朱佳蕾 RE 1 2017-08-29
LI Mengze 李梦澤 RE 1 2017-08-29
GE Yingming 葛鶯鳴 RE 1 2017-08-29
TANG Nancy RE 1 2017-08-29
HO Hiu Kan, Kenneth 何曉勤 RE 1 2017-08-29
TANG Yu 唐毓 RE 1 2017-08-29
TANG Nancy RE 2 2017-08-29
GE Yingming 葛鶯鳴 RE 4 2017-08-29
YANG Nan 楊楠 RE 4 2017-08-29
TANG Yu 唐毓 RE 4 2017-08-29
CHONG Yiu Hung, Thomas 莊耀鴻 RE 4 2017-08-29
ZHEN Xi 甄希 RE 4 2017-08-29
HO Hiu Kan, Kenneth 何曉勤 RE 4 2017-08-29
TANG Nancy RE 4 2017-08-29
LI Mengze 李梦澤 RE 4 2017-08-29
ZHU Jialei 朱佳蕾 RE 4 2017-08-29
GE Yingming 葛鶯鳴 RE 6 2017-08-29
KOST Alexander Stephen RE 1 2017-08-24
TAM Cheuk Yiu, Charmaine 譚卓瑤 RE 1 2017-08-22
TAM Cheuk Yiu, Charmaine 譚卓瑤 RE 2 2017-08-22
LEE Kwai Yin 李桂賢 RE 4 2017-08-22
KELLY Patrick Cahill RO 1 2017-08-17
KELLY Patrick Cahill RO 2 2017-08-17
KELLY Patrick Cahill RO 4 2017-08-17
VIRANI Adil RO 1 2017-08-16
VIRANI Adil RO 2 2017-08-16
ZHOU Haote 周浩特 RE 4 2017-08-16
JIANG Qinglin 姜青琳 RE 4 2017-08-16
LIU Yuchen 劉宇晨 RE 4 2017-08-16
LI Tianrun 李天潤 RE 4 2017-08-16
PU Lingxiao 浦凌霄 RE 1 2017-08-15
PU Lingxiao 浦凌霄 RE 2 2017-08-15
CHIU Shing Fung 趙城鋒 RE 1 2017-08-14
CHIU Shing Fung 趙城鋒 RE 2 2017-08-14
KIM Jooyoung 金柱咏 RE 1 2017-08-10
KIM Jooyoung 金柱咏 RE 4 2017-08-10
KIM Jooyoung 金柱咏 RE 6 2017-08-10
XIAO Xiao 肖晓 RE 1 2017-08-07
XIAO Xiao 肖晓 RE 4 2017-08-07
XIAO Xiao 肖晓 RE 6 2017-08-07
LAU Ka Tsun 劉嘉浚 RE 1 2017-08-03
CHADHA Prashant RE 1 2017-08-03
CHADHA Prashant RE 2 2017-08-03
CHADHA Prashant RE 4 2017-08-03
LAU Ka Tsun 劉嘉浚 RE 4 2017-08-03
LAU Ka Tsun 劉嘉浚 RE 6 2017-08-03
LIAO Jiayuan 廖嘉源 RE 1 2017-08-01
LIAO Jiayuan 廖嘉源 RE 4 2017-08-01
GU Hao 顧昊 RE 1 2017-07-26
NG Kwok Lun 吳國倫 RE 1 2017-07-26
NG Kwok Lun 吳國倫 RE 2 2017-07-26
GU Hao 顧昊 RE 4 2017-07-26
GU Hao 顧昊 RE 6 2017-07-26
CHEN Ze 陳澤 RE 1 2017-07-24
CHEN Ze 陳澤 RE 4 2017-07-24
CHEN Ze 陳澤 RE 6 2017-07-24
HOSIE Neil Cameron RE 2 2017-07-17
HUANG Jinzi 黃金梓 RE 1 2017-07-14
HUANG Jinzi 黃金梓 RE 4 2017-07-14
CHEN Boyang 陳博揚 RE 1 2017-07-11
LIM Kin Yung 林健湧 RE 1 2017-07-11
HU Yang 胡洋 RE 1 2017-07-11
LIM Kin Yung 林健湧 RE 2 2017-07-11
CHEN Boyang 陳博揚 RE 4 2017-07-11
HU Yang 胡洋 RE 4 2017-07-11
CHEN Boyang 陳博揚 RE 6 2017-07-11
HU Yang 胡洋 RE 6 2017-07-11
CHUEN Jeanine Jing Yin 全正言 RE 1 2017-07-07
CHUEN Jeanine Jing Yin 全正言 RE 4 2017-07-07
CHUEN Jeanine Jing Yin 全正言 RE 6 2017-07-07
XIE Yijing 謝奕菁 RE 1 2017-06-30
XIE Yijing 謝奕菁 RE 4 2017-06-30
CHANG Li 常立 RE 1 2017-06-23
CHANG Li 常立 RE 4 2017-06-23
CHANG Li 常立 RE 9 2017-06-23
CHOW Pei San 周佩珊 RE 4 2017-06-14
HSU Tien Heng 徐天珩 RE 1 2017-06-05
HSU Tien Heng 徐天珩 RE 4 2017-06-05
HSU Tien Heng 徐天珩 RE 6 2017-06-05
LI Xiao 李皛 RE 1 2017-06-01
LI Xiao 李皛 RE 4 2017-06-01
LI Xiao 李皛 RE 9 2017-06-01
NG Kwong Man 吳光民 RE 1 2017-05-29
NG Kwong Man 吳光民 RE 2 2017-05-29
PANG Jun Keng 彭俊鏗 RE 1 2017-05-25
LAI Yu Shing Maximilian 黎禹承 RE 1 2017-05-23
LAI Yu Shing Maximilian 黎禹承 RE 2 2017-05-23
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 1 2017-04-28
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 4 2017-04-28
LIANG Lining 梁立寧 RE 1 2017-04-25
LIANG Lining 梁立寧 RE 4 2017-04-25
LIANG Lining 梁立寧 RE 6 2017-04-25
WANG Qing 王青 RO 9 2017-04-19
SHUM Alan Yuk Fai 沈旭輝 RE 1 2017-03-23
SHUM Alan Yuk Fai 沈旭輝 RE 2 2017-03-23
JIN Chenghua 金成華 RE 1 2017-03-17
JIN Chenghua 金成華 RE 4 2017-03-17
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RO 1 2017-03-08
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RO 4 2017-03-08
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RO 9 2017-03-08
KOH Boon Wee 許汶偉 RE 1 2017-03-06
KOH Boon Wee 許汶偉 RE 2 2017-03-06
CHIN Hyun-Joon 陳玄峻 RE 1 2017-03-01
CHIN Hyun-Joon 陳玄峻 RE 4 2017-03-01
WANG Qing 王青 RO 1 2017-02-28
WANG Qing 王青 RO 2 2017-02-28
MURATA Takuya RE 1 2017-02-27
SIT Kin Fung 薛健鋒 RE 1 2017-02-27
SIT Kin Fung 薛健鋒 RE 2 2017-02-27
SIT Kin Fung 薛健鋒 RE 4 2017-02-27
MURATA Takuya RE 4 2017-02-27
KAUTZKY Christina Marie RE 1 2017-02-23
KAUTZKY Christina Marie RE 4 2017-02-23
LAI Kong Keung Louis 黎江強 RE 2 2017-02-20
LEE Jooho RO 1 2017-02-17
LEE Jooho RO 4 2017-02-17
LAU Wai Chun 劉偉駿 RE 9 2017-02-10
POON Shing Chi 潘承智 RE 9 2017-02-10
MA Kit Sum Isis 馬潔芯 RE 9 2017-02-10
OH Seung Joo 吳昇宙 RO 1 2017-02-07
AMATANI Satoshi RE 1 2017-02-07
AMATANI Satoshi RE 2 2017-02-07
OH Seung Joo 吳昇宙 RO 4 2017-02-07
OH Seung Joo 吳昇宙 RO 6 2017-02-07
CHIN Abel Yoon Sern RE 1 2017-02-03
CHIN Abel Yoon Sern RE 4 2017-02-03
WONG Qiao Yi Jephine Tania RE 1 2017-01-25
WONG Qiao Yi Jephine Tania RE 2 2017-01-25
LEE Jung Il RE 1 2017-01-24
LEE Jung Il RE 4 2017-01-24
LEE Jung Il RE 6 2017-01-24
LIAN Bo 連勃 RE 1 2017-01-23
LIAN Bo 連勃 RE 4 2017-01-23
LIAN Bo 連勃 RE 6 2017-01-23
CHANG Chun Ming, Jeffrey 張浚銘 RE 1 2017-01-16
CHANG Chun Ming, Jeffrey 張浚銘 RE 2 2017-01-16
WONG Kok Hung 黃國雄 RO 1 2017-01-11
LI Shangjun 李尚駿 RE 4 2017-01-11
XU Peijiu 徐佩玖 RE 4 2017-01-11
WONG Kok Hung 黃國雄 RO 4 2017-01-11
LAM Hei Yu Beatrice 林禧妤 RE 4 2017-01-11
LEVIN Michael RO 9 2017-01-11
YEUNG Chin Fai 楊展煇 RE 1 2017-01-06
YEUNG Chin Fai 楊展煇 RE 2 2017-01-06
PERRIGNON Matthew William RE 1 2016-12-23
PERRIGNON Matthew William RE 4 2016-12-23
ILDERTON Howard Graydon Rodney RE 1 2016-12-22
ILDERTON Howard Graydon Rodney RE 2 2016-12-22
TSANG Hoi Lam Anne 曾凱琳 RE 1 2016-12-21
TSANG Hoi Lam Anne 曾凱琳 RE 2 2016-12-21
WU Shanshan 伍珊珊 RE 1 2016-12-19
WU Shanshan 伍珊珊 RE 2 2016-12-19
YANG Yue 楊悅 RE 1 2016-12-13
LI Wenwen 李雯雯 RE 1 2016-12-13
LI Wenwen 李雯雯 RE 4 2016-12-13
PAN Xingdong 潘醒東 RE 1 2016-12-09
PAN Xingdong 潘醒東 RE 4 2016-12-09
PAN Xingdong 潘醒東 RE 6 2016-12-09
MATHUR Rajnish Dayal RO 1 2016-12-08
MATHUR Rajnish Dayal RO 2 2016-12-08
MATHUR Rajnish Dayal RO 4 2016-12-08
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 RE 1 2016-12-06
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 RE 2 2016-12-06
WANG Pingping 王平平 RE 1 2016-12-05
WANG Pingping 王平平 RE 4 2016-12-05
WANG Pingping 王平平 RE 6 2016-12-05
XU Linyi 徐林藝 RE 6 2016-11-30
SIM Jeong Soo RE 9 2016-11-29
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 RE 4 2016-11-16
LANDAIS Francois Michel Florent RE 1 2016-11-15
LANDAIS Francois Michel Florent RE 2 2016-11-15
LANDAIS Francois Michel Florent RE 4 2016-11-15
ZHAO Yue 趙越 RE 9 2016-11-09
LI Honggui 李宏貴 RE 1 2016-10-24
LI Honggui 李宏貴 RE 4 2016-10-24
LI Honggui 李宏貴 RE 6 2016-10-24
KIM Minsang RE 1 2016-10-13
KIM Minsang RE 4 2016-10-13
KIM Minsang RE 6 2016-10-13
RAO Ashish Kishore RE 1 2016-10-05
RAO Ashish Kishore RE 4 2016-10-05
CHAN Ting Him 陳霆謙 RE 1 2016-09-19
CHAN Ting Him 陳霆謙 RE 2 2016-09-19
TAN Ruishen 譚銳燊 RE 1 2016-09-15
TAN Ruishen 譚銳燊 RE 4 2016-09-15
TAN Ruishen 譚銳燊 RE 6 2016-09-15
TU Lei 涂雷 RE 1 2016-09-14
CHEN Hui 陳慧 RE 1 2016-09-14
CHEN Hui 陳慧 RE 4 2016-09-14
TU Lei 涂雷 RE 4 2016-09-14
CHEN Hui 陳慧 RE 6 2016-09-14
KIM Jeeseok 金知奭 RE 1 2016-09-13
KIM Jeeseok 金知奭 RE 4 2016-09-13
KIM Jeeseok 金知奭 RE 6 2016-09-13
LEE Sang Yup RO 1 2016-09-12
XU Nuo 许诺 RE 1 2016-09-12
LUK Sum Kin 陸琛健 RE 1 2016-09-12
LEE Sang Yup RO 4 2016-09-12
LUK Sum Kin 陸琛健 RE 4 2016-09-12
XU Nuo 许诺 RE 4 2016-09-12
LI Mengna 李蒙娜 RE 4 2016-09-12
LUK Sum Kin 陸琛健 RE 6 2016-09-12
XU Nuo 许诺 RE 6 2016-09-12
LI Mengna 李蒙娜 RE 6 2016-09-12
XU Zhi 徐陟 RE 1 2016-09-08
QIN Tian 钦天 RE 1 2016-09-08
XU Zhi 徐陟 RE 4 2016-09-08
QIN Tian 钦天 RE 4 2016-09-08
QIN Tian 钦天 RE 6 2016-09-08
GIUDICE Matteo 朱瑪竇 RE 1 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RO 1 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RO 4 2016-09-07
GIUDICE Matteo 朱瑪竇 RE 4 2016-09-07
GIUDICE Matteo 朱瑪竇 RE 6 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RO 6 2016-09-07
CAI Shuting 蔡舒婷 RE 1 2016-09-06
LIU Yang 刘杨 RE 1 2016-09-06
LIU Yang 刘杨 RE 4 2016-09-06
CAI Shuting 蔡舒婷 RE 4 2016-09-06
CAI Shuting 蔡舒婷 RE 6 2016-09-06
LIU Yang 刘杨 RE 6 2016-09-06
LUI Chun Wai Jervis 呂俊為 RO 1 2016-09-02
CHEUNG Tai Kam 章大今 RE 4 2016-08-31
YEUNG Edwin Chun Yue 楊鎮宇 RE 1 2016-08-29
YEUNG Edwin Chun Yue 楊鎮宇 RE 2 2016-08-29
CHAURASIA Sanjeev RO 1 2016-08-24
CHAURASIA Sanjeev RO 4 2016-08-24
CHAURASIA Sanjeev RO 6 2016-08-24
CHAN Wai 陳威 RE 1 2016-08-17
CHAN Wai 陳威 RE 4 2016-08-17
CHAN Wai 陳威 RE 6 2016-08-17
JIN Meng 金夢 RE 1 2016-08-12
JIN Meng 金夢 RE 4 2016-08-12
CHEN Cheuk Yip Jason 陳卓業 RE 1 2016-08-09
CHEN Cheuk Yip Jason 陳卓業 RE 2 2016-08-09
SHI Xiaoqing 石曉晴 RE 4 2016-08-05
DEISS Christian Philipp RO 1 2016-08-03
DEISS Christian Philipp RO 4 2016-08-03
DEISS Christian Philipp RO 6 2016-08-03
WEI Chen 魏辰 RE 1 2016-08-02
NO Patrick RE 1 2016-08-01
NO Patrick RE 4 2016-08-01
NO Patrick RE 6 2016-08-01
TAO Di Dylon 陶迪 RE 1 2016-07-29
TAO Di Dylon 陶迪 RE 2 2016-07-29
ZHU Yu Qiang 朱彧強 RE 1 2016-07-22
ZHU Yu Qiang 朱彧強 RE 4 2016-07-22
ZHU Yu Qiang 朱彧強 RE 6 2016-07-22
VALLE CORRER Giorgio RE 1 2016-07-19
VALLE CORRER Giorgio RE 4 2016-07-19
VALLE CORRER Giorgio RE 6 2016-07-19
CHUNG Wilson James Ka Lun 鍾家綸 RE 1 2016-07-15
CHUNG Wilson James Ka Lun 鍾家綸 RE 2 2016-07-15
WANG Songzhou 王菘州 RE 1 2016-07-13
TAN Michael Boon Suan RO 1 2016-07-05
TAN Michael Boon Suan RO 4 2016-07-05
TAN Michael Boon Suan RO 6 2016-07-05
PUTLER Oliver Geoffrey John RE 1 2016-06-27
PUTLER Oliver Geoffrey John RE 2 2016-06-27
HUANG Xiang 黃翔 RO 4 2016-06-22
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 RO 1 2016-06-15
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 RO 2 2016-06-15
PATEL Divyesh Dineshchandra RE 2 2016-06-10
LEE Kwan Chak 李君澤 RE 1 2016-06-08
LEE Kwan Chak 李君澤 RE 4 2016-06-08
LEE Kwan Chak 李君澤 RE 6 2016-06-08
HUANG Chung-yu RE 1 2016-06-02
AU-YEUNG Brenda 歐陽尚怡 RE 1 2016-05-31
AU-YEUNG Brenda 歐陽尚怡 RE 2 2016-05-31
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 1 2016-05-24
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 4 2016-05-24
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 6 2016-05-24
ZHANG Lin 張琳 RE 1 2016-05-19
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RO 1 2016-05-06
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RO 4 2016-05-06
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RO 6 2016-05-06
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 1 2016-05-04
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 4 2016-05-04
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 6 2016-05-04
AUGARDE Thomas William RE 1 2016-04-26
AUGARDE Thomas William RE 2 2016-04-26
LEE Adrian Tze Him 李子謙 RE 4 2016-04-22
LEE Adrian Tze Him 李子謙 RE 6 2016-04-22
CHU Bryan Ming Ho 朱明浩 RE 1 2016-04-18
WANG Xinting 王欣婷 RE 1 2016-04-12
WANG Xinting 王欣婷 RE 4 2016-04-12
WANG Xinting 王欣婷 RE 6 2016-04-12
YIN Wenbo 尹聞博 RE 1 2016-04-08
YIN Wenbo 尹聞博 RE 4 2016-04-08
YIN Wenbo 尹聞博 RE 6 2016-04-08
SO Hin Hang 蘇顯衡 RE 1 2016-04-01
SO Hin Hang 蘇顯衡 RE 2 2016-04-01
TSE Kwong Yuen 謝光遠 RE 1 2016-03-31
TSE Kwong Yuen 謝光遠 RE 4 2016-03-31
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RO 1 2016-03-17
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RO 4 2016-03-17
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RO 6 2016-03-17
LAU Wai Chun 劉偉駿 RE 1 2016-03-07
LAU Wai Chun 劉偉駿 RE 4 2016-03-07
POON Shing Chi 潘承智 RE 1 2016-03-03
POON Shing Chi 潘承智 RE 4 2016-03-03
CHUI King Wai 徐經緯 RO 1 2016-02-16
CHUI King Wai 徐經緯 RO 4 2016-02-16
CHUI King Wai 徐經緯 RO 6 2016-02-16
AU Cherie Tsui Yee 區翠兒 RE 1 2016-01-28
AU Cherie Tsui Yee 區翠兒 RE 2 2016-01-28
CHEN Yun 陳韵 RE 4 2016-01-21
KAYE Patrick Jon RE 1 2016-01-13
PATEL Divyesh Dineshchandra RE 1 2016-01-13
KAYE Patrick Jon RE 4 2016-01-13
ZHOU Tianyu 周天宇 RE 4 2016-01-05
CHAN Lok Kan 陳諾勤 RE 4 2016-01-05
JI Jiqing 季季青 RE 4 2016-01-05
SHEN Liang 沈亮 RE 4 2016-01-05
YAN Yishu 嚴亦舒 RE 4 2016-01-05
MARRIOTT Henry Robert Philip RE 1 2016-01-04
MARRIOTT Henry Robert Philip RE 2 2016-01-04
MAK Hoi Kiu Sonia 麥凱翹 RE 4 2015-12-30
USASZ Timothy David RE 1 2015-12-21
LEE Shiu Wo Victor 利兆和 RE 1 2015-12-14
LEE Shiu Wo Victor 利兆和 RE 2 2015-12-14
KAO Richard 高敬倫 RO 1 2015-12-10
KAO Richard 高敬倫 RO 4 2015-12-10
KAO Richard 高敬倫 RO 6 2015-12-10
LAW Kwok Tai 羅國泰 RO 6 2015-12-01
CHU Tat Chee 朱達之 RO 1 2015-11-24
CHU Tat Chee 朱達之 RO 4 2015-11-24
CHU Tat Chee 朱達之 RO 6 2015-11-24
LAU Yan Ho, Adrian 劉恩豪 RE 1 2015-11-19
LAU Yan Ho, Adrian 劉恩豪 RE 2 2015-11-19
SHENK Scott Martin RO 2 2015-11-10
MA Kit Sum Isis 馬潔芯 RE 1 2015-11-02
MA Kit Sum Isis 馬潔芯 RE 4 2015-11-02
CHAU Man Fai, Eric 周民輝 RE 1 2015-10-29
CHAU Man Fai, Eric 周民輝 RE 2 2015-10-29
YIP Wing Kei 葉永基 RE 1 2015-10-15
YIP Wing Kei 葉永基 RE 4 2015-10-15
YIP Wing Kei 葉永基 RE 6 2015-10-15
ZHONG Jianxi 仲劍曦 RE 1 2015-10-12
ZHONG Jianxi 仲劍曦 RE 4 2015-10-12
ZHONG Jianxi 仲劍曦 RE 6 2015-10-12
YE Xiao 叶晓 RE 1 2015-10-05
YE Xiao 叶晓 RE 4 2015-10-05
WONG Hiu King 王曉琼 RE 4 2015-10-05
YE Xiao 叶晓 RE 6 2015-10-05
ZHOU Cheng 周成 RE 4 2015-09-30
NA Xiaona 那小娜 RE 1 2015-09-24
LEE Wee Mun Kenneth 李偉文 RE 1 2015-09-22
LEE Wee Mun Kenneth 李偉文 RE 4 2015-09-22
LEE Wee Mun Kenneth 李偉文 RE 6 2015-09-22
LAW Kwok Tai 羅國泰 RE 1 2015-09-21
LAW Kwok Tai 羅國泰 RE 4 2015-09-21
MOHAMED HYFFNY Elly Nurhannah Binti RE 1 2015-09-08
MOHAMED HYFFNY Elly Nurhannah Binti RE 2 2015-09-08
LI Qian 李倩 RE 1 2015-09-07
LI Qian 李倩 RE 4 2015-09-07
LI Qian 李倩 RE 6 2015-09-07
LI Bryan Chee Keung 李自強 RE 1 2015-08-25
LI Bryan Chee Keung 李自強 RE 4 2015-08-25
LI Bryan Chee Keung 李自強 RE 6 2015-08-25
ZHAO Yue 趙越 RE 1 2015-08-20
ZHAO Yue 趙越 RE 2 2015-08-20
HUANG Min 黃敏 RE 1 2015-08-11
HUANG Min 黃敏 RE 4 2015-08-11
INCI Ufuk Dany RE 1 2015-08-10
INCI Ufuk Dany RE 2 2015-08-10
LEE Tsz Kit 李梓杰 RE 1 2015-07-23
LEE Tsz Kit 李梓杰 RE 4 2015-07-23
LEE Tsz Kit 李梓杰 RE 6 2015-07-23
SHEN Hu 沈乎 RE 4 2015-07-21
LI Gang 李綱 RE 1 2015-07-08
LI Gang 李綱 RE 4 2015-07-08
WU Hon Yuen Ivan 胡漢源 RE 1 2015-06-01
WU Hon Yuen Ivan 胡漢源 RE 2 2015-06-01
LAUNAY Thomas RE 1 2015-05-26
LAUNAY Thomas RE 2 2015-05-26
GU Tianxing 頤天行 RE 1 2015-05-18
GU Tianxing 頤天行 RE 4 2015-05-18
GU Tianxing 頤天行 RE 6 2015-05-18
WANG Chu 王楚 RE 1 2015-05-15
WANG Chu 王楚 RE 4 2015-05-15
WANG Chu 王楚 RE 6 2015-05-15
ZHANG Rui 張睿 RE 1 2015-05-13
ZHANG Rui 張睿 RE 2 2015-05-13
EDWARDS Samuel Anthony RE 1 2015-05-07
EDWARDS Samuel Anthony RE 2 2015-05-07
TSUI Tsz Yan 徐芷欣 RE 4 2015-04-17
DEWAN Sukrit RE 1 2015-03-16
PAUTROT Sebastien, Michael RE 1 2015-03-16
PAUTROT Sebastien, Michael RE 4 2015-03-16
DEWAN Sukrit RE 4 2015-03-16
DEWAN Sukrit RE 6 2015-03-16
XU Xiaohui 徐曉慧 RE 1 2015-03-13
CHEUNG Kat Cheung 張吉祥 RE 1 2015-03-13
CHEUNG Kat Cheung 張吉祥 RE 2 2015-03-13
XU Xiaohui 徐曉慧 RE 4 2015-03-13
XU Xiaohui 徐曉慧 RE 6 2015-03-13
CHONG Cheung Chun 莊翔俊 RE 1 2015-03-11
CHONG Cheung Chun 莊翔俊 RE 2 2015-03-11
SEOK Seung Wook 石承煜 RE 1 2015-03-05
SEOK Seung Wook 石承煜 RE 2 2015-03-05
LI Mengna 李蒙娜 RE 1 2015-02-17
UPADHYAY Saurabh RE 1 2015-02-06
UPADHYAY Saurabh RE 2 2015-02-06
LI Yuen Shan, Sandi 李苑姍 RE 1 2015-01-16
LI Yuen Shan, Sandi 李苑姍 RE 4 2015-01-16
LI Yuen Shan, Sandi 李苑姍 RE 6 2015-01-16
LIU Zhipeng 劉知朋 RE 1 2015-01-12
LIU Zhipeng 劉知朋 RE 4 2015-01-12
LIU Zhipeng 劉知朋 RE 6 2015-01-12
LE Thuy Trang RE 4 2015-01-05
TANG Shukong 唐書空 RE 1 2014-12-08
TANG Shukong 唐書空 RE 4 2014-12-08
TANG Shukong 唐書空 RE 6 2014-12-08
XU Tianyi 胥天一 RE 1 2014-11-26
XU Tianyi 胥天一 RE 2 2014-11-26
VELAKACHARLA Aditi RE 1 2014-11-21
BLOXHAM Thomas Charles RE 1 2014-11-21
BLOXHAM Thomas Charles RE 2 2014-11-21
VELAKACHARLA Aditi RE 2 2014-11-21
DING Min 丁敏 RE 1 2014-11-04
DING Min 丁敏 RE 2 2014-11-04
PAPAVOINE Nicolas Henri Jean RE 1 2014-11-03
LAI Kong Keung Louis 黎江強 RE 1 2014-11-03
PAPAVOINE Nicolas Henri Jean RE 2 2014-11-03
LAI Kong Keung Louis 黎江強 RE 4 2014-11-03
PAPAVOINE Nicolas Henri Jean RE 4 2014-11-03
CHIA Wen Yi 謝文義 RO 1 2014-10-16
CHIA Wen Yi 謝文義 RO 4 2014-10-16
SOONG Eik Hung 宋奕衡 RE 1 2014-09-16
SOONG Eik Hung 宋奕衡 RE 4 2014-09-16
SOONG Eik Hung 宋奕衡 RE 6 2014-09-16
LEUNG Keith Koon Chung 梁冠聰 RE 1 2014-09-03
LEUNG Keith Koon Chung 梁冠聰 RE 4 2014-09-03
LEUNG Keith Koon Chung 梁冠聰 RE 6 2014-09-03
KIM Dong Chan RE 1 2014-09-01
KIM Dong Chan RE 2 2014-09-01
CHAN Tik Wai 陳迪偉 RE 1 2014-08-27
CHENG Wai Yam 鄭煒欽 RE 1 2014-08-27
CHAN Tik Wai 陳迪偉 RE 2 2014-08-27
CHENG Wai Yam 鄭煒欽 RE 4 2014-08-27
CHENG Wai Yam 鄭煒欽 RE 6 2014-08-27
MAHESHWARI Saurabh RE 1 2014-08-26
MAHESHWARI Saurabh RE 2 2014-08-26
MA Weiji 馬維驥 RE 1 2014-08-19
MA Weiji 馬維驥 RE 4 2014-08-19
MA Weiji 馬維驥 RE 6 2014-08-19
LU Yan 路妍 RE 1 2014-08-12
LU Yan 路妍 RE 2 2014-08-12
WONG Sek Wai, Samuel RE 1 2014-08-11
GAU Ruyin 高如瑩 RE 1 2014-08-11
WANG Bohui 王博慧 RE 1 2014-08-11
SIM Jeong Soo RE 1 2014-08-11
SIM Jeong Soo RE 2 2014-08-11
GAU Ruyin 高如瑩 RE 4 2014-08-11
WANG Bohui 王博慧 RE 4 2014-08-11
WONG Sek Wai, Samuel RE 4 2014-08-11
WANG Bohui 王博慧 RE 6 2014-08-11
WONG Sek Wai, Samuel RE 6 2014-08-11
HAMARD Eric, Jean-Claude, Lucien RE 1 2014-08-05
HAMARD Eric, Jean-Claude, Lucien RE 2 2014-08-05
CHEN Honghua 陳宏華 RO 1 2014-08-01
WONG Alexander 黃傑韜 RE 1 2014-08-01
CHEN Honghua 陳宏華 RO 4 2014-08-01
WONG Alexander 黃傑韜 RE 4 2014-08-01
CHEN Honghua 陳宏華 RO 6 2014-08-01
WONG Alexander 黃傑韜 RE 6 2014-08-01
CHAN Cheong Wa, Vincent 陳昌華 RO 4 2014-07-17
XU Linyi 徐林藝 RE 1 2014-07-14
LAI King Chi 黎敬之 RE 1 2014-07-14
XU Linyi 徐林藝 RE 4 2014-07-14
LAI King Chi 黎敬之 RE 4 2014-07-14
LAI King Chi 黎敬之 RE 6 2014-07-14
LAM Man Kwong 林文剛 RE 1 2014-07-10
LAM Man Kwong 林文剛 RE 4 2014-07-10
LAM Man Kwong 林文剛 RE 6 2014-07-10
NAVEED Billal RE 2 2014-07-07
GILBERT Andrew Craig RE 2 2014-07-07
BULL Adam Terumi Taniyama RE 1 2014-07-04
BULL Adam Terumi Taniyama RE 2 2014-07-04
ASHIDA Jun Charles RE 1 2014-07-02
ASHIDA Jun Charles RE 2 2014-07-02
LEE Sai Hong 李世康 RE 1 2014-06-13
LEE Sai Hong 李世康 RE 4 2014-06-13
LEE Sai Hong 李世康 RE 6 2014-06-13
COOMBS Jonathan Lee 顧植德 RE 1 2014-06-11
COOMBS Jonathan Lee 顧植德 RE 2 2014-06-11
FONG Kam Chung 方錦聰 RE 4 2014-06-05
GILBERT Alexandre RE 1 2014-04-15
GILBERT Alexandre RE 2 2014-04-15
LIU Ruiyuan 劉睿渊 RE 1 2014-04-11
LIU Ruiyuan 劉睿渊 RE 2 2014-04-11
MURALIKRISHNAN AKHIL RE 1 2014-04-07
MURALIKRISHNAN AKHIL RE 2 2014-04-07
LAU Keith Koon Wai 劉冠緯 RE 1 2014-03-21
LAU Keith Koon Wai 劉冠緯 RE 2 2014-03-21
ZHENG Long 鄭瓏 RE 1 2014-02-20
ZHENG Long 鄭瓏 RE 2 2014-02-20
WANG Bin 王斌 RE 4 2014-02-07
YU Hangying 郁杭鶯 RE 4 2014-02-06
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 1 2014-01-21
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 4 2014-01-21
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 6 2014-01-21
LEUNG Kit San 梁傑燊 RE 1 2014-01-15
LEUNG Kit San 梁傑燊 RE 4 2014-01-15
LEUNG Kit San 梁傑燊 RE 6 2014-01-15
KU Lai Hung 古麗紅 RE 1 2013-12-16
KU Lai Hung 古麗紅 RE 4 2013-12-16
KU Lai Hung 古麗紅 RE 6 2013-12-16
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 1 2013-11-21
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 4 2013-11-21
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 6 2013-11-21
DAI Wei 戴維 RE 4 2013-10-21
KIM Jungwoo 金廷佑 RE 4 2013-10-18
LEE Adrian Tze Him 李子謙 RE 1 2013-10-17
AHN Nam Kyu RE 1 2013-10-08
AHN Nam Kyu RE 4 2013-10-08
AHN Nam Kyu RE 6 2013-10-08
BATRA Nitin RE 1 2013-09-09
BATRA Nitin RE 2 2013-09-09
SONG Yang 宋揚 RE 1 2013-09-05
SONG Yang 宋揚 RE 4 2013-09-05
SONG Yang 宋揚 RE 6 2013-09-05
KIM Soo Kyung RE 1 2013-09-02
KIM Soo Kyung RE 4 2013-09-02
KIM Soo Kyung RE 6 2013-09-02
CHUI Yuen Ting 徐婉婷 RE 1 2013-08-21
CHUI Yuen Ting 徐婉婷 RE 4 2013-08-21
CHUI Yuen Ting 徐婉婷 RE 6 2013-08-21
FONG Wai Chu 方慧珠 RE 1 2013-08-19
FONG Wai Chu 方慧珠 RE 2 2013-08-19
YEA Hong Gyu RE 1 2013-08-14
YEA Hong Gyu RE 2 2013-08-14
KHELA Bubledeep Singh RE 1 2013-07-31
KHELA Bubledeep Singh RE 2 2013-07-31
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RO 1 2013-07-23
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RO 2 2013-07-23
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RO 4 2013-07-23
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RO 5 2013-07-23
MAO Wei 毛威 RE 1 2013-07-18
MAO Wei 毛威 RE 2 2013-07-18
YU Sau Ying 余秀瑩 RE 1 2013-07-17
YU Sau Ying 余秀瑩 RE 2 2013-07-17
LOMBARD Jean-Christophe, Roland, Firmin RE 2 2013-07-15
O'MALLEY Darren James RE 2 2013-07-09
CHOW Sze Yuen, Simon 周思遠 RE 2 2013-07-09
PARIKH Chintan RE 1 2013-06-28
PARIKH Chintan RE 4 2013-06-28
YEN Tzu-han 嚴子涵 RE 1 2013-06-25
YEN Tzu-han 嚴子涵 RE 4 2013-06-25
YU Hangying 郁杭鶯 RE 1 2013-05-29
YU Hangying 郁杭鶯 RE 2 2013-05-29
ZHAO Chenfan 趙晨帆 RE 1 2013-05-02
LEVIN Michael RO 4 2013-04-19
BAKER Matthew Thomas RE 1 2013-04-02
BAKER Matthew Thomas RE 2 2013-04-02
SWAIN Thomas Patrick RE 1 2013-03-13
SWAIN Thomas Patrick RE 4 2013-03-13
HO Kam Ho, Christopher 何錦浩 RE 2 2013-02-19
CHAN Justin 陳卓泓 RE 2 2013-02-18
LO Tsz Kwan 盧芷君 RE 2 2013-02-18
AU Ka Ho 歐家豪 RE 2 2013-02-18
EL HICHERI Fayez RE 2 2013-01-07
PATOIS Jean-Baptiste, Francois, Damien, Henri RE 1 2012-11-26
PATOIS Jean-Baptiste, Francois, Damien, Henri RE 2 2012-11-26
CHEUNG Tai Kam 章大今 RE 1 2012-11-22
CHEUNG Tai Kam 章大今 RE 2 2012-11-22
BEHARIE Sacha Alexander RE 1 2012-10-11
BEHARIE Sacha Alexander RE 2 2012-10-11
LO Kai Fung 盧啟楓 RE 2 2012-09-25
SUN Shan 孫山 RE 1 2012-09-14
SUN Shan 孫山 RE 4 2012-09-14
SUN Shan 孫山 RE 6 2012-09-14
DENG Weishen 鄧維慎 RE 4 2012-09-13
VAN BEEK Peter Harris RE 1 2012-09-12
VAN BEEK Peter Harris RE 2 2012-09-12
PARCHI Rowan Paolo RE 1 2012-09-04
LIM Xuxiang Alex 林旭翔 RE 1 2012-08-29
YU Hongyi 于鴻怡 RE 1 2012-08-24
YU Hongyi 于鴻怡 RE 4 2012-08-24
YU Hongyi 于鴻怡 RE 6 2012-08-24
WONG Chun Wah 黃春華 RE 1 2012-08-23
WONG Chun Wah 黃春華 RE 4 2012-08-23
LEVIN Michael RO 1 2012-04-26
WONG Siu Kin Vincent 黃少鍵 RE 1 2012-04-12
WONG Siu Kin Vincent 黃少鍵 RE 2 2012-04-12
PONG Mew Hing, Jasmine RE 1 2011-11-24
CHAN Justin 陳卓泓 RE 1 2011-10-20
LIN Kuo-Hao 林國皓 RE 1 2011-10-03
LIN Kuo-Hao 林國皓 RE 2 2011-10-03
NAVEED Billal RE 1 2011-09-26
CAO Carol Yu 曹宇 RE 1 2011-09-22
TAN Ee-Lin 陳憶玲 RE 1 2011-09-06
TAN Ee-Lin 陳憶玲 RE 4 2011-09-06
TAN Ee-Lin 陳憶玲 RE 6 2011-09-06
KOT Richard 葛意達 RE 1 2011-08-30
KOT Richard 葛意達 RE 4 2011-08-30
KOT Richard 葛意達 RE 6 2011-08-30
LI Chao 李超 RE 1 2011-08-22
LI Chao 李超 RE 4 2011-08-22
LI Chao 李超 RE 6 2011-08-22
CHIU Tiffany Yu-man 趙汝玟 RE 1 2011-08-18
CHIU Tiffany Yu-man 趙汝玟 RE 2 2011-08-18
JAFREE Raza Ali RE 1 2011-08-16
JAFREE Raza Ali RE 2 2011-08-16
CHENG Hon Wing, Cyrus 鄭漢榮 RE 1 2011-08-15
TAKATSUKA Ko 高塚康生 RE 1 2011-07-21
BANFIELD Matthew James RE 1 2011-07-14
BANFIELD Matthew James RE 2 2011-07-14
TEO Soo Meng, Kelvin 張書明 RE 1 2011-06-23
TEO Soo Meng, Kelvin 張書明 RE 4 2011-06-23
TEO Soo Meng, Kelvin 張書明 RE 6 2011-06-23
SCHLOER Robert Christoph RE 4 2011-06-07
YEUNG Shuk Ting, Nora 楊淑婷 RE 1 2011-05-30
YEUNG Shuk Ting, Nora 楊淑婷 RE 4 2011-05-30
YEUNG Shuk Ting, Nora 楊淑婷 RE 6 2011-05-30
SHAH Riddhi Mahendra RE 1 2011-05-27
SHAH Riddhi Mahendra RE 4 2011-05-27
CHAN Soon Yene 陳順賢 RE 1 2011-05-18
CHAN Soon Yene 陳順賢 RE 4 2011-05-18
CHAN Soon Yene 陳順賢 RE 6 2011-05-18
SHENK Scott Martin RE 1 2011-05-04
CHIN Johnny RE 1 2011-04-04
CHIN Johnny RE 2 2011-04-04
LI Alexander William 李力山 RE 1 2011-03-21
LI Alexander William 李力山 RE 2 2011-03-21
TIRUMALAI SUDERSHAN Sunil RE 4 2011-03-21
SHARMA Somesh RE 1 2011-03-02
SHARMA Somesh RE 2 2011-03-02
LEE Kun Ho RE 1 2011-01-18
LEE Kun Ho RE 2 2011-01-18
MISHRA Neelkanth RE 4 2011-01-17
GUPTA Ashish RE 4 2011-01-11
SABHARWAL Rajat RE 4 2011-01-11
FONG Ming Huang, Ernest 馮明煌 RO 4 2011-01-06
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RO 1 2010-11-24
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RO 4 2010-11-24
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RO 6 2010-11-24
CHUI Yan Chi Matthew 崔恩賜 RE 1 2010-11-04
THURSBY Nicholas Geoffrey RE 1 2010-10-25
THURSBY Nicholas Geoffrey RE 4 2010-10-25
THURSBY Nicholas Geoffrey RE 6 2010-10-25
WONG Jie Lun Gerald RE 4 2010-10-04
AU Ka Ho 歐家豪 RE 1 2010-09-28
LO Kai Fung 盧啟楓 RE 1 2010-08-04
SIVASUBRAMANIAM Sivasakthi D/O RE 4 2010-07-22
LANE Jeremy Nicholas RE 1 2010-07-20
LANE Jeremy Nicholas RE 4 2010-07-20
LANE Jeremy Nicholas RE 6 2010-07-20
SHAN Li 單莉 RE 1 2010-06-21
SHAN Li 單莉 RE 4 2010-06-21
SHAN Li 單莉 RE 6 2010-06-21
FENG Yuan 馮源 RE 1 2010-06-11
FENG Yuan 馮源 RE 4 2010-06-11
FENG Yuan 馮源 RE 6 2010-06-11
KIM Brian Young RE 1 2010-06-03
KIM Brian Young RE 4 2010-06-03
WU Meng Chan 吳孟展 RE 1 2010-05-31
HUNG Hei King, Kenneth 洪熙敬 RE 1 2010-05-28
HUNG Hei King, Kenneth 洪熙敬 RE 2 2010-05-28
QIU Ruofei 邱若非 RE 1 2010-05-27
QIU Ruofei 邱若非 RE 4 2010-05-27
QIU Ruofei 邱若非 RE 6 2010-05-27
TANG Simon Ming Yeung 鄧名揚 RE 1 2010-05-06
TANG Simon Ming Yeung 鄧名揚 RE 4 2010-05-06
TANG Simon Ming Yeung 鄧名揚 RE 6 2010-05-06
CHEUNG Hoi Tai, Andy 張海泰 RE 1 2010-04-15
CHEUNG Hoi Tai, Andy 張海泰 RE 2 2010-04-15
KOGAR Samir RE 1 2010-03-15
PRASERTSINTANAH Pornchai RE 1 2010-03-15
MCCALLUM Colin James RE 4 2010-03-10
HO Kai Chung 何啟聰 RE 2 2010-02-26
HO Kai Chung 何啟聰 RE 4 2010-02-26
CHAN Mei Kwan 陳美君 RE 2 2010-02-17
CHAN Mei Kwan 陳美君 RE 4 2010-02-17
EL HICHERI Fayez RE 1 2010-02-02
HO Kai Chung 何啟聰 RE 1 2010-01-29
CHAN Mei Kwan 陳美君 RE 1 2010-01-28
LAI Kai Tsun, Johnson 黎啟進 RE 4 2009-12-29
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RO 1 2009-10-08
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RO 2 2009-10-08
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RO 4 2009-10-08
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RO 5 2009-10-08
CHOI Ji Won Jennifer RE 1 2009-10-06
CHOI Ji Won Jennifer RE 4 2009-10-06
CHOI Ji Won Jennifer RE 6 2009-10-06
TANG Chun Ting, Christopher Archer 鄧振廷 RE 1 2009-09-11
LO Tsz Kwan 盧芷君 RE 1 2009-08-31
WANG Xue 王雪 RE 1 2009-08-31
LAI Kai Tsun, Johnson 黎啟進 RE 1 2009-08-18
LAI Kai Tsun, Johnson 黎啟進 RE 2 2009-08-18
FONG Mun Yee, Belinda 方敏怡 RE 1 2009-07-31
FONG Mun Yee, Belinda 方敏怡 RE 2 2009-07-31
HU Joy Lan-Ya 胡嵐雅 RE 1 2009-06-10
SUEN Benny Hung Kit 孫雄傑 RE 1 2009-06-09
HONG Shaw-Shiun 洪紹勛 RE 1 2009-06-09
SUEN Benny Hung Kit 孫雄傑 RE 2 2009-06-09
HONG Shaw-Shiun 洪紹勛 RE 2 2009-06-09
SCHLOER Robert Christoph RE 1 2009-06-01
YOSHIZUMI Robert Kei RE 2 2009-04-24
NIGAM Manish RE 4 2009-01-20
SEDDON James Edward RE 2 2008-11-11
CHOI Chong Yip, Edwin 蔡創業 RE 2 2008-11-07
MA Kwan Mo, Kelvin 馬君武 RE 2 2008-11-06
LAM Chit Fai, Ashley 林皙暉 RE 2 2008-11-05
YOSHIZUMI Robert Kei RE 1 2008-11-03
CHEN Yow Bang 陳佑邦 RE 4 2008-06-18
CHEN Yow Bang 陳佑邦 RE 6 2008-06-18
CHIK Kin Nang 戚健能 RE 4 2008-05-26
SEDDON James Edward RE 1 2008-05-21
CHEN Yow Bang 陳佑邦 RE 1 2008-05-08
GILBERT Andrew Craig RE 1 2008-02-11
ZHOU Qiwu 周其武 RE 1 2008-01-17
ZHOU Qiwu 周其武 RE 4 2008-01-17
ZHOU Qiwu 周其武 RE 6 2008-01-17
MA Kwan Mo, Kelvin 馬君武 RE 1 2007-12-27
CHOW Sze Yuen, Simon 周思遠 RE 1 2007-10-24
CHOI Chong Yip, Edwin 蔡創業 RE 1 2007-08-17
LOMBARD Jean-Christophe, Roland, Firmin RE 1 2007-07-16
LAM Chit Fai, Ashley 林皙暉 RE 1 2007-04-17
WANG Ka Kai, Gillian 王嘉娸 RE 1 2007-04-16
WANG Jingqi 王晶琦 RE 1 2007-03-23
WANG Jingqi 王晶琦 RE 4 2007-03-23
WANG Jingqi 王晶琦 RE 6 2007-03-23
MALHOTRA Vikram RO 1 2007-03-01
MALHOTRA Vikram RO 4 2007-03-01
MALHOTRA Vikram RO 6 2007-03-01
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RO 1 2006-09-06
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RO 4 2006-09-06
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RO 6 2006-09-06
CHEUNG Chi Ying, Winnie 張子瑩 RE 1 2006-07-31
CHEUNG Chi Ying, Winnie 張子瑩 RE 4 2006-07-31
MILEWSKI Damian RE 1 2006-06-13
TSE Wing Hong 謝穎匡 RE 4 2006-06-05
LAW Hoi Hung 羅海鴻 RE 1 2005-10-10
YU Chung Man, Joseph 余仲文 RE 1 2005-04-14
GALLAGHER Joseph D. RO 1 2005-03-10
GALLAGHER Joseph D. RO 4 2005-03-10
GALLAGHER Joseph D. RO 6 2005-03-10
O'MALLEY Darren James RE 1 2005-02-14
HO Kam Ho, Christopher 何錦浩 RE 1 2003-04-01
MORITA Sergio Takeo RE 1 2018-04-03 2018-06-20
MORITA Sergio Takeo RE 4 2018-04-03 2018-06-20
LEE Wai Kin 李偉健 RE 1 2015-03-10 2018-06-16
LEE Wai Kin 李偉健 RE 2 2015-03-10 2018-06-16
QUEK Priscilla Hui Yu 郭蕙瑜 RE 1 2015-02-17 2018-06-16
QUEK Priscilla Hui Yu 郭蕙瑜 RE 4 2015-02-17 2018-06-16
HENTZ Jean-Samuel, Etienne RE 1 2010-01-19 2018-06-14
HENTZ Jean-Samuel, Etienne RE 2 2010-01-19 2018-06-14
CHUNG Wing Hang 鍾穎恆 RE 1 2017-06-20 2018-06-09
CHUNG Wing Hang 鍾穎恆 RE 4 2017-06-20 2018-06-09
CHUNG Wing Hang 鍾穎恆 RE 6 2017-06-20 2018-06-09
YU Sheng 余声 RE 4 2017-05-05 2018-06-09
YU Sheng 余声 RE 6 2017-05-05 2018-06-09
YU Sheng 余声 RE 1 2016-08-09 2018-06-09
BRUCE Andrew Ronald RE 1 2013-08-16 2018-06-07
BRUCE Andrew Ronald RE 2 2013-08-16 2018-06-07
ABEL Gary Robert RE 1 2016-07-29 2018-06-02
ABEL Gary Robert RE 2 2016-07-29 2018-06-02
ZHANG Zijin 張自瑾 RE 1 2015-09-15 2018-06-01
ZHANG Zijin 張自瑾 RE 4 2015-09-15 2018-06-01
ZHANG Zijin 張自瑾 RE 6 2015-09-15 2018-06-01
DENG Lifan 鄧立凡 RE 1 2017-08-29 2018-05-30
DENG Lifan 鄧立凡 RE 2 2017-08-29 2018-05-30
PENG Shuo 彭碩 RE 1 2012-08-02 2018-05-26
PENG Shuo 彭碩 RE 2 2012-08-02 2018-05-26
GE Chang 葛暢 RE 1 2016-08-01 2018-05-19
GE Chang 葛暢 RE 4 2016-08-01 2018-05-19
GE Chang 葛暢 RE 6 2016-08-01 2018-05-19
CHOI Yon-sue 崔延守 RE 1 2016-09-12 2018-05-17
CHOI Yon-sue 崔延守 RE 4 2016-09-12 2018-05-17
CHOI Yon-sue 崔延守 RE 6 2016-09-12 2018-05-17
LEUNG Sze Wai 梁思慧 RE 4 2015-12-09 2018-05-17
MEZRANI Wissam RE 1 2014-06-10 2018-05-17
MEZRANI Wissam RE 2 2014-06-10 2018-05-17
MORTON Mavis 何思慧 RE 1 2016-07-27 2018-05-16
MORTON Mavis 何思慧 RE 4 2016-07-27 2018-05-16
MORTON Mavis 何思慧 RE 6 2016-07-27 2018-05-16
LI Hang 李航 RE 1 2014-08-04 2018-05-16
LI Hang 李航 RE 2 2014-08-04 2018-05-16
HSU Kai Ming, Kevin 徐啟明 RE 2 2018-02-02 2018-05-12
HSU Kai Ming, Kevin 徐啟明 RE 1 2008-05-13 2018-05-12
HSU Kai Ming, Kevin 徐啟明 RE 4 2008-05-13 2018-05-12
MOHATA Pankaj RE 1 2011-05-04 2018-05-10
MOHATA Pankaj RE 4 2011-05-04 2018-05-10
MOHATA Pankaj RE 6 2011-05-04 2018-05-10
CHAUDHURI Dyutish RE 1 2010-10-18 2018-05-08
CHAUDHURI Dyutish RE 4 2010-10-18 2018-05-08
CHAUDHURI Dyutish RE 6 2010-10-18 2018-05-08
LUAN Isabella 欒奕 RE 1 2007-05-03 2018-05-05
LUAN Isabella 欒奕 RE 4 2007-05-03 2018-05-05
LUAN Isabella 欒奕 RE 6 2007-05-03 2018-05-05
LAU Yan Ki, Patricia 劉恩琪 RE 2 2013-02-19 2018-05-04
LAU Yan Ki, Patricia 劉恩琪 RE 1 2009-06-10 2018-05-04
WONG Ho Ting 黃皓廷 RE 1 2013-07-22 2018-05-03
WONG Ho Ting 黃皓廷 RE 4 2013-07-22 2018-05-03
LI Zheren 李哲人 RE 4 2015-07-07 2018-05-01
ZHU Cheng 朱成 RE 4 2017-11-10 2018-04-26
THOMAS JR Orville Emanuel RE 1 2016-09-05 2018-04-26
THOMAS JR Orville Emanuel RE 2 2016-09-05 2018-04-26
KO Hyun Woo 高賢宇 RE 1 2017-06-07 2018-04-21
KO Hyun Woo 高賢宇 RE 2 2017-06-07 2018-04-21
PRUD'HOMME Quentin Gregoire Jean-marie RE 1 2013-08-22 2018-04-18
PRUD'HOMME Quentin Gregoire Jean-marie RE 2 2013-08-22 2018-04-18
YU Jingzhu 于京竹 RE 1 2015-09-15 2018-04-17
YU Jingzhu 于京竹 RE 4 2015-09-15 2018-04-17
YU Jingzhu 于京竹 RE 6 2015-09-15 2018-04-17
HIGHFIELD Tucker Montana RO 1 2016-07-08 2018-04-14
HIGHFIELD Tucker Montana RO 4 2016-07-08 2018-04-14
HIGHFIELD Tucker Montana RO 6 2016-07-08 2018-04-14
DAI Shuyun 戴舒云 RE 4 2016-01-05 2018-04-14
MAK Hoi Kiu Sonia 麥凱翹 RE 1 2015-12-30 2018-04-13
TSUI Tsz Yan 徐芷欣 RE 1 2015-04-17 2018-04-13
KIM Jungwoo 金廷佑 RE 1 2013-10-18 2018-04-13
CHUA Yi Zhi, Maria 蔡依芝 RE 1 2017-08-29 2018-04-11
CHUA Yi Zhi, Maria 蔡依芝 RE 4 2017-08-29 2018-04-11
HINTERHAEUSER Marina RE 1 2014-08-19 2018-04-11
HINTERHAEUSER Marina RE 2 2014-08-19 2018-04-11
ZHAI Baoying 翟寶瑩 RE 4 2015-07-02 2018-04-10
LIU Ziqi 劉子齊 RE 1 2013-01-14 2018-04-10
LIU Ziqi 劉子齊 RE 4 2013-01-14 2018-04-10
QUEK Sylvanus Junwei 郭俊偉 RE 1 2016-08-08 2018-04-01
QUEK Sylvanus Junwei 郭俊偉 RE 2 2016-08-08 2018-04-01
JIANG Zhiyue 江知玥 RE 1 2017-09-08 2018-03-30
JIANG Zhiyue 江知玥 RE 4 2017-09-08 2018-03-30
JIANG Zhiyue 江知玥 RE 6 2017-09-08 2018-03-30
HO Cheuk Kei 何焯基 RE 1 2017-07-28 2018-03-30
HO Cheuk Kei 何焯基 RE 2 2017-07-28 2018-03-30
TAN Ruijia 談蕊嘉 RE 1 2015-09-15 2018-03-30
TAN Ruijia 談蕊嘉 RE 4 2015-09-15 2018-03-30
TAN Ruijia 談蕊嘉 RE 6 2015-09-15 2018-03-30
YUEN Ka Yat 袁嘉逸 RE 1 2015-06-19 2018-03-30
YUEN Ka Yat 袁嘉逸 RE 2 2015-06-19 2018-03-30
YANG Nan 楊楠 RE 1 2014-03-31 2018-03-30
YANG Nan 楊楠 RE 4 2014-03-31 2018-03-30
YANG Nan 楊楠 RE 6 2014-03-31 2018-03-30
LI Chenkan 李辰侃 RE 1 2015-10-12 2018-03-28
LI Chenkan 李辰侃 RE 4 2015-10-12 2018-03-28
LI Chenkan 李辰侃 RE 6 2015-10-12 2018-03-28
LAW Oliver Tin-Loong 羅天龍 RE 1 2013-05-15 2018-03-28
LAW Oliver Tin-Loong 羅天龍 RE 2 2013-05-15 2018-03-28
YING Xiaotong 应晓彤 RE 1 2016-09-12 2018-03-24
YING Xiaotong 应晓彤 RE 4 2016-09-12 2018-03-24
YING Xiaotong 应晓彤 RE 6 2016-09-12 2018-03-24
HUANG Zhaofei 黃兆菲 RE 1 2015-09-15 2018-03-24
HUANG Zhaofei 黃兆菲 RE 4 2015-09-15 2018-03-24
HUANG Zhaofei 黃兆菲 RE 6 2015-09-15 2018-03-24
YIP Hoi Tai Curtis RE 1 2015-03-13 2018-03-24
YIP Hoi Tai Curtis RE 2 2015-03-13 2018-03-24
BIAN Yiran 邊亦然 RE 1 2015-09-22 2018-03-22
BIAN Yiran 邊亦然 RE 2 2015-09-22 2018-03-22
DI Yuxin 狄雨欣 RE 1 2016-09-12 2018-03-21
DI Yuxin 狄雨欣 RE 4 2016-09-12 2018-03-21
DI Yuxin 狄雨欣 RE 6 2016-09-12 2018-03-21
ZHAN Yi 詹翼 RE 1 2016-09-23 2018-03-17
ZHAN Yi 詹翼 RE 2 2016-09-23 2018-03-17
HAYES Patrick Liam RE 1 2016-02-11 2018-03-17
HAYES Patrick Liam RE 2 2016-02-11 2018-03-17
TUNG Andres 董卓軒 RE 1 2013-08-21 2018-03-17
TUNG Andres 董卓軒 RE 4 2013-08-21 2018-03-17
TUNG Andres 董卓軒 RE 6 2013-08-21 2018-03-17
SHARMA Ashish RO 1 2017-11-22 2018-03-03
SHARMA Ashish RO 4 2017-11-22 2018-03-03
CHEN Li 陳李 RE 4 2015-10-16 2018-03-01
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RO 1 2006-09-06 2018-03-01
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RO 4 2006-09-06 2018-03-01
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RO 6 2006-09-06 2018-03-01
MILLS Robert George RE 1 2011-07-19 2018-02-26
MILLS Robert George RE 2 2011-07-19 2018-02-26
NAQVI Syed Ali Raza RE 1 2017-08-16 2018-02-16
NAQVI Syed Ali Raza RE 2 2017-08-16 2018-02-16
NAQVI Syed Ali Raza RE 4 2017-08-16 2018-02-16
JI Meihui 紀美惠 RE 4 2016-01-05 2018-02-16
WITZENFELD Michael Craig RE 1 2018-02-06 2018-02-15
WITZENFELD Michael Craig RE 2 2018-02-06 2018-02-15
TAM Tsz Wa 譚紫華 RE 4 2014-06-06 2018-02-15
LONGMAN Alexander Roger RE 2 2008-11-06 2018-02-09
LONGMAN Alexander Roger RE 1 2005-08-05 2018-02-09
WITZENFELD Michael Craig RO 1 2017-06-30 2018-02-06
WITZENFELD Michael Craig RO 2 2017-06-30 2018-02-06
LOW Boon Siew Rae 劉文秀 RE 1 2014-06-13 2018-02-05
LOW Boon Siew Rae 劉文秀 RE 2 2014-06-13 2018-02-05
ZHONG Eva Ling 鍾菱 RE 1 2012-10-26 2018-02-03
ZHONG Eva Ling 鍾菱 RE 4 2012-10-26 2018-02-03
ZHONG Eva Ling 鍾菱 RE 6 2012-10-26 2018-02-03
HAYES Christopher John RE 1 2017-10-23 2018-01-22
HAYES Christopher John RE 2 2017-10-23 2018-01-22
LEE Brian Po Wing 李寶榮 RE 4 2017-02-20 2018-01-18
LEE Brian Po Wing 李寶榮 RE 2 2008-11-05 2018-01-18
LEE Brian Po Wing 李寶榮 RE 1 2005-09-15 2018-01-18
MAK Chun Wing 麥晉穎 RE 4 2017-08-16 2018-01-05
PAN Weibing 潘薇冰 RE 4 2017-08-16 2018-01-05
LEE In Sun Vincent 李殷信 RE 2 2012-12-11 2018-01-03
LEE In Sun Vincent 李殷信 RE 1 2012-04-18 2018-01-03
YU Yue 于越 RE 1 2017-08-29 2018-01-01
YU Yue 于越 RE 4 2017-08-29 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 9 2016-07-19 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 2 2013-08-07 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 5 2013-08-07 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 6 2013-08-07 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 1 2010-11-16 2018-01-01
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 4 2010-11-16 2018-01-01
MEGLIO Adrien Sebastien RE 9 2017-12-18 2017-12-31
ISNARD Maxime Vladimir Sidney RE 9 2017-09-12 2017-12-31
FOURDAN Jean-Francois Louis RO 9 2017-01-16 2017-12-31
GUPTA Siddharth RE 9 2016-11-28 2017-12-31
BRODHEAD III Charles Dingman RE 9 2016-11-23 2017-12-31
JAIN Ankur RE 9 2016-11-23 2017-12-31
BURCIER Clement Jacques RE 9 2016-11-09 2017-12-31
LIU Alex Sk 劉劭康 RE 9 2016-11-09 2017-12-31
SANDOR Ryan Andrew RE 9 2016-11-09 2017-12-31
TSE Shing Tung 謝誠東 RE 9 2016-11-09 2017-12-31
KERNEIS Antoine Marie Erwan RE 9 2016-11-09 2017-12-31
NANJO Takafumi 南條孝文 RE 9 2016-11-09 2017-12-31
RILHAC Charles Manuel Sybil Marie RE 9 2016-10-12 2017-12-31
GARREAU Vincent Olivier RE 9 2016-10-12 2017-12-31
MOYROUD Mathieu Benjamin RE 9 2016-07-19 2017-12-31
HORNMARK Erik Taro RO 9 2016-07-19 2017-12-31
HORNMARK Erik Taro RO 1 2016-01-15 2017-12-31
HORNMARK Erik Taro RO 2 2016-01-15 2017-12-31
GARREAU Vincent Olivier RE 1 2016-01-13 2017-12-31
GARREAU Vincent Olivier RE 2 2016-01-13 2017-12-31
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 1 2010-04-15 2017-12-31
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 4 2010-04-15 2017-12-31
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 6 2010-04-15 2017-12-31
FOURDAN Jean-Francois Louis RO 2 2008-11-04 2017-12-31
FOURDAN Jean-Francois Louis RO 1 2008-01-09 2017-12-31
YEE Kar Seng 余嘉誠 RE 1 2016-10-28 2017-12-23
YEE Kar Seng 余嘉誠 RE 2 2016-10-28 2017-12-23
MOK Tze Chung 莫子中 RE 1 2017-08-29 2017-12-22
MOK Tze Chung 莫子中 RE 4 2017-08-29 2017-12-22
GUPTA Shivam RE 1 2011-06-17 2017-12-20
GUPTA Shivam RE 2 2011-06-17 2017-12-20
CHOW Vincent Ming Kiat 周明杰 RE 1 2016-10-25 2017-12-16
KUANG Yang 鄺暘 RE 1 2016-06-08 2017-12-16
KUANG Yang 鄺暘 RE 4 2016-06-08 2017-12-16
KUANG Yang 鄺暘 RE 6 2016-06-08 2017-12-16
MELLOR Andrew John RE 2 2008-11-06 2017-12-16
MELLOR Andrew John RE 1 2005-01-24 2017-12-16
WANG David Bo 王博 RE 1 2015-09-15 2017-12-12
WANG David Bo 王博 RE 4 2015-09-15 2017-12-12
WANG David Bo 王博 RE 6 2015-09-15 2017-12-12
HOWE Christian John RE 1 2017-09-25 2017-12-08
HOWE Christian John RE 2 2017-09-25 2017-12-08
HOWE Christian John RE 4 2017-09-25 2017-12-08
JENKINS Jonathan James Broderick RE 1 2009-05-12 2017-12-08
LIU Zheyuan 劉哲源 RE 9 2016-11-09 2017-12-07
SCHOLLUM Myo Wai RE 1 2016-04-01 2017-11-30
SCHOLLUM Myo Wai RE 2 2016-04-01 2017-11-30
CHAN Yuen Fan 陳沅汎 RE 1 2017-08-29 2017-11-29
CHAN Yuen Fan 陳沅汎 RE 4 2017-08-29 2017-11-29
SHARMA Ashish RE 1 2013-05-02 2017-11-22
SHARMA Ashish RE 4 2013-05-02 2017-11-22
LEE Daeyoung RE 9 2016-11-09 2017-11-18
ZHOU Zheng 周正 RE 1 2016-05-31 2017-11-18
ZHOU Zheng 周正 RE 4 2016-05-31 2017-11-18
ZHOU Zheng 周正 RE 6 2016-05-31 2017-11-18
WANG Dengqi 王登琦 RE 1 2015-09-15 2017-11-18
WANG Dengqi 王登琦 RE 4 2015-09-15 2017-11-18
WANG Dengqi 王登琦 RE 6 2015-09-15 2017-11-18
ZHOU Yishi 周亦詩 RE 1 2015-01-27 2017-11-18
ZHOU Yishi 周亦詩 RE 4 2015-01-27 2017-11-18
ZHOU Yishi 周亦詩 RE 6 2015-01-27 2017-11-18
YUEN Shuk Kam, Nicole 袁淑琴 RO 1 2014-06-19 2017-11-18
YUEN Shuk Kam, Nicole 袁淑琴 RO 4 2014-06-19 2017-11-18
PARK Junyoep 朴俊燁 RO 9 2017-04-19 2017-11-17
PARK Junyoep 朴俊燁 RE 1 2012-05-02 2017-11-17
PARK Junyoep 朴俊燁 RE 2 2012-05-02 2017-11-17
CHAN Ivan Zheng Hao RE 1 2017-04-24 2017-11-15
CHAN Ivan Zheng Hao RE 2 2017-04-24 2017-11-15
NG Chun Wai 吳俊威 RE 1 2009-08-18 2017-11-15
NG Chun Wai 吳俊威 RE 2 2009-08-18 2017-11-15
MU Hsuan Jui 穆宣叡 RE 1 2015-12-22 2017-11-11
ISNARD Maxime Vladimir Sidney RE 1 2017-09-12 2017-11-10
ISNARD Maxime Vladimir Sidney RE 2 2017-09-12 2017-11-10
RILHAC Charles Manuel Sybil Marie RE 1 2016-01-27 2017-11-10
RILHAC Charles Manuel Sybil Marie RE 2 2016-01-27 2017-11-10
SANDOR Ryan Andrew RE 1 2015-11-02 2017-11-10
SANDOR Ryan Andrew RE 2 2015-11-02 2017-11-10
LEE Daeyoung RE 1 2015-03-24 2017-11-10
LEE Daeyoung RE 2 2015-03-24 2017-11-10
NANJO Takafumi 南條孝文 RE 1 2012-09-21 2017-11-10
NANJO Takafumi 南條孝文 RE 2 2012-09-21 2017-11-10
TSE Shing Tung 謝誠東 RE 1 2012-07-30 2017-11-10
TSE Shing Tung 謝誠東 RE 2 2012-07-30 2017-11-10
MOYROUD Mathieu Benjamin RE 1 2015-03-12 2017-11-09
MOYROUD Mathieu Benjamin RE 2 2015-03-12 2017-11-09
LIU Zheyuan 劉哲源 RE 1 2013-10-17 2017-11-09
LIU Zheyuan 劉哲源 RE 2 2013-10-17 2017-11-09
CHEUNG Ronald Yat Sau 張逸修 RE 1 2016-10-26 2017-11-07
LEI Baoxi 雷宝溪 RE 4 2014-04-01 2017-11-07
SHARDLOW Alexanda Alan Nathan RE 1 2013-06-19 2017-11-07
SHARDLOW Alexanda Alan Nathan RE 2 2013-06-19 2017-11-07
LEI Baoxi 雷宝溪 RE 1 2012-07-16 2017-11-07
LEI Baoxi 雷宝溪 RE 2 2012-07-16 2017-11-07
HARJANI Vijay Kumar Dayal RE 1 2005-04-14 2017-11-07
GUPTA Siddharth RE 1 2016-11-28 2017-11-06
GUPTA Siddharth RE 2 2016-11-28 2017-11-06
JAIN Ankur RE 1 2015-01-12 2017-11-06
JAIN Ankur RE 2 2015-01-12 2017-11-06
KERNEIS Antoine Marie Erwan RE 1 2014-11-18 2017-11-06
KERNEIS Antoine Marie Erwan RE 2 2014-11-18 2017-11-06
BURCIER Clement Jacques RE 1 2012-06-08 2017-11-06
BURCIER Clement Jacques RE 2 2012-06-08 2017-11-06
LIU Alex Sk 劉劭康 RE 1 2011-04-15 2017-11-06
LIU Alex Sk 劉劭康 RE 2 2011-04-15 2017-11-06
BRODHEAD III Charles Dingman RE 1 2010-03-24 2017-11-06
BRODHEAD III Charles Dingman RE 2 2010-03-24 2017-11-06
MA Taoran 馬陶然 RE 1 2015-05-18 2017-10-28
MA Taoran 馬陶然 RE 2 2015-05-18 2017-10-28
PAL Abhishek RE 1 2017-10-23 2017-10-27
PAL Abhishek RE 2 2017-10-23 2017-10-27
ZHU He 朱鶴 RE 4 2014-11-27 2017-10-27
LUO Qiwen 羅綺雯 RE 1 2016-09-15 2017-10-21
LUO Qiwen 羅綺雯 RE 4 2016-09-15 2017-10-21
LUO Qiwen 羅綺雯 RE 6 2016-09-15 2017-10-21
JEONG Woon Young RE 1 2013-05-27 2017-10-21
JEONG Woon Young RE 2 2013-05-27 2017-10-21
LI Yifan 李一凡 RE 4 2017-01-11 2017-10-19
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RO 1 2014-01-23 2017-10-16
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RO 2 2014-01-23 2017-10-16
MC DONNELL James Gerald RE 1 2017-08-01 2017-10-14
MC DONNELL James Gerald RE 4 2017-08-01 2017-10-14
MC DONNELL James Gerald RE 6 2017-08-01 2017-10-14
XU Qing 許青 RE 4 2017-01-11 2017-10-14
KONG Henry James RE 1 2017-06-02 2017-09-30
KONG Henry James RE 4 2017-06-02 2017-09-30
KONG Henry James RE 6 2017-06-02 2017-09-30
GOKHALE Prashant Achyut RE 1 2017-04-13 2017-09-29
LI Jacqueline Hsuanying 李萱盈 RE 1 2009-09-21 2017-09-29
LI Jacqueline Hsuanying 李萱盈 RE 4 2009-09-21 2017-09-29
LI Jacqueline Hsuanying 李萱盈 RE 6 2009-09-21 2017-09-29
GOKHALE Prashant Achyut RE 4 2005-04-14 2017-09-29
PFAJFER Aleksandar RE 1 2017-08-29 2017-09-27
PFAJFER Aleksandar RE 4 2017-08-29 2017-09-27
KIM Agisae RE 1 2016-07-29 2017-09-23
KIM Agisae RE 4 2016-07-29 2017-09-23
KIM Agisae RE 6 2016-07-29 2017-09-23
WANG Ting 王婷 RE 4 2011-09-07 2017-09-23
HOSIE Neil Cameron RE 1 2017-07-17 2017-09-21
HOSIE Neil Cameron RE 4 2017-07-17 2017-09-21
FUNG Chung Yin Mabel 馮頌然 RE 1 2015-09-15 2017-09-16
FUNG Chung Yin Mabel 馮頌然 RE 4 2015-09-15 2017-09-16
FUNG Chung Yin Mabel 馮頌然 RE 6 2015-09-15 2017-09-16
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 1 2013-07-04 2017-09-16
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 4 2013-07-04 2017-09-16
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 6 2013-07-04 2017-09-16
LEE Man Kit 李文傑 RE 1 2017-04-24 2017-09-08
LEE Man Kit 李文傑 RE 2 2017-04-24 2017-09-08
LEE Young Suk Julianne 李英淑 RE 1 2015-02-10 2017-09-05
LEE Young Suk Julianne 李英淑 RE 2 2015-02-10 2017-09-05
FAVRE Emilie, Valerie, Nicole RE 1 2014-09-22 2017-09-04
FAVRE Emilie, Valerie, Nicole RE 2 2014-09-22 2017-09-04
ZHAO Yun 趙運 RE 4 2015-10-29 2017-09-02
CUI Guoqiang 崔国強 RE 4 2016-01-05 2017-09-01
ZHANG Geng Fan RE 1 2016-08-17 2017-08-29
ZHANG Geng Fan RE 4 2016-08-17 2017-08-29
LIU Chao 劉超 RE 1 2016-08-08 2017-08-26
LIU Chao 劉超 RE 4 2016-08-08 2017-08-26
LIU Chao 劉超 RE 6 2016-08-08 2017-08-26
CHENG Sharon 鄭熙蘊 RE 2 2017-06-05 2017-08-23
CHENG Sharon 鄭熙蘊 RE 1 2016-07-15 2017-08-23
CHENG Sharon 鄭熙蘊 RE 4 2016-07-15 2017-08-23
SHI Stacy Yi 石怡 RO 1 2016-04-27 2017-08-23
SHI Stacy Yi 石怡 RE 2 2015-12-21 2017-08-23
SUN Xiangxiao 孫祥霄 RE 1 2015-12-16 2017-08-19
SUN Xiangxiao 孫祥霄 RE 2 2015-12-16 2017-08-19
KWOK Vincent Tsun Ho 郭俊豪 RE 1 2011-08-01 2017-08-18
KWOK Vincent Tsun Ho 郭俊豪 RE 2 2011-08-01 2017-08-18
KELLY Patrick Cahill RE 1 2017-07-07 2017-08-17
KELLY Patrick Cahill RE 2 2017-07-07 2017-08-17
KELLY Patrick Cahill RE 4 2017-07-07 2017-08-17
NAQVI Syed Ali Raza RO 2 2016-12-09 2017-08-16
NAQVI Syed Ali Raza RO 1 2011-11-23 2017-08-16
VIRANI Adil RE 2 2008-11-11 2017-08-16
VIRANI Adil RE 1 2006-07-25 2017-08-16
NAQVI Syed Ali Raza RO 4 2005-06-02 2017-08-16
CHEUNG Ching 張晶 RE 1 2016-09-08 2017-08-12
CHEUNG Ching 張晶 RE 4 2016-09-08 2017-08-12
CHEUNG Ching 張晶 RE 6 2016-09-08 2017-08-12
XIE Jianing 謝佳宁 RE 1 2016-03-22 2017-08-10
XIE Jianing 謝佳宁 RE 4 2016-03-22 2017-08-10
XIE Jianing 謝佳宁 RE 6 2016-03-22 2017-08-10
WEI Luxi 韋潞夕 RE 1 2014-08-12 2017-08-05
WEI Luxi 韋潞夕 RE 4 2014-08-12 2017-08-05
WEI Luxi 韋潞夕 RE 6 2014-08-12 2017-08-05
KIM Hyung Joon RE 9 2016-11-09 2017-08-01
MC DONNELL James Gerald RO 1 2016-07-14 2017-08-01
MC DONNELL James Gerald RO 4 2016-07-14 2017-08-01
MC DONNELL James Gerald RO 6 2016-07-14 2017-08-01
TANG Thompson Christian UY 董欣家 RE 1 2013-06-21 2017-08-01
TANG Thompson Christian UY 董欣家 RE 4 2013-06-21 2017-08-01
TANG Thompson Christian UY 董欣家 RE 6 2013-06-21 2017-08-01
KIM Hyung Joon RE 1 2009-08-04 2017-08-01
KIM Hyung Joon RE 2 2009-08-04 2017-08-01
SUN Mengyuan 孫夢元 RE 1 2014-08-12 2017-07-29
SUN Mengyuan 孫夢元 RE 4 2014-08-12 2017-07-29
SUN Mengyuan 孫夢元 RE 6 2014-08-12 2017-07-29
PARK Albert Soong Moo RO 1 2012-03-07 2017-07-29
PARK Albert Soong Moo RO 4 2012-03-07 2017-07-29
PAI Nicolas Vinayak RE 9 2016-10-03 2017-07-28
PAI Nicolas Vinayak RE 1 2015-01-12 2017-07-28
PAI Nicolas Vinayak RE 2 2015-01-12 2017-07-28
ZHAO Dan 趙丹 RE 4 2017-01-11 2017-07-27
LEUNG Ka Wing 梁嘉穎 RE 1 2014-10-13 2017-07-22
LEUNG Ka Wing 梁嘉穎 RE 4 2014-10-13 2017-07-22
LEUNG Ka Wing 梁嘉穎 RE 6 2014-10-13 2017-07-22
CUBBON Nicholas William 郭健勤 RE 1 2015-02-13 2017-07-21
CUBBON Nicholas William 郭健勤 RE 2 2015-02-13 2017-07-21
PIDGEON Andrew Geoffrey RE 1 2010-08-30 2017-07-21
PIDGEON Andrew Geoffrey RE 2 2010-08-30 2017-07-21
CAI Feng 蔡峰 RE 1 2014-08-11 2017-07-20
CAI Feng 蔡峰 RE 2 2014-08-11 2017-07-20
WONG Chi Ming 黃智明 RE 4 2016-05-06 2017-07-19
LIM Nicolas Sambath RE 1 2015-11-16 2017-07-19
LIM Nicolas Sambath RE 2 2015-11-16 2017-07-19
GHOSH Tvishampati RO 1 2016-10-26 2017-07-18
GHOSH Tvishampati RO 2 2016-10-26 2017-07-18
PARK Jun 朴浚 RE 1 2015-08-19 2017-07-18
PARK Jun 朴浚 RE 4 2015-08-19 2017-07-18
PARK Jun 朴浚 RE 6 2015-08-19 2017-07-18
SANDERSON Edward John RE 1 2014-09-03 2017-07-18
SANDERSON Edward John RE 2 2014-09-03 2017-07-18
LEE Chui Ngan 李翠顏 RE 1 2015-10-19 2017-07-15
LEE Chui Ngan 李翠顏 RE 2 2015-10-19 2017-07-15
LEE Chui Ngan 李翠顏 RE 4 2015-10-19 2017-07-15
CUI Kevin 崔聰 RE 4 2015-01-02 2017-07-11
CUI Kevin 崔聰 RE 6 2015-01-02 2017-07-11
CUI Kevin 崔聰 RE 1 2013-06-19 2017-07-11
GUAN Qidong 官祺东 RE 1 2016-03-07 2017-07-08
GUAN Qidong 官祺东 RE 4 2016-03-07 2017-07-08
GUAN Qidong 官祺东 RE 6 2016-03-07 2017-07-08
WANG Bingyu 王冰瑜 RE 4 2016-01-05 2017-07-08
SIM Emily Shao Hua 沈曉華 RE 2 2014-09-29 2017-07-06
SIM Emily Shao Hua 沈曉華 RE 1 2010-01-15 2017-07-06
LUI Chun Wai Jervis 呂俊為 RO 2 2016-09-02 2017-07-03
COX Simon Charles RE 1 2016-04-29 2017-07-03
COX Simon Charles RE 4 2016-04-29 2017-07-03
COX Simon Charles RE 6 2016-04-29 2017-07-03
WEI Chen 魏辰 RE 2 2016-08-02 2017-06-30
TSANG Chun Ki Timothy 曾俊棋 RE 1 2016-04-05 2017-06-30
TSANG Chun Ki Timothy 曾俊棋 RE 4 2016-04-05 2017-06-30
TSANG Chun Ki Timothy 曾俊棋 RE 6 2016-04-05 2017-06-30
STOEHR Carsten Hideki Alois RE 2 2016-03-07 2017-06-30
WITZENFELD Michael Craig RE 1 2011-09-28 2017-06-30
WITZENFELD Michael Craig RE 2 2011-09-28 2017-06-30
MA Moning 馬默宁 RE 1 2015-09-07 2017-06-29
MA Moning 馬默宁 RE 4 2015-09-07 2017-06-29
MA Moning 馬默宁 RE 6 2015-09-07 2017-06-29
WANG Sheau Huei 黃晓輝 RE 4 2016-10-24 2017-06-24
ZHANG Yidan 張怡旦 RE 4 2016-01-05 2017-06-24
WANG Sheau Huei 黃晓輝 RE 1 2012-05-21 2017-06-24
DENG Liucheng 鄧榴誠 RE 4 2016-01-05 2017-06-21
YAO Kairan 姚開然 RE 1 2015-06-26 2017-06-20
YAO Kairan 姚開然 RE 4 2015-06-26 2017-06-20
YAO Kairan 姚開然 RE 6 2015-06-26 2017-06-20
KEE Chen Hou RE 9 2016-11-11 2017-06-13
KEE Chen Hou RO 1 2014-01-23 2017-06-13
KEE Chen Hou RO 2 2014-01-23 2017-06-13
ZHANG Xu 張栩 RE 4 2016-01-05 2017-06-10
ZHANG Yan 張妍 RE 4 2015-10-22 2017-06-10
LIANG Sijing 梁思靜 RE 1 2012-08-24 2017-06-10
LIANG Sijing 梁思靜 RE 4 2012-08-24 2017-06-10
LIANG Sijing 梁思靜 RE 6 2012-08-24 2017-06-10
CHEN Jingjing 陳晶晶 RE 1 2013-08-23 2017-06-08
CHEN Jingjing 陳晶晶 RE 2 2013-08-23 2017-06-08
CHARNSETHIKUL Pimpaval RE 1 2010-03-16 2017-06-06
TANG Quanhao 唐全浩 RE 1 2014-08-11 2017-06-03
TANG Quanhao 唐全浩 RE 4 2014-08-11 2017-06-03
TANG Quanhao 唐全浩 RE 6 2014-08-11 2017-06-03
ZHOU Zhiran 周知然 RE 4 2013-08-06 2017-06-03
RUSLI Felix Stephen RE 1 2015-11-16 2017-06-01
RANA Mujtaba N RE 4 2014-06-06 2017-06-01
YAO Tianjiao 姚天驕 RE 1 2012-03-16 2017-06-01
YAO Tianjiao 姚天驕 RE 4 2012-03-16 2017-06-01
RUSLI Felix Stephen RE 4 2010-07-07 2017-06-01
PITTS James Emilian Thomas RE 2 2008-11-07 2017-06-01
PITTS James Emilian Thomas RE 1 2008-07-25 2017-06-01
WU Yiwen 吳昳雯 RE 4 2017-01-11 2017-05-27
YU Xiao 喻驍 RE 1 2015-01-27 2017-05-27
YU Xiao 喻驍 RE 4 2015-01-27 2017-05-27
YU Xiao 喻驍 RE 6 2015-01-27 2017-05-27
REN Cheng 任琤 RE 1 2014-04-11 2017-05-27
REN Cheng 任琤 RE 4 2014-04-11 2017-05-27
REN Cheng 任琤 RE 6 2014-04-11 2017-05-27
WU Chunlei 吳春雷 RO 1 2015-06-23 2017-05-23
WU Chunlei 吳春雷 RO 4 2015-06-23 2017-05-23
DONG Jizhou 董季舟 RE 4 2016-04-05 2017-05-20
ZHU Junliang 朱駿亮 RE 1 2015-12-01 2017-05-20
ZHU Junliang 朱駿亮 RE 4 2015-12-01 2017-05-20
ZHU Junliang 朱駿亮 RE 6 2015-12-01 2017-05-20
ZHU Qi 祝祺 RE 1 2015-05-19 2017-05-20
ZHU Qi 祝祺 RE 4 2015-05-19 2017-05-20
ZHU Qi 祝祺 RE 6 2015-05-19 2017-05-20
CHEN Qun 陳群 RE 4 2004-11-11 2017-05-20
LETEISSIER Arnaud Pierre Marie RE 1 2012-07-12 2017-05-18
LETEISSIER Arnaud Pierre Marie RE 2 2012-07-12 2017-05-18
SHALABI Hani Youssef RO 1 2012-01-19 2017-05-16
SHALABI Hani Youssef RO 2 2012-01-19 2017-05-16
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RO 2 2008-11-04 2017-05-11
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RO 1 2006-08-14 2017-05-11
CHING Man Wai, Raymond 程文偉 RE 4 2016-05-31 2017-05-06
SU Xin 蘇鑫 RE 1 2016-03-22 2017-05-06
SU Xin 蘇鑫 RE 4 2016-03-22 2017-05-06
SU Xin 蘇鑫 RE 6 2016-03-22 2017-05-06
YU Sheng 余声 RE 2 2016-08-09 2017-05-05
LEE Ji In 李智仁 RE 1 2016-02-03 2017-05-05
LEE Ji In 李智仁 RE 2 2016-02-03 2017-05-05
BARCLAY Samuel Anthony Lun RE 1 2015-09-07 2017-05-05
BARCLAY Samuel Anthony Lun RE 2 2015-09-07 2017-05-05
GAMBLE Paul RE 1 2013-06-17 2017-05-05
GAMBLE Paul RE 4 2013-06-17 2017-05-05
CHAN Man Wai, Mark 陳孟為 RE 6 2015-07-13 2017-04-29
CHAN Man Wai, Mark 陳孟為 RE 1 2014-03-21 2017-04-29
CHAN Man Wai, Mark 陳孟為 RE 4 2014-03-21 2017-04-29
SHAO Yuan 邵原 RE 1 2016-04-12 2017-04-26
SHAO Yuan 邵原 RE 2 2016-04-12 2017-04-26
BOWEN Mark David RE 1 2014-04-14 2017-04-26
BOWEN Mark David RE 2 2014-04-14 2017-04-26
TUNTONO Christiaan 湯繼成 RE 4 2007-04-12 2017-04-26
XU Jing 徐靜 RE 4 2016-01-05 2017-04-22
TAI Kevin 戴自沛 RE 1 2015-02-17 2017-04-22
TAI Kevin 戴自沛 RE 4 2015-02-17 2017-04-22
BRIDOUX Christophe Francois RE 2 2017-02-20 2017-04-21
BRIDOUX Christophe Francois RE 1 2014-03-03 2017-04-21
BRIDOUX Christophe Francois RE 4 2014-03-03 2017-04-21
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 RE 1 2016-12-06 2017-04-20
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 RE 4 2016-12-06 2017-04-20
JIN Bing 金秉 RE 1 2014-04-02 2017-04-20
JIN Bing 金秉 RE 4 2014-04-02 2017-04-20
JIN Bing 金秉 RE 6 2014-04-02 2017-04-20
WANG Qing 王青 RE 9 2016-11-09 2017-04-19
PARK Junyoep 朴俊燁 RE 9 2016-11-09 2017-04-19
PIPALIYA Viral Pranjivan RE 1 2014-04-24 2017-04-19
PIPALIYA Viral Pranjivan RE 2 2014-04-24 2017-04-19
GAZEL Renaud Jerome RO 9 2016-07-19 2017-04-18
ZHOU Qingyi 周清逸 RE 4 2016-01-05 2017-04-15
BENMASSAOUD Mehdi RE 1 2015-09-24 2017-04-14
BENMASSAOUD Mehdi RE 2 2015-09-24 2017-04-14
BENMASSAOUD Mehdi RE 4 2015-09-24 2017-04-14
KING Steven Michael RE 1 2016-03-01 2017-04-13
KING Steven Michael RE 2 2016-03-01 2017-04-13
LI Suyu 李素玉 RE 4 2017-02-07 2017-04-01
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 1 2016-10-12 2017-04-01
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 2 2016-10-12 2017-04-01
CHAN Zhen Wei 陳振維 RE 6 2016-09-05 2017-04-01
CHAN Zhen Wei 陳振維 RE 1 2015-09-30 2017-04-01
CHAN Zhen Wei 陳振維 RE 4 2015-09-30 2017-04-01
HUANG Jun 黃駿 RE 1 2015-02-03 2017-04-01
HUANG Jun 黃駿 RE 4 2015-02-03 2017-04-01
HUANG Jun 黃駿 RE 6 2015-02-03 2017-04-01
LOK Chun Sing 樂震聲 RE 1 2014-10-17 2017-04-01
LOK Chun Sing 樂震聲 RE 4 2014-10-17 2017-04-01
LOK Chun Sing 樂震聲 RE 6 2014-10-17 2017-04-01
MAO Qiyu 毛起禹 RE 4 2014-02-14 2017-04-01
LEE Donald Sang RO 2 2013-08-22 2017-04-01
LEE Donald Sang RO 1 2011-07-11 2017-04-01
LU Yue 逯悅 RE 1 2007-02-21 2017-04-01
LU Yue 逯悅 RE 4 2007-02-21 2017-04-01
CHOW George 周韶健 RO 1 2005-11-11 2017-04-01
CHOW George 周韶健 RO 4 2005-11-11 2017-04-01
CHOW George 周韶健 RO 6 2005-11-11 2017-04-01
NG Tao, Eddie 吳濤 RE 2 2008-11-05 2017-03-28
YUEN Yeuk Bo RE 1 2008-07-21 2017-03-28
NG Tao, Eddie 吳濤 RE 1 2007-08-22 2017-03-28
PECOT III Charles Matthew RO 5 2013-11-27 2017-03-25
TSE Betty Shui Hing 謝瑞卿 RE 2 2012-09-25 2017-03-25
PECOT III Charles Matthew RO 2 2011-06-23 2017-03-25
TSE Betty Shui Hing 謝瑞卿 RE 1 2010-02-08 2017-03-25
PECOT III Charles Matthew RO 1 2009-11-30 2017-03-25
SIU Kai Yun 蕭嘉茵 RE 1 2016-08-26 2017-03-24
EDWARDS Deborah P. RE 1 2013-12-13 2017-03-23
EDWARDS Deborah P. RE 2 2013-12-13 2017-03-23
COHEN-ADDAD Nicolas Paul RE 1 2017-03-07 2017-03-21
COHEN-ADDAD Nicolas Paul RE 2 2017-03-07 2017-03-21
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 1 2017-02-01 2017-03-18
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 2 2017-02-01 2017-03-18
TSE Tin Chi 謝天賜 RE 1 2014-08-15 2017-03-18
TSE Tin Chi 謝天賜 RE 4 2014-08-15 2017-03-18
TSE Tin Chi 謝天賜 RE 6 2014-08-15 2017-03-18
SAWATO Masami RE 4 2011-02-16 2017-03-18
DING Chenying 丁陳穎 RE 1 2016-07-15 2017-03-17
ANWAR Gohir Naseem RE 1 2015-12-03 2017-03-17
GOULD Samantha Agnes RE 1 2015-02-02 2017-03-17
GOULD Samantha Agnes RE 4 2015-02-02 2017-03-17
ZHU Pingping 朱平平 RE 1 2014-03-03 2017-03-17
WONG Tak Yee, Theresa 王德儀 RE 1 2009-10-23 2017-03-17
WHITE Jamie Paul RE 1 2015-01-20 2017-03-16
WHITE Jamie Paul RE 2 2015-01-20 2017-03-16
SHEN Peng 沈鵬 RE 1 2014-08-04 2017-03-16
SHEN Peng 沈鵬 RE 2 2014-08-04 2017-03-16
LI Alexander William 李力山 RE 4 2014-04-03 2017-03-10
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RE 1 2017-03-08 2017-03-08
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RE 4 2017-03-08 2017-03-08
MENDOZA BEGGIATO Juan Manuel RE 9 2017-03-08 2017-03-08
GUPTA Shivam RE 4 2014-03-31 2017-03-07
WANG Qing 王青 RE 1 2009-07-03 2017-02-28
WANG Qing 王青 RE 2 2009-07-03 2017-02-28
KWAN Suk Wah, Tiffany 關淑鏵 RE 1 2010-08-04 2017-02-24
KWAN Suk Wah, Tiffany 關淑鏵 RE 4 2010-08-04 2017-02-24
KWAN Suk Wah, Tiffany 關淑鏵 RE 6 2010-08-04 2017-02-24
CHEN Xi 陳襲 RE 1 2017-01-17 2017-02-23
CHEN Xi 陳襲 RE 2 2017-01-17 2017-02-23
YAP Vernice Wen Yi 葉玟儀 RE 1 2016-08-08 2017-02-18
LEE Jooho RE 1 2010-11-18 2017-02-17
LEE Jooho RE 4 2010-11-18 2017-02-17
KIM Hye Youn 金慧妍 RE 1 2016-08-08 2017-02-08
OH Seung Joo 吳昇宙 RE 4 2008-07-24 2017-02-07
OH Seung Joo 吳昇宙 RE 1 2008-06-23 2017-02-07
OH Seung Joo 吳昇宙 RE 6 2008-06-23 2017-02-07
HARRIS Matthew Scott RE 1 2016-10-28 2017-01-27
HARRIS Matthew Scott RE 2 2016-10-28 2017-01-27
KEVALEE Thaniya RE 4 2010-03-15 2017-01-24
CHEN Shuwei 陳舒薇 RE 4 2016-08-29 2017-01-21
ZHOU Huanan 周化南 RE 4 2016-04-28 2017-01-21
XIA Tian 夏天 RE 1 2016-01-25 2017-01-21
XIA Tian 夏天 RE 4 2016-01-25 2017-01-21
XIA Tian 夏天 RE 6 2016-01-25 2017-01-21
YAN Renyuan 嚴任遠 RE 4 2016-08-29 2017-01-14
SUN Yang 孫洋 RE 4 2015-01-12 2017-01-14
CHONG Jia Cheng 鍾佳成 RE 1 2015-05-04 2017-01-12
CHONG Jia Cheng 鍾佳成 RE 2 2015-05-04 2017-01-12
WONG Kok Hung 黃國雄 RE 1 2016-08-09 2017-01-11
WONG Kok Hung 黃國雄 RE 4 2016-08-09 2017-01-11
YOON Brian Steven RO 2 2012-05-30 2017-01-01
YOON Brian Steven RO 4 2012-05-30 2017-01-01
LEE Yik Long 李奕朗 RE 4 2009-11-24 2017-01-01
LEE Yik Long 李奕朗 RE 1 2009-08-27 2017-01-01
LEE Yik Long 李奕朗 RE 2 2009-08-27 2017-01-01
YOON Brian Steven RO 1 2009-01-30 2017-01-01
HAN Bin 韓檳 RE 1 2012-03-20 2016-12-31
HAN Bin 韓檳 RE 4 2012-03-20 2016-12-31
LEUNG Chi Yung 梁棋咏 RE 1 2015-09-16 2016-12-29
LEUNG Chi Yung 梁棋咏 RE 2 2015-09-16 2016-12-29
PERRIGNON Matthew William RO 1 2014-07-28 2016-12-23
PERRIGNON Matthew William RO 4 2014-07-28 2016-12-23
YIP Man Yan, Abbie 葉文炘 RE 1 2016-02-17 2016-12-22
YIP Man Yan, Abbie 葉文炘 RE 2 2016-02-17 2016-12-22
YIP Man Yan, Abbie 葉文炘 RE 4 2016-02-17 2016-12-22
MAK Wing Yin 麥穎賢 RE 1 2013-11-18 2016-12-20
MAK Wing Yin 麥穎賢 RE 2 2013-11-18 2016-12-20
HASE Takeaki RE 1 2016-10-13 2016-12-17
HASE Takeaki RE 2 2016-10-13 2016-12-17
KHAIMSON Evgeni RE 1 2014-08-04 2016-12-17
STOCK Michael William Anderton RE 1 2016-11-25 2016-12-15
STOCK Michael William Anderton RE 4 2016-11-25 2016-12-15
STOCK Michael William Anderton RE 6 2016-11-25 2016-12-15
FUGMAN Harrison Daniel RE 1 2014-09-26 2016-12-10
FUGMAN Harrison Daniel RE 2 2014-09-26 2016-12-10
NAQVI Syed Ali Raza RE 2 2010-11-03 2016-12-09
VAUGHAN John Patrick RO 1 2016-07-06 2016-12-08
VAUGHAN John Patrick RO 2 2016-07-06 2016-12-08
WU Yilin 吳依霖 RE 1 2013-08-22 2016-12-08
FLORENS Cedric Jean Paul RE 2 2012-12-11 2016-12-08
WONG Shuk Ching 王淑貞 RE 4 2011-07-27 2016-12-08
WU Yahong 吳亞洪 RE 1 2010-05-20 2016-12-08
WU Yahong 吳亞洪 RE 4 2010-05-20 2016-12-08
MATHUR Rajnish Dayal RE 2 2008-11-06 2016-12-08
MATHUR Rajnish Dayal RE 1 2008-01-15 2016-12-08
FLORENS Cedric Jean Paul RE 1 2004-08-17 2016-12-08
LIN Ruoxuan 林若萱 RE 1 2014-04-15 2016-12-07
LIN Ruoxuan 林若萱 RE 2 2014-04-15 2016-12-07
WANG Xiaoxian 王小嫻 RE 1 2016-06-30 2016-12-06
XU Lele 徐樂樂 RE 1 2015-10-19 2016-12-06
XU Lele 徐樂樂 RE 2 2015-10-19 2016-12-06
LAN Dong 蘭棟 RE 1 2013-07-03 2016-12-03
LAN Dong 蘭棟 RE 4 2013-07-03 2016-12-03
LAN Dong 蘭棟 RE 6 2013-07-03 2016-12-03
FENG Jing 封菁 RE 1 2015-07-27 2016-12-02
FENG Jing 封菁 RE 6 2015-07-27 2016-12-02
SETHI Shaun Nittal RE 1 2011-07-18 2016-12-02
FENG Jing 封菁 RE 4 2007-11-09 2016-12-02
LEBRUN JAMIE RE 1 2016-11-25 2016-12-01
LEBRUN JAMIE RE 2 2016-11-25 2016-12-01
PRADEEP Vasundhara RO 1 2016-04-27 2016-12-01
PRADEEP Vasundhara RE 2 2015-12-21 2016-12-01
YAN Yiran 嚴一然 RE 1 2015-09-07 2016-12-01
YAN Yiran 嚴一然 RE 2 2015-09-07 2016-12-01
XU Ting Li 徐頲立 RE 4 2010-08-02 2016-11-29
XU Ting Li 徐頲立 RE 1 2007-07-20 2016-11-29
MOHAMED IBRAHIM Mariana Binte RE 1 2014-11-14 2016-11-26
MOHAMED IBRAHIM Mariana Binte RE 2 2014-11-14 2016-11-26
HOO Jeffery Pek Jhuh 何苾俊 RE 1 2012-06-27 2016-11-26
HOO Jeffery Pek Jhuh 何苾俊 RE 4 2011-07-25 2016-11-26
DI Qianyu 狄芊宇 RE 1 2015-04-17 2016-11-24
DI Qianyu 狄芊宇 RE 4 2015-04-17 2016-11-24
DI Qianyu 狄芊宇 RE 6 2015-04-17 2016-11-24
WONG Chun Hong 黃俊宏 RE 1 2014-09-23 2016-11-16
WONG Chun Hong 黃俊宏 RE 4 2014-09-23 2016-11-16
YIN He 尹賀 RE 4 2010-02-23 2016-11-16
ELKO Michael Stanley RE 2 2014-07-07 2016-11-09
ELKO Michael Stanley RE 1 2012-04-12 2016-11-09
CHIU Wei Long, Antony 焦偉龍 RE 1 2013-11-11 2016-11-08
CHIU Wei Long, Antony 焦偉龍 RE 2 2013-11-11 2016-11-08
CHUI Wing Hong 徐詠康 RE 4 2016-01-05 2016-11-05
LI Qihui 李奇卉 RE 4 2016-01-05 2016-10-28
YUSUP Daniel RE 9 2016-07-19 2016-10-27
NICOT Cynthia RE 1 2016-05-30 2016-10-27
YUSUP Daniel RE 2 2008-11-07 2016-10-27
YUSUP Daniel RE 1 2007-08-29 2016-10-27
GHOSH Tvishampati RE 1 2014-08-04 2016-10-26
GHOSH Tvishampati RE 2 2014-08-04 2016-10-26
AGARWAL Aakash RE 1 2015-03-23 2016-10-25
AGARWAL Aakash RE 2 2015-03-23 2016-10-25
RAO Ashish Kishore RO 1 2014-12-16 2016-10-05
RAO Ashish Kishore RO 4 2014-12-16 2016-10-05
MIN Julia Min 閔敏 RE 1 2015-01-19 2016-10-01
MIN Julia Min 閔敏 RE 2 2015-01-19 2016-10-01
WANG Steven Dasong 王大松 RE 1 2014-08-22 2016-10-01
WANG Steven Dasong 王大松 RE 4 2014-08-22 2016-10-01
WANG Steven Dasong 王大松 RE 6 2014-08-22 2016-10-01
BLASETTI Karim RE 1 2013-03-26 2016-10-01
BLASETTI Karim RE 4 2013-03-26 2016-10-01
BLASETTI Karim RE 6 2013-03-26 2016-10-01
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 1 2011-06-17 2016-09-22
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 4 2011-06-17 2016-09-22
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 6 2011-06-17 2016-09-22
LEE Sang Yup RE 1 2016-06-06 2016-09-12
LEE Sang Yup RE 4 2016-06-06 2016-09-12
STOCK Michael William Anderton RE 1 2016-09-05 2016-09-09
STOCK Michael William Anderton RE 4 2016-09-05 2016-09-09
STOCK Michael William Anderton RE 6 2016-09-05 2016-09-09
LUNG Siu Fung 龍兆豐 RE 4 2016-01-05 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RE 4 2007-05-22 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RE 1 2007-04-13 2016-09-07
ARMSTRONG Derek Noel RE 6 2007-04-13 2016-09-07
WRIGHT Richard James RE 1 2012-06-15 2016-09-06
WRIGHT Richard James RE 2 2012-06-15 2016-09-06
CHAN Doris Natalie 陳海睿 RE 1 2015-02-06 2016-09-03
CHAN Doris Natalie 陳海睿 RE 4 2015-02-06 2016-09-03
HAN Liqiao 韓立巧 RE 1 2011-03-24 2016-09-03
HAN Liqiao 韓立巧 RE 2 2011-03-24 2016-09-03
PINSET Victor Balthazar RE 2 2008-11-07 2016-09-03
PINSET Victor Balthazar RE 1 2008-09-22 2016-09-03
LUI Chun Wai Jervis 呂俊為 RE 1 2016-04-22 2016-09-02
LUI Chun Wai Jervis 呂俊為 RE 2 2016-04-22 2016-09-02
FIRTH Charles Richard Bartholomew 霍逸倫 RE 2 2013-02-18 2016-09-02
KIELY Lucas Alexander RE 1 2012-09-07 2016-09-02
KIELY Lucas Alexander RE 2 2012-09-07 2016-09-02
FIRTH Charles Richard Bartholomew 霍逸倫 RE 4 2012-09-05 2016-09-02
FIRTH Charles Richard Bartholomew 霍逸倫 RE 1 2009-06-05 2016-09-02
SUN Xiangxiao 孫祥霄 RE 4 2015-12-16 2016-08-31
XU Lele 徐樂樂 RE 4 2015-10-19 2016-08-31
HUA Qianli 華千里 RE 1 2016-07-18 2016-08-27
HUA Qianli 華千里 RE 4 2016-07-18 2016-08-27
HUA Qianli 華千里 RE 6 2016-07-18 2016-08-27
PU Lingxiao 浦凌霄 RE 1 2016-07-12 2016-08-27
PU Lingxiao 浦凌霄 RE 2 2016-07-12 2016-08-27
ZHANG Jingwei 張經緯 RE 1 2009-11-30 2016-08-27
ZHANG Jingwei 張經緯 RE 4 2009-11-30 2016-08-27
ZHANG Jingwei 張經緯 RE 6 2009-11-30 2016-08-27
SEETO Dereke Charles Wing On RE 1 2015-08-10 2016-08-25
SEETO Dereke Charles Wing On RE 2 2015-08-10 2016-08-25
SEETO Dereke Charles Wing On RE 5 2015-08-10 2016-08-25
YU Sum Chi Frank 虞森馳 RE 1 2015-11-17 2016-08-24
YU Sum Chi Frank 虞森馳 RE 4 2015-11-17 2016-08-24
YU Sum Chi Frank 虞森馳 RE 6 2015-11-17 2016-08-24
CHAURASIA Sanjeev RE 1 2011-08-19 2016-08-24
CHAURASIA Sanjeev RE 4 2011-08-19 2016-08-24
CHAURASIA Sanjeev RE 6 2011-08-19 2016-08-24
HU Letian 胡樂天 RE 6 2015-08-20 2016-08-23
HU Letian 胡樂天 RE 1 2014-04-29 2016-08-23
HU Letian 胡樂天 RE 4 2014-04-29 2016-08-23
SUN Tian 孫天 RE 4 2016-01-05 2016-08-19
WARNER William RE 1 2012-07-31 2016-08-19
WARNER William RE 2 2012-07-31 2016-08-19
WIEMER Charles Daniel RE 1 2015-08-26 2016-08-12
WIEMER Charles Daniel RE 2 2015-08-26 2016-08-12
GUO Yujia 郭雨嘉 RE 1 2015-09-15 2016-08-06
GUO Yujia 郭雨嘉 RE 4 2015-09-15 2016-08-06
GUO Yujia 郭雨嘉 RE 6 2015-09-15 2016-08-06
LU Hao Feng 呂豪鋒 RE 4 2014-04-01 2016-08-06
RONG Baiding 榮白丁 RE 4 2014-02-07 2016-08-06
XU Yuze 徐雨澤 RE 4 2013-09-10 2016-08-06
LU Hao Feng 呂豪鋒 RE 1 2013-01-18 2016-08-06
LU Hao Feng 呂豪鋒 RE 2 2013-01-18 2016-08-06
EUCHUKANONCHAI Kasina RE 1 2015-09-07 2016-08-04
EUCHUKANONCHAI Kasina RE 4 2015-09-07 2016-08-04
EUCHUKANONCHAI Kasina RE 6 2015-09-07 2016-08-04
SALTER Neil Anthony RO 2 2015-08-31 2016-08-03
SALTER Neil Anthony RE 1 2015-07-13 2016-08-03
DEISS Christian Philipp RE 1 2011-08-11 2016-08-03
DEISS Christian Philipp RE 4 2011-08-11 2016-08-03
DEISS Christian Philipp RE 6 2011-08-11 2016-08-03
LI David Sijun 李思駿 RE 1 2015-01-27 2016-07-30
LI David Sijun 李思駿 RE 4 2015-01-27 2016-07-30
LI David Sijun 李思駿 RE 6 2015-01-27 2016-07-30
WANG Xiaotian 王笑天 RE 1 2013-08-21 2016-07-30
WANG Xiaotian 王笑天 RE 4 2013-08-21 2016-07-30
WANG Xiaotian 王笑天 RE 6 2013-08-21 2016-07-30
WEI Dick 韋迪 RE 4 2013-08-16 2016-07-30
KIM Eleanor Jungmun 金精炆 RE 2 2012-07-03 2016-07-26
KIM Eleanor Jungmun 金精炆 RE 1 2010-08-12 2016-07-26
LIN Hong Chang 林弘昌 RE 1 2016-03-07 2016-07-19
SONG Yebo 宋晔波 RE 1 2016-03-07 2016-07-19
SONG Yebo 宋晔波 RE 2 2016-03-07 2016-07-19
LIN Hong Chang 林弘昌 RE 2 2016-03-07 2016-07-19
LOW Chung Weng 劉頌榮 RE 1 2015-01-12 2016-07-16
FANG Fang 方芳 RE 1 2014-09-18 2016-07-16
FAN Yi 樊一 RE 1 2014-07-10 2016-07-16
MC DONNELL James Gerald RE 1 2008-12-23 2016-07-14
MC DONNELL James Gerald RE 4 2008-12-23 2016-07-14
MC DONNELL James Gerald RE 6 2008-12-23 2016-07-14
GAO Li 高麗 RE 1 2012-05-28 2016-07-13
GAO Li 高麗 RE 4 2012-05-28 2016-07-13
GAO Li 高麗 RE 6 2012-05-28 2016-07-13
LIU Derrick 劉恩宏 RE 1 2015-09-30 2016-07-11
LIU Derrick 劉恩宏 RE 2 2015-09-30 2016-07-11
TAO Dong 陶冬 RO 4 2008-05-05 2016-07-11
RUTSKOV Anton RE 1 2013-08-13 2016-07-09
RUTSKOV Anton RE 2 2013-08-13 2016-07-09
WORBY Julie Elizabeth RE 1 2014-05-08 2016-07-08
WORBY Julie Elizabeth RE 2 2014-05-08 2016-07-08
HIGHFIELD Tucker Montana RE 4 2005-04-14 2016-07-08
HIGHFIELD Tucker Montana RE 1 2004-07-09 2016-07-08
HIGHFIELD Tucker Montana RE 6 2004-07-09 2016-07-08
WONG Hong Man, Thomas 黃康民 RE 1 2013-07-17 2016-07-07
WONG Hong Man, Thomas 黃康民 RE 4 2013-07-17 2016-07-07
VAUGHAN John Patrick RE 2 2015-09-17 2016-07-06
VAUGHAN John Patrick RE 1 2004-11-01 2016-07-06
TAN Michael Boon Suan RE 1 2013-12-13 2016-07-05
TAN Michael Boon Suan RE 4 2013-12-13 2016-07-05
TAN Michael Boon Suan RE 6 2013-12-13 2016-07-05
STOCK Michael William Anderton RE 1 2016-06-27 2016-07-01
STOCK Michael William Anderton RE 4 2016-06-27 2016-07-01
STOCK Michael William Anderton RE 6 2016-06-27 2016-07-01
YANG Kaixuan 楊凱璇 RE 1 2016-03-04 2016-07-01
YANG Kaixuan 楊凱璇 RE 4 2016-03-04 2016-07-01
YANG Kaixuan 楊凱璇 RE 6 2016-03-04 2016-07-01
CHEN Chen 陳晨 RE 4 2013-07-23 2016-07-01
LEE Koon Ting Victor RE 1 2014-03-13 2016-06-24
LEE Koon Ting Victor RE 4 2014-03-13 2016-06-24
LEE Koon Ting Victor RE 6 2014-03-13 2016-06-24
BAI Louisa RE 1 2014-01-29 2016-06-24
BAI Louisa RE 2 2014-01-29 2016-06-24
HUANG Xiang 黃翔 RE 4 2014-02-05 2016-06-22
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 RE 1 2016-04-15 2016-06-15
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 RE 2 2016-04-15 2016-06-15
CHAO Yanan 晁亞楠 RE 4 2015-06-18 2016-06-11
CHIU Ching Yuan 邱敬媛 RE 4 2014-10-06 2016-06-09
RADOJEWSKI Nils Henning RE 1 2015-02-11 2016-06-08
RADOJEWSKI Nils Henning RE 4 2015-02-11 2016-06-08
RADOJEWSKI Nils Henning RE 6 2015-02-11 2016-06-08
HU Bo 胡勃 RE 1 2015-06-22 2016-06-07
HU Bo 胡勃 RE 4 2015-06-22 2016-06-07
LU ZHAOYING 陸趙郢 RE 1 2015-10-16 2016-06-06
LU ZHAOYING 陸趙郢 RE 4 2015-10-16 2016-06-06
MA Cheng 馬騁 RE 4 2016-01-05 2016-05-28
YANG Min 楊敏 RE 4 2016-01-05 2016-05-28
WHEE Heekyung 魏熙警 RE 4 2013-07-23 2016-05-26
HAYAKAWA Hitoshi RE 4 2010-03-15 2016-05-25
KOH Alan James RE 2 2008-11-06 2016-05-25
KOH Alan James RE 1 2007-04-16 2016-05-25
STOEHR Carsten Hideki Alois RE 1 2016-03-07 2016-05-24
STOEHR Carsten Hideki Alois RE 4 2016-03-07 2016-05-24
STOEHR Carsten Hideki Alois RE 6 2016-03-07 2016-05-24
MENG Susan Kun RE 1 2016-04-12 2016-05-21
MENG Susan Kun RE 4 2016-04-12 2016-05-21
MENG Susan Kun RE 6 2016-04-12 2016-05-21
SCHAKEL Reinout Hendrik RE 1 2012-10-05 2016-05-21
SCHAKEL Reinout Hendrik RE 4 2012-10-05 2016-05-21
SCHAKEL Reinout Hendrik RE 6 2012-10-05 2016-05-21
ROH Yong Ho 盧龍鎬 RE 1 2014-08-12 2016-05-14
ROH Yong Ho 盧龍鎬 RE 4 2014-08-12 2016-05-14
ROH Yong Ho 盧龍鎬 RE 6 2014-08-12 2016-05-14
WU Nan 吳楠 RE 1 2011-08-25 2016-05-14
WU Nan 吳楠 RE 4 2011-08-25 2016-05-14
WU Nan 吳楠 RE 6 2011-08-25 2016-05-14
WANG Yifu 王一富 RE 4 2010-03-25 2016-05-10
DONG Yinfei 董寅斐 RE 1 2014-12-31 2016-05-07
DONG Yinfei 董寅斐 RE 4 2014-12-31 2016-05-07
DONG Yinfei 董寅斐 RE 6 2014-12-31 2016-05-07
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RE 1 2006-09-25 2016-05-06
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RE 4 2006-09-25 2016-05-06
CHUA Chong Xun, Christopher 蔡崇訓 RE 6 2006-09-25 2016-05-06
HU Zhizhi 胡知鷙 RO 1 2006-09-06 2016-05-04
HU Zhizhi 胡知鷙 RO 4 2006-09-06 2016-05-04
HU Zhizhi 胡知鷙 RO 6 2006-09-06 2016-05-04
ZHANG Wei 張偉 RE 1 2014-09-10 2016-04-30
ZHANG Wei 張偉 RE 4 2014-09-10 2016-04-30
ZHANG Wei 張偉 RE 6 2014-09-10 2016-04-30
CHUNG Siu Pang 鍾紹鵬 RE 1 2015-09-08 2016-04-27
CHUNG Siu Pang 鍾紹鵬 RE 2 2015-09-08 2016-04-27
PRADEEP Vasundhara RE 1 2010-06-24 2016-04-27
SHI Stacy Yi 石怡 RE 1 2008-04-29 2016-04-27
FUNG Yui Hang, Eugene 馮睿恆 RE 2 2008-11-06 2016-04-26
FUNG Yui Hang, Eugene 馮睿恆 RE 1 2008-10-03 2016-04-26
HAO David Da Zhao RE 4 2015-06-08 2016-04-23
LEUNG Kelvin Yau-teng 梁祐庭 RE 1 2007-06-01 2016-04-23
LEUNG Kelvin Yau-teng 梁祐庭 RE 4 2007-06-01 2016-04-23
LEUNG Kelvin Yau-teng 梁祐庭 RE 6 2007-06-01 2016-04-23
BADRE ALAM Ali Abbas RE 1 2012-08-16 2016-04-19
BADRE ALAM Ali Abbas RE 4 2012-08-16 2016-04-19
DU Jinsong 杜勁松 RE 4 2005-07-08 2016-04-19
GAN Weiyang, Samuel RE 1 2009-09-21 2016-04-18
GAN Weiyang, Samuel RE 4 2009-09-21 2016-04-18
GAN Weiyang, Samuel RE 6 2009-09-21 2016-04-18
YANG Yue 楊悅 RE 4 2016-01-21 2016-04-15
TU Katherine Zhe 涂喆 RE 1 2013-08-21 2016-04-14
TU Katherine Zhe 涂喆 RE 4 2013-08-21 2016-04-14
TU Katherine Zhe 涂喆 RE 6 2013-08-21 2016-04-14
YE Zhenzuo 叶振作 RE 1 2015-09-09 2016-04-13
YE Zhenzuo 叶振作 RE 2 2015-09-09 2016-04-13
LUO Xuan 羅烜 RE 4 2012-09-05 2016-04-13
LUO Xuan 羅烜 RE 2 2008-11-06 2016-04-13
LUO Xuan 羅烜 RE 1 2008-04-01 2016-04-13
HUANG Jie 黃洁 RE 4 2015-09-14 2016-04-12
CHAN Chi Man, Jasmine 陳志敏 RE 1 2014-03-17 2016-04-11
CHAN Chi Man, Jasmine 陳志敏 RE 4 2014-03-17 2016-04-11
SCHOLLUM Myo Wai RO 1 2012-11-27 2016-04-01
SCHOLLUM Myo Wai RO 2 2012-11-27 2016-04-01
TAI Ming Zhe 戴明哲 RE 2 2013-07-15 2016-03-25
TAI Ming Zhe 戴明哲 RE 1 2004-05-15 2016-03-25
GROSER Tobias Edward RE 1 2007-08-29 2016-03-24
GROSER Tobias Edward RE 4 2007-08-29 2016-03-24
GROSER Tobias Edward RE 6 2007-08-29 2016-03-24
WHIPKEY Sean Patrick RE 1 2014-06-06 2016-03-19
WHIPKEY Sean Patrick RE 2 2014-06-06 2016-03-19
LALA Amit Anil RE 1 2013-08-16 2016-03-19
LALA Amit Anil RE 2 2013-08-16 2016-03-19
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RE 1 2016-01-08 2016-03-17
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RE 4 2016-01-08 2016-03-17
LAM Sai Wai, Alain 林世偉 RE 6 2016-01-08 2016-03-17
XIE Mingyan, Elise 謝明燕 RE 1 2014-02-21 2016-03-17
XIE Mingyan, Elise 謝明燕 RE 4 2014-02-21 2016-03-17
XU Zichen 許子辰 RE 4 2016-01-05 2016-03-12
BETARI Jedd RE 1 2015-02-17 2016-03-12
BETARI Jedd RE 2 2015-02-17 2016-03-12
WONG Ho Lam 黃浩霖 RE 2 2013-07-09 2016-03-12
WONG Ho Lam 黃浩霖 RE 1 2012-07-23 2016-03-12
WONG Bart 黃博韜 RE 1 2013-01-17 2016-03-11
WONG Bart 黃博韜 RE 4 2013-01-17 2016-03-11
LEBRUN JAMIE RE 1 2016-02-26 2016-03-04
LEBRUN JAMIE RE 2 2016-02-26 2016-03-04
HISHINUMA Ryuya RE 1 2010-05-07 2016-03-01
HISHINUMA Ryuya RE 4 2010-05-07 2016-03-01
HISHINUMA Ryuya RE 6 2010-05-07 2016-03-01
XIE Hao 謝皓 RE 1 2008-06-20 2016-03-01
XIE Hao 謝皓 RE 4 2008-06-20 2016-03-01
XIE Hao 謝皓 RE 6 2008-06-20 2016-03-01
SZETO Hau Yin Henry 司徒孝賢 RE 1 2014-08-12 2016-02-27
SZETO Hau Yin Henry 司徒孝賢 RE 4 2014-08-12 2016-02-27
LIU Zhe 劉喆 RE 1 2014-04-29 2016-02-27
LIU Zhe 劉喆 RE 4 2014-04-29 2016-02-27
LIU Zhe 劉喆 RE 6 2014-04-29 2016-02-27
ROSS Timothy Wakefield RE 4 2012-03-27 2016-02-20
POR Zhe Wei 傅哲偉 RE 1 2013-09-25 2016-02-18
POR Zhe Wei 傅哲偉 RE 4 2013-09-25 2016-02-18
POR Zhe Wei 傅哲偉 RE 6 2013-09-25 2016-02-18
CHUI King Wai 徐經緯 RE 1 2010-05-19 2016-02-16
CHUI King Wai 徐經緯 RE 4 2010-05-19 2016-02-16
CHUI King Wai 徐經緯 RE 6 2010-05-19 2016-02-16
MOMOZAKI Takahiro RE 1 2014-09-10 2016-02-01
MOMOZAKI Takahiro RE 2 2014-09-10 2016-02-01
SONG Ran 宋然 RE 1 2015-09-15 2016-01-28
SONG Ran 宋然 RE 4 2015-09-15 2016-01-28
SONG Ran 宋然 RE 6 2015-09-15 2016-01-28
KOO Dawson 古道信 RE 2 2008-11-06 2016-01-26
KOO Dawson 古道信 RE 1 2008-04-10 2016-01-26
VAN VEEN Arjan Francis RE 4 2010-10-04 2016-01-20
HORNMARK Erik Taro RE 1 2010-04-15 2016-01-15
HORNMARK Erik Taro RE 2 2010-04-15 2016-01-15
RICH Stephen Frederick RE 4 2010-03-09 2016-01-05
BAO Chenlan 包辰蘭 RE 1 2014-07-23 2015-12-17
BAO Chenlan 包辰蘭 RE 4 2014-07-23 2015-12-17
CHANG Chi-Hao 張積豪 RE 4 2012-05-03 2015-12-12
LAN Yang 蘭陽 RE 1 2011-09-05 2015-12-12
LAN Yang 蘭陽 RE 4 2011-09-05 2015-12-12
LAN Yang 蘭陽 RE 6 2011-09-05 2015-12-12
CHANG Chi-Hao 張積豪 RE 1 2010-10-26 2015-12-12
KAO Richard 高敬倫 RE 1 2015-11-06 2015-12-10
KAO Richard 高敬倫 RE 4 2015-11-06 2015-12-10
KAO Richard 高敬倫 RE 6 2015-11-06 2015-12-10
SU Hua 蘇華 RE 1 2013-08-21 2015-12-10
SU Hua 蘇華 RE 4 2013-08-21 2015-12-10
SU Hua 蘇華 RE 6 2013-08-21 2015-12-10
LAW Kwok Tai 羅國泰 RE 6 2015-09-21 2015-12-01
CHU Tat Chee 朱達之 RE 1 2010-08-30 2015-11-24
CHU Tat Chee 朱達之 RE 4 2010-08-30 2015-11-24
CHU Tat Chee 朱達之 RE 6 2010-08-30 2015-11-24
CHAU Man Fai, Eric 周民輝 RE 4 2015-10-29 2015-11-19
LAM Chit Fai, Ashley 林皙暉 RE 4 2009-12-29 2015-11-19
SHENK Scott Martin RE 2 2011-05-04 2015-11-10
MU Lily Tang RE 1 2015-09-15 2015-11-07
MU Lily Tang RE 4 2015-09-15 2015-11-07
MU Lily Tang RE 6 2015-09-15 2015-11-07
HUANG I-HSU 黃奕栩 RE 1 2015-06-17 2015-11-03
BAJAJ Manas RE 1 2014-08-13 2015-11-02
BAJAJ Manas RE 4 2014-08-13 2015-11-02
BAJAJ Manas RE 6 2014-08-13 2015-11-02
PAL Abhishek RE 1 2015-10-26 2015-10-30
PAL Abhishek RE 2 2015-10-26 2015-10-30
ZHOU Cheng 周成 RE 1 2015-09-30 2015-10-30
TAI Ching 戴菁 RE 1 2012-06-26 2015-10-29
TAI Ching 戴菁 RE 4 2009-12-29 2015-10-29
ZHANG Yichen 張逸沉 RE 1 2014-05-07 2015-10-27
ZHANG Yichen 張逸沉 RE 2 2014-05-07 2015-10-27
KWEK Li Ern, Joy RE 4 2009-06-18 2015-10-09
KWEK Li Ern, Joy RE 1 2007-09-28 2015-10-09
LEBRUN JAMIE RE 1 2015-09-16 2015-10-02
DUDIA Ashwin RE 1 2015-09-16 2015-10-02
DUDIA Ashwin RE 2 2015-09-16 2015-10-02
LEBRUN JAMIE RE 2 2015-09-16 2015-10-02
SINGLETON Paul Hugh RE 1 2010-03-16 2015-10-01
SINGLETON Paul Hugh RE 2 2010-03-16 2015-10-01
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 1 2015-09-23 2015-09-30
SONG Le, Michael 宋樂 RE 1 2013-08-21 2015-09-28
SONG Le, Michael 宋樂 RE 4 2013-08-21 2015-09-28
SONG Le, Michael 宋樂 RE 6 2013-08-21 2015-09-28
WAI Chi Ho, Bob 衛致豪 RE 1 2011-07-08 2015-09-26
WAI Chi Ho, Bob 衛致豪 RE 2 2011-07-08 2015-09-26
WAI Chi Ho, Bob 衛致豪 RE 4 2011-07-08 2015-09-26
OW Shin Yeuan 歐欣遠 RE 1 2015-07-07 2015-09-25
OW Shin Yeuan 歐欣遠 RE 2 2015-07-07 2015-09-25
WONG Chun Kan 黃進勤 RE 1 2014-10-31 2015-09-22
WONG Chun Kan 黃進勤 RE 2 2014-10-31 2015-09-22
LIU Xiaozheng 劉曉鉦 RE 1 2011-07-27 2015-09-19
LIU Xiaozheng 劉曉鉦 RE 4 2011-07-27 2015-09-19
LIU Xiaozheng 劉曉鉦 RE 6 2011-07-27 2015-09-19
KIM Young Hyun RE 1 2014-06-04 2015-09-12
KIM Young Hyun RE 2 2014-06-04 2015-09-12
METZGER Jan RE 1 2007-08-28 2015-09-12
METZGER Jan RE 4 2007-08-28 2015-09-12
METZGER Jan RE 6 2007-08-28 2015-09-12
KIM Brian Young RE 6 2010-06-03 2015-09-02
WU Qingwei 吳慶偉 RE 1 2014-08-11 2015-09-01
WU Qingwei 吳慶偉 RE 4 2014-08-11 2015-09-01
WU Qingwei 吳慶偉 RE 6 2014-08-11 2015-09-01
HATTORI Keiji RE 1 2009-08-31 2015-09-01
HATTORI Keiji RE 4 2009-08-31 2015-09-01
SALTER Neil Anthony RE 2 2015-07-13 2015-08-31
YEH Fang Tzu 葉芳慈 RE 1 2012-09-14 2015-08-29
YEH Fang Tzu 葉芳慈 RE 4 2012-09-14 2015-08-29
YEH Fang Tzu 葉芳慈 RE 6 2012-09-14 2015-08-29
HUA Shuo 華碩 RE 1 2012-06-14 2015-08-28
HUA Shuo 華碩 RE 4 2012-06-14 2015-08-28
HUA Shuo 華碩 RE 6 2012-06-14 2015-08-28
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 RE 1 2012-11-19 2015-08-22
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 RE 2 2012-11-19 2015-08-22
CHEAH Sim Ee 謝心懿 RE 4 2014-02-06 2015-08-19
CHEAH Sim Ee 謝心懿 RE 1 2010-03-04 2015-08-19
CHEAH Sim Ee 謝心懿 RE 2 2010-03-04 2015-08-19
LI Lin 李麟 RE 1 2010-09-08 2015-08-13
LI Lin 李麟 RE 4 2010-09-08 2015-08-13
LI Lin 李麟 RE 6 2010-09-08 2015-08-13
SEETO Dereke Charles Wing On RO 5 2013-11-14 2015-08-10
SEETO Dereke Charles Wing On RO 1 2012-10-24 2015-08-10
SEETO Dereke Charles Wing On RO 2 2012-10-24 2015-08-10
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RO 1 2008-07-15 2015-08-07
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RO 4 2008-07-15 2015-08-07
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RO 6 2008-07-15 2015-08-07
VALLE CORRER Giorgio RE 1 2011-08-22 2015-08-02
VALLE CORRER Giorgio RE 4 2011-08-22 2015-08-02
VALLE CORRER Giorgio RE 6 2011-08-22 2015-08-02
ZHANG Jin 張錦 RE 4 2014-12-19 2015-08-01
KIM Taewon 金泰源 RE 4 2013-05-02 2015-08-01
DOYLE Matthias William RE 1 2010-01-27 2015-08-01
DOYLE Matthias William RE 2 2010-01-27 2015-08-01
ZHANG Liping 張利平 RO 1 2005-03-03 2015-08-01
ZHANG Liping 張利平 RO 4 2005-03-03 2015-08-01
ZHANG Liping 張利平 RO 6 2005-03-03 2015-08-01
CHUNG Hyung Kwon 鄭亨權 RE 1 2009-04-03 2015-07-30
CHUNG Hyung Kwon 鄭亨權 RE 4 2009-04-03 2015-07-30
CHUNG Hyung Kwon 鄭亨權 RE 6 2009-04-03 2015-07-30
HELBIG Christian Bennett RE 1 2012-04-24 2015-07-29
HELBIG Christian Bennett RE 2 2012-04-24 2015-07-29
SMITH Dominic Anthony RE 1 2010-07-23 2015-07-29
LI Hui 李輝 RE 1 2014-07-28 2015-07-28
LI Hui 李輝 RE 4 2014-07-28 2015-07-28
LI Hui 李輝 RE 6 2014-07-28 2015-07-28
SHI Jialong 史家龙 RE 4 2014-01-29 2015-07-24
WISE Adam John RE 4 2014-02-06 2015-07-18
WISE Adam John RE 2 2013-02-18 2015-07-18
WISE Adam John RE 1 2012-05-10 2015-07-18
ZHOU Enxu 周恩旭 RE 4 2014-09-22 2015-07-15
YOU Ching Yung 尤靖湧 RE 4 2015-06-12 2015-07-11
MITCHELL Christopher Harlow RE 1 2013-10-07 2015-07-11
MITCHELL Christopher Harlow RE 4 2013-10-07 2015-07-11
MITCHELL Christopher Harlow RE 6 2013-10-07 2015-07-11
HUANG Mingyan RE 1 2014-04-14 2015-07-07
HUANG Mingyan RE 4 2014-04-14 2015-07-07
HUANG Mingyan RE 6 2014-04-14 2015-07-07
TSUI Shun Lin 徐順蓮 RE 1 2013-01-29 2015-07-06
TSUI Shun Lin 徐順蓮 RE 4 2013-01-29 2015-07-06
BAFNA Ankit Satyendra RE 2 2013-04-12 2015-06-24
BAFNA Ankit Satyendra RE 1 2012-10-03 2015-06-24
BAFNA Ankit Satyendra RE 4 2012-10-03 2015-06-24
WU Chunlei 吳春雷 RE 1 2009-11-23 2015-06-23
YUAN Dan 袁旦 RE 1 2011-08-29 2015-06-20
YUAN Dan 袁旦 RE 4 2011-08-29 2015-06-20
YUAN Dan 袁旦 RE 6 2011-08-29 2015-06-20
ZHANG Harvey Yang RE 4 2012-09-05 2015-06-19
HARRELL Jonte Kenyon RE 1 2011-08-17 2015-06-19
HARRELL Jonte Kenyon RE 2 2011-08-17 2015-06-19
ZHANG Harvey Yang RE 1 2009-10-28 2015-06-19
ZHANG Harvey Yang RE 2 2009-10-28 2015-06-19
LIANG Jianwen 梁劍文 RE 4 2011-08-22 2015-06-16
KWOCK Mei Shan, Michelle Joyce 郭美姍 RE 4 2008-09-18 2015-06-16
GAO Wei 高巍 RE 1 2014-12-17 2015-06-12
GAO Wei 高巍 RE 2 2014-12-17 2015-06-12
LIN Yi Jung 林宜蓉 RE 1 2013-08-22 2015-06-06
GU Hao 顧昊 RE 1 2011-07-04 2015-05-30
GU Hao 顧昊 RE 4 2011-07-04 2015-05-30
GU Hao 顧昊 RE 6 2011-07-04 2015-05-30
MOOKIM Sanjay Kumar RE 4 2011-02-22 2015-05-30
CHAI Pinhui 柴品卉 RE 1 2009-10-15 2015-05-30
CHAI Pinhui 柴品卉 RE 4 2009-10-15 2015-05-30
CHAI Pinhui 柴品卉 RE 6 2009-10-15 2015-05-30
GAO Yue 高悅 RE 4 2011-09-14 2015-05-23
MA Ran 馬然 RE 4 2013-08-13 2015-05-21
LI Linxuan Katrina 李琳暄 RE 1 2010-11-24 2015-05-19
LI Linxuan Katrina 李琳暄 RE 4 2010-11-24 2015-05-19
LI Linxuan Katrina 李琳暄 RE 6 2010-11-24 2015-05-19
CHOU Stephen 周劭軒 RE 1 2013-08-21 2015-04-28
CHOU Stephen 周劭軒 RE 4 2013-08-21 2015-04-28
CHOU Stephen 周劭軒 RE 6 2013-08-21 2015-04-28
WANG Xiaoxi 王小溪 RE 1 2008-09-03 2015-04-23
WANG Xiaoxi 王小溪 RE 4 2008-09-03 2015-04-23
WANG Xiaoxi 王小溪 RE 6 2008-09-03 2015-04-23
LIN Michelle Chia-Hsing RE 1 2011-04-06 2015-04-20
LIN Michelle Chia-Hsing RE 4 2011-04-06 2015-04-20
LIN Michelle Chia-Hsing RE 6 2011-04-06 2015-04-20
ZHU Wenbai 朱雯白 RE 1 2012-09-13 2015-04-18
ZHU Wenbai 朱雯白 RE 4 2012-09-13 2015-04-18
ZHU Wenbai 朱雯白 RE 6 2012-09-13 2015-04-18
KANG Suhgoo 姜瑞求 RE 1 2011-03-28 2015-04-18
KANG Suhgoo 姜瑞求 RE 4 2011-03-28 2015-04-18
KANG Suhgoo 姜瑞求 RE 6 2011-03-28 2015-04-18
LEE Hong Wing Wayne 李康穎 RE 4 2013-08-05 2015-04-17
SALAMATIAN Seyed Karim Paul RE 4 2012-07-17 2015-04-16
VOON Yee Woan RE 4 2010-11-29 2015-04-14
WANG Yu 王瑜 RE 1 2011-10-18 2015-04-11
WANG Yu 王瑜 RE 4 2011-10-18 2015-04-11
WANG Yu 王瑜 RE 6 2011-10-18 2015-04-11
WANG Yaoping 王瑤平 RE 4 2013-10-29 2015-04-10
LI Kit Wing 李杰榮 RE 1 2013-10-03 2015-03-14
LI Kit Wing 李杰榮 RE 2 2013-10-03 2015-03-14
KENNEDY Peter Michael Andrew RE 1 2015-03-05 2015-03-13
CHAN Yee Tak 陳怡德 RE 1 2010-08-30 2015-03-13
CHAN Yee Tak 陳怡德 RE 2 2010-08-30 2015-03-13
KARIA Karan RE 1 2011-04-06 2015-03-04
KARIA Karan RE 2 2011-04-06 2015-03-04
PILGER Jason Edward RE 2 2012-06-05 2015-03-03
PILGER Jason Edward RE 1 2006-04-06 2015-03-03
FULLER Scott Lee RE 1 2015-02-06 2015-02-13
SLAATS Josephus Alphons Aloysius Maria RE 1 2014-11-03 2015-02-13
SLAATS Josephus Alphons Aloysius Maria RE 4 2014-11-03 2015-02-13
SHEK Wan Sang Andy 石縕勝 RE 1 2012-10-03 2015-02-11
SHEK Wan Sang Andy 石縕勝 RE 2 2012-10-03 2015-02-11
FINEMAN Daniel Mark RE 4 2010-03-15 2015-02-10
SUVARNATEMEE Paworamon RE 4 2010-03-16 2015-02-05
MOCHIZUKI Masahiro RE 4 2010-03-15 2015-01-23
SAKAI Fumiyoshi RE 4 2010-01-26 2015-01-22
LI Zhi 李智 RE 1 2014-08-19 2015-01-21
LI Zhi 李智 RE 4 2014-08-19 2015-01-21
LI Zhi 李智 RE 6 2014-08-19 2015-01-21
ARLETTAZ Benoit Michel Jose RE 1 2007-09-14 2015-01-20
ARLETTAZ Benoit Michel Jose RE 4 2007-09-14 2015-01-20
ARLETTAZ Benoit Michel Jose RE 6 2007-09-14 2015-01-20
RUAN Ning 阮宁 RE 1 2012-09-13 2015-01-17
RUAN Ning 阮宁 RE 4 2012-09-13 2015-01-17
RUAN Ning 阮宁 RE 6 2012-09-13 2015-01-17
MURTAGH Christopher Gerard RE 1 2013-09-25 2015-01-10
MURTAGH Christopher Gerard RE 2 2013-09-25 2015-01-10
YU Lok Lun Lawrence 余樂倫 RE 1 2011-08-24 2015-01-03
YU Lok Lun Lawrence 余樂倫 RE 4 2011-08-24 2015-01-03
YU Lok Lun Lawrence 余樂倫 RE 6 2011-08-24 2015-01-03
LEBRUN JAMIE RE 1 2014-12-15 2014-12-19
LEBRUN JAMIE RE 2 2014-12-15 2014-12-19
RAO Ashish Kishore RE 1 2012-11-29 2014-12-16
RAO Ashish Kishore RE 4 2012-11-29 2014-12-16
HARRIS Matthew Scott RE 1 2012-08-10 2014-12-06
HARRIS Matthew Scott RE 2 2012-08-10 2014-12-06
MOI James Samuel RE 1 2014-11-19 2014-11-28
MOI James Samuel RE 2 2014-11-19 2014-11-28
BOURNE Clairmonte Erlin RE 1 2013-11-08 2014-11-26
BOURNE Clairmonte Erlin RE 2 2013-11-08 2014-11-26
KARIA Karan RE 4 2011-04-06 2014-11-14
CHAN Yee Tak 陳怡德 RE 4 2010-08-30 2014-11-14
HSU Mabel Ming RE 1 2014-03-13 2014-11-11
HSU Mabel Ming RE 4 2014-03-13 2014-11-11
HSU Mabel Ming RE 6 2014-03-13 2014-11-11
LAM Yin Leung Joe 林彥良 RE 1 2012-09-10 2014-11-01
LAM Yin Leung Joe 林彥良 RE 4 2012-09-10 2014-11-01
STAATZ Philippe Michel RE 1 2014-09-29 2014-10-31
STAATZ Philippe Michel RE 4 2014-09-29 2014-10-31
STAATZ Philippe Michel RE 6 2014-09-29 2014-10-31
AHLAWAT Mahesh RE 1 2012-11-22 2014-10-29
AHLAWAT Mahesh RE 4 2012-11-22 2014-10-29
AHLAWAT Mahesh RE 6 2012-11-22 2014-10-29
LI Haoyi 李豪翼 RE 1 2014-05-30 2014-10-23
LI Haoyi 李豪翼 RE 2 2014-05-30 2014-10-23
KWEE Tze Xien Rebecca 郭子嫻 RE 4 2012-10-17 2014-10-17
KARP Adam Seth RE 1 2010-06-11 2014-10-17
KARP Adam Seth RE 2 2010-06-11 2014-10-17
CHIA Wen Yi 謝文義 RE 1 2013-08-21 2014-10-16
CHIA Wen Yi 謝文義 RE 4 2013-08-21 2014-10-16
SHEUNG Wing Chit 尚穎哲 RE 1 2013-09-02 2014-10-09
SHEUNG Wing Chit 尚穎哲 RE 4 2013-09-02 2014-10-09
WONG Tsz Ho 王子豪 RE 1 2012-12-12 2014-10-04
WONG Tsz Ho 王子豪 RE 2 2012-12-12 2014-10-04
STAATZ Philippe Michel RE 1 2014-06-26 2014-09-26
STAATZ Philippe Michel RE 4 2014-06-26 2014-09-26
STAATZ Philippe Michel RE 6 2014-06-26 2014-09-26
LEE Deborah Susan RE 2 2013-07-09 2014-09-26
LEE Deborah Susan RE 1 2010-02-11 2014-09-26
ZHU Jia 朱佳 RE 4 2010-09-22 2014-09-24
HUANG Lijing 黃麗京 RE 1 2012-09-14 2014-09-19
HUANG Lijing 黃麗京 RE 4 2012-09-14 2014-09-19
HUANG Lijing 黃麗京 RE 6 2012-09-14 2014-09-19
AUGIAS Cedric Alain Nicolas Marie RE 1 2012-05-31 2014-09-05
AUGIAS Cedric Alain Nicolas Marie RE 2 2012-05-31 2014-09-05
MALONE Timothy Joseph RE 1 2011-08-15 2014-09-02
MALONE Timothy Joseph RE 4 2011-08-15 2014-09-02
MALONE Timothy Joseph RE 6 2011-08-15 2014-09-02
MAEDA Jun RE 1 2009-10-07 2014-08-30
MAEDA Jun RE 2 2009-10-07 2014-08-30
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 1 2014-08-25 2014-08-29
LIU Siyang 劉思洋 RE 1 2011-09-22 2014-08-23
LIU Siyang 劉思洋 RE 4 2011-09-22 2014-08-23
LIU Siyang 劉思洋 RE 6 2011-09-22 2014-08-23
GUO Linda Ching 過晴晴 RE 1 2012-09-13 2014-08-16
GUO Linda Ching 過晴晴 RE 4 2012-09-13 2014-08-16
GUO Linda Ching 過晴晴 RE 6 2012-09-13 2014-08-16
KENDALL Jason Lee RE 1 2012-03-22 2014-08-07
KENDALL Jason Lee RE 2 2012-03-22 2014-08-07
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RO 1 2011-04-01 2014-08-07
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RO 4 2011-04-01 2014-08-07
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RO 6 2011-04-01 2014-08-07
CHEN Honghua 陳宏華 RE 1 2005-06-20 2014-08-01
CHEN Honghua 陳宏華 RE 4 2005-06-20 2014-08-01
CHEN Honghua 陳宏華 RE 6 2005-06-20 2014-08-01
ALLAN Geoffrey Dallinger RE 1 2010-09-21 2014-07-29
ALLAN Geoffrey Dallinger RE 2 2010-09-21 2014-07-29
ALLAN Geoffrey Dallinger RE 4 2010-09-21 2014-07-29
PERRIGNON Matthew William RE 1 2014-03-27 2014-07-28
PERRIGNON Matthew William RE 4 2014-03-27 2014-07-28
AMBRIN RE 1 2013-04-22 2014-07-26
AMBRIN RE 2 2013-04-22 2014-07-26
JIANG Yingjian 姜穎健 RE 4 2013-08-23 2014-07-23
JOSHI Chandan RE 1 2012-07-12 2014-07-19
JOSHI Chandan RE 2 2012-07-12 2014-07-19
CHAN Yue Hang, Emerson 陳俞亨 RE 4 2013-09-02 2014-07-17
CHAN Cheong Wa, Vincent 陳昌華 RE 4 2004-06-01 2014-07-17
CHAMICH Youssef RE 1 2012-01-13 2014-07-10
CHAMICH Youssef RE 2 2012-01-13 2014-07-10
MORRIS Lyndon James RE 2 2008-11-05 2014-07-10
MORRIS Lyndon James RE 1 2005-10-07 2014-07-10
DAIMER Andreas Roland Baldur RE 1 2012-03-28 2014-07-03
DAIMER Andreas Roland Baldur RE 4 2012-03-28 2014-07-03
DAIMER Andreas Roland Baldur RE 6 2012-03-28 2014-07-03
LEWIS Jared RE 1 2011-09-26 2014-06-28
LEWIS Jared RE 2 2011-09-26 2014-06-28
THODGE Vineet RE 4 2011-05-04 2014-06-28
YUAN Ningyao 袁寧遙 RE 1 2013-02-05 2014-06-25
YUAN Ningyao 袁寧遙 RE 4 2013-02-05 2014-06-25
YUAN Ningyao 袁寧遙 RE 6 2013-02-05 2014-06-25
COLVIN Scott John RE 1 2013-07-02 2014-06-20
COLVIN Scott John RE 4 2013-07-02 2014-06-20
COLVIN Scott John RE 6 2013-07-02 2014-06-20
YUEN Shuk Kam, Nicole 袁淑琴 RE 1 2012-07-19 2014-06-19
YUEN Shuk Kam, Nicole 袁淑琴 RE 4 2012-07-19 2014-06-19
DORSETT William Robertson RE 1 2012-09-06 2014-06-18
DORSETT William Robertson RE 2 2012-09-06 2014-06-18
HUANG Yi-Chen 黃苡禎 RE 1 2011-07-14 2014-06-17
HUANG Yi-Chen 黃苡禎 RE 4 2011-07-14 2014-06-17
HUANG Yi-Chen 黃苡禎 RE 6 2011-07-14 2014-06-17
LIM Siu Liang, Shaune 林修良 RE 1 2009-11-02 2014-06-14
BELL Ian Michael RE 1 2011-05-04 2014-06-12
BULL Adam Terumi Taniyama RE 1 2014-05-22 2014-06-06
BULL Adam Terumi Taniyama RE 2 2014-05-22 2014-06-06
LEUNG Hei Wang 梁希宏 RE 1 2013-10-08 2014-05-31
LEUNG Hei Wang 梁希宏 RE 2 2013-10-08 2014-05-31
TECHAKUMPUCH Chai RE 4 2010-03-15 2014-05-31
ZHAO Xinyun 趙心蘊 RE 4 2011-09-05 2014-05-30
SHAH Amish Chandrakant RE 4 2011-03-25 2014-05-24
LEE Si Hyung 李始炯 RE 1 2012-09-05 2014-05-20
LEE Si Hyung 李始炯 RE 4 2012-09-05 2014-05-20
LEE Si Hyung 李始炯 RE 6 2012-09-05 2014-05-20
JAIN Sanjay RE 4 2011-07-21 2014-05-20
YANGEKSAKUL Annie RE 1 2012-11-02 2014-05-15
YANGEKSAKUL Annie RE 2 2012-11-02 2014-05-15
TSENG Warren RE 1 2013-07-19 2014-05-10
TSENG Warren RE 2 2013-07-19 2014-05-10
HONG Du Ki RE 1 2011-05-18 2014-05-10
HONG Du Ki RE 4 2011-05-18 2014-05-10
HONG Du Ki RE 6 2011-05-18 2014-05-10
LEBRUN JAMIE RE 1 2014-05-07 2014-05-09
LEBRUN JAMIE RE 2 2014-05-07 2014-05-09
WU Chun Pong 胡振邦 RE 4 2012-03-21 2014-05-03
BUDHRANI Sanjay RE 1 2011-11-07 2014-04-29
BUDHRANI Sanjay RE 2 2011-11-07 2014-04-29
BENHMADE El Mehdi RE 1 2010-06-07 2014-04-29
BENHMADE El Mehdi RE 2 2010-06-07 2014-04-29
CARTWRIGHT Edward Ian RE 1 2014-04-10 2014-04-26
CARTWRIGHT Edward Ian RE 2 2014-04-10 2014-04-26
NG William Travis RE 1 2011-06-17 2014-04-26
NG William Travis RE 2 2011-06-17 2014-04-26
PAN Yingshi 潘英世 RE 1 2007-08-27 2014-04-26
PAN Yingshi 潘英世 RE 4 2007-08-27 2014-04-26
LIN Jun 林駿 RE 1 2013-12-20 2014-04-25
LIN Jun 林駿 RE 4 2013-12-20 2014-04-25
LIN Jun 林駿 RE 6 2013-12-20 2014-04-25
CHEN Qiongqiong 陳琼琼 RE 1 2014-01-21 2014-04-23
CHEN Qiongqiong 陳琼琼 RE 4 2014-01-21 2014-04-23
CHEN Qiongqiong 陳琼琼 RE 6 2014-01-21 2014-04-23
CHAN Pui Zee, Peggy 曾佩芝 RE 4 2003-07-21 2014-04-10
LECKIE Joseph Duncan William RE 1 2012-09-14 2014-04-08
LECKIE Joseph Duncan William RE 2 2012-09-14 2014-04-08
JAIN Manuj RE 1 2013-11-13 2014-04-07
JAIN Manuj RE 4 2013-11-13 2014-04-07
BROADFIELD David John RE 1 2013-08-23 2014-04-05
BROADFIELD David John RE 2 2013-08-23 2014-04-05
WANG Fang 王放 RE 1 2011-03-22 2014-04-05
WANG Fang 王放 RE 2 2011-03-22 2014-04-05
PAITHARA Varun Raj RE 1 2013-08-23 2014-04-01
PAITHARA Varun Raj RE 4 2013-08-23 2014-04-01
PAITHARA Varun Raj RE 6 2013-08-23 2014-04-01
DANDAPANI Preetam Krishna RE 1 2011-07-28 2014-04-01
DANDAPANI Preetam Krishna RE 4 2011-07-28 2014-04-01
DANDAPANI Preetam Krishna RE 6 2011-07-28 2014-04-01
STEINBERG Shane Gordon RE 1 2012-09-11 2014-03-29
LIU Shijing 劉時菁 RE 1 2012-08-24 2014-03-26
LIU Shijing 劉時菁 RE 4 2012-08-24 2014-03-26
LIU Shijing 劉時菁 RE 6 2012-08-24 2014-03-26
BELZ Jonathan Isaac RE 1 2013-10-18 2014-03-22
BELZ Jonathan Isaac RE 4 2013-10-18 2014-03-22
LEBRUN JAMIE RE 1 2014-03-18 2014-03-21
LEBRUN JAMIE RE 2 2014-03-18 2014-03-21
ARENS Joseph Todd RE 1 2014-03-07 2014-03-14
ARENS Joseph Todd RE 2 2014-03-07 2014-03-14
RAS Andrew Abbott RE 2 2013-06-03 2014-03-14
RAS Andrew Abbott RE 1 2003-04-10 2014-03-14
MA Yanjie 馬彥捷 RE 1 2006-06-29 2014-03-12
MA Yanjie 馬彥捷 RE 4 2006-06-29 2014-03-12
MA Yanjie 馬彥捷 RE 6 2006-06-29 2014-03-12
BORIN Matthew John RE 1 2014-02-21 2014-03-07
BORIN Matthew John RE 2 2014-02-21 2014-03-07
YONG Yi Shan 楊憶善 RE 1 2012-07-10 2014-03-05
YONG Yi Shan 楊憶善 RE 2 2012-07-10 2014-03-05
LI Wen Han 李文瀚 RE 1 2008-01-08 2014-03-05
LAU Siu Man 劉紹文 RE 4 2004-07-09 2014-03-04
ZHU Guohui 朱國輝 RE 1 2011-07-19 2014-03-01
ZHU Guohui 朱國輝 RE 4 2011-07-19 2014-03-01
ZHU Guohui 朱國輝 RE 6 2011-07-19 2014-03-01
ATAMER Murat RE 2 2008-11-07 2014-03-01
ATAMER Murat RE 1 2007-07-04 2014-03-01
PRATT Michael Charles Harding Kayas RE 1 2005-03-08 2014-02-28
NIRMALANANDA Logan Siva RE 2 2008-11-06 2014-02-21
NIRMALANANDA Logan Siva RE 1 2007-06-12 2014-02-21
YANG Murong 楊慕融 RE 1 2012-09-13 2014-02-15
YANG Murong 楊慕融 RE 4 2012-09-13 2014-02-15
YANG Murong 楊慕融 RE 6 2012-09-13 2014-02-15
OETOMO Teddy Nuryanto RE 4 2010-02-26 2014-02-01
NASEER Jahanzeb RO 4 2013-07-08 2014-01-23
KEE Chen Hou RE 1 2010-03-24 2014-01-23
KEE Chen Hou RE 2 2010-03-24 2014-01-23
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RE 2 2009-04-17 2014-01-23
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RE 1 2006-05-11 2014-01-23
ZHAO-FIORELLO Iris Yue RO 1 2012-07-19 2014-01-17
ZHAO-FIORELLO Iris Yue RO 4 2012-07-19 2014-01-17
WANG Chenqing 汪晨卿 RE 4 2013-09-10 2014-01-16
CHUA Kaixin Tracy RE 1 2012-02-06 2014-01-13
CHUA Kaixin Tracy RE 2 2012-02-06 2014-01-13
TAN Kuan Ern 陳光恩 RE 1 2011-04-06 2014-01-10
TAN Kuan Ern 陳光恩 RE 4 2011-04-06 2014-01-10
TAN Kuan Ern 陳光恩 RE 6 2011-04-06 2014-01-10
HAN Insoo 韓寅洙 RE 1 2011-07-15 2014-01-03
HAN Insoo 韓寅洙 RE 4 2011-07-15 2014-01-03
WANG Xia 王夏 RE 1 2011-04-15 2014-01-03
WANG Xia 王夏 RE 4 2011-04-15 2014-01-03
NG Hoi Lam 吳凱琳 RE 1 2010-09-22 2014-01-03
NG Hoi Lam 吳凱琳 RE 4 2010-09-22 2014-01-03
KU Seungha 具承河 RE 1 2009-10-30 2014-01-03
KU Seungha 具承河 RE 4 2009-10-30 2014-01-03
CHEN Duo 陳鐸 RE 4 2011-04-27 2013-12-20
COATES DAVID RONALD RE 1 2013-09-19 2013-12-18
COATES DAVID RONALD RE 2 2013-09-19 2013-12-18
LEBRUN JAMIE RE 1 2013-11-29 2013-12-09
LEBRUN JAMIE RE 2 2013-11-29 2013-12-09
BENCHAVITVILAI Chate RE 4 2010-03-15 2013-12-09
YU Chiung-yin 尤瓊瑩 RE 1 2010-05-13 2013-12-05
CHEN Yixin 陳伊昕 RE 1 2012-09-13 2013-11-30
CHEN Yixin 陳伊昕 RE 4 2012-09-13 2013-11-30
CHEN Yixin 陳伊昕 RE 6 2012-09-13 2013-11-30
YIN Jason Hoeyan 尹浩延 RE 1 2010-04-29 2013-11-30
YIN Jason Hoeyan 尹浩延 RE 4 2010-04-29 2013-11-30
YIN Jason Hoeyan 尹浩延 RE 6 2010-04-29 2013-11-30
CHAN Ka Yun, Jenny 陳嘉茵 RE 1 2009-04-23 2013-11-30
CHAN Ka Yun, Jenny 陳嘉茵 RE 4 2009-04-23 2013-11-30
COHEN Richard Max RO 1 2012-02-02 2013-11-23
COHEN Richard Max RO 2 2012-02-02 2013-11-23
LIM Nicolas Sambath RE 1 2012-10-26 2013-11-16
LIM Nicolas Sambath RE 2 2012-10-26 2013-11-16
SOH Yangho 蘇良鎬 RE 1 2012-06-26 2013-11-16
SOH Yangho 蘇良鎬 RE 4 2009-07-23 2013-11-16
ZHANG Lily Xun 章循 RE 1 2003-04-01 2013-11-12
TANTI Alexander John RE 1 2012-12-12 2013-11-07
TANTI Alexander John RE 2 2012-12-12 2013-11-07
ZUERCHER Adrian Frederic RE 1 2012-03-22 2013-11-06
ZUERCHER Adrian Frederic RE 4 2012-03-22 2013-11-06
FONG Wai Chu 方慧珠 RE 7 2013-08-19 2013-11-01
YEA Hong Gyu RE 7 2013-08-14 2013-11-01
KHELA Bubledeep Singh RE 7 2013-07-31 2013-11-01
TSENG Warren RE 7 2013-07-19 2013-11-01
MAO Wei 毛威 RE 7 2013-07-18 2013-11-01
YU Sau Ying 余秀瑩 RE 7 2013-07-17 2013-11-01
SHARDLOW Alexanda Alan Nathan RE 7 2013-06-19 2013-11-01
JEONG Woon Young RE 7 2013-05-27 2013-11-01
LAW Oliver Tin-Loong 羅天龍 RE 7 2013-05-15 2013-11-01
AMBRIN RE 7 2013-04-22 2013-11-01
BAKER Matthew Thomas RE 7 2013-04-02 2013-11-01
LU Hao Feng 呂豪鋒 RE 7 2013-03-06 2013-11-01
TANTI Alexander John RE 7 2012-12-12 2013-11-01
SCHOLLUM Myo Wai RO 7 2012-11-27 2013-11-01
PATOIS Jean-Baptiste, Francois, Damien, Henri RE 7 2012-11-26 2013-11-01
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 RE 7 2012-11-19 2013-11-01
LIM Nicolas Sambath RE 7 2012-10-26 2013-11-01
SEETO Dereke Charles Wing On RO 7 2012-10-24 2013-11-01
BEHARIE Sacha Alexander RE 7 2012-10-11 2013-11-01
SHEK Wan Sang Andy 石縕勝 RE 7 2012-10-03 2013-11-01
NANJO Takafumi 南條孝文 RE 7 2012-09-21 2013-11-01
LECKIE Joseph Duncan William RE 7 2012-09-14 2013-11-01
VAN BEEK Peter Harris RE 7 2012-09-12 2013-11-01
KIELY Lucas Alexander RE 7 2012-09-07 2013-11-01
DORSETT William Robertson RE 7 2012-09-06 2013-11-01
HARRIS Matthew Scott RE 7 2012-08-10 2013-11-01
PENG Shuo 彭碩 RE 7 2012-08-02 2013-11-01
WARNER William RE 7 2012-07-31 2013-11-01
TSE Shing Tung 謝誠東 RE 7 2012-07-30 2013-11-01
LEI Baoxi 雷宝溪 RE 7 2012-07-16 2013-11-01
LETEISSIER Arnaud Pierre Marie RE 7 2012-07-12 2013-11-01
JOSHI Chandan RE 7 2012-07-12 2013-11-01
YONG Yi Shan 楊憶善 RE 7 2012-07-10 2013-11-01
KIM Eleanor Jungmun 金精炆 RE 7 2012-07-03 2013-11-01
WRIGHT Richard James RE 7 2012-06-15 2013-11-01
BURCIER Clement Jacques RE 7 2012-06-08 2013-11-01
PILGER Jason Edward RE 7 2012-06-05 2013-11-01
AUGIAS Cedric Alain Nicolas Marie RE 7 2012-05-31 2013-11-01
YOON Brian Steven RO 7 2012-05-30 2013-11-01
WANG Sheau Huei 黃晓輝 RE 7 2012-05-21 2013-11-01
PARK Junyoep 朴俊燁 RE 7 2012-05-02 2013-11-01
WONG Siu Kin Vincent 黃少鍵 RE 7 2012-04-12 2013-11-01
KENDALL Jason Lee RE 7 2012-03-22 2013-11-01
CHUA Kaixin Tracy RE 7 2012-02-06 2013-11-01
COHEN Richard Max RO 7 2012-02-02 2013-11-01
SHALABI Hani Youssef RO 7 2012-01-19 2013-11-01
CHAMICH Youssef RE 7 2012-01-13 2013-11-01
KOT Richard 葛意達 RE 7 2011-11-24 2013-11-01
BUDHRANI Sanjay RE 7 2011-11-07 2013-11-01
LIN Kuo-Hao 林國皓 RE 7 2011-10-03 2013-11-01
WITZENFELD Michael Craig RE 7 2011-09-28 2013-11-01
LEWIS Jared RE 7 2011-09-26 2013-11-01
CHIU Tiffany Yu-man 趙汝玟 RE 7 2011-08-18 2013-11-01
HARRELL Jonte Kenyon RE 7 2011-08-17 2013-11-01
JAFREE Raza Ali RE 7 2011-08-16 2013-11-01
KWOK Vincent Tsun Ho 郭俊豪 RE 7 2011-08-01 2013-11-01
MILLS Robert George RE 7 2011-07-19 2013-11-01
ZHU Guohui 朱國輝 RE 7 2011-07-19 2013-11-01
BANFIELD Matthew James RE 7 2011-07-14 2013-11-01
LEE Donald Sang RO 7 2011-07-11 2013-11-01
WAI Chi Ho, Bob 衛致豪 RE 7 2011-07-08 2013-11-01
PECOT III Charles Matthew RO 7 2011-06-23 2013-11-01
NG William Travis RE 7 2011-06-17 2013-11-01
GUPTA Shivam RE 7 2011-06-17 2013-11-01
SHENK Scott Martin RE 7 2011-05-04 2013-11-01
LIU Alex Sk 劉劭康 RE 7 2011-04-15 2013-11-01
KARIA Karan RE 7 2011-04-06 2013-11-01
CHIN Johnny RE 7 2011-04-04 2013-11-01
HAN Liqiao 韓立巧 RE 7 2011-03-24 2013-11-01
WANG Fang 王放 RE 7 2011-03-22 2013-11-01
LI Alexander William 李力山 RE 7 2011-03-21 2013-11-01
SHARMA Somesh RE 7 2011-03-02 2013-11-01
LEE Kun Ho RE 7 2011-01-18 2013-11-01
CHOW George 周韶健 RO 7 2010-11-24 2013-11-01
NAQVI Syed Ali Raza RE 7 2010-11-03 2013-11-01
ALLAN Geoffrey Dallinger RE 7 2010-09-21 2013-11-01
WANG Xue 王雪 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
ZHANG Lily Xun 章循 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
WU Chunlei 吳春雷 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
WU Meng Chan 吳孟展 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
YU Chiung-yin 尤瓊瑩 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
SIM Emily Shao Hua 沈曉華 RE 7 2010-09-14 2013-11-01
CHAN Yee Tak 陳怡德 RE 7 2010-08-30 2013-11-01
PIDGEON Andrew Geoffrey RE 7 2010-08-30 2013-11-01
WONG Tak Yee, Theresa 王德儀 RE 7 2010-08-02 2013-11-01
KARP Adam Seth RE 7 2010-06-11 2013-11-01
BENHMADE El Mehdi RE 7 2010-06-07 2013-11-01
HUNG Hei King, Kenneth 洪熙敬 RE 7 2010-05-28 2013-11-01
CHEUNG Hoi Tai, Andy 張海泰 RE 7 2010-04-15 2013-11-01
HORNMARK Erik Taro RE 7 2010-04-15 2013-11-01
KEE Chen Hou RE 7 2010-03-24 2013-11-01
BRODHEAD III Charles Dingman RE 7 2010-03-24 2013-11-01
SINGLETON Paul Hugh RE 7 2010-03-16 2013-11-01
CHEAH Sim Ee 謝心懿 RE 7 2010-03-04 2013-11-01
HO Kai Chung 何啟聰 RE 7 2010-02-26 2013-11-01
CHAN Mei Kwan 陳美君 RE 7 2010-02-17 2013-11-01
DOYLE Matthias William RE 7 2010-01-27 2013-11-01
HENTZ Jean-Samuel, Etienne RE 7 2010-01-19 2013-11-01
LIM Siu Liang, Shaune 林修良 RE 7 2009-11-02 2013-11-01
ZHANG Harvey Yang RE 7 2009-10-28 2013-11-01
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RO 7 2009-10-08 2013-11-01
MAEDA Jun RE 7 2009-10-07 2013-11-01
LEE Yik Long 李奕朗 RE 7 2009-08-27 2013-11-01
NG Chun Wai 吳俊威 RE 7 2009-08-18 2013-11-01
LAI Kai Tsun, Johnson 黎啟進 RE 7 2009-08-18 2013-11-01
KIM Hyung Joon RE 7 2009-08-04 2013-11-01
FONG Mun Yee, Belinda 方敏怡 RE 7 2009-07-31 2013-11-01
WANG Qing 王青 RE 7 2009-07-03 2013-11-01
HONG Shaw-Shiun 洪紹勛 RE 7 2009-06-09 2013-11-01
SUEN Benny Hung Kit 孫雄傑 RE 7 2009-06-09 2013-11-01
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RE 7 2009-06-09 2013-11-01
YOSHIZUMI Robert Kei RE 7 2009-04-24 2013-11-01
KOH Hooi Hoe 許輝豪 RE 7 2009-04-17 2013-11-01
SEDDON James Edward RE 7 2008-11-11 2013-11-01
VIRANI Adil RE 7 2008-11-11 2013-11-01
ATAMER Murat RE 7 2008-11-07 2013-11-01
PINSET Victor Balthazar RE 7 2008-11-07 2013-11-01
PITTS James Emilian Thomas RE 7 2008-11-07 2013-11-01
CHOI Chong Yip, Edwin 蔡創業 RE 7 2008-11-07 2013-11-01
YUSUP Daniel RE 7 2008-11-07 2013-11-01
MELLOR Andrew John RE 7 2008-11-06 2013-11-01
NIRMALANANDA Logan Siva RE 7 2008-11-06 2013-11-01
LUO Xuan 羅烜 RE 7 2008-11-06 2013-11-01
MA Kwan Mo, Kelvin 馬君武 RE 7 2008-11-06 2013-11-01
LONGMAN Alexander Roger RE 7 2008-11-06 2013-11-01
FUNG Yui Hang, Eugene 馮睿恆 RE 7 2008-11-06 2013-11-01
KOH Alan James RE 7 2008-11-06 2013-11-01
KOO Dawson 古道信 RE 7 2008-11-06 2013-11-01
MATHUR Rajnish Dayal RE 7 2008-11-06 2013-11-01
LAM Chit Fai, Ashley 林皙暉 RE 7 2008-11-05 2013-11-01
MORRIS Lyndon James RE 7 2008-11-05 2013-11-01
LEE Brian Po Wing 李寶榮 RE 7 2008-11-05 2013-11-01
NG Tao, Eddie 吳濤 RE 7 2008-11-05 2013-11-01
FOURDAN Jean-Francois Louis RO 7 2008-11-04 2013-11-01
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RO 7 2008-11-04 2013-11-01
LI Mosi 李沫思 RE 1 2011-09-14 2013-10-31
LI Mosi 李沫思 RE 2 2011-09-14 2013-10-31
LI Mosi 李沫思 RE 7 2011-09-14 2013-10-31
CHANG Yuan 常遠 RE 1 2012-06-26 2013-10-12
BOON Yan Taw 溫演道 RE 4 2011-07-15 2013-10-12
CHANG Yuan 常遠 RE 4 2011-05-20 2013-10-12
NG Ka Hing 伍家興 RE 2 2008-11-05 2013-10-12
NG Ka Hing 伍家興 RE 7 2008-11-05 2013-10-12
NG Ka Hing 伍家興 RE 1 2006-05-23 2013-10-12
HSU Mabel Ming RE 1 2010-02-11 2013-10-11
HSU Mabel Ming RE 4 2010-02-11 2013-10-11
HSU Mabel Ming RE 6 2010-02-11 2013-10-11
LIU Jillian Claire 劉至柔 RE 1 2012-09-07 2013-09-28
LOUDERBACK Sarah Elizabeth RE 1 2012-08-22 2013-09-28
LOUDERBACK Sarah Elizabeth RE 2 2012-08-22 2013-09-28
LOUDERBACK Sarah Elizabeth RE 7 2012-08-22 2013-09-28
CHAN Pui Yan Christine 陳沛恩 RE 1 2011-08-22 2013-09-24
CHAN Pui Yan Christine 陳沛恩 RE 4 2011-08-22 2013-09-24
CHAN Pui Yan Christine 陳沛恩 RE 6 2011-08-22 2013-09-24
YAMADA Shinya 山田真也 RE 4 2010-03-15 2013-09-19
TSUCHIYA Shunsuke RE 4 2010-09-03 2013-09-17
KURODA Shinji RE 4 2010-06-18 2013-09-17
MAEKAWA Hideyuki RE 4 2010-03-15 2013-09-17
NUSANTORO Ella Indriaty RE 4 2011-04-08 2013-09-16
KIM Taewon 金泰源 RE 1 2008-07-14 2013-09-16
JIMENEZ Andrea Carmen RE 1 2013-03-11 2013-09-10
UNGOLAN Intarat RE 1 2010-03-15 2013-09-07
PANG Chan Kok 彭振国 RE 4 2004-06-15 2013-09-07
SU Wei 蘇緯 RO 1 2010-11-23 2013-09-01
SU Wei 蘇緯 RO 4 2010-11-23 2013-09-01
SU Wei 蘇緯 RO 6 2010-11-23 2013-09-01
TANG Wing Yee 鄧穎兒 RO 1 2013-05-10 2013-08-31
TANG Wing Yee 鄧穎兒 RO 4 2013-05-10 2013-08-31
HO Yuk Ming, Edmund 何煜明 RE 1 2012-10-22 2013-08-31
HO Yuk Ming, Edmund 何煜明 RE 2 2012-10-22 2013-08-31
HO Yuk Ming, Edmund 何煜明 RE 7 2012-10-22 2013-08-31
LEE Donald Sang RE 2 2010-02-19 2013-08-22
WONG Chun Kit 黃俊傑 RE 1 2010-08-19 2013-08-21
WONG Chun Kit 黃俊傑 RE 4 2010-08-19 2013-08-21
WONG Chun Kit 黃俊傑 RE 6 2010-08-19 2013-08-21
WONG Wai Kwan, Anna 黃慧群 RE 1 2012-01-16 2013-08-14
WONG Wai Kwan, Anna 黃慧群 RE 4 2012-01-16 2013-08-14
LOKE Foong Wai RE 4 2013-05-13 2013-08-12
LEUNG Kai Tong 梁啟棠 RE 4 2006-10-13 2013-08-10
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RO 5 2008-11-04 2013-08-05
AGARWAL Harsh Lakshman RE 4 2012-05-03 2013-08-03
AGARWAL Harsh Lakshman RE 1 2010-04-08 2013-08-03
CAO Chunan RE 1 2012-08-28 2013-07-24
CAO Chunan RE 2 2012-08-28 2013-07-24
CAO Chunan RE 7 2012-08-28 2013-07-24
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RE 1 2009-06-09 2013-07-23
CHAN Hon Kei, Brian 陳漢基 RE 2 2009-06-09 2013-07-23
SALSANO Johann Nicolo RE 1 2011-08-24 2013-07-18
SALSANO Johann Nicolo RE 4 2011-08-24 2013-07-18
SALSANO Johann Nicolo RE 6 2011-08-24 2013-07-18
YIU Sze Yu 姚思瑜 RE 1 2012-08-29 2013-07-15
YIU Sze Yu 姚思瑜 RE 2 2012-08-29 2013-07-15
YIU Sze Yu 姚思瑜 RE 7 2012-08-29 2013-07-15
RAE JR James Marshall RE 1 2012-09-12 2013-07-13
RAE JR James Marshall RE 2 2012-09-12 2013-07-13
RAE JR James Marshall RE 7 2012-09-12 2013-07-13
SONG Yang 宋阳 RE 4 2010-11-24 2013-07-09
CHUNG Jaewon 鄭在原 RE 1 2011-04-19 2013-07-08
CHUNG Jaewon 鄭在原 RE 4 2011-04-19 2013-07-08
CHUNG Jaewon 鄭在原 RE 6 2011-04-19 2013-07-08
NASEER Jahanzeb RE 4 2008-08-13 2013-07-08
LI Peng 李鵬 RE 1 2011-10-12 2013-07-06
LI Peng 李鵬 RE 4 2011-10-12 2013-07-06
LI Peng 李鵬 RE 6 2011-10-12 2013-07-06
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 1 2008-03-10 2013-07-06
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 4 2008-03-10 2013-07-06
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 6 2008-03-10 2013-07-06
ABBASI Osama Salman RE 1 2013-01-08 2013-07-01
ABBASI Osama Salman RE 2 2013-01-08 2013-07-01
ABBASI Osama Salman RE 4 2013-01-08 2013-07-01
ABBASI Osama Salman RE 6 2013-01-08 2013-07-01
ABBASI Osama Salman RE 7 2013-01-08 2013-07-01
MAK Chun Bond 麥俊邦 RE 1 2011-11-17 2013-07-01
MAK Chun Bond 麥俊邦 RE 4 2011-11-17 2013-07-01
SUN Li 孫力 RE 1 2011-07-15 2013-07-01
SUN Li 孫力 RE 4 2011-07-15 2013-07-01
SUN Li 孫力 RE 6 2011-07-15 2013-07-01
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RO 1 2011-04-08 2013-07-01
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RO 4 2011-04-08 2013-07-01
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RO 6 2011-04-08 2013-07-01
CHEN Hsuan-Hung 陳宣宏 RE 1 2009-08-21 2013-07-01
RIPPETOE Grant Lee RO 2 2008-11-04 2013-07-01
RIPPETOE Grant Lee RO 5 2008-11-04 2013-07-01
RIPPETOE Grant Lee RO 7 2008-11-04 2013-07-01
RIPPETOE Grant Lee RO 1 2007-09-12 2013-07-01
BHATTACHARYYA Indranil RE 1 2013-04-05 2013-06-29
YEUNG Jack Yuhin 楊宇恆 RE 4 2012-10-16 2013-06-26
WANG Pei 王沛 RE 7 2010-09-14 2013-06-22
WANG Pei 王沛 RE 1 2010-06-08 2013-06-22
LEBRUN JAMIE RE 1 2013-05-31 2013-06-17
LEBRUN JAMIE RE 2 2013-05-31 2013-06-17
CHAI Felix King Ming RE 1 2011-06-09 2013-06-04
CHAI Felix King Ming RE 2 2011-06-09 2013-06-04
CHAI Felix King Ming RE 7 2011-06-09 2013-06-04
AU Vincent Che Tim 歐智添 RE 1 2006-07-07 2013-06-04
AU Vincent Che Tim 歐智添 RE 4 2006-07-07 2013-06-04
AU Vincent Che Tim 歐智添 RE 6 2006-07-07 2013-06-04
GUREWITZ Jason Robert RE 1 2012-07-19 2013-06-01
ABBISS Justin John RE 1 2010-05-05 2013-05-30
ABBISS Justin John RE 2 2010-05-05 2013-05-30
ABBISS Justin John RE 7 2010-05-05 2013-05-30
SUN Yiqian 孫逸潜 RE 4 2012-10-09 2013-05-25
SUN Yiqian 孫逸潜 RE 1 2011-10-28 2013-05-25
SUN Yiqian 孫逸潜 RE 2 2011-10-28 2013-05-25
SUN Yiqian 孫逸潜 RE 7 2011-10-28 2013-05-25
BOLDT-CHRISTMAS Martin RE 2 2008-11-07 2013-05-25
BOLDT-CHRISTMAS Martin RE 7 2008-11-07 2013-05-25
BOLDT-CHRISTMAS Martin RE 1 2006-04-03 2013-05-25
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 1 2011-01-18 2013-05-17
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 4 2011-01-18 2013-05-17
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 6 2011-01-18 2013-05-17
BOWLER Glen Stuart RE 1 2012-11-13 2013-05-14
GUO Shiling 郭詩凌 RE 1 2012-06-26 2013-05-13
GUO Shiling 郭詩凌 RE 4 2009-11-16 2013-05-13
XIA Nan 夏楠 RE 1 2010-07-28 2013-05-11
XIA Nan 夏楠 RE 4 2010-07-28 2013-05-11
XIA Nan 夏楠 RE 6 2010-07-28 2013-05-11
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RO 1 2011-03-28 2013-05-10
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RO 4 2011-03-28 2013-05-10
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RO 6 2011-03-28 2013-05-10
TANG Wing Yee 鄧穎兒 RE 1 2009-04-23 2013-05-10
TANG Wing Yee 鄧穎兒 RE 4 2009-04-23 2013-05-10
CHEUNG Wing Hang 張永恆 RE 4 2005-05-06 2013-05-10
ZHANG Yiwen 張旖雯 RE 1 2011-10-06 2013-05-09
ZHANG Yiwen 張旖雯 RE 4 2011-10-06 2013-05-09
ZHANG Yiwen 張旖雯 RE 6 2011-10-06 2013-05-09
WEN Danielle RE 7 2010-08-02 2013-05-04
CHAN Hung Ngam, Younker 陳紅岩 RE 1 2010-05-14 2013-05-04
CHAN Hung Ngam, Younker 陳紅岩 RE 4 2010-05-14 2013-05-04
WEN Danielle RE 1 2009-09-14 2013-05-04
CHEUNG Siu Joe 張紹祖 RE 1 2010-06-10 2013-05-03
CHEUNG Siu Joe 張紹祖 RE 4 2010-06-10 2013-05-03
XU xixi 徐西西 RE 1 2011-10-24 2013-05-01
XU xixi 徐西西 RE 4 2011-10-24 2013-05-01
XU xixi 徐西西 RE 6 2011-10-24 2013-05-01
FUNG Jason 馮子成 RE 1 2011-02-28 2013-05-01
FUNG Jason 馮子成 RE 4 2011-02-28 2013-05-01
CHHABRA Raman Stephen RE 1 2013-03-19 2013-04-30
PARK Kang In 朴康人 RE 2 2008-11-06 2013-04-27
PARK Kang In 朴康人 RE 7 2008-11-06 2013-04-27
PARK Kang In 朴康人 RE 1 2005-04-14 2013-04-27
SIMPSON Anthony Thomas RE 1 2012-06-27 2013-04-24
SIMPSON Anthony Thomas RO 4 2006-09-23 2013-04-24
HALL Adam Peter RE 1 2009-10-12 2013-04-20
HALL Adam Peter RE 2 2009-10-12 2013-04-20
HALL Adam Peter RE 7 2009-10-12 2013-04-20
LEVIN Michael RE 4 2011-11-29 2013-04-19
SHUM Pui Kwan, Catherine 岑佩君 RE 1 2012-06-26 2013-04-18
VEERMAN Alfred Rene RO 1 2012-05-23 2013-04-18
RICE Todd William RE 1 2011-10-03 2013-04-18
RICE Todd William RE 2 2011-10-03 2013-04-18
RICE Todd William RE 7 2011-10-03 2013-04-18
SCHLABBERS Manuel RE 1 2011-05-17 2013-04-18
SCHLABBERS Manuel RE 2 2011-05-17 2013-04-18
SCHLABBERS Manuel RE 7 2011-05-17 2013-04-18
VEERMAN Alfred Rene RO 4 2011-05-06 2013-04-18
SHUM Pui Kwan, Catherine 岑佩君 RE 4 2010-10-21 2013-04-18
MIN Keyu 閔科玉 RE 1 2012-09-13 2013-04-17
MIN Keyu 閔科玉 RE 4 2012-09-13 2013-04-17
MIN Keyu 閔科玉 RE 6 2012-09-13 2013-04-17
HUNG Wesley Yi Kuo 洪以國 RE 1 2010-02-24 2013-04-16
HUNG Wesley Yi Kuo 洪以國 RE 2 2010-02-24 2013-04-16
HUNG Wesley Yi Kuo 洪以國 RE 7 2010-02-24 2013-04-16
JEONG Woon Young RE 1 2012-08-08 2013-04-15
JEONG Woon Young RE 2 2012-08-08 2013-04-15
JEONG Woon Young RE 7 2012-08-08 2013-04-15
PARK Min RO 1 2009-10-05 2013-04-09
PARK Min RO 2 2009-10-05 2013-04-09
PARK Min RO 4 2009-10-05 2013-04-09
PARK Min RO 5 2009-10-05 2013-04-09
PARK Min RO 7 2009-10-05 2013-04-09
BHATTACHARYYA Indranil RE 1 2012-11-06 2013-04-02
CHAN Gabriel Raeburn 陳偉邦 RE 4 2004-09-06 2013-03-26
THIRIET Olivier Louis Lucien RO 1 2009-10-07 2013-03-23
THIRIET Olivier Louis Lucien RO 2 2009-10-07 2013-03-23
THIRIET Olivier Louis Lucien RO 7 2009-10-07 2013-03-23
HUANG Li Wei 黃立緯 RE 1 2011-06-28 2013-03-20
HUANG Li Wei 黃立緯 RE 4 2011-06-28 2013-03-20
HUANG Li Wei 黃立緯 RE 7 2011-06-28 2013-03-20
JOUAN Nicolas Andre Philippe RE 1 2011-04-14 2013-03-20
JOUAN Nicolas Andre Philippe RE 7 2011-04-14 2013-03-20
PANG Lai Chi 彭勵志 RE 1 2011-04-07 2013-03-19
PANG Lai Chi 彭勵志 RE 4 2011-04-07 2013-03-19
PANG Lai Chi 彭勵志 RE 6 2011-04-07 2013-03-19
DESAI Hital Prakash RE 4 2010-12-24 2013-03-19
DESAI Hital Prakash RE 1 2010-09-22 2013-03-19
ASHRA Devesh Bharat RE 1 2010-06-15 2013-03-19
ASHRA Devesh Bharat RE 4 2010-06-15 2013-03-19
WANG Jun 王珺 RE 1 2010-04-15 2013-03-14
WANG Jun 王珺 RE 4 2010-04-15 2013-03-14
WANG Jun 王珺 RE 6 2010-04-15 2013-03-14
LEE Martin Kin Mann 李健文 RE 2 2008-11-05 2013-03-09
LEE Martin Kin Mann 李健文 RE 7 2008-11-05 2013-03-09
LEE Martin Kin Mann 李健文 RE 1 2006-05-02 2013-03-09
FISHER Jocelyn Howard RO 1 2005-06-02 2013-03-08
RASMUSSEN Sophie Anne RE 1 2010-06-14 2013-03-04
RASMUSSEN Sophie Anne RE 2 2010-06-14 2013-03-04
RASMUSSEN Sophie Anne RE 7 2010-06-14 2013-03-04
CHAN Simon 陳希文 RE 1 2011-05-18 2013-03-01
CHAN Simon 陳希文 RE 4 2011-05-18 2013-03-01
LAU Nai Meng, David RE 7 2010-01-22 2013-03-01
LAU Nai Meng, David RE 1 2010-01-12 2013-03-01
LAU Nai Meng, David RE 2 2010-01-12 2013-03-01
TURAKHIA Pratik Prakash RE 1 2013-01-21 2013-02-28
TURAKHIA Pratik Prakash RE 2 2013-01-21 2013-02-28
YOON Seok Hyun 尹皙鉉 RE 4 2012-09-24 2013-02-28
YOON Seok Hyun 尹皙鉉 RE 1 2011-08-24 2013-02-28
MERZ Christoph Hermann RE 1 2009-04-17 2013-02-28
MERZ Christoph Hermann RE 4 2009-04-17 2013-02-28
GERRITY Caitlin Margaret RE 1 2009-08-14 2013-02-27
GERRITY Caitlin Margaret RE 2 2009-08-14 2013-02-27
GERRITY Caitlin Margaret RE 7 2009-08-14 2013-02-27
CHUA Yi Zhi, Maria 蔡依芝 RE 1 2010-07-15 2013-02-23
CHUA Yi Zhi, Maria 蔡依芝 RE 4 2010-07-15 2013-02-23
WONG Chooi Peng, Angeline 黃翠萍 RE 1 2011-08-02 2013-02-15
LAM Tsing 林靜 RE 1 2012-05-21 2013-02-06
LAM Tsing 林靜 RE 2 2012-05-21 2013-02-06
LAM Tsing 林靜 RE 7 2012-05-21 2013-02-06
CHEN Wenhan 陳文翰 RE 4 2010-10-08 2013-01-30
TAO Ran 陶然 RE 1 2012-08-13 2013-01-23
TAO Ran 陶然 RE 2 2012-08-13 2013-01-23
TAO Ran 陶然 RE 7 2012-08-13 2013-01-23
TURAKHIA Pratik Prakash RE 1 2012-10-18 2013-01-18
TURAKHIA Pratik Prakash RE 2 2012-10-18 2013-01-18
HOENS Rodney Paul RE 1 2009-02-19 2013-01-18
HOENS Rodney Paul RE 4 2009-02-19 2013-01-18
HOENS Rodney Paul RE 6 2009-02-19 2013-01-18
LIU Xing Ling 劉醒靈 RE 1 2005-04-14 2013-01-15
LIU Xing Ling 劉醒靈 RE 4 2004-04-21 2013-01-15
LIU Xing Ling 劉醒靈 RE 6 2004-04-21 2013-01-15
TAN Chi Yu 陳启煜 RE 2 2012-05-11 2013-01-14
TAN Chi Yu 陳启煜 RE 1 2011-12-19 2013-01-14
TAN Chi Yu 陳启煜 RE 7 2011-12-19 2013-01-14
TSANG Ka Kin 曾家健 RE 1 2008-12-22 2013-01-14
TSANG Ka Kin 曾家健 RE 4 2008-12-15 2013-01-14
TSANG Ka Kin 曾家健 RE 6 2008-12-15 2013-01-14
ABBASI Osama Salman RO 2 2008-11-04 2013-01-08
ABBASI Osama Salman RO 7 2008-11-04 2013-01-08
ABBASI Osama Salman RO 1 2008-05-19 2013-01-08
ABBASI Osama Salman RO 4 2008-05-19 2013-01-08
ABBASI Osama Salman RO 6 2008-05-19 2013-01-08
TAN Ye Hin, David 陳毅衡 RE 1 2010-08-27 2013-01-01
TAN Ye Hin, David 陳毅衡 RE 4 2010-08-27 2013-01-01
TAN Ye Hin, David 陳毅衡 RE 6 2010-08-27 2013-01-01
ZHAO Yuekai 趙悅凱 RE 1 2010-07-02 2013-01-01
ZHAO Yuekai 趙悅凱 RE 4 2010-07-02 2013-01-01
ZHAO Yuekai 趙悅凱 RE 6 2010-07-02 2013-01-01
WU Binhong 鄔彬紅 RE 4 2008-09-05 2013-01-01
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 1 2007-04-16 2013-01-01
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 4 2007-04-16 2013-01-01
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 6 2007-04-16 2013-01-01
CHEN Zhuxi 陳竹溪 RE 1 2012-10-31 2012-12-29
CHEN Zhuxi 陳竹溪 RE 4 2012-10-31 2012-12-29
CHEN Zhuxi 陳竹溪 RE 6 2012-10-31 2012-12-29
XU Po 徐珀 RE 1 2008-05-13 2012-12-29
XU Po 徐珀 RE 4 2008-05-13 2012-12-29
XU Po 徐珀 RE 6 2008-05-13 2012-12-29
PAVEY George Allan RE 1 2011-07-20 2012-12-18
PAVEY George Allan RE 4 2011-07-20 2012-12-18
PAVEY George Allan RE 6 2011-07-20 2012-12-18
LAM Kwok Kei, Franco 林國基 RE 4 2011-01-03 2012-12-15
GHOSH Surojit RE 1 2010-06-14 2012-12-15
GHOSH Surojit RE 4 2010-06-14 2012-12-15
LIANG Minchen 梁旻辰 RE 1 2011-11-21 2012-12-13
LIANG Minchen 梁旻辰 RE 2 2011-11-21 2012-12-13
LIANG Minchen 梁旻辰 RE 7 2011-11-21 2012-12-13
LI Zengyi 李增奕 RE 1 2009-09-01 2012-12-13
LI Zengyi 李增奕 RE 2 2009-09-01 2012-12-13
LI Zengyi 李增奕 RE 7 2009-09-01 2012-12-13
ZHANG Shao Ying 張少英 RE 1 2009-08-18 2012-12-11
ZHANG Shao Ying 張少英 RE 2 2009-08-18 2012-12-11
ZHANG Shao Ying 張少英 RE 7 2009-08-18 2012-12-11
WANG Daochen 王道辰 RE 1 2012-09-21 2012-12-09
WANG Daochen 王道辰 RE 4 2012-09-21 2012-12-09
WANG Daochen 王道辰 RE 6 2012-09-21 2012-12-09
WANG Yifan 王一帆 RE 1 2012-09-19 2012-12-09
WANG Yifan 王一帆 RE 4 2012-09-19 2012-12-09
WANG Yifan 王一帆 RE 6 2012-09-19 2012-12-09
WANG Yuchen 王宇辰 RE 1 2011-08-24 2012-12-09
WANG Yuchen 王宇辰 RE 4 2011-08-24 2012-12-09
WANG Yuchen 王宇辰 RE 6 2011-08-24 2012-12-09
YE Huang Zhong 葉華忠 RE 1 2011-02-28 2012-12-09
YE Huang Zhong 葉華忠 RE 4 2011-02-28 2012-12-09
YE Huang Zhong 葉華忠 RE 6 2011-02-28 2012-12-09
SHEN Chong 沈翀 RE 1 2009-07-08 2012-12-09
SHEN Chong 沈翀 RE 4 2009-07-08 2012-12-09
SHEN Chong 沈翀 RE 6 2009-07-08 2012-12-09
NGAI Pun, Ben 倪彬 RE 4 2007-11-13 2012-12-08
NGAI Pun, Ben 倪彬 RE 1 2007-10-22 2012-12-08
NGAI Pun, Ben 倪彬 RE 6 2007-10-22 2012-12-08
LIN Jun 林駿 RE 1 2012-09-13 2012-12-06
LIN Jun 林駿 RE 4 2012-09-13 2012-12-06
LIN Jun 林駿 RE 6 2012-09-13 2012-12-06
WANG Chen 王琛 RE 1 2012-08-22 2012-12-06
WANG Chen 王琛 RE 4 2012-08-22 2012-12-06
WANG Chen 王琛 RE 6 2012-08-22 2012-12-06
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 1 2012-08-16 2012-12-06
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 4 2012-08-16 2012-12-06
CHAN Kan Pan 陳耿彬 RE 6 2012-08-16 2012-12-06
XUE Yuxing 薛宇星 RE 1 2011-09-05 2012-12-05
XUE Yuxing 薛宇星 RE 4 2011-09-05 2012-12-05
XUE Yuxing 薛宇星 RE 6 2011-09-05 2012-12-05
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 1 2010-04-15 2012-12-05
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 4 2010-04-15 2012-12-05
PAUL Jonathan Matthew Wing-en 包榮恩 RE 6 2010-04-15 2012-12-05
CRANE Justin Alan RE 1 2012-01-19 2012-12-04
CRANE Justin Alan RE 4 2012-01-19 2012-12-04
LI Xiangle 李祥樂 RE 1 2011-05-11 2012-12-01
LI Xiangle 李祥樂 RE 4 2011-05-11 2012-12-01
LI Xiangle 李祥樂 RE 6 2011-05-11 2012-12-01
LEUNG Timothy RE 1 2012-08-31 2012-11-30
LEE Chun Kit, Simon 李俊傑 RE 1 2009-06-09 2012-11-30
LEE Chun Kit, Simon 李俊傑 RE 2 2009-06-09 2012-11-30
LEE Chun Kit, Simon 李俊傑 RE 7 2009-06-09 2012-11-30
ROSE Janice Mei Yin RE 1 2011-08-05 2012-11-28
SOH Pey Yen RE 2 2008-11-11 2012-11-28
SOH Pey Yen RE 7 2008-11-11 2012-11-28
SOH Pey Yen RE 1 2008-08-12 2012-11-28
SCHOLLUM Myo Wai RE 2 2011-12-08 2012-11-27
SCHOLLUM Myo Wai RE 7 2011-12-08 2012-11-27
SCHOLLUM Myo Wai RE 1 2005-10-18 2012-11-27
GUPTA Aman RE 1 2010-07-15 2012-11-20
GUPTA Aman RE 2 2010-07-15 2012-11-20
GUPTA Aman RE 7 2010-07-15 2012-11-20
SUN Lefei 孫樂非 RE 4 2011-05-30 2012-11-17
MOSS Alister Grahame RO 7 2010-11-24 2012-11-17
MOSS Alister Grahame RO 1 2007-04-13 2012-11-17
MOSS Alister Grahame RO 4 2007-04-13 2012-11-17
GUPTA Manas RE 4 2012-09-05 2012-11-16
SHVETS Viktor RE 4 2012-03-14 2012-11-16
GUPTA Manas RE 1 2011-07-07 2012-11-16
GUPTA Manas RE 2 2011-07-07 2012-11-16
GUPTA Manas RE 7 2011-07-07 2012-11-16
TANAKA Shunsuke RE 1 2011-05-30 2012-11-16
TANAKA Shunsuke RE 2 2011-05-30 2012-11-16
TANAKA Shunsuke RE 7 2011-05-30 2012-11-16
MELLY Michael RE 1 2012-05-17 2012-11-15
MELLY Michael RE 4 2012-05-17 2012-11-15
MELLY Michael RE 6 2012-05-17 2012-11-15
CHENG Xiuyuan 程修遠 RE 1 2011-07-22 2012-11-13
CHENG Xiuyuan 程修遠 RE 4 2011-07-22 2012-11-13
CHENG Xiuyuan 程修遠 RE 6 2011-07-22 2012-11-13
LAKHANPAL Ranjit RE 1 2009-07-21 2012-11-12
LAKHANPAL Ranjit RE 4 2009-07-21 2012-11-12
LAKHANPAL Ranjit RE 6 2009-07-21 2012-11-12
GUINNESS Stuart Wesley Grattan RO 1 2012-02-16 2012-11-10
GUINNESS Stuart Wesley Grattan RO 4 2012-02-16 2012-11-10
WANG Xinya 汪新芽 RE 1 2007-07-04 2012-11-07
WANG Xinya 汪新芽 RE 4 2007-07-04 2012-11-07
WANG Xinya 汪新芽 RE 6 2007-07-04 2012-11-07
YU Yixing 虞一星 RE 1 2012-06-05 2012-11-06
YU Yixing 虞一星 RE 4 2012-06-05 2012-11-06
YU Yixing 虞一星 RE 6 2012-06-05 2012-11-06
LEUNG Ka Chun Sunny 梁嘉駿 RE 1 2011-05-25 2012-11-06
LEUNG Ka Chun Sunny 梁嘉駿 RE 4 2011-05-25 2012-11-06
WONG Wing Shan 黃詠珊 RE 1 2011-03-07 2012-11-06
WONG Wing Shan 黃詠珊 RE 4 2011-03-07 2012-11-06
LEE Man Hon 李文瀚 RE 1 2010-04-30 2012-11-06
LEE Man Hon 李文瀚 RE 4 2010-04-30 2012-11-06
LEE Man Hon 李文瀚 RE 6 2010-04-30 2012-11-06
ABENDSCHEIN Lauren Beth RE 1 2010-10-21 2012-11-05
ZHU Pingping 朱平平 RE 7 2010-09-14 2012-11-04
ZHU Pingping 朱平平 RE 1 2009-08-24 2012-11-04
MU Er 穆爾 RE 1 2009-12-18 2012-11-03
MU Er 穆爾 RE 4 2009-12-18 2012-11-03
MU Er 穆爾 RE 6 2009-12-18 2012-11-03
WANG Beiliang 王北亮 RE 1 2010-07-07 2012-11-02
WANG Beiliang 王北亮 RE 4 2010-07-07 2012-11-02
WANG Beiliang 王北亮 RE 6 2010-07-07 2012-11-02
ZENG Wanqing 曾晚晴 RE 1 2012-07-12 2012-11-01
ZENG Wanqing 曾晚晴 RE 4 2012-07-12 2012-11-01
ZENG Wanqing 曾晚晴 RE 6 2012-07-12 2012-11-01
PLUCHET Guillaume Paul RE 1 2011-09-30 2012-11-01
PLUCHET Guillaume Paul RE 2 2011-09-30 2012-11-01
PLUCHET Guillaume Paul RE 7 2011-09-30 2012-11-01
ZHOU Jichuan 周濟川 RE 1 2010-06-01 2012-11-01
ZHOU Jichuan 周濟川 RE 4 2010-06-01 2012-11-01
ZHOU Jichuan 周濟川 RE 6 2010-06-01 2012-11-01
HO Alistair Jor Ting 何佐霆 RE 7 2011-11-24 2012-10-31
HO Alistair Jor Ting 何佐霆 RE 1 2011-08-29 2012-10-31
HO Alistair Jor Ting 何佐霆 RE 4 2011-08-29 2012-10-31
CHAN Wing Kit, Jeremy 陳穎傑 RE 1 2011-06-27 2012-10-31
CHAN Wing Kit, Jeremy 陳穎傑 RE 4 2011-06-27 2012-10-31
CHAN Wing Kit, Jeremy 陳穎傑 RE 6 2011-06-27 2012-10-31
CHENG Wing Tsan, Wilson 鄭永燦 RE 1 2011-06-08 2012-10-31
CHENG Wing Tsan, Wilson 鄭永燦 RE 4 2011-06-08 2012-10-31
CHENG Wing Tsan, Wilson 鄭永燦 RE 6 2011-06-08 2012-10-31
ZHU Zhenyu 朱振宇 RE 1 2010-07-02 2012-10-31
LIANG Bing 梁兵 RE 1 2011-04-21 2012-10-30
LIANG Bing 梁兵 RE 4 2011-04-21 2012-10-30
LIANG Bing 梁兵 RE 7 2011-04-21 2012-10-30
POUPARD NEALE Corinne Dominique RE 1 2010-11-01 2012-10-30
POUPARD NEALE Corinne Dominique RE 4 2010-11-01 2012-10-30
TO Wing Fai, Raymond 杜永暉 RE 2 2010-10-21 2012-10-30
NARVAEZ Hermenegildo Zayco RE 4 2010-10-14 2012-10-30
TO Wing Fai, Raymond 杜永暉 RE 7 2010-09-01 2012-10-30
CHUA Su Tye RE 4 2010-08-30 2012-10-30
TO Wing Fai, Raymond 杜永暉 RE 1 2009-12-22 2012-10-30
TAM Andy Zhao 譚子昭 RE 1 2012-06-15 2012-10-29
TAM Andy Zhao 譚子昭 RE 4 2012-06-15 2012-10-29
TAM Andy Zhao 譚子昭 RE 6 2012-06-15 2012-10-29
SEETO Dereke Charles Wing On RE 1 2011-12-06 2012-10-24
SEETO Dereke Charles Wing On RE 2 2011-12-06 2012-10-24
SEETO Dereke Charles Wing On RE 7 2011-12-06 2012-10-24
SUEN Pik Wang 孫碧泓 RE 7 2010-08-02 2012-10-16
SUEN Pik Wang 孫碧泓 RE 1 2010-06-07 2012-10-16
DI MATTEO Robert John RE 1 2007-08-02 2012-10-15
CHEN Jonathan Yau RE 1 2010-06-15 2012-10-08
CHEN Jonathan Yau RE 2 2010-06-15 2012-10-08
CHEN Jonathan Yau RE 7 2010-06-15 2012-10-08
ZHANG Wei 張薇 RE 1 2011-09-23 2012-10-06
ZHANG Wei 張薇 RE 4 2011-09-23 2012-10-06
GAO Jue 高珏 RE 1 2011-09-30 2012-10-04
GAO Jue 高珏 RE 4 2011-09-30 2012-10-04
GAO Jue 高珏 RE 6 2011-09-30 2012-10-04
KAPUR Ashish RE 1 2012-03-14 2012-09-28
KAPUR Ashish RE 2 2012-03-14 2012-09-28
KAPUR Ashish RE 7 2012-03-14 2012-09-28
LIU Chengen 劉成恩 RE 1 2007-05-18 2012-09-28
WONG Kok Hung 黃國雄 RO 1 2012-07-20 2012-09-22
WONG Kok Hung 黃國雄 RO 4 2012-07-20 2012-09-22
HO Alistair Jor Ting 何佐霆 RE 6 2011-08-29 2012-09-21
HUANG Li Wei 黃立緯 RE 6 2011-06-28 2012-09-21
LIANG Bing 梁兵 RE 6 2011-04-21 2012-09-21
POUPARD NEALE Corinne Dominique RE 6 2010-11-01 2012-09-21
GHOSH Surojit RE 6 2010-06-14 2012-09-21
YOON Seok Hyun 尹皙鉉 RE 2 2011-08-24 2012-09-17
YOON Seok Hyun 尹皙鉉 RE 7 2011-08-24 2012-09-17
WU Tong 吳瞳 RE 1 2012-02-14 2012-09-15
WU Tong 吳瞳 RE 4 2012-02-14 2012-09-15
WU Tong 吳瞳 RE 6 2012-02-14 2012-09-15
BLACKBURN Andrew James RE 2 2008-11-07 2012-09-15
BLACKBURN Andrew James RE 7 2008-11-07 2012-09-15
BLACKBURN Andrew James RE 1 2004-02-18 2012-09-15
O'BRIEN Darren Michael RE 1 2007-06-27 2012-09-11
O'BRIEN Darren Michael RE 4 2007-06-27 2012-09-11
O'BRIEN Darren Michael RE 6 2007-06-27 2012-09-11
HO Shing Wai 何承緯 RE 1 2011-08-10 2012-09-08
HO Shing Wai 何承緯 RE 4 2011-08-10 2012-09-08
YUE Xiaowei 岳效巍 RE 1 2010-10-04 2012-09-08
YUE Xiaowei 岳效巍 RE 4 2010-10-04 2012-09-08
YUE Xiaowei 岳效巍 RE 6 2010-10-04 2012-09-08
HAPP Benjamin Robert RE 1 2009-07-31 2012-09-06
YU Gene 余靖 RE 1 2012-02-07 2012-09-04
YU Gene 余靖 RE 2 2012-02-07 2012-09-04
YU Gene 余靖 RE 7 2012-02-07 2012-09-04
YIN Li 尹礪 RE 1 2010-08-31 2012-09-01
YIN Li 尹礪 RE 4 2010-08-31 2012-09-01
YIN Li 尹礪 RE 6 2010-08-31 2012-09-01
CHEN Chuanxuan 陳川炫 RE 1 2011-05-06 2012-08-25
CHEN Chuanxuan 陳川炫 RE 4 2011-05-06 2012-08-25
CHEN Chuanxuan 陳川炫 RE 6 2011-05-06 2012-08-25
HU Yingqing 胡盈青 RE 1 2010-03-10 2012-08-25
HU Yingqing 胡盈青 RE 4 2010-03-10 2012-08-25
HU Yingqing 胡盈青 RE 6 2010-03-10 2012-08-25
CHEN Junyu 陳軍余 RE 4 2009-06-03 2012-08-25
CHEN Junyu 陳軍余 RE 6 2009-06-03 2012-08-25
CHEN Junyu 陳軍余 RE 1 2007-11-02 2012-08-25
BYUN Hyungsoo 邊亨洙 RE 1 2011-09-12 2012-08-24
BYUN Hyungsoo 邊亨洙 RE 2 2011-09-12 2012-08-24
BYUN Hyungsoo 邊亨洙 RE 7 2011-09-12 2012-08-24
CHENG Michael Man Cheong 鄭萬昌 RE 1 2011-07-13 2012-08-24
CHENG Michael Man Cheong 鄭萬昌 RE 4 2011-07-13 2012-08-24
CHENG Michael Man Cheong 鄭萬昌 RE 6 2011-07-13 2012-08-24
GHOSH Srijay RE 1 2011-06-17 2012-08-24
GHOSH Srijay RE 4 2011-06-17 2012-08-24
GHOSH Srijay RE 6 2011-06-17 2012-08-24
TONG Wai Chiu, Philip 唐偉潮 RE 1 2010-03-30 2012-08-24
TONG Wai Chiu, Philip 唐偉潮 RE 6 2010-03-30 2012-08-24
TONG Wai Chiu, Philip 唐偉潮 RE 4 2010-03-17 2012-08-24
LEUNG Terence Ho Chi 梁浩智 RE 1 2007-07-12 2012-08-23
LEUNG Terence Ho Chi 梁浩智 RE 4 2007-07-12 2012-08-23
LEUNG Terence Ho Chi 梁浩智 RE 6 2007-07-12 2012-08-23
RAWAT Abhishek RE 2 2008-11-07 2012-08-21
RAWAT Abhishek RE 7 2008-11-07 2012-08-21
RAWAT Abhishek RE 1 2008-07-14 2012-08-21
WANG Jiawei 王佳瑋 RE 1 2011-08-17 2012-08-18
WANG Jiawei 王佳瑋 RE 4 2011-08-17 2012-08-18
WANG Jiawei 王佳瑋 RE 6 2011-08-17 2012-08-18
WONG Siew Hui 黃守輝 RE 1 2011-07-04 2012-08-18
WONG Siew Hui 黃守輝 RE 4 2011-07-04 2012-08-18
WONG Siew Hui 黃守輝 RE 6 2011-07-04 2012-08-18
CAO Yishan 曹一珊 RE 1 2011-05-30 2012-08-18
CAO Yishan 曹一珊 RE 4 2011-05-30 2012-08-18
CAO Yishan 曹一珊 RE 6 2011-05-30 2012-08-18
WANG Taosha 王陶沙 RE 1 2011-02-28 2012-08-18
WANG Taosha 王陶沙 RE 4 2011-02-28 2012-08-18
WANG Taosha 王陶沙 RE 6 2011-02-28 2012-08-18
HE Xuan 何旋 RE 1 2010-09-01 2012-08-18
HE Xuan 何旋 RE 4 2010-09-01 2012-08-18
HE Xuan 何旋 RE 6 2010-09-01 2012-08-18
CLARKSON Brian Patrick RE 1 2010-03-31 2012-08-18
CLARKSON Brian Patrick RE 2 2010-03-31 2012-08-18
CLARKSON Brian Patrick RE 7 2010-03-31 2012-08-18
HO Alexander Da Yung RE 1 2008-11-28 2012-08-18
HO Alexander Da Yung RE 2 2008-11-28 2012-08-18
HO Alexander Da Yung RE 7 2008-11-28 2012-08-18
ZHU Yunyue 朱云岳 RE 1 2011-10-12 2012-08-17
ZHU Yunyue 朱云岳 RE 2 2011-10-12 2012-08-17
ZHU Yunyue 朱云岳 RE 7 2011-10-12 2012-08-17
KAY Ian James RE 1 2011-10-03 2012-08-16
KAY Ian James RE 2 2011-10-03 2012-08-16
KAY Ian James RE 7 2011-10-03 2012-08-16
BADRE ALAM Ali Abbas RO 1 2011-02-25 2012-08-16
BADRE ALAM Ali Abbas RO 4 2011-02-25 2012-08-16
LIN Lin 林粼 RE 1 2011-01-04 2012-08-16
LIN Lin 林粼 RE 4 2011-01-04 2012-08-16
LIN Lin 林粼 RE 6 2011-01-04 2012-08-16
HUANG Hsin-Yi 黃心儀 RE 1 2009-08-21 2012-08-16
JIN Jane 金潔 RE 1 2011-03-24 2012-08-15
JIN Jane 金潔 RE 4 2011-03-24 2012-08-15
JIN Jane 金潔 RE 6 2011-03-24 2012-08-15
LEE Michael 李啟明 RO 1 2011-02-24 2012-08-14
LEE Michael 李啟明 RO 4 2011-02-24 2012-08-14
LEE Michael 李啟明 RO 6 2011-02-24 2012-08-14
YU Xiaoping 俞小萍 RE 1 2012-06-26 2012-08-11
YU Xiaoping 俞小萍 RE 4 2010-10-21 2012-08-11
KHANNA Rushil RE 1 2011-04-01 2012-08-01
KHANNA Rushil RE 2 2011-04-01 2012-08-01
KHANNA Rushil RE 7 2011-04-01 2012-08-01
KHANNA Rushil RE 4 2010-09-21 2012-08-01
BADRE ALAM Ali Abbas RO 6 2011-02-25 2012-07-23
ALLEN Julia Marie RE 1 2011-01-17 2012-07-23
ALLEN Julia Marie RE 2 2011-01-17 2012-07-23
ALLEN Julia Marie RE 7 2011-01-17 2012-07-23
MOSS Alister Grahame RO 6 2007-04-13 2012-07-23
WONG Kok Hung 黃國雄 RE 4 2010-08-02 2012-07-20
WONG Kok Hung 黃國雄 RE 1 2005-10-25 2012-07-20
LILLEY Jonathan Gareth RE 1 2010-06-15 2012-07-19
LILLEY Jonathan Gareth RE 2 2010-06-15 2012-07-19
LILLEY Jonathan Gareth RE 7 2010-06-15 2012-07-19
ZHAO-FIORELLO Iris Yue RE 1 2009-06-29 2012-07-19
ZHAO-FIORELLO Iris Yue RE 4 2009-06-29 2012-07-19
MEEHAN Kevin Andrew RO 1 2012-05-02 2012-07-16
MEEHAN Kevin Andrew RO 7 2012-05-02 2012-07-16
MEEHAN Kevin Andrew RE 2 2012-02-24 2012-07-16
KWOK Tun Ho, Chester 郭淳浩 RO 1 2005-06-06 2012-07-11
KWOK Tun Ho, Chester 郭淳浩 RO 4 2005-06-06 2012-07-11
KWOK Tun Ho, Chester 郭淳浩 RO 6 2005-06-06 2012-07-11
CRANE Justin Alan RE 6 2012-01-19 2012-07-10
ZHANG Wei 張薇 RE 6 2011-09-23 2012-07-10
SHAH Riddhi Mahendra RE 6 2011-05-27 2012-07-10
FUNG Jason 馮子成 RE 6 2011-02-28 2012-07-10
DESAI Hital Prakash RE 6 2010-12-24 2012-07-10
LEE Jooho RE 6 2010-11-18 2012-07-10
WONG Kok Hung 黃國雄 RE 6 2010-08-02 2012-07-10
XU Ting Li 徐頲立 RE 6 2010-08-02 2012-07-10
CHUA Yi Zhi, Maria 蔡依芝 RE 6 2010-07-15 2012-07-10
ASHRA Devesh Bharat RE 6 2010-06-15 2012-07-10
CHEUNG Siu Joe 張紹祖 RE 6 2010-06-10 2012-07-10
WU Yahong 吳亞洪 RE 6 2010-05-20 2012-07-10
CHAN Hung Ngam, Younker 陳紅岩 RE 6 2010-05-14 2012-07-10
KWEK Li Ern, Joy RE 6 2009-06-18 2012-07-10
HSU Kai Ming, Kevin 徐啟明 RE 6 2008-05-13 2012-07-10
PAN Yingshi 潘英世 RE 6 2007-08-27 2012-07-10
LU Yue 逯悅 RE 6 2007-02-21 2012-07-10
CHEUNG Chi Ying, Winnie 張子瑩 RE 6 2006-07-31 2012-07-10
ROUGERON EP BRADLEY Catherine Annick Caroline RE 1 2008-08-25 2012-07-07
ROUGERON EP BRADLEY Catherine Annick Caroline RE 4 2008-08-25 2012-07-07
ROUGERON EP BRADLEY Catherine Annick Caroline RE 6 2008-08-25 2012-07-07
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 1 2009-11-30 2012-07-05
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 4 2009-11-30 2012-07-05
TSE Hiu Yu 謝曉瑜 RE 6 2009-11-30 2012-07-05
CHIA James Ming Yao 謝名耀 RE 1 2012-02-22 2012-07-04
CHIA James Ming Yao 謝名耀 RE 2 2012-02-22 2012-07-04
CHIA James Ming Yao 謝名耀 RE 7 2012-02-22 2012-07-04
JEFFERY Paul Richard Carroll RE 1 2011-03-31 2012-07-04
JEFFERY Paul Richard Carroll RE 2 2011-03-31 2012-07-04
JEFFERY Paul Richard Carroll RE 7 2011-03-31 2012-07-04
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RO 1 2011-02-16 2012-07-01
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RO 2 2011-02-16 2012-07-01
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RO 7 2011-02-16 2012-07-01
SWEIJS Marcel RE 1 2010-09-10 2012-07-01
SWEIJS Marcel RE 2 2010-09-10 2012-07-01
SWEIJS Marcel RE 7 2010-09-10 2012-07-01
JIM Ching Kwok, Tommy 詹政國 RE 2 2008-11-06 2012-07-01
GRAY Gabriel Joaquin RE 2 2008-11-06 2012-07-01
JIM Ching Kwok, Tommy 詹政國 RE 7 2008-11-06 2012-07-01
GRAY Gabriel Joaquin RE 7 2008-11-06 2012-07-01
GRAY Gabriel Joaquin RE 1 2008-09-08 2012-07-01
JIM Ching Kwok, Tommy 詹政國 RE 1 2007-08-02 2012-07-01
CHAN Hon Shu 陳漢樹 RE 1 2011-10-21 2012-06-30
CHAN Hon Shu 陳漢樹 RE 4 2011-10-21 2012-06-30
CHAN Hon Shu 陳漢樹 RE 6 2011-10-21 2012-06-30
KWOK Yin Fan 郭燕芬 RE 1 2011-10-04 2012-06-30
KWOK Yin Fan 郭燕芬 RE 4 2011-10-04 2012-06-30
KWOK Yin Fan 郭燕芬 RE 6 2011-10-04 2012-06-30
WU Zhiyang 吳之洋 RE 1 2011-09-23 2012-06-30
LIU Xiao 劉瀟 RE 1 2011-09-23 2012-06-30
LIU Xiao 劉瀟 RE 4 2011-09-23 2012-06-30
WU Zhiyang 吳之洋 RE 4 2011-09-23 2012-06-30
LIU Xiao 劉瀟 RE 6 2011-09-23 2012-06-30
WU Zhiyang 吳之洋 RE 6 2011-09-23 2012-06-30
CHEN Shushu 陳舒舒 RE 1 2011-07-28 2012-06-30
CHEN Shushu 陳舒舒 RE 4 2011-07-28 2012-06-30
CHEN Shushu 陳舒舒 RE 6 2011-07-28 2012-06-30
JIN Hui 金暉 RE 1 2010-08-04 2012-06-30
JIN Hui 金暉 RE 4 2010-08-04 2012-06-30
JIN Hui 金暉 RE 6 2010-08-04 2012-06-30
XU Yidi RE 1 2010-05-06 2012-06-30
XU Yidi RE 4 2010-05-06 2012-06-30
XU Yidi RE 6 2010-05-06 2012-06-30
CHAN Justin Chang Yi 陳彰義 RE 1 2008-08-07 2012-06-30
CHAN Justin Chang Yi 陳彰義 RE 4 2008-08-07 2012-06-30
CHAN Justin Chang Yi 陳彰義 RE 6 2008-08-07 2012-06-30
KOO Da Wan 丘多完 RE 1 2012-06-26 2012-06-28
KOO Da Wan 丘多完 RE 4 2011-07-25 2012-06-28
ZHANG Fan 張帆 RE 1 2007-03-16 2012-06-27
ZHANG Fan 張帆 RE 4 2007-03-16 2012-06-27
ZHANG Fan 張帆 RE 6 2007-03-16 2012-06-27
LIM Cheng Kiat Eugene RE 1 2010-10-11 2012-06-25
NERUDA Georgia Stephanie Stevens RE 2 2011-12-30 2012-06-22
NERUDA Georgia Stephanie Stevens RE 7 2010-09-14 2012-06-22
NERUDA Georgia Stephanie Stevens RE 1 2010-06-11 2012-06-22
VOLKEL Bernd RE 1 2011-05-04 2012-06-16
LI Yibai 李一白 RE 1 2009-09-03 2012-06-14
LI Yibai 李一白 RE 4 2009-09-03 2012-06-14
LI Yibai 李一白 RE 6 2009-09-03 2012-06-14
CHANG Ming-yu 張明瑜 RE 1 2011-10-19 2012-06-12
CHANG Ming-yu 張明瑜 RE 4 2011-10-19 2012-06-12
STRINGER Lydia Teagan Elizabeth RE 1 2011-07-21 2012-06-12
DHILLON Jagjit Singh RE 2 2008-11-06 2012-06-09
DHILLON Jagjit Singh RE 7 2008-11-06 2012-06-09
DHILLON Jagjit Singh RE 1 2007-05-30 2012-06-09
PANG Chi Wai 彭志偉 RE 1 2011-09-28 2012-06-08
PANG Chi Wai 彭志偉 RE 2 2011-09-28 2012-06-08
BELZ Jonathan Isaac RE 1 2012-03-26 2012-06-02
BELZ Jonathan Isaac RE 4 2012-03-26 2012-06-02
BELZ Jonathan Isaac RE 6 2012-03-26 2012-06-02
YEUNG Queenie Wan Man 楊韻汶 RE 2 2008-11-07 2012-06-02
YEUNG Queenie Wan Man 楊韻汶 RE 7 2008-11-07 2012-06-02
YEUNG Queenie Wan Man 楊韻汶 RE 1 2006-03-13 2012-06-02
WONG Bart 黃博韜 RE 1 2011-11-01 2012-06-01
WONG Bart 黃博韜 RE 4 2011-11-01 2012-06-01
WONG Bart 黃博韜 RE 6 2011-11-01 2012-06-01
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 1 2009-10-06 2012-06-01
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 2 2009-10-06 2012-06-01
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 4 2009-10-06 2012-06-01
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 6 2009-10-06 2012-06-01
STOEHR Carsten Hideki Alois RO 7 2009-10-06 2012-06-01
LEE Yuan Chuan 李淵川 RE 2 2008-11-05 2012-06-01
LEE Yuan Chuan 李淵川 RE 7 2008-11-05 2012-06-01
LEE Yuan Chuan 李淵川 RE 1 2008-05-06 2012-06-01
YOON Brian Steven RE 2 2008-11-07 2012-05-30
YOON Brian Steven RE 7 2008-11-07 2012-05-30
SERRANT Hamille Joseph RE 1 2012-04-02 2012-05-29
SERRANT Hamille Joseph RE 2 2012-04-02 2012-05-29
TSENG Warren RE 1 2011-08-24 2012-05-29
TSENG Warren RE 2 2011-08-24 2012-05-29
TSENG Warren RE 7 2011-08-24 2012-05-29
WONG Karen 黃嘉倫 RO 1 2011-07-12 2012-05-26
WONG Karen 黃嘉倫 RO 4 2011-07-12 2012-05-26
WONG Karen 黃嘉倫 RO 6 2011-07-12 2012-05-26
DUAN Shulai 段書來 RE 1 2011-02-28 2012-05-22
DUAN Shulai 段書來 RE 4 2011-02-28 2012-05-22
DUAN Shulai 段書來 RE 6 2011-02-28 2012-05-22
CHIU Ho Ming 趙皓明 RE 1 2011-05-30 2012-05-19
CHIU Ho Ming 趙皓明 RE 4 2011-05-30 2012-05-19
CHIU Ho Ming 趙皓明 RE 6 2011-05-30 2012-05-19
DAVIES Kyle Livingston RE 1 2010-01-20 2012-05-19
DAVIES Kyle Livingston RE 2 2010-01-20 2012-05-19
DAVIES Kyle Livingston RE 7 2010-01-20 2012-05-19
CHEN Dennis Chih Chieh 陳智傑 RE 1 2007-07-30 2012-05-17
YANG Nan 楊楠 RE 1 2010-08-30 2012-05-16
YANG Nan 楊楠 RE 4 2010-08-30 2012-05-16
YANG Nan 楊楠 RE 6 2010-08-30 2012-05-16
TENG Shu-yu 鄧舒羽 RE 1 2011-11-23 2012-05-15
TENG Shu-yu 鄧舒羽 RE 7 2011-11-23 2012-05-15
LAU Tik Sze 劉迪詩 RE 1 2011-07-04 2012-05-15
LAU Tik Sze 劉迪詩 RE 2 2011-07-04 2012-05-15
LAU Tik Sze 劉迪詩 RE 7 2011-07-04 2012-05-15
BECHTLER Alexander Walter RE 1 2006-06-13 2012-05-15
LIN Yanjun 林彥軍 RE 1 2008-08-19 2012-05-10
LIN Yanjun 林彥軍 RE 4 2008-08-19 2012-05-10
LIN Yanjun 林彥軍 RE 6 2008-07-02 2012-05-10
HOUGLAND Christopher Badi RE 4 2012-05-03 2012-05-08
HOUGLAND Christopher Badi RE 1 2010-10-18 2012-05-08
VOGEL Daniel RE 1 2010-05-27 2012-05-07
VOGEL Daniel RE 4 2010-05-27 2012-05-07
VOGEL Daniel RE 6 2010-05-27 2012-05-07
ZHANG Ye 張曄 RE 1 2010-10-18 2012-05-05
ZHANG Ye 張曄 RE 4 2010-10-18 2012-05-05
ZHANG Ye 張曄 RE 6 2010-10-18 2012-05-05
GUO Ziyang 郭子洋 RE 1 2011-07-08 2012-05-04
GUO Ziyang 郭子洋 RE 4 2011-07-08 2012-05-04
GUO Ziyang 郭子洋 RE 6 2011-07-08 2012-05-04
HO Yat Kwan, Ada 何日君 RE 7 2010-09-14 2012-05-04
HO Yat Kwan, Ada 何日君 RE 1 2007-09-25 2012-05-04
ULMER Julian Jerome RE 1 2011-08-01 2012-05-03
ULMER Julian Jerome RE 2 2011-08-01 2012-05-03
ULMER Julian Jerome RE 7 2011-08-01 2012-05-03
MEEHAN Kevin Andrew RE 7 2012-02-24 2012-05-02
MEEHAN Kevin Andrew RE 1 2006-08-31 2012-05-02
WRIGHT Richard James RE 1 2006-05-24 2012-04-30
CORDES Omar Martin RO 1 2009-04-22 2012-04-28
CORDES Omar Martin RO 4 2009-04-22 2012-04-28
LEE Suh Yung RE 4 2008-08-19 2012-04-28
LEE Suh Yung RE 1 2008-06-30 2012-04-28
LEE Suh Yung RE 6 2008-06-30 2012-04-28
MIZUNO Atsushi RE 1 2010-02-01 2012-04-27
MIZUNO Atsushi RE 4 2010-02-01 2012-04-27
MIZUNO Atsushi RE 6 2010-02-01 2012-04-27
LEVIN Michael RE 1 2011-11-29 2012-04-26
LI Dan 李丹 RE 1 2008-07-31 2012-04-21
LI Dan 李丹 RE 4 2008-07-31 2012-04-21
LI Dan 李丹 RE 6 2008-07-31 2012-04-21
TINGA Dante Jr. Rodriguez RE 4 2010-09-21 2012-04-18
HE Chuan 何川 RE 1 2010-06-09 2012-04-18
HE Chuan 何川 RE 4 2010-06-09 2012-04-18
HE Chuan 何川 RE 6 2010-06-09 2012-04-18
YUNG Chun Woon, Louis 翁進煥 RE 1 2009-10-02 2012-04-14
YUNG Chun Woon, Louis 翁進煥 RE 2 2009-10-02 2012-04-14
YUNG Chun Woon, Louis 翁進煥 RE 7 2009-10-02 2012-04-14
ELKO Michael Stanley RE 4 2007-07-31 2012-04-12
TOH Hung Bin RE 4 2006-08-15 2012-04-12
SHIN Yeo Ji RE 1 2011-09-20 2012-04-11
SHIN Yeo Ji RE 4 2011-09-20 2012-04-11
SHIN Yeo Ji RE 6 2011-09-20 2012-04-11
CHOI Yuen Ting, Venus 蔡宛庭 RE 1 2007-07-10 2012-04-07
CHOI Yuen Ting, Venus 蔡宛庭 RE 4 2007-07-10 2012-04-07
CHOI Yuen Ting, Venus 蔡宛庭 RE 6 2007-07-10 2012-04-07
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 2 2011-04-19 2012-04-06
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 7 2011-04-19 2012-04-06
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 1 2009-11-18 2012-04-06
SHI Jinjing 史晉京 RE 1 2010-06-24 2012-04-03
SHI Jinjing 史晉京 RE 4 2010-06-24 2012-04-03
SHI Jinjing 史晉京 RE 6 2010-06-24 2012-04-03
LEE Yan Ben, Samuel 李仁本 RE 2 2008-11-05 2012-04-03
LEE Yan Ben, Samuel 李仁本 RE 7 2008-11-05 2012-04-03
LEE Yan Ben, Samuel 李仁本 RE 1 2008-06-18 2012-04-03
KONDO Kei RE 1 2009-10-07 2012-03-31
KONDO Kei RE 2 2009-10-07 2012-03-31
KONDO Kei RE 7 2009-10-07 2012-03-31
SERRANT Hamille Joseph RE 1 2011-12-30 2012-03-30
SERRANT Hamille Joseph RE 2 2011-12-30 2012-03-30
RASKIN Ian Leslie RE 4 2011-11-23 2012-03-29
YANG Lijuan 楊麗娟 RE 1 2009-08-11 2012-03-22
YANG Lijuan 楊麗娟 RE 4 2009-08-11 2012-03-22
YANG Lijuan 楊麗娟 RE 6 2009-08-11 2012-03-22
YANG Lisha 楊黎莎 RE 1 2011-05-04 2012-03-21
YANG Lisha 楊黎莎 RE 4 2011-05-04 2012-03-21
YANG Lisha 楊黎莎 RE 6 2011-05-04 2012-03-21
SHERWIN Spencer Baily 肖文生 RE 1 2008-07-18 2012-03-17
SHERWIN Spencer Baily 肖文生 RE 4 2008-07-18 2012-03-17
SHERWIN Spencer Baily 肖文生 RE 6 2008-07-18 2012-03-17
LEI Chunran 雷春然 RE 7 2010-09-14 2012-03-16
LEI Chunran 雷春然 RE 1 2010-05-27 2012-03-16
SONG Ming Huay RE 4 2010-08-16 2012-03-14
SODHA Vishal Pravin RE 1 2009-08-18 2012-03-10
SODHA Vishal Pravin RE 7 2009-08-18 2012-03-10
PARK Albert Soong Moo RE 1 2011-04-08 2012-03-07
PARK Albert Soong Moo RE 4 2011-04-08 2012-03-07
ZHANG Fen 張奮 RE 1 2010-10-11 2012-03-06
ZHANG Fen 張奮 RE 4 2010-10-11 2012-03-06
ZHANG Fen 張奮 RE 6 2010-10-11 2012-03-06
HU Shih-pei 胡詩珮 RE 1 2009-08-27 2012-03-02
CHOI Joon Ho RE 1 2009-11-04 2012-03-01
CHOI Joon Ho RE 4 2009-10-07 2012-03-01
CHOI Joon Ho RE 6 2009-10-07 2012-03-01
LEE Yat Fai, Sam 李日暉 RE 4 2007-05-16 2012-03-01
LUI Yin Chi 呂延志 RE 1 2010-07-29 2012-02-28
LUI Yin Chi 呂延志 RE 4 2010-07-29 2012-02-28
LUI Yin Chi 呂延志 RE 6 2010-07-29 2012-02-28
WEI Ying 魏莹 RE 4 2008-06-24 2012-02-25
BHARTI Kirtes RE 1 2009-07-03 2012-02-18
BHARTI Kirtes RE 2 2009-07-03 2012-02-18
BHARTI Kirtes RE 7 2009-07-03 2012-02-18
GUINNESS Stuart Wesley Grattan RE 1 2011-12-07 2012-02-16
GUINNESS Stuart Wesley Grattan RE 4 2011-12-07 2012-02-16
CLARK Kelly Kent RE 1 2009-11-24 2012-02-16
TAM Pak Chuen 譚伯全 RE 1 2005-08-12 2012-02-10
OEI Ting Theresa 黃珽 RE 1 2011-04-04 2012-02-04
OEI Ting Theresa 黃珽 RE 4 2011-04-04 2012-02-04
OEI Ting Theresa 黃珽 RE 6 2011-04-04 2012-02-04
COHEN Richard Max RE 1 2009-10-14 2012-02-02
COHEN Richard Max RE 2 2009-10-14 2012-02-02
COHEN Richard Max RE 7 2009-10-14 2012-02-02
KIM Eleanor Jungmun 金精炆 RE 4 2010-08-12 2012-02-01
KIM Eleanor Jungmun 金精炆 RE 6 2010-08-12 2012-02-01
PARK Yoon Sun RE 1 2009-02-02 2012-01-26
PARK Yoon Sun RE 4 2009-02-02 2012-01-26
PARK Yoon Sun RE 6 2009-02-02 2012-01-26
METCALF Philip Neil RE 1 2011-03-22 2012-01-19
SHALABI Hani Youssef RE 2 2008-11-11 2012-01-19
SHALABI Hani Youssef RE 7 2008-11-11 2012-01-19
SHALABI Hani Youssef RE 1 2008-06-24 2012-01-19
KIM Hyo-joong RE 2 2008-11-06 2012-01-18
KIM Hyo-joong RE 7 2008-11-06 2012-01-18
KIM Hyo-joong RE 1 2007-03-23 2012-01-18
KE Yele 柯燁樂 RE 4 2010-10-11 2012-01-14
LAMRINI Mohammed Mehdi RE 1 2010-03-10 2012-01-06
LAMRINI Mohammed Mehdi RE 2 2010-03-10 2012-01-06
LAMRINI Mohammed Mehdi RE 7 2010-03-10 2012-01-06
ZHANG Yi 張翼 RE 1 2011-08-17 2011-12-31
ZHANG Yi 張翼 RE 4 2011-08-17 2011-12-31
ZHANG Yi 張翼 RE 6 2011-08-17 2011-12-31
SHEN Xiaotong 沈晓通 RE 1 2011-02-22 2011-12-31
SHEN Xiaotong 沈晓通 RE 4 2011-02-22 2011-12-31
SHEN Xiaotong 沈晓通 RE 6 2011-02-22 2011-12-31
SHUM Anthony Chi-chung 岑志中 RE 1 2010-08-31 2011-12-31
SHUM Anthony Chi-chung 岑志中 RE 4 2010-08-31 2011-12-31
SHUM Anthony Chi-chung 岑志中 RE 6 2010-08-31 2011-12-31
YANG Qing 楊青 RE 4 2009-12-22 2011-12-24
YANG Qing 楊青 RE 1 2009-12-15 2011-12-24
YANG Qing 楊青 RE 6 2009-12-15 2011-12-24
SU Yu 蘇宇 RE 1 2009-04-23 2011-12-22
SU Yu 蘇宇 RE 4 2009-04-23 2011-12-22
CHENG Xiuwen 程修文 RE 1 2007-08-22 2011-12-20
CHENG Xiuwen 程修文 RE 4 2007-08-22 2011-12-20
CHENG Xiuwen 程修文 RE 6 2007-08-22 2011-12-20
CHEN Chieh 陳潔 RE 1 2011-09-06 2011-12-17
JHAVERI Viral Maheshbhai RO 4 2008-09-22 2011-12-17
MA Xianyu 馬獻宇 RE 1 2010-11-05 2011-12-13
MA Xianyu 馬獻宇 RE 4 2010-11-05 2011-12-13
MA Xianyu 馬獻宇 RE 6 2010-11-05 2011-12-13
TANTI Alexander John RE 1 2011-11-10 2011-12-10
TANTI Alexander John RE 2 2011-11-10 2011-12-10
CHENG Man Shan, Michelle 鄭文珊 RE 2 2008-11-07 2011-12-10
CHENG Man Shan, Michelle 鄭文珊 RE 7 2008-11-07 2011-12-10
CHENG Man Shan, Michelle 鄭文珊 RE 1 2006-12-29 2011-12-10
TIAN Bin 田斌 RE 1 2010-07-15 2011-12-09
TIAN Bin 田斌 RE 4 2010-07-15 2011-12-09
TIAN Bin 田斌 RE 6 2010-07-15 2011-12-09
TAI Kah Mun 戴加文 RE 1 2011-06-22 2011-12-08
NIU Zhengguang 牛政光 RE 1 2011-10-12 2011-12-03
NIU Zhengguang 牛政光 RE 4 2011-10-12 2011-12-03
NIU Zhengguang 牛政光 RE 6 2011-10-12 2011-12-03
SUN Xiaoqing 孫曉青 RE 1 2011-06-03 2011-12-03
SUN Xiaoqing 孫曉青 RE 4 2011-06-03 2011-12-03
SUN Xiaoqing 孫曉青 RE 6 2011-06-03 2011-12-03
HO Karl 何家豪 RE 1 2011-06-16 2011-11-29
HO Karl 何家豪 RE 4 2011-06-16 2011-11-29
HO Karl 何家豪 RE 6 2011-06-16 2011-11-29
MORI Hiroyuki RE 1 2011-09-27 2011-11-27
SHEN Yue 沈樂 RE 1 2011-09-09 2011-11-26
SHEN Yue 沈樂 RE 4 2011-09-09 2011-11-26
SHEN Yue 沈樂 RE 6 2011-09-09 2011-11-26
ZHANG Fuyang 張扶陽 RE 1 2011-07-13 2011-11-26
ZHANG Fuyang 張扶陽 RE 4 2011-07-13 2011-11-26
ZHANG Fuyang 張扶陽 RE 6 2011-07-13 2011-11-26
YEN Tzu-han 嚴子涵 RE 1 2010-05-24 2011-11-26
YEN Tzu-han 嚴子涵 RE 4 2010-05-24 2011-11-26
YEN Tzu-han 嚴子涵 RE 6 2010-05-24 2011-11-26
RA Yong Chun RE 2 2009-04-24 2011-11-24
RA Yong Chun RE 7 2009-04-24 2011-11-24
RA Yong Chun RE 1 2007-07-23 2011-11-24
HWANG Min Seong RE 4 2004-10-26 2011-11-24
NAQVI Syed Ali Raza RE 1 2010-11-03 2011-11-23
KIM Bryan Hyun 金顯逸 RE 1 2008-03-28 2011-11-23
KIM Bryan Hyun 金顯逸 RE 4 2008-03-28 2011-11-23
KIM Bryan Hyun 金顯逸 RE 6 2008-03-28 2011-11-23
WANG Liang 王亮 RE 1 2011-06-02 2011-11-03
WANG Liang 王亮 RE 4 2011-06-02 2011-11-03
WANG Liang 王亮 RE 6 2011-06-02 2011-11-03
CHOW Tak Yen 周得賢 RE 1 2011-09-05 2011-11-02
CHOW Tak Yen 周得賢 RE 4 2011-09-05 2011-11-02
SURYA Fonny RE 4 2010-11-29 2011-11-02
HOOGENDIJK Mark Cornelis RE 1 2010-06-11 2011-11-02
HOOGENDIJK Mark Cornelis RE 4 2010-06-11 2011-11-02
HOOGENDIJK Mark Cornelis RE 6 2010-06-11 2011-11-02
YAO Tianjiao 姚天驕 RE 1 2008-06-17 2011-11-02
YAO Tianjiao 姚天驕 RE 4 2008-06-17 2011-11-02
YAO Tianjiao 姚天驕 RE 6 2008-06-17 2011-11-02
LITTKE Vincent Steven RE 1 2011-09-09 2011-11-01
LITTKE Vincent Steven RE 2 2011-09-09 2011-11-01
LITTKE Vincent Steven RE 7 2011-09-09 2011-11-01
ALLEGOS Aris Nicholas RE 1 2011-08-31 2011-11-01
ALLEGOS Aris Nicholas RE 7 2011-08-31 2011-11-01
WEN Jieyu 温婕妤 RE 1 2011-08-17 2011-11-01
WEN Jieyu 温婕妤 RE 7 2011-08-17 2011-11-01
CHAN Wing Yan, Vivian 陳榮恩 RE 1 2011-06-10 2011-11-01
CHAN Wing Yan, Vivian 陳榮恩 RE 7 2011-06-10 2011-11-01
LEUNG Tak Ming 梁德明 RE 2 2010-10-21 2011-11-01
WANG Jian 王健 RE 7 2010-09-14 2011-11-01
LEUNG Tak Ming 梁德明 RE 7 2010-09-01 2011-11-01
WANG Jian 王健 RE 1 2010-07-16 2011-11-01
MOORE Simon Michael RE 4 2010-07-02 2011-11-01
YEOH Seok Poh 楊淑寶 RE 1 2010-04-27 2011-11-01
TAN Yi-ming, Darryl RE 1 2010-02-24 2011-11-01
TAN Yi-ming, Darryl RE 2 2010-02-24 2011-11-01
TAN Yi-ming, Darryl RE 7 2010-02-24 2011-11-01
LEUNG Tak Ming 梁德明 RE 1 2009-11-16 2011-11-01
HODGEMAN Christopher James RE 1 2009-06-29 2011-11-01
ROUSSEAU Marc Etienne RE 1 2011-08-23 2011-10-29
ROUSSEAU Marc Etienne RE 2 2011-08-23 2011-10-29
ROUSSEAU Marc Etienne RE 7 2011-08-23 2011-10-29
LAU Yu 劉宇 RE 1 2008-01-22 2011-10-27
LAU Yu 劉宇 RE 4 2008-01-22 2011-10-27
LAU Yu 劉宇 RE 6 2008-01-22 2011-10-27
TAWAKLEY Anish RE 4 2011-03-22 2011-10-25
DUNNE Terry K RE 4 2010-03-10 2011-10-15
LAU Wing Yiu, Jason 劉永耀 RE 1 2010-05-04 2011-10-13
LAU Wing Yiu, Jason 劉永耀 RE 2 2010-05-04 2011-10-13
LAU Wing Yiu, Jason 劉永耀 RE 7 2010-05-04 2011-10-13
SU Wen 蘇文 RE 1 2011-08-29 2011-10-11
JESUDASON Robert Dharshan RE 1 2007-11-12 2011-10-06
JESUDASON Robert Dharshan RE 4 2007-11-12 2011-10-06
JESUDASON Robert Dharshan RE 6 2007-11-12 2011-10-06
CHEUNG Ho Yin, Wilfred 張浩然 RE 1 2011-07-28 2011-10-04
CHEUNG Ho Yin, Wilfred 張浩然 RE 4 2011-07-28 2011-10-04
CHEUNG Ho Yin, Wilfred 張浩然 RE 6 2011-07-28 2011-10-04
WEI Chieh Sing 魏子成 RE 1 2006-08-08 2011-09-30
WEI Chieh Sing 魏子成 RE 4 2006-08-08 2011-09-30
WEI Chieh Sing 魏子成 RE 6 2006-08-08 2011-09-30
ONG Shuping, Lynette RE 1 2010-05-06 2011-09-29
ONG Shuping, Lynette RE 2 2010-05-06 2011-09-29
ONG Shuping, Lynette RE 7 2010-05-06 2011-09-29
ZHU Fu 朱复 RE 1 2011-03-21 2011-09-21
ZHU Fu 朱复 RE 2 2011-03-21 2011-09-21
ZHU Fu 朱复 RE 7 2011-03-21 2011-09-21
INA Shinichi RE 4 2010-05-06 2011-09-20
ZHOU Meng RE 1 2010-01-25 2011-09-15
ZHOU Meng RE 4 2010-01-25 2011-09-15
ZHOU Meng RE 6 2010-01-25 2011-09-15
YEH Pei Ru 葉蓓如 RE 1 2006-08-25 2011-09-15
YEH Pei Ru 葉蓓如 RE 4 2006-08-23 2011-09-15
YEH Pei Ru 葉蓓如 RE 6 2006-08-23 2011-09-15
WITZENFELD Michael Craig RE 1 2011-08-25 2011-09-14
WITZENFELD Michael Craig RE 2 2011-08-25 2011-09-14
GARRE Venugopal RE 4 2005-09-15 2011-09-09
GAO Fan 高帆 RE 1 2011-03-02 2011-09-08
GAO Fan 高帆 RE 4 2011-03-02 2011-09-08
GAO Fan 高帆 RE 6 2011-03-02 2011-09-08
LIN Junjie 林俊杰 RE 1 2010-08-31 2011-09-08
LIN Junjie 林俊杰 RE 4 2010-08-31 2011-09-08
LIN Junjie 林俊杰 RE 6 2010-08-31 2011-09-08
HUH Dong Pil 許東弼 RE 2 2008-11-06 2011-09-03
HUH Dong Pil 許東弼 RE 7 2008-11-06 2011-09-03
HUH Dong Pil 許東弼 RE 1 2007-05-16 2011-09-03
ONO Azuma RE 4 2010-05-06 2011-09-01
CHAN Adrian Chung Ming 陳仲銘 RE 4 2007-06-20 2011-09-01
CHAN Yat Hang 陳日恆 RE 1 2007-06-05 2011-09-01
SU Paul Qi RE 4 2008-08-18 2011-08-31
SU Paul Qi RE 6 2008-08-18 2011-08-31
SU Paul Qi RE 1 2008-08-16 2011-08-31
YU Yue 于越 RE 1 2010-09-10 2011-08-29
YU Yue 于越 RE 4 2010-09-10 2011-08-29
YU Yue 于越 RE 6 2010-09-10 2011-08-29
QUEK Chin Kuan 郭進光 RE 4 2010-08-16 2011-08-26
RIEDEL Benjamin Charles RE 1 2011-07-21 2011-08-19
RIEDEL Benjamin Charles RE 2 2011-07-21 2011-08-19
CHOW Ho Shan, Vanessa 周浩珊 RE 1 2009-10-20 2011-08-17
CHOW Ho Shan, Vanessa 周浩珊 RE 4 2009-10-20 2011-08-17
CHOW Ho Shan, Vanessa 周浩珊 RE 6 2009-10-20 2011-08-17
MICHAEL Benjamin Ross Wallington RE 1 2010-05-07 2011-08-16
MICHAEL Benjamin Ross Wallington RE 2 2010-05-07 2011-08-16
MICHAEL Benjamin Ross Wallington RE 7 2010-05-07 2011-08-16
HOUNSLOW Neil Patrick RE 2 2008-11-06 2011-08-16
HERSEY Steven James RE 2 2008-11-06 2011-08-16
HOUNSLOW Neil Patrick RE 7 2008-11-06 2011-08-16
HERSEY Steven James RE 7 2008-11-06 2011-08-16
HERSEY Steven James RE 1 2007-08-15 2011-08-16
HOUNSLOW Neil Patrick RO 1 2005-06-02 2011-08-16
HU Xianwei 胡宪偉 RE 1 2010-06-08 2011-08-13
HU Xianwei 胡宪偉 RE 4 2010-06-08 2011-08-13
HU Xianwei 胡宪偉 RE 6 2010-06-08 2011-08-13
LIN Jackie RE 1 2009-04-20 2011-08-13
LIN Jackie RE 4 2009-04-20 2011-08-13
PARK Abraham Young RE 2 2008-11-06 2011-08-06
PARK Abraham Young RE 7 2008-11-06 2011-08-06
PARK Abraham Young RE 1 2007-04-26 2011-08-06
WEN Lei 文磊 RE 7 2010-09-14 2011-08-02
WEN Lei 文磊 RE 1 2010-06-03 2011-08-02
COPPENS Gregorius Henricus Bartholomea RE 1 2009-06-04 2011-08-02
COPPENS Gregorius Henricus Bartholomea RE 4 2009-06-04 2011-08-02
COPPENS Gregorius Henricus Bartholomea RE 6 2009-06-04 2011-08-02
YI Qiao 易喬 RE 4 2011-05-17 2011-07-27
KWAN Kwok Yung 關國勇 RE 4 2007-05-15 2011-07-23
KWAN Kwok Yung 關國勇 RE 1 2007-04-12 2011-07-23
KWAN Kwok Yung 關國勇 RE 6 2007-04-12 2011-07-23
LIU Xin 劉欣 RE 1 2009-11-05 2011-07-21
LIU Xin 劉欣 RE 4 2009-11-05 2011-07-21
LIU Xin 劉欣 RE 6 2009-11-05 2011-07-21
WONG Derrick Tat Hin 黃達軒 RE 1 2007-11-05 2011-07-21
WONG Derrick Tat Hin 黃達軒 RE 4 2007-11-05 2011-07-21
WONG Derrick Tat Hin 黃達軒 RE 6 2007-11-05 2011-07-21
LI Ye 勵曄 RE 4 2007-05-21 2011-07-21
TAKATSUKA Ko 高塚康生 RE 1 2011-04-19 2011-07-19
JAIN Sanjay RE 4 2010-05-17 2011-07-18
YIP Kar Kay, Jonathan 葉嘉祺 RE 4 2005-03-02 2011-07-18
YIP Kar Kay, Jonathan 葉嘉祺 RE 1 2004-07-15 2011-07-18
YIP Kar Kay, Jonathan 葉嘉祺 RE 6 2004-07-15 2011-07-18
WONG Karen 黃嘉倫 RE 1 2011-05-09 2011-07-12
WONG Karen 黃嘉倫 RE 4 2011-05-09 2011-07-12
WONG Karen 黃嘉倫 RE 6 2011-05-09 2011-07-12
NIU Zhengguang 牛政光 RE 1 2010-11-24 2011-07-11
NIU Zhengguang 牛政光 RE 4 2010-11-24 2011-07-11
NIU Zhengguang 牛政光 RE 6 2010-11-24 2011-07-11
TORY Richard Marshall RE 1 2010-02-23 2011-07-11
TORY Richard Marshall RE 4 2010-02-23 2011-07-11
TORY Richard Marshall RE 6 2010-02-23 2011-07-11
LEE Donald Sang RE 1 2010-02-19 2011-07-11
LEE Donald Sang RE 7 2010-02-19 2011-07-11
LEUNG Timothy RE 1 2011-04-08 2011-07-08
SHUM Alex Jiu Lik 沈朝力 RE 1 2007-08-06 2011-07-08
SHUM Alex Jiu Lik 沈朝力 RE 4 2007-08-06 2011-07-08
SHUM Alex Jiu Lik 沈朝力 RE 6 2007-08-06 2011-07-08
WOLFSON Scott Barrett RE 1 2011-04-06 2011-07-06
WONG King Wai, Gilbert 黃景威 RE 2 2010-01-22 2011-07-01
WONG King Wai, Gilbert 黃景威 RE 7 2010-01-22 2011-07-01
WONG King Wai, Gilbert 黃景威 RE 1 2010-01-04 2011-07-01
TEETER Brook Bishop RE 2 2008-11-11 2011-07-01
TEETER Brook Bishop RE 7 2008-11-11 2011-07-01
TEETER Brook Bishop RE 1 2005-12-13 2011-07-01
MURAKAMI Yumiko RE 1 2011-03-30 2011-06-30
LUI Malcolm O RE 1 2010-03-15 2011-06-30
MAKINO Jun RE 1 2011-03-29 2011-06-29
CARTER Ramsay James RE 2 2008-11-07 2011-06-28
CARTER Ramsay James RE 7 2008-11-07 2011-06-28
CARTER Ramsay James RE 1 2006-03-31 2011-06-28
ZHU Su 朱溯 RE 1 2011-04-06 2011-06-23
ZHU Su 朱溯 RE 2 2011-04-06 2011-06-23
ZHU Su 朱溯 RE 7 2011-04-06 2011-06-23
MOSS Trevor Philip RE 1 2011-03-23 2011-06-23
WORRALL Stefan John RE 1 2011-03-23 2011-06-23
YU Yan Kit, Ivan 俞人傑 RE 1 2010-04-23 2011-06-23
YU Yan Kit, Ivan 俞人傑 RE 2 2010-04-23 2011-06-23
YU Yan Kit, Ivan 俞人傑 RE 7 2010-04-23 2011-06-23
PECOT III Charles Matthew RE 2 2009-07-24 2011-06-23
PECOT III Charles Matthew RE 7 2009-07-24 2011-06-23
MC GARRY Mark Barrett RE 1 2011-03-22 2011-06-22
NARA Yukiko RE 1 2011-03-22 2011-06-22
ELLIS Paul Joseph RE 1 2011-03-22 2011-06-22
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 1 2011-03-22 2011-06-22
SHIRAISHI Yutaka RE 1 2011-03-22 2011-06-22
ELLIS Paul Joseph RE 2 2011-03-22 2011-06-22
NARA Yukiko RE 2 2011-03-22 2011-06-22
CHOY Long Yin 蔡朗然 RE 2 2011-03-22 2011-06-22
WONG Shuk Ching 王淑貞 RE 4 2011-06-08 2011-06-21
TANTI Alexander John RE 1 2011-03-21 2011-06-21
TANTI Alexander John RE 2 2011-03-21 2011-06-21
WITZENFELD Michael Craig RE 1 2011-05-20 2011-06-20
WITZENFELD Michael Craig RE 2 2011-05-20 2011-06-20
WALLACE Matthew Arnold RE 1 2009-04-03 2011-06-18
WALLACE Matthew Arnold RE 4 2009-04-03 2011-06-18
WALLACE Matthew Arnold RE 6 2009-04-03 2011-06-18
LIAN Yi 連漪 RE 1 2007-09-10 2011-06-18
LIAN Yi 連漪 RE 4 2007-09-10 2011-06-18
LIAN Yi 連漪 RE 6 2007-09-10 2011-06-18
CHEUNG Ronney Lok-yin 張樂賢 RE 4 2007-06-29 2011-06-18
ULMER Julian Jerome RE 1 2011-03-17 2011-06-17
MCFARLAND Russell James RE 1 2011-03-17 2011-06-17
ULMER Julian Jerome RE 2 2011-03-17 2011-06-17
KALSI Dilbagh Singh RE 1 2009-08-06 2011-06-17
KALSI Dilbagh Singh RE 2 2009-08-06 2011-06-17
KALSI Dilbagh Singh RE 7 2009-08-06 2011-06-17
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 1 2006-08-25 2011-06-17
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 4 2006-08-25 2011-06-17
SZE Tin Yeung, Randoll 施天揚 RE 6 2006-08-25 2011-06-17
MANSFIELD David Thomas RE 2 2008-11-06 2011-06-16
MANSFIELD David Thomas RE 7 2008-11-06 2011-06-16
MANSFIELD David Thomas RE 1 2008-06-24 2011-06-16
WU Warren Charles 吳華倫 RE 1 2010-03-31 2011-06-15
WU Warren Charles 吳華倫 RE 4 2010-03-31 2011-06-15
WU Warren Charles 吳華倫 RE 6 2010-03-31 2011-06-15
TAI Kah Mun 戴加文 RE 4 2010-06-10 2011-06-13
KWOK Ronald King-wong RE 1 2010-04-13 2011-06-13
KWOK Ronald King-wong RE 2 2010-04-13 2011-06-13
KWOK Ronald King-wong RE 7 2010-04-13 2011-06-13
TAN Meng Teik 陳銘德 RE 7 2010-09-14 2011-06-12
TAN Meng Teik 陳銘德 RE 1 2009-11-05 2011-06-12
JUKES Marc Samuel RE 2 2009-04-24 2011-06-10
JUKES Marc Samuel RE 7 2009-04-24 2011-06-10
JUKES Marc Samuel RE 1 2007-09-11 2011-06-10
SCHLOER Robert Christoph RE 2 2009-06-01 2011-06-01
SCHLOER Robert Christoph RE 7 2009-06-01 2011-06-01
PANG Kai Chun 彭啟晉 RE 1 2011-05-04 2011-05-31
PANG Kai Chun 彭啟晉 RE 4 2011-05-04 2011-05-31
PANG Kai Chun 彭啟晉 RE 6 2011-05-04 2011-05-31
CHAN Wing Sze, Vanessa 陳永詩 RE 1 2007-05-03 2011-05-27
CHAN Wing Sze, Vanessa 陳永詩 RE 4 2007-05-03 2011-05-27
CHAN Wing Sze, Vanessa 陳永詩 RE 6 2007-05-03 2011-05-27
CHIEN Jung-chun 簡榮俊 RE 7 2010-09-14 2011-05-24
CHIEN Jung-chun 簡榮俊 RE 1 2009-08-10 2011-05-24
HU Shaowei 胡少威 RE 4 2009-03-20 2011-05-24
HU Shaowei 胡少威 RE 1 2009-03-13 2011-05-24
HU Shaowei 胡少威 RE 6 2009-03-13 2011-05-24
TANG Ming Wai 鄧明緯 RE 4 2009-12-29 2011-05-20
TSE Phoebe Yuen Ting 謝宛庭 RE 4 2009-08-12 2011-05-20
TANG Ming Wai 鄧明緯 RE 1 2009-04-30 2011-05-20
TANG Ming Wai 鄧明緯 RE 2 2009-04-30 2011-05-20
TANG Ming Wai 鄧明緯 RE 7 2009-04-30 2011-05-20
SINGH Bhuvnesh RE 4 2010-08-04 2011-05-19
WANA Arief Cahyadi RE 4 2010-02-26 2011-05-15
LAUNGANI Neel RO 1 2011-01-12 2011-05-13
LAUNGANI Neel RO 4 2011-01-12 2011-05-13
LAUNGANI Neel RO 6 2011-01-12 2011-05-13
SARGEANT Ronald Thomas RE 1 2010-08-23 2011-05-13
CHANG Feng 常鋒 RE 1 2010-02-02 2011-05-11
CHANG Feng 常鋒 RE 2 2010-02-02 2011-05-11
CHANG Feng 常鋒 RE 7 2010-02-02 2011-05-11
LI Jingyi 李靜宜 RE 1 2010-04-08 2011-05-09
LI Jingyi 李靜宜 RE 4 2010-04-08 2011-05-09
LI Jingyi 李靜宜 RE 6 2010-04-08 2011-05-09
LAM Wan Yee, Cynthia 林蘊怡 RE 1 2006-08-21 2011-05-09
CHEN Lijuan 陳利娟 RE 1 2010-07-07 2011-05-06
CHEN Lijuan 陳利娟 RE 2 2010-07-07 2011-05-06
CHEN Lijuan 陳利娟 RE 7 2010-07-07 2011-05-06
VEERMAN Alfred Rene RE 4 2010-03-04 2011-05-06
LEUNG Pak Siu 梁百兆 RE 1 2009-05-27 2011-05-05
LEUNG Pak Siu 梁百兆 RE 4 2009-05-27 2011-05-05
LEUNG Pak Siu 梁百兆 RE 6 2009-05-27 2011-05-05
GANDHI Vikram RE 1 2008-07-02 2011-05-05
GANDHI Vikram RE 4 2008-07-02 2011-05-05
GANDHI Vikram RE 6 2008-07-02 2011-05-05
BAILDON Ross Francis RE 1 2010-02-24 2011-05-04
BAILDON Ross Francis RE 4 2010-02-24 2011-05-04
BAILDON Ross Francis RE 6 2010-02-24 2011-05-04
LOK Wai Chun, Marshal 駱瑋浚 RE 1 2010-05-26 2011-05-03
LOK Wai Chun, Marshal 駱瑋浚 RE 4 2010-05-26 2011-05-03
LOK Wai Chun, Marshal 駱瑋浚 RE 6 2010-05-26 2011-05-03
WONG Owen 黃浩雲 RE 1 2008-04-23 2011-05-03
SALTER Neil Anthony RE 2 2008-11-07 2011-05-01
SALTER Neil Anthony RE 7 2008-11-07 2011-05-01
SALTER Neil Anthony RE 1 2008-08-20 2011-05-01
YANG Clinton Victor 楊緒康 RE 1 2005-07-14 2011-05-01
DORAMUS William Edward RE 1 2011-01-10 2011-04-29
DORAMUS William Edward RE 2 2011-01-10 2011-04-29
DORAMUS William Edward RE 7 2011-01-10 2011-04-29
HAO Yuanyuan 郝媛媛 RE 4 2010-07-07 2011-04-29
KANNO Kunihiko RE 4 2010-03-19 2011-04-29
BAI Chongjun 柏崇俊 RE 1 2008-09-24 2011-04-28
BAI Chongjun 柏崇俊 RE 4 2008-08-25 2011-04-28
BAI Chongjun 柏崇俊 RE 6 2008-08-25 2011-04-28
HAGGER Stephen John Watson RE 4 2011-03-23 2011-04-23
TAN Ting Min RE 4 2011-03-22 2011-04-22
HEAGERTY John Andrew RE 4 2011-03-22 2011-04-22
HAMZAH Amir Bin RE 4 2011-03-22 2011-04-22
YUAN Quanwei 袁泉衛 RE 1 2009-08-14 2011-04-21
YUAN Quanwei 袁泉衛 RE 4 2009-08-14 2011-04-21
YUAN Quanwei 袁泉衛 RE 6 2009-08-14 2011-04-21
SHUAI Qi Terry 帥琪 RE 1 2010-05-04 2011-04-20
SHUAI Qi Terry 帥琪 RE 4 2010-05-04 2011-04-20
SHUAI Qi Terry 帥琪 RE 6 2010-05-04 2011-04-20
GRIFFIN Timothy John RE 2 2008-11-06 2011-04-20
GRIFFIN Timothy John RE 7 2008-11-06 2011-04-20
GRIFFIN Timothy John RE 1 2008-04-29 2011-04-20
ABDUL AZIZ Annuar Bin RE 4 2011-03-17 2011-04-17
GOH Eng Siang RE 4 2011-03-17 2011-04-17
MCCULLAGH Sandra Kathleen RE 4 2011-03-17 2011-04-17
TAN Soon Huat RE 4 2011-03-17 2011-04-17
LOKE Foong Wai RE 4 2011-03-17 2011-04-17
ABDUL AZIZ Tengku Mohamed Rizal Bin RE 4 2011-03-17 2011-04-17
MARTIN Jarrod William RE 4 2011-03-17 2011-04-17
CARLONE Thomas RE 7 2010-09-14 2011-04-16
CARLONE Thomas RE 1 2005-08-15 2011-04-16
CHANG Yuan 常遠 RE 1 2011-01-03 2011-04-15
ZHANG Fan 張帆 RE 7 2010-09-14 2011-04-15
ZHANG Fan 張帆 RE 1 2004-07-30 2011-04-15
PHAN Nhac Gia RE 1 2009-12-31 2011-04-12
PHAN Nhac Gia RE 2 2009-12-31 2011-04-12
PHAN Nhac Gia RE 7 2009-05-14 2011-04-12
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RE 1 2011-02-14 2011-04-08
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RE 4 2011-02-14 2011-04-08
HO Man Leuk, Joseph 何文略 RE 6 2011-02-14 2011-04-08
ZHOU Qing Yuan 周清源 RE 4 2010-10-11 2011-04-01
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RE 1 2009-06-23 2011-04-01
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RE 4 2009-06-23 2011-04-01
YUAN Zhengyi 袁崢怡 RE 6 2009-06-23 2011-04-01
CAHYADI Jeffrey RE 4 2009-04-03 2011-04-01
FAN Lin 樊林 RE 1 2009-11-16 2011-03-30
MORGAN William Mcdonald RE 2 2008-11-06 2011-03-28
MORGAN William Mcdonald RE 7 2008-11-06 2011-03-28
WONG Ming Fai 王明輝 RE 1 2008-07-14 2011-03-28
WONG Ming Fai 王明輝 RE 4 2008-07-14 2011-03-28
WONG Ming Fai 王明輝 RE 6 2008-06-11 2011-03-28
MORGAN William Mcdonald RE 1 2008-03-17 2011-03-28
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RE 1 2007-09-21 2011-03-28
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RE 4 2007-09-21 2011-03-28
LIN George Chien Cheng 林潔誠 RE 6 2007-09-21 2011-03-28
CHENG-BHURALAL Jacqueline K 鄭汶珊 RE 7 2010-09-14 2011-03-25
HSU David Ka-Leung 許嘉良 RE 2 2008-11-06 2011-03-25
HSU David Ka-Leung 許嘉良 RE 7 2008-11-06 2011-03-25
CHENG-BHURALAL Jacqueline K 鄭汶珊 RE 1 2006-09-11 2011-03-25
HSU David Ka-Leung 許嘉良 RE 1 2005-04-14 2011-03-25
LALGUDI GURUMURTHY Madhu Subramanian RE 4 2010-03-03 2011-03-22
LALGUDI GURUMURTHY Madhu Subramanian RE 6 2010-03-03 2011-03-22
LALGUDI GURUMURTHY Madhu Subramanian RE 1 2010-02-09 2011-03-22
MOU Man Kit, Suny 繆文傑 RE 1 2010-01-13 2011-03-22
MOU Man Kit, Suny 繆文傑 RE 2 2010-01-13 2011-03-22
MOU Man Kit, Suny 繆文傑 RE 7 2010-01-13 2011-03-22
CHANG Monica L 常樂 RE 1 2008-08-25 2011-03-18
CHANG Monica L 常樂 RE 4 2008-08-25 2011-03-18
CHANG Monica L 常樂 RE 6 2008-08-25 2011-03-18
ROUSE Richard William RE 1 2008-05-21 2011-03-18
NG Yvonne Pui Shan 伍佩珊 RE 6 2010-12-07 2011-03-09
QIN Yan 秦彥 RE 2 2010-10-21 2011-03-09
QIN Yan 秦彥 RE 7 2010-09-01 2011-03-09
QIN Yan 秦彥 RE 1 2010-06-03 2011-03-09
CHUI Hoi Yan 崔凱茵 RE 1 2009-04-23 2011-03-09
SPIELHOFER Philippe Marc RE 1 2009-04-23 2011-03-09
SPIELHOFER Philippe Marc RE 4 2009-04-23 2011-03-09
CHUI Hoi Yan 崔凱茵 RE 4 2009-04-23 2011-03-09
NG Yvonne Pui Shan 伍佩珊 RE 1 2009-04-17 2011-03-09
NG Yvonne Pui Shan 伍佩珊 RE 4 2009-04-17 2011-03-09
BLENKIRON Marc RE 1 2009-10-07 2011-03-02
BLENKIRON Marc RE 2 2009-10-07 2011-03-02
BLENKIRON Marc RE 7 2009-10-07 2011-03-02
KOHLI Nikhil RE 1 2010-06-17 2011-03-01
KOHLI Nikhil RE 4 2010-06-17 2011-03-01
KOHLI Nikhil RE 6 2010-06-17 2011-03-01
FUNG Jason 馮子成 RO 4 2010-11-30 2011-02-28
FUNG Jason 馮子成 RO 1 2009-02-18 2011-02-28
FUNG Jason 馮子成 RO 6 2009-02-18 2011-02-28
BADRE ALAM Ali Abbas RE 1 2010-06-29 2011-02-25
BADRE ALAM Ali Abbas RE 4 2010-06-29 2011-02-25
BADRE ALAM Ali Abbas RE 6 2010-06-29 2011-02-25
IP Wang Hoi 葉耘開 RE 1 2008-12-19 2011-02-25
IP Wang Hoi 葉耘開 RE 4 2008-12-19 2011-02-25
IP Wang Hoi 葉耘開 RE 6 2008-04-02 2011-02-25
CHELLAPPA Govindarajan RE 4 2011-01-20 2011-02-24
BAJAJ Kunal Rajan RE 4 2010-03-19 2011-02-24
WALTERS Natalya Julia Rosario M. RE 1 2008-03-07 2011-02-24
LEE Michael 李啟明 RE 1 2005-04-14 2011-02-24
LEE Michael 李啟明 RE 4 2005-04-14 2011-02-24
LEE Michael 李啟明 RE 6 2005-04-14 2011-02-24
WU Yan 胡昕 RE 1 2007-03-16 2011-02-22
WU Yan 胡昕 RE 4 2007-03-16 2011-02-22
WU Yan 胡昕 RE 6 2007-03-16 2011-02-22
JI Yehong 季業宏 RE 1 2010-09-07 2011-02-21
JI Yehong 季業宏 RE 4 2010-09-07 2011-02-21
JI Yehong 季業宏 RE 6 2010-09-07 2011-02-21
HO Lai Ha 何麗霞 RE 1 2007-10-23 2011-02-21
HO Lai Ha 何麗霞 RE 4 2007-10-23 2011-02-21
HO Lai Ha 何麗霞 RE 6 2007-10-23 2011-02-21
ELLIS James William Edward RE 4 2011-01-18 2011-02-18
GHOSH Sheena Rudrani RE 1 2009-07-06 2011-02-16
GHOSH Sheena Rudrani RE 2 2009-07-06 2011-02-16
GHOSH Sheena Rudrani RE 7 2009-07-06 2011-02-16
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RE 2 2008-11-07 2011-02-16
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RE 7 2008-11-07 2011-02-16
CHEUNG Ka Kit 張家傑 RE 1 2006-12-21 2011-02-16
MCTAGGART Paul Joseph RE 4 2011-01-14 2011-02-14
ZHANG Qiaozhe 張巧哲 RE 1 2010-07-07 2011-02-14
ZHANG Qiaozhe 張巧哲 RE 4 2010-07-07 2011-02-14
ZHANG Qiaozhe 張巧哲 RE 6 2010-07-07 2011-02-14
SHAO Lei 邵磊 RE 1 2009-02-11 2011-02-08
SHAO Lei 邵磊 RE 4 2009-02-11 2011-02-08
SHAO Lei 邵磊 RE 6 2009-02-11 2011-02-08
LAUNGANI Neel RE 1 2008-12-04 2011-01-12
LAUNGANI Neel RE 4 2008-12-04 2011-01-12
LAUNGANI Neel RE 6 2008-12-04 2011-01-12
FONG Ming Huang, Ernest 馮明煌 RE 4 2009-07-30 2011-01-06
TIN Yeung Yeung, Annie 田楊楊 RE 7 2010-08-02 2011-01-05
TIN Yeung Yeung, Annie 田楊楊 RE 1 2006-09-26 2011-01-05
GUPTA Ashish RE 4 2010-11-26 2010-12-26
CHELLAPPA Govindarajan RE 4 2010-11-23 2010-12-23
TAN Ting Min RE 4 2010-11-22 2010-12-22
GOH Eng Siang RE 4 2010-11-22 2010-12-22
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 1 2009-10-23 2010-12-21
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 4 2009-10-23 2010-12-21
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 6 2009-10-23 2010-12-21
GANDLER Lawrence J RE 4 2010-11-15 2010-12-15
CHEUNG Shi Hai 張世海 RE 1 2010-07-12 2010-12-13
CHEUNG Shi Hai 張世海 RE 4 2010-07-12 2010-12-13
CHEUNG Shi Hai 張世海 RE 6 2010-07-12 2010-12-13
YU Meng 于萌 RE 1 2010-06-21 2010-12-07
YU Meng 于萌 RE 4 2010-06-21 2010-12-07
YU Meng 于萌 RE 6 2010-06-21 2010-12-07
HEDGER Cameron RE 1 2004-03-09 2010-12-06
ABDULLA Assadabbas Aarifhusein RE 2 2008-11-07 2010-11-30
ABDULLA Assadabbas Aarifhusein RE 7 2008-11-07 2010-11-30
ABDULLA Assadabbas Aarifhusein RE 1 2007-05-09 2010-11-30
FUNG Jason 馮子成 RE 4 2006-08-01 2010-11-30
WU Nan 吳楠 RE 1 2010-03-11 2010-11-29
WU Nan 吳楠 RE 4 2010-03-11 2010-11-29
WU Nan 吳楠 RE 6 2010-03-11 2010-11-29
JAIN Digan Prem Prakash RE 4 2010-10-28 2010-11-28
GARDAHAUT David Matthieu Laurent RE 1 2009-08-31 2010-11-26
GARDAHAUT David Matthieu Laurent RE 2 2009-08-31 2010-11-26
GARDAHAUT David Matthieu Laurent RE 7 2009-08-31 2010-11-26
KAN Yee Lai, Elena 簡懿禮 RE 1 2007-12-18 2010-11-25
KAN Yee Lai, Elena 簡懿禮 RE 4 2007-12-18 2010-11-25
KAN Yee Lai, Elena 簡懿禮 RE 6 2007-12-18 2010-11-25
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RE 4 2008-04-23 2010-11-24
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RE 1 2008-03-20 2010-11-24
RUMJAHN Kevin Kalim 林基榮 RE 6 2008-03-20 2010-11-24
SU Wei 蘇緯 RE 1 2006-03-09 2010-11-23
SU Wei 蘇緯 RE 4 2006-03-09 2010-11-23
SU Wei 蘇緯 RE 6 2006-03-09 2010-11-23
CHANG Pei-Chen 張培真 RE 2 2008-11-07 2010-11-22
CHANG Pei-Chen 張培真 RE 7 2008-11-07 2010-11-22
CHANG Pei-Chen 張培真 RE 1 2007-07-10 2010-11-22
HARVEY Neil Anthony Shaun RE 1 2010-02-23 2010-11-16
HARVEY Neil Anthony Shaun RE 4 2010-02-23 2010-11-16
TAN Ting Min RE 4 2010-10-11 2010-11-11
O'FLYNN Brendan RE 1 2008-05-19 2010-11-11
MASOJADA Jolanta Bozena RE 4 2010-10-07 2010-11-07
HODGSON Jonathan Roy RE 2 2008-11-06 2010-11-01
HODGSON Jonathan Roy RE 7 2008-11-06 2010-11-01
HODGSON Jonathan Roy RE 1 2005-12-01 2010-11-01
CHAN Chak Ming 陳則明 RE 4 2004-05-22 2010-10-31
CHOW Anthony Chi Hang 周智行 RE 2 2008-11-07 2010-10-27
CHOW Anthony Chi Hang 周智行 RE 7 2008-11-07 2010-10-27
CHOW Anthony Chi Hang 周智行 RE 1 2007-09-03 2010-10-27
DONG Liang RE 1 2009-09-14 2010-10-26
DONG Liang RE 2 2009-09-14 2010-10-26
DONG Liang RE 7 2009-09-14 2010-10-26
PADUANO Rocco RE 1 2009-11-20 2010-10-22
PADUANO Rocco RE 2 2009-11-20 2010-10-22
PADUANO Rocco RE 7 2009-11-20 2010-10-22
SUNG Bun Wah 宋品曄 RE 1 2003-04-01 2010-10-12
HUANG Yan 黃燕 RE 7 2010-09-14 2010-10-11
HUANG Yan 黃燕 RE 1 2010-05-05 2010-10-11
MISHRA Neelkanth RE 4 2010-09-08 2010-10-08
KELLY Marvin James RO 1 2009-05-13 2010-09-30
KELLY Marvin James RO 2 2009-05-13 2010-09-30
KELLY Marvin James RO 7 2009-05-13 2010-09-30
DRAPER Daniel Eugene RE 4 2010-09-20 2010-09-26
LIU Miao 劉淼 RE 4 2007-10-25 2010-09-24
CHENG Wai Mo, Raymond 鄭懷武 RE 4 2008-07-14 2010-09-22
SHAH Amish Chandrakant RE 4 2010-08-20 2010-09-20
LIN Alex RE 1 2010-02-03 2010-09-15
LIN Alex RE 4 2010-02-03 2010-09-15
YAN Wai Kit, Conrad 甄偉傑 RO 1 2009-08-12 2010-09-15
YAN Wai Kit, Conrad 甄偉傑 RO 4 2009-08-12 2010-09-15
LIEN Chung Chuang, John RO 1 2009-04-27 2010-09-15
LIEN Chung Chuang, John RO 4 2009-04-27 2010-09-15
WONG Yiu Tong, Jacob 王耀堂 RE 1 2009-04-17 2010-09-15
FANG Dan 方丹 RE 1 2009-04-17 2010-09-15
WONG Yiu Tong, Jacob 王耀堂 RE 4 2009-04-17 2010-09-15
FANG Dan 方丹 RE 4 2009-04-17 2010-09-15
WONG Chung Yin, James 黃頌賢 RE 2 2008-11-07 2010-09-14
WONG Chung Yin, James 黃頌賢 RE 7 2008-11-07 2010-09-14
WONG Chung Yin, James 黃頌賢 RE 1 2005-07-27 2010-09-14
LEUNG Wing Kai 梁永鍇 RE 1 2009-08-03 2010-09-08
LEUNG Wing Kai 梁永鍇 RE 2 2009-08-03 2010-09-08
LEUNG Wing Kai 梁永鍇 RE 7 2009-08-03 2010-09-08
CHEN Frank 陳大康 RE 2 2008-11-07 2010-09-08
CHEN Frank 陳大康 RE 7 2008-11-07 2010-09-08
CHEN Frank 陳大康 RE 1 2008-10-02 2010-09-08
YU Chiung-yin 尤瓊瑩 RE 4 2010-05-13 2010-09-07
YU Chiung-yin 尤瓊瑩 RE 6 2010-05-13 2010-09-07
HUANG Yan 黃燕 RE 4 2010-05-05 2010-09-07
HUANG Yan 黃燕 RE 6 2010-05-05 2010-09-07
LIM Siu Liang, Shaune 林修良 RE 2 2009-11-02 2010-09-07
WANG Xue 王雪 RE 4 2009-09-23 2010-09-07
WANG Xue 王雪 RE 6 2009-09-23 2010-09-07
SODHA Vishal Pravin RE 2 2009-08-18 2010-09-07
CHIEN Jung-chun 簡榮俊 RE 4 2009-08-10 2010-09-07
CHIEN Jung-chun 簡榮俊 RE 6 2009-08-10 2010-09-07
ZHANG Fan 張帆 RE 4 2009-04-09 2010-09-07
ZHANG Fan 張帆 RE 6 2009-04-09 2010-09-07
MOOKIM Sanjay Kumar RE 4 2010-08-04 2010-09-04
HO Kin Hung, Marisa 何健紅 RE 4 2005-04-14 2010-09-04
CHEUNG Shek Ching 張碩菁 RE 1 2010-05-04 2010-09-01
CHEUNG Shek Ching 張碩菁 RE 4 2007-11-01 2010-09-01
YOU Ching Yung 尤靖湧 RE 4 2007-04-26 2010-09-01
RENARD Jean-Guy, Raymond, Charles RE 2 2008-11-07 2010-08-31
RENARD Jean-Guy, Raymond, Charles RE 7 2008-11-07 2010-08-31
DAI Qijia 戴麒佳 RE 4 2007-11-15 2010-08-31
RENARD Jean-Guy, Raymond, Charles RE 1 2007-03-21 2010-08-31
ZHANG Yu 張羽 RE 2 2008-11-07 2010-08-25
ZHANG Yu 張羽 RE 7 2008-11-07 2010-08-25
ZHANG Yu 張羽 RE 1 2008-05-06 2010-08-25
LAU Chun Fai 劉振輝 RE 4 2006-04-24 2010-08-20
JASANI Nilesh Surendra Rai RE 4 2010-05-26 2010-08-17
SARGEANT Ronald Thomas RE 1 2009-12-29 2010-08-10
LIAO Hsuan-Cheng 廖軒晟 RE 1 2007-03-28 2010-08-09
LIAO Hsuan-Cheng 廖軒晟 RE 4 2007-03-28 2010-08-09
LIAO Hsuan-Cheng 廖軒晟 RE 6 2007-03-28 2010-08-09
CHEN Ge 諶戈 RE 4 2006-07-03 2010-08-06
LIM Ai Nar, Catherine 林愛娜 RE 4 2005-08-10 2010-08-06
WEISS Michael Steven RE 4 2008-07-07 2010-08-05
WEISS Michael Steven RE 1 2008-05-22 2010-08-05
WEISS Michael Steven RE 6 2008-05-22 2010-08-05
CHOY Tuen Wing Alma 蔡端穎 RE 1 2005-02-02 2010-07-29
CHOY Tuen Wing Alma 蔡端穎 RE 4 2005-02-02 2010-07-29
CHOY Tuen Wing Alma 蔡端穎 RE 6 2005-02-02 2010-07-29
SALIGARI Grant Roderick RE 4 2010-04-26 2010-07-26
CHU Man Ho, Michael 朱文浩 RE 2 2008-11-07 2010-07-26
CHU Man Ho, Michael 朱文浩 RE 7 2008-11-07 2010-07-26
CHU Man Ho, Michael 朱文浩 RE 1 2006-03-24 2010-07-26
KARSH Andrew Bratt RE 4 2010-06-25 2010-07-25
LAU Joseph RE 4 2003-04-01 2010-07-23
FREITAS Brian Caetano 范包容 RE 2 2008-11-06 2010-07-20
FREITAS Brian Caetano 范包容 RE 7 2008-11-06 2010-07-20
FREITAS Brian Caetano 范包容 RE 1 2008-06-26 2010-07-20
CHAKRABORTY Sushruta RE 1 2010-05-13 2010-07-16
CHAKRABORTY Sushruta RE 2 2010-05-13 2010-07-16
CHAKRABORTY Sushruta RE 7 2010-05-13 2010-07-16
WONG Tak Yee, Theresa 王德儀 RE 4 2009-10-23 2010-07-16
WONG Tak Yee, Theresa 王德儀 RE 6 2009-10-23 2010-07-16
WEN Danielle RE 4 2009-09-14 2010-07-16
WEN Danielle RE 6 2009-09-14 2010-07-16
TIN Yeung Yeung, Annie 田楊楊 RE 4 2006-09-26 2010-07-16
TIN Yeung Yeung, Annie 田楊楊 RE 6 2006-09-26 2010-07-16
PEARCE Stephen John RE 1 2010-06-14 2010-07-14
PEARCE Stephen John RE 2 2010-06-14 2010-07-14
AGRAWAL Ashish RE 4 2010-06-15 2010-07-12
WILLIAMS Andrew James RE 4 2010-06-11 2010-07-11
LAM Man Kwong 林文剛 RE 4 2007-08-30 2010-07-09
LAM Man Kwong 林文剛 RE 1 2007-08-08 2010-07-09
LAM Man Kwong 林文剛 RE 6 2007-08-08 2010-07-09
LEE Lip Keong, Ernest 李立強 RE 6 2005-04-14 2010-07-09
LEE Lip Keong, Ernest 李立強 RE 1 2004-05-04 2010-07-09
LEE Lip Keong, Ernest 李立強 RE 4 2004-05-04 2010-07-09
MCTAGGART Paul Joseph RE 4 2010-04-07 2010-07-07
ZHANG Chuandong 張川東 RE 1 2009-09-14 2010-07-05
ZHANG Chuandong 張川東 RE 4 2009-09-14 2010-07-05
ESSON Christopher James RE 4 2008-02-14 2010-07-05
KOURETAS Panagiotis RE 2 2010-02-12 2010-07-02
KOURETAS Panagiotis RE 7 2010-02-12 2010-07-02
KOURETAS Panagiotis RE 1 2009-10-20 2010-07-02
HUANG Shin-wei 黃信瑋 RE 1 2008-09-18 2010-06-30
WOO Kar Tung, Raymond 胡家棟 RE 1 2007-09-14 2010-06-30
WOO Kar Tung, Raymond 胡家棟 RE 4 2007-09-14 2010-06-30
WOO Kar Tung, Raymond 胡家棟 RE 6 2007-09-14 2010-06-30
BOJARSKI Justin Curtis RE 1 2010-02-19 2010-06-29
BOJARSKI Justin Curtis RE 2 2010-02-19 2010-06-29
BOJARSKI Justin Curtis RE 7 2010-02-19 2010-06-29
SIVASUBRAMANIAM Sivasakthi D/O RE 4 2010-05-28 2010-06-28
LOPEZ Gilbert Yanson RE 4 2007-08-10 2010-06-28
CHUA Su Tye RE 4 2010-05-24 2010-06-24
QUEK Chin Kuan 郭進光 RE 4 2010-05-24 2010-06-24
HSU Lincoln RE 1 2009-02-11 2010-06-21
HSU Lincoln RE 4 2009-02-11 2010-06-21
HSU Lincoln RE 6 2009-02-11 2010-06-21
HAYEK Rami Gebran RO 1 2009-04-28 2010-06-18
HAYEK Rami Gebran RO 4 2009-04-28 2010-06-18
SINGH Bhuvnesh RE 4 2010-05-17 2010-06-17
SONG Ming Huay RE 4 2010-05-14 2010-06-14
TISSIER DE MALLERAIS Henri P. B. RE 4 2009-07-16 2010-06-14
TISSIER DE MALLERAIS Henri P. B. RE 6 2009-07-16 2010-06-14
TISSIER DE MALLERAIS Henri P. B. RE 1 2009-06-23 2010-06-14
YANG Guang 楊光 RE 1 2007-05-09 2010-06-11
YANG Guang 楊光 RE 4 2007-05-09 2010-06-11
YANG Guang 楊光 RE 6 2007-05-09 2010-06-11
ITAYA Masashi RE 4 2010-03-18 2010-06-09
JING Shan 井山 RE 4 2008-09-29 2010-06-04
BYUN Jung Yeon RE 2 2009-03-16 2010-05-28
BYUN Jung Yeon RE 7 2009-03-16 2010-05-28
BYUN Jung Yeon RE 1 2009-03-09 2010-05-28
HUI Quincy Kwong Hei 許廣熙 RE 1 2008-06-11 2010-05-27
HUI Quincy Kwong Hei 許廣熙 RE 4 2008-06-11 2010-05-27
HUI Quincy Kwong Hei 許廣熙 RE 6 2008-06-11 2010-05-27
MASOJADA Jolanta Bozena RE 4 2010-04-21 2010-05-21
SIVASUBRAMANIAM Sivasakthi D/O RE 4 2010-03-19 2010-05-20
YU Yun Kai, Peter 余雲開 RE 1 2008-01-22 2010-05-19
YU Yun Kai, Peter 余雲開 RE 4 2007-12-20 2010-05-19
YU Yun Kai, Peter 余雲開 RE 6 2007-12-20 2010-05-19
CHAN Yick Kei 陳奕祺 RE 4 2007-06-04 2010-05-19
CHAN Yick Kei 陳奕祺 RE 1 2007-05-04 2010-05-19
CHAN Yick Kei 陳奕祺 RE 6 2007-05-04 2010-05-19
KOT Richard 葛意達 RE 1 2009-11-05 2010-05-17
KOT Richard 葛意達 RE 2 2009-11-05 2010-05-17
KOT Richard 葛意達 RE 7 2009-11-05 2010-05-17
TAM Hon Bun, Edwin 譚漢斌 RE 1 2009-08-24 2010-05-17
TAM Hon Bun, Edwin 譚漢斌 RE 2 2009-08-24 2010-05-17
TAM Hon Bun, Edwin 譚漢斌 RE 7 2009-08-24 2010-05-17
PAL Abhishek RE 1 2009-03-10 2010-05-17
PAL Abhishek RE 2 2009-03-10 2010-05-17
PAL Abhishek RE 7 2009-03-10 2010-05-17
HULT Gun Birgitta Ellinor RE 4 2010-04-16 2010-05-16
SHOAIB Salman Ali RO 1 2009-08-31 2010-05-15
SHOAIB Salman Ali RO 4 2009-08-31 2010-05-15
LAN Dong 蘭棟 RE 1 2007-12-27 2010-05-12
LAN Dong 蘭棟 RE 4 2007-12-27 2010-05-12
LAN Dong 蘭棟 RE 6 2007-12-27 2010-05-12
HWANG Sung June 黃盛俊 RO 4 2006-09-18 2010-05-11
HWANG Sung June 黃盛俊 RO 1 2003-07-31 2010-05-11
WONG Yuen Ting, Susanna 黃婉婷 RE 2 2008-11-07 2010-05-10
WONG Yuen Ting, Susanna 黃婉婷 RE 7 2008-11-07 2010-05-10
CHEN Chao 陳超 RE 4 2008-09-05 2010-05-10
CHEN Chao 陳超 RE 6 2008-09-05 2010-05-10
WONG Yuen Ting, Susanna 黃婉婷 RE 1 2008-08-25 2010-05-10
CHEN Chao 陳超 RE 1 2008-08-05 2010-05-10
CHESSUM Scott RE 4 2010-04-07 2010-05-07
CHEUNG Edward Tze Loong 張澤龍 RE 2 2008-11-07 2010-05-04
CHEUNG Edward Tze Loong 張澤龍 RE 7 2008-11-07 2010-05-04
CHEUNG Edward Tze Loong 張澤龍 RE 1 2008-07-29 2010-05-04
DARLET Florent Jean Roland RE 1 2009-01-16 2010-05-03
DARLET Florent Jean Roland RE 2 2009-01-16 2010-05-03
DARLET Florent Jean Roland RE 7 2009-01-16 2010-05-03
ONG Shu-ying RE 2 2008-11-06 2010-05-03
ONG Shu-ying RE 7 2008-11-06 2010-05-03
ONG Shu-ying RE 1 2008-05-19 2010-05-03
AIRD Simon Thomson RE 4 2005-04-14 2010-05-01
AIRD Simon Thomson RE 6 2005-04-14 2010-05-01
AIRD Simon Thomson RE 1 2003-04-10 2010-05-01
IANKOVA Nedialka Dimova RE 1 2009-12-16 2010-04-30
IANKOVA Nedialka Dimova RE 4 2009-12-16 2010-04-30
IANKOVA Nedialka Dimova RE 6 2009-12-16 2010-04-30
GUO Yiqiang 郭藝強 RE 1 2009-08-03 2010-04-30
GUO Yiqiang 郭藝強 RE 4 2009-08-03 2010-04-30
SOU Chon Hei 蘇峻晞 RE 2 2008-11-11 2010-04-30
SOU Chon Hei 蘇峻晞 RE 7 2008-11-11 2010-04-30
SOU Chon Hei 蘇峻晞 RE 1 2005-02-26 2010-04-30
YEOH Seok Poh 楊淑寶 RE 4 2009-06-02 2010-04-27
LIN Robert Yang RE 2 2008-11-06 2010-04-26
CLEARY Lorcan Patrick RE 2 2008-11-06 2010-04-26
LIN Robert Yang RE 7 2008-11-06 2010-04-26
CLEARY Lorcan Patrick RE 7 2008-11-06 2010-04-26
CLEARY Lorcan Patrick RE 1 2008-01-07 2010-04-26
LIN Robert Yang RE 1 2006-11-20 2010-04-26
VAN VEEN Arjan Francis RE 4 2010-03-24 2010-04-24
MARTIN Jarrod William RE 4 2010-03-22 2010-04-22
KIM Seung Hyun RE 4 2010-03-22 2010-04-22
SUNG Jong Wook RE 4 2010-03-22 2010-04-22
SINN Min Seok RE 4 2010-03-22 2010-04-22
MCCULLAGH Sandra Kathleen RE 4 2010-03-22 2010-04-22
SINGH Bhuvnesh RE 4 2010-03-22 2010-04-22
KIM Hocheol RE 4 2010-03-22 2010-04-22
HAMZAH Amir Bin RE 4 2010-03-22 2010-04-22
GOH Eng Siang RE 4 2010-03-22 2010-04-22
TAN Soon Huat RE 4 2010-03-22 2010-04-22
ABDUL AZIZ Annuar Bin RE 4 2010-03-22 2010-04-22
HAGGER Stephen John Watson RE 4 2010-03-22 2010-04-22
VOON Yee Woan RE 4 2010-03-22 2010-04-22
CHELLAPPA Govindarajan RE 4 2010-03-22 2010-04-22
LOKE Foong Wai RE 4 2010-03-22 2010-04-22
YUN Seok RE 4 2010-03-22 2010-04-22
KOROWE Steven Matthew RE 2 2008-11-06 2010-04-22
KOROWE Steven Matthew RE 7 2008-11-06 2010-04-22
KOROWE Steven Matthew RE 1 2007-04-20 2010-04-22
LI Ming Kwok 李銘國 RE 1 2007-08-16 2010-04-20
CHENG Te-jung 鄭德榮 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
SHAH Amish Chandrakant RE 4 2010-03-19 2010-04-19
MOOKIM Sanjay Kumar RE 4 2010-03-19 2010-04-19
MISHRA Neelkanth RE 4 2010-03-19 2010-04-19
SWAMINATHAN Anand RE 4 2010-03-19 2010-04-19
CHUA Su Tye RE 4 2010-03-19 2010-04-19
SONG Ming Huay RE 4 2010-03-19 2010-04-19
AGARWAL Anand RE 4 2010-03-19 2010-04-19
QUEK Chin Kuan 郭進光 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
CHANG Hsing-Yi 張幸宜 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
ABRAMS Randy I RE 4 2010-03-19 2010-04-19
CHENG Sheng-Jung 鄭勝榮 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
CHEN Bo-ling 陳栢齡 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
HSU Chung-wei 許忠維 RE 4 2010-03-19 2010-04-19
JAIN Sanjay RE 4 2010-03-19 2010-04-19
RUSLI Felix Stephen RE 4 2010-03-19 2010-04-19
JAMES Fraser Richard RE 2 2009-04-24 2010-04-19
JAMES Fraser Richard RE 7 2009-04-24 2010-04-19
SCOTT John Jason Somerville RE 2 2008-11-07 2010-04-19
SCOTT John Jason Somerville RE 7 2008-11-07 2010-04-19
JAMES Fraser Richard RE 1 2007-06-27 2010-04-19
WOOLDRIDGE Sherry Lin 林淑娥 RE 4 2005-08-22 2010-04-19
SCOTT John Jason Somerville RE 1 2005-07-13 2010-04-19
VAN COTT Mark Johannesen RE 1 2005-04-14 2010-04-16
SAWATO Masami RE 4 2010-03-15 2010-04-15
HAENE Michael Thomas RE 2 2008-11-06 2010-04-12
HAENE Michael Thomas RE 7 2008-11-06 2010-04-12
HAENE Michael Thomas RE 1 2008-04-22 2010-04-12
KIM Josephine Jisoo RE 1 2009-02-20 2010-04-09
KIM Josephine Jisoo RE 2 2009-02-20 2010-04-09
KIM Josephine Jisoo RE 7 2009-02-20 2010-04-09
LI Hanyang Chen 陳瀚洋 RE 2 2008-11-05 2010-04-09
LI Hanyang Chen 陳瀚洋 RE 7 2008-11-05 2010-04-09
LI Hanyang Chen 陳瀚洋 RE 1 2008-08-07 2010-04-09
MARUYAMA Shun 丸山俊 RE 4 2010-03-08 2010-04-08
WONG Poh Fah 黃保樺 RE 2 2008-11-07 2010-04-07
WONG Poh Fah 黃保樺 RE 7 2008-11-07 2010-04-07
WONG Poh Fah 黃保樺 RE 1 2005-07-27 2010-04-07
SMITH Ian Micheal Corfield RE 1 2009-01-20 2010-03-31
SMITH Ian Micheal Corfield RE 2 2009-01-20 2010-03-31
SMITH Ian Micheal Corfield RE 7 2009-01-20 2010-03-31
QIU Minyi 邱旻怡 RE 2 2008-11-07 2010-03-31
QIU Minyi 邱旻怡 RE 7 2008-11-07 2010-03-31
CHAN Wai Pheng, Elaine 陳蕙娉 RE 1 2007-04-19 2010-03-31
QIU Minyi 邱旻怡 RE 1 2007-04-04 2010-03-31
PELLICANO Mariano Anthony Peter RE 4 2005-04-14 2010-03-31
PELLICANO Mariano Anthony Peter RE 6 2005-04-14 2010-03-31
PELLICANO Mariano Anthony Peter RE 1 2004-03-03 2010-03-31
SASSO Aira RE 1 2010-02-11 2010-03-29
YE Mingyuan 叶鳴遠 RE 1 2009-11-03 2010-03-29
SLIFIRSKI Michael Jarek RE 4 2010-02-26 2010-03-26
ZHOU Peng 周鵬 RE 1 2010-02-12 2010-03-22
ZHOU Peng 周鵬 RE 4 2010-02-12 2010-03-22
ZHOU Peng 周鵬 RE 6 2010-02-12 2010-03-22
HOEST Gunnar Waaler RO 2 2008-11-04 2010-03-22
HOEST Gunnar Waaler RO 5 2008-11-04 2010-03-22
HOEST Gunnar Waaler RO 7 2008-11-04 2010-03-22
HOEST Gunnar Waaler RO 1 2007-11-07 2010-03-22
HUANG Chih-Min 黃至民 RE 1 2007-09-19 2010-03-17
LIU Yan 劉研 RE 1 2008-07-15 2010-03-15
LIU Yan 劉研 RE 4 2008-07-15 2010-03-15
LIU Yan 劉研 RE 6 2008-07-15 2010-03-15
WILLIAMS Andrew James RE 4 2010-02-08 2010-03-08
ISSELE Quentin Kevin Guillaume RE 2 2008-11-06 2010-03-05
ISSELE Quentin Kevin Guillaume RE 7 2008-11-06 2010-03-05
ISSELE Quentin Kevin Guillaume RE 1 2007-12-05 2010-03-05
YIP Michelle Man Ling 葉曼玲 RE 1 2005-10-13 2010-03-05
YIP Michelle Man Ling 葉曼玲 RE 4 2005-10-13 2010-03-05
YIP Michelle Man Ling 葉曼玲 RE 6 2005-10-13 2010-03-05
TIAN Fang 田芳 RE 1 2008-07-02 2010-03-02
TIAN Fang 田芳 RE 4 2008-07-02 2010-03-02
TIAN Fang 田芳 RE 6 2008-07-02 2010-03-02
XU Ying 徐瑩 RE 4 2008-06-30 2010-03-02
XU Ying 徐瑩 RE 1 2008-05-22 2010-03-02
XU Ying 徐瑩 RE 6 2008-05-22 2010-03-02
FINEMAN Daniel Mark RE 4 2009-11-30 2010-02-28
TANTRI Ami RE 4 2010-02-11 2010-02-26
ZENG Keke 曾可可 RE 1 2009-12-17 2010-02-26
ZENG Keke 曾可可 RE 4 2009-12-17 2010-02-26
ZENG Keke 曾可可 RE 6 2009-12-17 2010-02-26
YIP Heng 葉鏗 RE 1 2009-11-12 2010-02-26
YIP Heng 葉鏗 RE 4 2009-11-12 2010-02-26
YIP Heng 葉鏗 RE 6 2009-11-12 2010-02-26
SUNG Min-chun 宋敏君 RE 1 2008-09-24 2010-02-26
LEUNG Yu Hin, Eugene 梁宇軒 RE 1 2008-07-31 2010-02-26
LEUNG Yu Hin, Eugene 梁宇軒 RE 4 2008-07-31 2010-02-26
LEUNG Yu Hin, Eugene 梁宇軒 RE 6 2008-07-31 2010-02-26
OKIHIRA Yoshiyasu RE 4 2010-01-20 2010-02-20
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 1 2009-07-08 2010-02-20
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 4 2009-07-08 2010-02-20
CHIU Hui-ping 邱慧平 RE 6 2009-07-08 2010-02-20
BEST David Gareth RE 1 2008-12-23 2010-02-19
BEST David Gareth RE 2 2008-12-23 2010-02-19
BEST David Gareth RE 7 2008-12-23 2010-02-19
PLIMACK Andrew Michael RE 2 2008-11-07 2010-02-17
PLIMACK Andrew Michael RE 7 2008-11-07 2010-02-17
PLIMACK Andrew Michael RE 1 2007-01-15 2010-02-17
XIAO Zhiyue 肖志岳 RE 1 2008-02-04 2010-02-15
XIAO Zhiyue 肖志岳 RE 4 2008-02-04 2010-02-15
XIAO Zhiyue 肖志岳 RE 6 2008-02-04 2010-02-15
YU Adrianne Jia Yan 余家延 RE 1 2008-10-28 2010-02-12
YU Adrianne Jia Yan 余家延 RE 4 2008-10-28 2010-02-12
YU Adrianne Jia Yan 余家延 RE 6 2008-10-28 2010-02-12
ERSOY Kurt Hakan RO 2 2008-11-04 2010-02-02
ERSOY Kurt Hakan RO 7 2008-11-04 2010-02-02
ERSOY Kurt Hakan RO 1 2005-06-02 2010-02-02
CHEUNG Yeung 張洋 RE 1 2009-11-27 2010-01-26
CHEUNG Yeung 張洋 RE 6 2009-11-27 2010-01-26
CHEUNG Yeung 張洋 RE 4 2009-11-13 2010-01-26
HO Yuan Hang 何琬珩 RE 1 2008-09-23 2010-01-26
HO Yuan Hang 何琬珩 RE 4 2008-09-23 2010-01-26
HO Yuan Hang 何琬珩 RE 6 2008-09-23 2010-01-26
GEORGIEVA Anna Nedyalkova RE 1 2008-12-09 2010-01-25
GEORGIEVA Anna Nedyalkova RE 2 2008-12-09 2010-01-25
GEORGIEVA Anna Nedyalkova RE 7 2008-12-09 2010-01-25
MITCHELL Clarissa RE 1 2005-05-09 2010-01-25
CHU Hung 朱紅 RE 2 2008-11-07 2010-01-05
CHU Hung 朱紅 RE 7 2008-11-07 2010-01-05
CHU Hung 朱紅 RE 4 2008-09-05 2010-01-05
CHU Hung 朱紅 RE 1 2008-08-07 2010-01-05
KANG Wonsuk RE 1 2009-11-02 2010-01-02
KANG Wonsuk RE 4 2009-11-02 2010-01-02
KANG Wonsuk RE 6 2009-11-02 2010-01-02
PHAN Nhac Gia RE 1 2009-05-14 2009-12-12
PHAN Nhac Gia RE 2 2009-05-14 2009-12-12
WILSON Alexander Francis RE 1 2009-04-17 2009-12-10
WILSON Alexander Francis RE 4 2009-04-17 2009-12-10
GILL Davinder Singh RE 2 2008-11-06 2009-12-01
GILL Davinder Singh RE 7 2008-11-06 2009-12-01
GILL Davinder Singh RE 1 2008-04-10 2009-12-01
PECOT III Charles Matthew RE 1 2009-07-24 2009-11-30
RUPPERT-FELSOT Jori Elan RE 1 2009-10-29 2009-11-29
RUPPERT-FELSOT Jori Elan RE 2 2009-10-29 2009-11-29
KAHNG Hong Seok RE 4 2003-04-01 2009-11-26
ELLIS Stephen Edward RE 1 2007-08-28 2009-11-23
ELLIS Stephen Edward RE 4 2007-08-28 2009-11-23
ELLIS Stephen Edward RE 6 2007-08-28 2009-11-23
KIM Sung Hwa 金成和 RE 1 2006-08-09 2009-11-16
KIM Sung Hwa 金成和 RE 4 2006-08-09 2009-11-16
KIM Sung Hwa 金成和 RE 6 2006-08-09 2009-11-16
YIP Pui Yee 葉佩兒 RE 1 2009-05-13 2009-11-06
YIP Pui Yee 葉佩兒 RE 2 2009-05-13 2009-11-06
YIP Pui Yee 葉佩兒 RE 7 2009-05-13 2009-11-06
BENNETT Alex John RE 2 2008-11-07 2009-11-05
BENNETT Alex John RE 7 2008-11-07 2009-11-05
BENNETT Alex John RE 1 2005-03-03 2009-11-05
CHU Seok Don 朱石暾 RE 1 2009-04-17 2009-11-01
CHU Seok Don 朱石暾 RE 4 2009-04-17 2009-11-01
SINHA Gaurav RE 1 2007-05-07 2009-11-01
SINHA Gaurav RE 4 2007-05-07 2009-11-01
SINHA Gaurav RE 6 2007-05-07 2009-11-01
LU Shanshan 陸珊珊 RE 4 2007-06-26 2009-10-30
KOTHARI Rushabh Harshil RE 2 2008-11-05 2009-10-16
KOTHARI Rushabh Harshil RE 7 2008-11-05 2009-10-16
KOTHARI Rushabh Harshil RE 1 2007-10-22 2009-10-16
MU Er 穆爾 RE 1 2009-02-19 2009-10-14
MU Er 穆爾 RE 4 2009-02-19 2009-10-14
MU Er 穆爾 RE 6 2009-02-19 2009-10-14
GURNSEY Jonathan Julian Ashby RO 1 2006-03-10 2009-10-13
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RE 1 2009-06-08 2009-10-08
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RE 2 2009-06-08 2009-10-08
PANG Kwok Kit, Kenneth 彭國傑 RE 7 2009-06-08 2009-10-08
THIRIET Olivier Louis Lucien RE 1 2009-04-03 2009-10-07
THIRIET Olivier Louis Lucien RE 2 2009-04-03 2009-10-07
THIRIET Olivier Louis Lucien RE 7 2009-04-03 2009-10-07
PARK Min RE 1 2009-06-09 2009-10-05
PARK Min RE 2 2009-06-09 2009-10-05
PARK Min RE 7 2009-06-09 2009-10-05
LO Tiffany Man Wah 羅敏華 RE 4 2006-03-17 2009-09-30
SHIU Jeffrey Ma RE 1 2007-08-06 2009-09-29
TIFFIN Philip John RE 1 2009-09-22 2009-09-28
TIFFIN Philip John RE 2 2009-09-22 2009-09-28
TIFFIN Philip John RE 7 2009-09-22 2009-09-28
CHUNG Hahn Baeck RE 2 2008-11-06 2009-09-28
CHUNG Hahn Baeck RE 7 2008-11-06 2009-09-28
CHUNG Hahn Baeck RE 1 2007-07-20 2009-09-28
CHIEN Deborah Chin-hui 錢慶惠 RE 1 2008-05-14 2009-09-16
FOO Kah Seong 胡家祥 RE 1 2007-09-14 2009-09-11
FOO Kah Seong 胡家祥 RE 4 2007-09-14 2009-09-11
FOO Kah Seong 胡家祥 RE 6 2007-09-14 2009-09-11
TAN Jeffrey Wei Sing 譚偉星 RE 4 2005-04-14 2009-09-09
CHO Moonwon 趙文苑 RE 1 2007-05-22 2009-09-04
CHO Moonwon 趙文苑 RE 4 2007-05-22 2009-09-04
CHO Moonwon 趙文苑 RE 6 2007-05-22 2009-09-04
WANG Jianbo 王堅波 RE 2 2008-11-07 2009-09-01
WANG Jianbo 王堅波 RE 7 2008-11-07 2009-09-01
WANG Jianbo 王堅波 RE 1 2008-06-12 2009-09-01
GAN Siok Hong 顏淑芳 RE 1 2004-09-08 2009-09-01
FUNG Jose 馮若詩 RE 2 2009-04-24 2009-08-28
FUNG Jose 馮若詩 RE 7 2009-04-24 2009-08-28
TSE Ka Hou 謝嘉豪 RE 1 2009-04-17 2009-08-28
TSE Ka Hou 謝嘉豪 RE 4 2009-04-17 2009-08-28
HONG Du Ki RE 1 2007-10-05 2009-08-28
HONG Du Ki RE 4 2007-10-05 2009-08-28
HONG Du Ki RE 6 2007-10-05 2009-08-28
FUNG Jose 馮若詩 RE 1 2007-08-06 2009-08-28
NICOLAIDES Daniel Steven RE 2 2008-11-05 2009-08-27
NICOLAIDES Daniel Steven RE 7 2008-11-05 2009-08-27
NICOLAIDES Daniel Steven RE 1 2005-11-14 2009-08-27
VISHWANATHAN Vimal RE 2 2008-11-07 2009-08-21
VISHWANATHAN Vimal RE 7 2008-11-07 2009-08-21
VISHWANATHAN Vimal RE 1 2008-07-25 2009-08-21
ZHOU Nina RE 1 2007-05-25 2009-08-21
ZHOU Nina RE 4 2007-05-25 2009-08-21
ZHOU Nina RE 6 2007-05-25 2009-08-21
LEE Yong Jin RE 1 2005-03-31 2009-08-20
LEE Yong Jin RE 4 2005-03-31 2009-08-20
LEE Yong Jin RE 6 2005-03-31 2009-08-20
YAN Wai Kit, Conrad 甄偉傑 RE 1 2009-04-30 2009-08-12
YAN Wai Kit, Conrad 甄偉傑 RE 4 2009-04-30 2009-08-12
SU Yi-chun 蘇怡君 RE 2 2009-04-24 2009-08-10
SU Yi-chun 蘇怡君 RE 7 2009-04-24 2009-08-10
YUEN Ka Lun, Albert 袁嘉麟 RE 2 2008-11-07 2009-08-10
AHN Chan RE 2 2008-11-07 2009-08-10
AHN Chan RE 7 2008-11-07 2009-08-10
YUEN Ka Lun, Albert 袁嘉麟 RE 7 2008-11-07 2009-08-10
HEWITT Robert James Alistair RE 2 2008-11-06 2009-08-10
HEWITT Robert James Alistair RE 7 2008-11-06 2009-08-10
AHN Chan RE 1 2007-07-13 2009-08-10
HEWITT Robert James Alistair RE 1 2007-06-08 2009-08-10
YUEN Ka Lun, Albert 袁嘉麟 RE 1 2007-05-02 2009-08-10
SU Yi-chun 蘇怡君 RE 1 2005-05-20 2009-08-10
OETOMO Teddy Nuryanto RE 4 2009-07-06 2009-08-06
WANA Arief Cahyadi RE 4 2009-07-06 2009-08-06
JOHNSON Jason Keith 姜杰森 RE 1 2005-04-14 2009-08-04
JOHNSON Jason Keith 姜杰森 RE 4 2005-04-14 2009-08-04
JOHNSON Jason Keith 姜杰森 RE 6 2005-04-14 2009-08-04
LAI Yin Yu, Michelle 黎茵瑜 RE 1 2008-10-02 2009-07-31
LAI Yin Yu, Michelle 黎茵瑜 RE 4 2008-10-02 2009-07-31
LAI Yin Yu, Michelle 黎茵瑜 RE 6 2008-10-02 2009-07-31
LIU Siyan 劉思研 RE 1 2007-02-12 2009-07-31
LIU Siyan 劉思研 RE 4 2007-02-12 2009-07-31
LIU Siyan 劉思研 RE 6 2007-02-12 2009-07-31
SETHI Shaun Nittal RE 1 2006-06-02 2009-07-27
SHEN Junyu 沈俊宇 RE 1 2008-09-05 2009-07-17
SHEN Junyu 沈俊宇 RE 4 2008-09-05 2009-07-17
SHEN Junyu 沈俊宇 RE 6 2008-09-05 2009-07-17
WADHWANI Aektha Indraprakash RE 2 2008-11-07 2009-07-16
WADHWANI Aektha Indraprakash RE 7 2008-11-07 2009-07-16
WADHWANI Aektha Indraprakash RE 1 2007-07-11 2009-07-16
PAK Sze Chai, Stephen 白思齊 RE 1 2009-04-17 2009-07-14
PAK Sze Chai, Stephen 白思齊 RE 4 2009-04-17 2009-07-14
AN Yuqing 安渝青 RE 1 2007-02-12 2009-07-06
FENG Bing 馮兵 RE 1 2003-04-01 2009-06-26
SEO Yun Won RE 1 2009-04-23 2009-06-25
SEO Yun Won RE 4 2009-04-23 2009-06-25
LIANG Jing 梁京 RE 4 2008-09-05 2009-06-25
LIANG Jing 梁京 RE 6 2008-09-05 2009-06-25
LIANG Jing 梁京 RE 1 2008-08-04 2009-06-25
TANG Kwan Ting, Queenie 鄧坤婷 RE 1 2008-06-17 2009-06-25
TANG Kwan Ting, Queenie 鄧坤婷 RE 4 2008-06-17 2009-06-25
TANG Kwan Ting, Queenie 鄧坤婷 RE 6 2008-06-17 2009-06-25
YU Man Chiu, Rudolf 余孟釗 RE 4 2008-07-30 2009-06-24
YU Man Chiu, Rudolf 余孟釗 RE 1 2008-06-26 2009-06-24
YU Man Chiu, Rudolf 余孟釗 RE 6 2008-06-26 2009-06-24
LO Tiffany Man Wah 羅敏華 RE 1 2006-03-17 2009-06-24
LO Tiffany Man Wah 羅敏華 RE 6 2006-03-17 2009-06-24
YU Kai Kai 余皆佳 RE 2 2008-11-07 2009-06-22
YU Kai Kai 余皆佳 RE 7 2008-11-07 2009-06-22
YU Kai Kai 余皆佳 RE 1 2004-06-10 2009-06-22
CHI Rui 遲睿 RE 1 2003-09-29 2009-06-22
HUANG Yin 黃殷 RE 1 2007-01-15 2009-06-19
PEARCE Stephen John RE 1 2009-05-15 2009-06-15
PEARCE Stephen John RE 2 2009-05-15 2009-06-15
LUTZ Andreas Michael RE 1 2009-05-06 2009-06-06
LUTZ Andreas Michael RE 2 2009-05-06 2009-06-06
GRAY Mark Benjamin William RE 2 2008-11-06 2009-06-05
GRAY Mark Benjamin William RE 7 2008-11-06 2009-06-05
GRAY Mark Benjamin William RE 1 2008-01-16 2009-06-05
CHU Lui, Arthur 朱雷 RE 1 2008-10-24 2009-06-01
CHU Lui, Arthur 朱雷 RE 4 2008-10-24 2009-06-01
CHU Lui, Arthur 朱雷 RE 6 2008-10-24 2009-06-01
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 1 2007-09-19 2009-05-29
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 4 2007-09-19 2009-05-29
TAM Chit Wa 譚哲華 RE 6 2007-09-19 2009-05-29
CHENG Chun Hei 鄭鎮禧 RE 4 2007-12-20 2009-05-27
WONG Tze Hwee, Grace 黃詩慧 RE 1 2007-11-13 2009-05-20
WONG Tze Hwee, Grace 黃詩慧 RE 4 2007-11-13 2009-05-20
WONG Tze Hwee, Grace 黃詩慧 RE 6 2007-11-13 2009-05-20
LOW Kenneth Meng Ee RE 1 2008-12-22 2009-05-19
LOW Kenneth Meng Ee RE 4 2008-12-22 2009-05-19
LOW Kenneth Meng Ee RE 6 2008-12-22 2009-05-19
GENG Geng 耿耿 RE 1 2008-09-23 2009-05-19
GENG Geng 耿耿 RE 4 2008-09-23 2009-05-19
GENG Geng 耿耿 RE 6 2008-09-23 2009-05-19
LIU Dongmei, Amy 劉冬梅 RE 1 2008-09-03 2009-05-19
LIU Dongmei, Amy 劉冬梅 RE 4 2008-09-03 2009-05-19
YUEN Kevin Siu Ting 袁兆庭 RE 1 2008-08-25 2009-05-19
YUEN Kevin Siu Ting 袁兆庭 RE 4 2008-08-25 2009-05-19
YUEN Kevin Siu Ting 袁兆庭 RE 6 2008-08-25 2009-05-19
LIU Dongmei, Amy 劉冬梅 RE 6 2008-07-25 2009-05-19
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 1 2008-05-14 2009-05-19
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 4 2008-05-14 2009-05-19
HU Xiaokun 胡曉堃 RE 6 2008-05-14 2009-05-19
SUE Jungmo 徐靜嫫 RE 1 2007-11-15 2009-05-19
SUE Jungmo 徐靜嫫 RE 4 2007-11-15 2009-05-19
SUE Jungmo 徐靜嫫 RE 6 2007-11-15 2009-05-19
HO Gerran Chun Yin 何俊彥 RE 1 2007-09-21 2009-05-19
HO Gerran Chun Yin 何俊彥 RE 4 2007-09-21 2009-05-19
HO Gerran Chun Yin 何俊彥 RE 6 2007-09-21 2009-05-19
CHANG Shun Wei, Wayne 張舜為 RE 2 2008-11-07 2009-05-18
CHANG Shun Wei, Wayne 張舜為 RE 7 2008-11-07 2009-05-18
CHANG Shun Wei, Wayne 張舜為 RE 1 2007-12-14 2009-05-18
KELLY Marvin James RE 2 2008-11-06 2009-05-13
KELLY Marvin James RE 7 2008-11-06 2009-05-13
KELLY Marvin James RE 1 2008-09-24 2009-05-13
CHAN Yi Yuen, Lily 陳宜宛 RE 1 2009-04-17 2009-04-17
CHAN Yi Yuen, Lily 陳宜宛 RE 4 2009-04-17 2009-04-17
RAPHAEL Paul Michel RE 1 2009-03-30 2009-04-17
RAPHAEL Paul Michel RE 4 2009-03-30 2009-04-17
RAPHAEL Paul Michel RE 6 2009-03-30 2009-04-17
AGNEW Ronan RE 1 2008-08-28 2009-04-14
AGNEW Ronan RE 4 2008-08-28 2009-04-14
AGNEW Ronan RE 6 2008-08-28 2009-04-14
KHOO Min Sze, Clarice 邱明思 RE 4 2008-08-11 2009-04-08
TURTLE Simone RE 2 2008-11-11 2009-04-01
TURTLE Simone RE 7 2008-11-11 2009-04-01
TURTLE Simone RE 1 2005-03-07 2009-04-01
WONG Jinrong, Andy 黃金融 RE 2 2008-11-07 2009-03-31
CHEN Hsin Yi 陳心怡 RE 2 2008-11-07 2009-03-31
CHENG Sin Kei 鄭善姬 RE 2 2008-11-07 2009-03-31
WONG Jinrong, Andy 黃金融 RE 7 2008-11-07 2009-03-31
CHEN Hsin Yi 陳心怡 RE 7 2008-11-07 2009-03-31
CHENG Sin Kei 鄭善姬 RE 7 2008-11-07 2009-03-31
NG Kwong Man 吳光民 RE 2 2008-11-05 2009-03-31
NG Kwong Man 吳光民 RE 7 2008-11-05 2009-03-31
NG Kwong Man 吳光民 RE 1 2008-05-16 2009-03-31
CHEN Hsin Yi 陳心怡 RE 1 2007-08-01 2009-03-31
WONG Jinrong, Andy 黃金融 RE 1 2006-09-13 2009-03-31
CHENG Sin Kei 鄭善姬 RE 1 2005-04-14 2009-03-31
YAM Ying 任瑩 RE 2 2008-11-07 2009-03-30
YAM Ying 任瑩 RE 7 2008-11-07 2009-03-30
COWPERTHWAITE Adam Aaron RE 2 2008-11-06 2009-03-30
COWPERTHWAITE Adam Aaron RE 7 2008-11-06 2009-03-30
RAPHAEL Paul Michel RO 1 2008-09-30 2009-03-30
RAPHAEL Paul Michel RO 4 2008-09-30 2009-03-30
RAPHAEL Paul Michel RO 6 2008-09-30 2009-03-30
YAM Ying 任瑩 RE 1 2008-07-31 2009-03-30
WU Xiaozheng 吳小征 RE 1 2008-02-11 2009-03-30
WU Xiaozheng 吳小征 RE 4 2008-02-11 2009-03-30
WU Xiaozheng 吳小征 RE 6 2008-02-11 2009-03-30
CHAUDHURI Dyutish RE 1 2006-01-16 2009-03-30
CHAUDHURI Dyutish RE 4 2006-01-16 2009-03-30
CHAUDHURI Dyutish RE 6 2006-01-16 2009-03-30
LI Jack C F 李卓富 RE 4 2005-04-14 2009-03-30
COWPERTHWAITE Adam Aaron RE 1 2003-08-20 2009-03-30
MCCORMACK Edward Maurice RE 1 2007-04-04 2009-03-17
CHEUNG Wai Biu 張偉標 RE 1 2008-10-02 2009-03-09
LACSAMANA Pamela Kristine Salazar RE 1 2007-10-25 2009-02-20
LIU Tom Yan 劉彥 RE 1 2005-09-08 2009-02-20
LIU Tom Yan 劉彥 RE 4 2005-09-08 2009-02-20
LIU Tom Yan 劉彥 RE 6 2005-09-08 2009-02-20
FUNG Jason 馮子成 RE 1 2006-08-01 2009-02-18
FUNG Jason 馮子成 RE 6 2006-08-01 2009-02-18
HAYNES Richard Clinton RE 2 2008-11-06 2009-02-09
HAYNES Richard Clinton RE 7 2008-11-06 2009-02-09
HAYNES Richard Clinton RE 1 2007-12-19 2009-02-09
CHU Tat Chee 朱達之 RE 1 2005-08-08 2009-02-02
CHU Tat Chee 朱達之 RE 4 2005-08-08 2009-02-02
CHU Tat Chee 朱達之 RE 6 2005-08-08 2009-02-02
RUEEDE Philipp Martin RE 2 2008-11-07 2009-02-01
RUEEDE Philipp Martin RE 7 2008-11-07 2009-02-01
RUEEDE Philipp Martin RE 1 2006-04-07 2009-02-01
YOON Brian Steven RE 1 2005-07-28 2009-01-30
BHARVANI Anjali Doulat RE 1 2008-01-14 2009-01-22
PAN Yip Hing 潘業興 RE 1 2007-04-24 2009-01-22
PAN Yip Hing 潘業興 RE 4 2007-04-24 2009-01-22
PAN Yip Hing 潘業興 RE 6 2007-04-24 2009-01-22
GEROVICH Lisa Lydia Mary RE 1 2008-03-31 2009-01-20
GEROVICH Lisa Lydia Mary RE 4 2008-03-31 2009-01-20
GEROVICH Lisa Lydia Mary RE 6 2008-03-31 2009-01-20
EGAN Timothy John RE 1 2006-02-20 2009-01-19
LIN Alexander Lanson 林柏蒼 RO 2 2008-11-04 2009-01-16
LIN Alexander Lanson 林柏蒼 RO 5 2008-11-04 2009-01-16
LIN Alexander Lanson 林柏蒼 RO 7 2008-11-04 2009-01-16
ZHUANG Liying 庄莉英 RE 1 2006-03-06 2009-01-16
ZHUANG Liying 庄莉英 RE 4 2006-03-06 2009-01-16
ZHUANG Liying 庄莉英 RE 6 2006-03-06 2009-01-16
LIN Alexander Lanson 林柏蒼 RO 1 2005-10-13 2009-01-16
LI Yichen 李一晨 RE 1 2007-01-29 2009-01-09
LI Yichen 李一晨 RE 4 2007-01-29 2009-01-09
LI Yichen 李一晨 RE 6 2007-01-29 2009-01-09
CHAN Ka Wai 陳嘉蔚 RE 1 2008-12-05 2009-01-05
CHAN Ka Wai 陳嘉蔚 RE 2 2008-12-05 2009-01-05
CHENG Wing Che 鄭詠芝 RE 4 2005-04-14 2009-01-05
EDWARDS Brandon Patrick RE 1 2006-09-06 2009-01-01
EDWARDS Brandon Patrick RE 4 2006-09-06 2009-01-01
EDWARDS Brandon Patrick RE 6 2006-09-06 2009-01-01
LEUNG Kin, Kenneth 梁堅 RE 1 2005-04-14 2008-12-31
LEUNG Kin, Kenneth 梁堅 RE 4 2005-04-14 2008-12-31
LEUNG Kin, Kenneth 梁堅 RE 6 2004-06-24 2008-12-31
CHEUNG Desmond Clinton 張漢樑 RE 4 2003-06-02 2008-12-28
LAM Ho Man 林浩文 RE 1 2008-02-18 2008-12-27
ZHOU Weiguo 周偉國 RE 1 2007-09-10 2008-12-24
ZHOU Weiguo 周偉國 RE 4 2007-09-10 2008-12-24
ZHOU Weiguo 周偉國 RE 6 2007-09-10 2008-12-24
XIONG Hui 熊蕙 RE 1 2008-04-14 2008-12-23
XIONG Hui 熊蕙 RE 4 2008-04-14 2008-12-23
XIONG Hui 熊蕙 RE 6 2008-04-14 2008-12-23
MA Jianjun 馬建軍 RE 1 2007-09-25 2008-12-22
MA Jianjun 馬建軍 RE 4 2007-09-25 2008-12-22
MA Jianjun 馬建軍 RE 6 2007-09-25 2008-12-22
SHEK Po Wan, Winnie 石寶雲 RE 1 2005-10-10 2008-12-22
CHANG Ming-yu 張明瑜 RE 1 2004-10-14 2008-12-19
LIN Wei Wei 林微微 RE 1 2008-02-25 2008-12-16
LIN Wei Wei 林微微 RE 4 2008-02-25 2008-12-16
LIN Wei Wei 林微微 RE 6 2008-02-25 2008-12-16
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RO 1 2006-06-28 2008-12-16
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RO 4 2006-06-28 2008-12-16
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RO 6 2006-06-28 2008-12-16
YANG Shouhai 楊守海 RE 1 2008-07-25 2008-12-15
YANG Shouhai 楊守海 RE 4 2008-07-25 2008-12-15
YANG Shouhai 楊守海 RE 6 2008-07-25 2008-12-15
ZHAO Yuhong 趙宇紅 RE 1 2007-08-13 2008-12-15
ZHAO Yuhong 趙宇紅 RE 4 2007-08-13 2008-12-15
ZHAO Yuhong 趙宇紅 RE 6 2007-08-13 2008-12-15
JIN Jane 金潔 RE 1 2006-03-14 2008-12-15
JIN Jane 金潔 RE 4 2006-03-14 2008-12-15
JIN Jane 金潔 RE 6 2006-03-14 2008-12-15
ATMANI Mohamed RE 4 2007-09-28 2008-12-12
ATMANI Mohamed RE 6 2007-09-28 2008-12-12
ATMANI Mohamed RE 1 2007-07-11 2008-12-12
LI Nan 李楠 RE 1 2008-11-13 2008-12-11
SU Shan 蘇珊 RE 2 2008-11-12 2008-12-11
SU Shan 蘇珊 RE 7 2008-11-12 2008-12-11
TONG Sze Wan 唐詩韻 RE 2 2008-11-11 2008-12-11
SETIAWAN Maria Ansela Jennifer 張穩玉 RE 2 2008-11-11 2008-12-11
SETIAWAN Maria Ansela Jennifer 張穩玉 RE 7 2008-11-11 2008-12-11
TONG Sze Wan 唐詩韻 RE 7 2008-11-11 2008-12-11
CHOU Cindy W RE 2 2008-11-07 2008-12-11
ZHANG Xi 章希 RE 2 2008-11-07 2008-12-11
GARRILL Lyndsey Michelle RE 2 2008-11-07 2008-12-11
CHOU Cindy W RE 7 2008-11-07 2008-12-11
ZHANG Xi 章希 RE 7 2008-11-07 2008-12-11
GARRILL Lyndsey Michelle RE 7 2008-11-07 2008-12-11
HO Chi-Ming 何其明 RE 2 2008-11-06 2008-12-11
LIN Hong Chang 林弘昌 RE 2 2008-11-06 2008-12-11
GLOVER Jethro Alexander John RE 2 2008-11-06 2008-12-11
CHUNG Merrick Wai-Lik 鍾韙歷 RE 2 2008-11-06 2008-12-11
LIN David Ping 林平 RE 2 2008-11-06 2008-12-11
CHUNG Merrick Wai-Lik 鍾韙歷 RE 7 2008-11-06 2008-12-11
HO Chi-Ming 何其明 RE 7 2008-11-06 2008-12-11
LIN Hong Chang 林弘昌 RE 7 2008-11-06 2008-12-11
LIN David Ping 林平 RE 7 2008-11-06 2008-12-11
GLOVER Jethro Alexander John RE 7 2008-11-06 2008-12-11
LAU Matthew Kai Cheong 劉啟昌 RE 2 2008-11-05 2008-12-11
LAM Wing Kit, Alvin 林永傑 RE 2 2008-11-05 2008-12-11
LAU Matthew Kai Cheong 劉啟昌 RE 7 2008-11-05 2008-12-11
LAM Wing Kit, Alvin 林永傑 RE 7 2008-11-05 2008-12-11
GARRILL Lyndsey Michelle RE 1 2008-10-24 2008-12-11
CHOU Cindy W RE 1 2008-09-25 2008-12-11
BYUN Jung Yeon RE 1 2008-09-24 2008-12-11
SETIAWAN Maria Ansela Jennifer 張穩玉 RE 1 2008-09-03 2008-12-11
GLOVER Jethro Alexander John RE 1 2008-09-03 2008-12-11
HSU Ker Hsin 徐可欣 RE 1 2008-06-11 2008-12-11
CHUNG Merrick Wai-Lik 鍾韙歷 RE 1 2008-03-12 2008-12-11
GUO Karen Hui RE 1 2007-12-19 2008-12-11
LI Qingyuan 李青源 RE 1 2007-12-19 2008-12-11
LI Qingyuan 李青源 RE 4 2007-12-19 2008-12-11
GUO Karen Hui RE 4 2007-12-19 2008-12-11
LI Qingyuan 李青源 RE 6 2007-12-19 2008-12-11
GUO Karen Hui RE 6 2007-12-19 2008-12-11
AU-YEUNG Chung Hin, Alvin 歐陽頌軒 RE 1 2007-10-05 2008-12-11
AU-YEUNG Chung Hin, Alvin 歐陽頌軒 RE 4 2007-10-05 2008-12-11
AU-YEUNG Chung Hin, Alvin 歐陽頌軒 RE 6 2007-10-05 2008-12-11
ZHANG Xi 章希 RE 1 2007-09-28 2008-12-11
TONG Sze Wan 唐詩韻 RE 1 2007-09-25 2008-12-11
ZHI Xiaojia 治曉佳 RE 4 2007-09-19 2008-12-11
LAM Wing Kit, Alvin 林永傑 RE 1 2007-09-10 2008-12-11
LIN Hong Chang 林弘昌 RE 1 2007-07-04 2008-12-11
JIANG Yijun 蔣怡君 RE 1 2007-05-15 2008-12-11
HAN William Wei-Lee RE 1 2007-04-26 2008-12-11
SU Shan 蘇珊 RE 1 2007-04-16 2008-12-11
LIN David Ping 林平 RE 1 2007-04-03 2008-12-11
CHENG Wing Yee 鄭永儀 RE 1 2007-02-01 2008-12-11
HO Chi-Ming 何其明 RE 1 2007-01-22 2008-12-11
WAKASUGI Harumi RE 1 2006-08-25 2008-12-11
COOPER Leith RE 4 2005-04-14 2008-12-11
COOPER Leith RE 6 2005-04-14 2008-12-11
COOPER Leith RE 1 2004-11-19 2008-12-11
BIRO Sophie Valerie Louba RE 4 2004-11-03 2008-12-11
WILSON Neale Christopher RE 1 2004-08-25 2008-12-11
LAU Matthew Kai Cheong 劉啟昌 RE 1 2003-04-01 2008-12-11
THAM Choon Peng RE 2 2008-11-11 2008-12-10
THAM Choon Peng RE 7 2008-11-11 2008-12-10
PATEL Amit RE 2 2008-11-06 2008-12-10
JAFREE Raza Ali RE 2 2008-11-06 2008-12-10
JAFREE Raza Ali RE 7 2008-11-06 2008-12-10
PATEL Amit RE 7 2008-11-06 2008-12-10
JAFREE Raza Ali RE 1 2008-07-21 2008-12-10
CHENG Wei 程蔚 RE 1 2008-07-18 2008-12-10
CHENG Wei 程蔚 RE 4 2008-07-18 2008-12-10
CHENG Wei 程蔚 RE 6 2008-07-18 2008-12-10
CHANG Ying-ying 張瑩瑩 RE 1 2008-07-15 2008-12-10
CHANG Ying-ying 張瑩瑩 RE 4 2008-07-15 2008-12-10
CHANG Ying-ying 張瑩瑩 RE 6 2008-07-15 2008-12-10
REN Zhengwei 任征微 RE 1 2008-05-26 2008-12-10
REN Zhengwei 任征微 RE 4 2008-05-26 2008-12-10
REN Zhengwei 任征微 RE 6 2008-05-26 2008-12-10
FOK James Alistair 霍炳光 RE 1 2008-03-10 2008-12-10
FOK James Alistair 霍炳光 RE 4 2008-03-10 2008-12-10
FOK James Alistair 霍炳光 RE 6 2008-03-10 2008-12-10
XI Xiaojie 席曉捷 RE 1 2008-02-11 2008-12-10
XI Xiaojie 席曉捷 RE 4 2008-02-11 2008-12-10
XI Xiaojie 席曉捷 RE 6 2008-02-11 2008-12-10
WONG Chi Nik, Frederick 黃自力 RE 1 2007-12-06 2008-12-10
WONG Chi Nik, Frederick 黃自力 RE 4 2007-12-06 2008-12-10
WONG Chi Nik, Frederick 黃自力 RE 6 2007-12-06 2008-12-10
LAM King Yin, Justin 林敬賢 RE 1 2007-12-05 2008-12-10
REN Yi 任毅 RE 1 2007-12-05 2008-12-10
LAM King Yin, Justin 林敬賢 RE 4 2007-12-05 2008-12-10
REN Yi 任毅 RE 4 2007-12-05 2008-12-10
LAM King Yin, Justin 林敬賢 RE 6 2007-12-05 2008-12-10
REN Yi 任毅 RE 6 2007-12-05 2008-12-10
TSAI Hin Man, Daniel 蔡衍汶 RE 4 2007-10-03 2008-12-10
LEE Wai Wah, Pauline 李慧華 RE 4 2007-09-24 2008-12-10
AN Peng 安鵬 RE 1 2007-09-10 2008-12-10
AN Peng 安鵬 RE 4 2007-09-10 2008-12-10
AN Peng 安鵬 RE 6 2007-09-10 2008-12-10
ZHANG Lei RE 4 2007-09-04 2008-12-10
TRINIDAD Jose Edser Diaz RE 4 2007-08-30 2008-12-10
LEE Wai Wah, Pauline 李慧華 RE 1 2007-08-24 2008-12-10
LEE Wai Wah, Pauline 李慧華 RE 6 2007-08-24 2008-12-10
SHEN Yue 沈越 RE 1 2007-08-14 2008-12-10
SHEN Yue 沈越 RE 4 2007-08-14 2008-12-10
SHEN Yue 沈越 RE 6 2007-08-14 2008-12-10
HUANG Victoria Yanling 黃艷靈 RE 4 2007-07-23 2008-12-10
HUANG Victoria Yanling 黃艷靈 RE 6 2007-07-23 2008-12-10
TSAI Hin Man, Daniel 蔡衍汶 RE 1 2007-07-12 2008-12-10
YEUNG Wai Fung 楊威風 RE 4 2007-07-12 2008-12-10
TSAI Hin Man, Daniel 蔡衍汶 RE 6 2007-07-12 2008-12-10
WOO William 胡世遠 RE 1 2007-07-10 2008-12-10
WOO William 胡世遠 RE 4 2007-07-10 2008-12-10
WOO William 胡世遠 RE 6 2007-07-10 2008-12-10
HUANG Victoria Yanling 黃艷靈 RE 1 2007-06-29 2008-12-10
YANG Weizi 楊微子 RE 1 2007-04-27 2008-12-10
YANG Weizi 楊微子 RE 4 2007-04-27 2008-12-10
YANG Weizi 楊微子 RE 6 2007-04-27 2008-12-10
PATEL Amit RE 1 2007-03-30 2008-12-10
THAM Choon Peng RE 1 2006-05-16 2008-12-10
CHIU Man Yat, Michael 趙文逸 RE 1 2005-07-06 2008-12-10
CHIU Man Yat, Michael 趙文逸 RE 4 2005-07-06 2008-12-10
CHIU Man Yat, Michael 趙文逸 RE 6 2005-07-06 2008-12-10
MAK Kar Wai, Carol Michele 麥嘉慧 RE 4 2005-05-12 2008-12-10
CHAN Kam Chi, Angello 陳錦池 RE 4 2004-05-22 2008-12-10
LEUNG Ho Pong, Ronald 梁皓邦 RE 1 2007-04-26 2008-12-05
LEUNG Ho Pong, Ronald 梁皓邦 RE 4 2007-04-26 2008-12-05
LEUNG Ho Pong, Ronald 梁皓邦 RE 6 2007-04-26 2008-12-05
GE Gan Niu 葛甘牛 RE 4 2007-07-10 2008-11-26
GE Gan Niu 葛甘牛 RE 6 2007-07-10 2008-11-26
GE Gan Niu 葛甘牛 RE 1 2006-05-10 2008-11-26
HEIDEN-BLUNT Heide Rose-Maria RE 2 2008-11-06 2008-11-21
HEIDEN-BLUNT Heide Rose-Maria RE 7 2008-11-06 2008-11-21
HEIDEN-BLUNT Heide Rose-Maria RE 1 2007-02-05 2008-11-21
LEE Chi Ho, Christopher 李智豪 RE 2 2008-11-05 2008-11-19
LEE Chi Ho, Christopher 李智豪 RE 7 2008-11-05 2008-11-19
LEE Chi Ho, Christopher 李智豪 RE 1 2007-10-29 2008-11-19
ROLAND Mathilde Suzanne RE 2 2008-11-07 2008-11-18
ROLAND Mathilde Suzanne RE 7 2008-11-07 2008-11-18
ROLAND Mathilde Suzanne RE 1 2007-05-04 2008-11-18
IP Wang Hoi 葉耘開 RE 1 2008-04-02 2008-11-15
IP Wang Hoi 葉耘開 RE 4 2008-04-02 2008-11-15
WONG Yiu Sun 黃耀燊 RE 1 2008-05-20 2008-11-12
DOUGLAS Anton Steven Ian RO 1 2008-04-09 2008-11-11
YANG Xinlin 楊昕琳 RE 1 2007-07-16 2008-10-31
YANG Xinlin 楊昕琳 RE 4 2007-07-16 2008-10-31
YANG Xinlin 楊昕琳 RE 6 2007-07-16 2008-10-31
CHEN Shaw Yi 陳曉翊 RE 1 2006-05-24 2008-10-31
CHEN Shaw Yi 陳曉翊 RE 4 2006-05-24 2008-10-31
CHEN Shaw Yi 陳曉翊 RE 6 2006-05-24 2008-10-31
HOU Rui 侯銳 RE 1 2007-06-18 2008-10-30
HOU Rui 侯銳 RE 4 2007-06-18 2008-10-30
HOU Rui 侯銳 RE 6 2007-06-18 2008-10-30
DU Hequn 杜鶴群 RE 1 2007-04-20 2008-10-30
DU Hequn 杜鶴群 RE 4 2007-04-20 2008-10-30
DU Hequn 杜鶴群 RE 6 2007-04-20 2008-10-30
MARKOSOV Suren Gueorgui RE 1 2008-06-10 2008-10-28
CHAN Benjamin Yu-ki 曾裕基 RE 1 2008-05-21 2008-10-28
WANG Chao 王超 RE 1 2007-10-22 2008-10-28
WANG Chao 王超 RE 4 2007-10-22 2008-10-28
WANG Chao 王超 RE 6 2007-10-22 2008-10-28
LEE Chi Shan, Nicole 李紫珊 RE 6 2007-09-12 2008-10-28
SU Tzu-Fan 蘇芷凡 RE 1 2007-07-23 2008-10-28
PUN Man Cheuk, Chris 潘文焯 RE 1 2007-07-19 2008-10-28
LEE Chi Shan, Nicole 李紫珊 RE 1 2007-05-23 2008-10-28
LEE Chi Shan, Nicole 李紫珊 RE 4 2007-05-23 2008-10-28
TAN Kim Kuan Francis 陳錦冠 RE 1 2007-02-13 2008-10-28
CHUNG Siu Hong, Jimmy 鍾兆康 RE 1 2005-08-30 2008-10-28
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 1 2004-11-06 2008-10-28
CHEUNG Ye Mun 張怡敏 RE 4 2005-04-26 2008-10-27
HAWKINS Nicholas Graeme RE 1 2006-11-17 2008-10-06
HAWKINS Nicholas Graeme RE 4 2006-11-17 2008-10-06
HAWKINS Nicholas Graeme RE 6 2006-11-17 2008-10-06
LAUW Aik Han 劉益漢 RE 1 2007-09-04 2008-10-03
LIEN Ber Luen 連伯倫 RE 1 2007-05-09 2008-10-03
YANG Richard Rui 楊瑞 RE 4 2005-04-14 2008-10-02
YANG Richard Rui 楊瑞 RE 1 2004-09-16 2008-10-02
YANG Richard Rui 楊瑞 RE 6 2004-09-16 2008-10-02
RAPHAEL Paul Michel RE 1 2007-06-20 2008-09-30
RAPHAEL Paul Michel RE 4 2007-06-20 2008-09-30
RAPHAEL Paul Michel RE 6 2007-06-20 2008-09-30
JHAVERI Viral Maheshbhai RE 4 2008-07-07 2008-09-22
HUANG Jie RE 1 2006-09-04 2008-09-22
JIANG Tao 江濤 RE 1 2007-06-14 2008-09-07
JIANG Tao 江濤 RE 4 2007-06-14 2008-09-07
JIANG Tao 江濤 RE 6 2007-06-14 2008-09-07
WONG Huan-Chao 翁煥超 RE 1 2008-01-25 2008-09-05
GONG Wei 公威 RE 1 2007-08-20 2008-09-05
BLIESCHKE Stuart Giles RE 1 2007-09-25 2008-09-03
BLIESCHKE Stuart Giles RE 4 2007-09-25 2008-09-03
BLIESCHKE Stuart Giles RE 6 2007-09-25 2008-09-03
SHROFF Arati RE 1 2007-03-06 2008-09-02
MA Yuan 馬原 RE 4 2008-01-22 2008-08-29
LIM Yeon Sun 林延宣 RE 1 2005-04-14 2008-08-26
LIM Yeon Sun 林延宣 RE 4 2004-05-18 2008-08-26
LIM Yeon Sun 林延宣 RE 6 2004-05-18 2008-08-26
BARRINGTON Heather RE 1 2007-03-06 2008-08-22
SU Paul Qi RO 4 2006-09-06 2008-08-18
SU Paul Qi RO 6 2006-09-06 2008-08-18
CHENG Hsin-ling 鄭欣玲 RE 1 2008-07-04 2008-08-16
CHENG Hsin-ling 鄭欣玲 RE 4 2008-07-04 2008-08-16
CHENG Hsin-ling 鄭欣玲 RE 6 2008-07-04 2008-08-16
SU Paul Qi RO 1 2006-09-06 2008-08-16
IOPPE Igor V RE 1 2008-05-15 2008-08-15
THOENI Markus RE 1 2008-07-25 2008-08-08
LAU Wai Kit 劉唯杰 RE 1 2007-09-28 2008-08-08
SHUM Jonathan Wai-Yuee RE 1 2008-02-04 2008-08-04
SHUM Jonathan Wai-Yuee RE 4 2008-02-04 2008-08-04
SHUM Jonathan Wai-Yuee RE 6 2008-02-04 2008-08-04
CHUN Sung In RE 1 2007-11-06 2008-08-01
CHUN Sung In RE 4 2007-11-06 2008-08-01
CHUN Sung In RE 6 2007-11-06 2008-08-01
FOK Wai Man, Louisa 霍慧敏 RE 4 2006-09-18 2008-08-01
TAKAHASHI Yuki RE 1 2005-08-31 2008-08-01
RIPLEY Sean James RE 1 2005-04-14 2008-08-01
ZHU Emily Qianru 朱倩儒 RE 1 2007-07-10 2008-07-30
ZHU Emily Qianru 朱倩儒 RE 4 2007-07-10 2008-07-30
ZHU Emily Qianru 朱倩儒 RE 6 2007-07-10 2008-07-30
ZHANG Jun 章俊 RE 4 2007-01-25 2008-07-21
CHEN Ting 陳婷 RE 1 2007-11-20 2008-07-18
CHEN Ting 陳婷 RE 4 2007-11-20 2008-07-18
CHEN Ting 陳婷 RE 6 2007-11-20 2008-07-18
WONG Wai Yu 黃慧茹 RE 1 2005-03-11 2008-07-18
WONG Wai Yu 黃慧茹 RE 4 2005-03-11 2008-07-18
WONG Wai Yu 黃慧茹 RE 6 2005-03-11 2008-07-18
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RE 4 2008-05-29 2008-07-15
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RE 1 2008-04-23 2008-07-15
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 RE 6 2008-04-23 2008-07-15
GENG Geng 耿耿 RE 1 2007-11-01 2008-07-14
GENG Geng 耿耿 RE 4 2007-11-01 2008-07-14
GENG Geng 耿耿 RE 6 2007-11-01 2008-07-14
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 1 2007-02-01 2008-07-11
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 4 2007-02-01 2008-07-11
CHENG Jonathan Chung Shing 鄭中誠 RE 6 2007-02-01 2008-07-11
DUNNETT Janice 林蘭英 RE 1 2003-04-01 2008-07-11
HILTON Peter Roland RE 4 2005-04-14 2008-07-06
LAM Lorraine Sien-yue 林倩如 RE 1 2007-05-29 2008-07-02
HODGSON Holden Kirk RE 1 2007-03-26 2008-07-02
SUN Guoying 孫國嬰 RE 1 2007-08-06 2008-06-30
AU Irene Nga Yu 區雅如 RE 1 2007-01-15 2008-06-30
BHANA Satyajit Ishwar RE 1 2006-03-23 2008-06-30
KWON Haejo 權慧祚 RE 1 2007-10-22 2008-06-13
WOLFF Daniel Matthew RE 1 2004-06-25 2008-06-13
BONGIORNO Anthony Julian RE 1 2007-10-12 2008-06-10
BARNETT Maxine Bernice RE 1 2007-04-02 2008-06-06
GRABOWSKI Ernst-gerrit Alexander RE 1 2005-10-20 2008-06-05
GRABOWSKI Ernst-gerrit Alexander RE 4 2005-10-20 2008-06-05
GRABOWSKI Ernst-gerrit Alexander RE 6 2005-10-20 2008-06-05
LAI Fung Sin, Miranda 黎鳳仙 RE 4 2007-03-23 2008-06-04
FALLOON Benjamin John RE 1 2003-04-01 2008-06-04
WANG Le-sheng 王樂生 RE 1 2006-08-08 2008-05-31
GOLDSMITH Robert James RE 1 2007-03-29 2008-05-28
ZARIN Heath Brian RE 1 2006-06-07 2008-05-27
ZARIN Heath Brian RE 4 2006-06-07 2008-05-27
ZARIN Heath Brian RE 6 2006-06-07 2008-05-27
MOH Chuang Hue 莫壯輝 RE 1 2006-09-11 2008-05-23
MOH Chuang Hue 莫壯輝 RE 4 2006-09-11 2008-05-23
MOH Chuang Hue 莫壯輝 RE 6 2006-09-11 2008-05-23
LUONG Jay C. 梁競之 RE 4 2005-04-14 2008-05-23
WONG King Chung 黃勁聰 RE 1 2007-06-07 2008-05-22
WONG King Chung 黃勁聰 RE 4 2007-06-07 2008-05-22
WONG King Chung 黃勁聰 RE 6 2007-06-07 2008-05-22
LAM Hung Kai 林鴻楷 RE 4 2006-09-18 2008-05-22
GOH Shao Loong, Daryl 吳少龍 RE 1 2007-07-13 2008-05-16
MUMFORD Robert Vyvyan RE 1 2005-08-15 2008-05-09
JEFFERY Paul Richard Carroll RE 1 2005-01-05 2008-05-09
KWONG Ka Wing, Kevin 鄺家永 RE 1 2006-10-11 2008-05-08
FISHER Jason Christopher RE 1 2007-12-14 2008-05-06
FISHER Jason Christopher RE 4 2007-12-14 2008-05-06
FISHER Jason Christopher RE 6 2007-12-14 2008-05-06
TAO Dong 陶冬 RE 4 2003-04-01 2008-05-05
TUNG Lap King, Rachel 董立瓊 RE 1 2008-02-26 2008-05-02
TAM Yui Hong, Conan 譚悅康 RE 4 2007-05-22 2008-05-02
TAM Yui Hong, Conan 譚悅康 RE 6 2007-05-22 2008-05-02
TAM Yui Hong, Conan 譚悅康 RE 1 2007-03-23 2008-05-02
TSAI Julia Kai-Ju 蔡凱茹 RE 1 2006-04-28 2008-05-02
NGUYEN Thuy Anh RE 4 2005-03-10 2008-05-01
NGUYEN Thuy Anh RE 6 2005-03-10 2008-05-01
MADDOCKS Neil Edward RO 1 2005-02-15 2008-05-01
NGUYEN Thuy Anh RE 1 2004-11-25 2008-05-01
WONG Wan Ching, Fiona 黃韻青 RE 1 2003-10-02 2008-04-29
RAJENDRAM Rubin RE 1 2006-06-07 2008-04-22
CHAN Kai Man 陳啟文 RE 1 2005-12-29 2008-04-22
LEUNG Chi Ming 梁志明 RE 1 2005-04-14 2008-04-22
RUSSELL-DAVISON Aaron RE 1 2006-07-21 2008-04-21
RUSSELL-DAVISON Aaron RE 4 2006-07-21 2008-04-21
RUSSELL-DAVISON Aaron RE 6 2006-07-21 2008-04-21
WHINERAY Matthew Ludlow RE 1 2007-06-08 2008-04-18
WHINERAY Matthew Ludlow RE 4 2007-06-08 2008-04-18
WHINERAY Matthew Ludlow RE 6 2007-06-08 2008-04-18
KONG Wai Pan 江偉彬 RE 1 2006-08-08 2008-04-18
KONG Wai Pan 江偉彬 RE 4 2006-08-08 2008-04-18
KONG Wai Pan 江偉彬 RE 6 2006-08-08 2008-04-18
THIRASILPA Therdthai Jojo RE 1 2007-11-09 2008-04-17
THIRASILPA Therdthai Jojo RE 4 2007-11-09 2008-04-17
THIRASILPA Therdthai Jojo RE 6 2007-11-09 2008-04-17
JIANG Laurie Lan RE 1 2005-10-14 2008-04-10
DOUGLAS Anton Steven Ian RE 1 2004-08-02 2008-04-09
SONG Mee Ryung 宋美齡 RE 1 2008-01-14 2008-04-07
SONG Mee Ryung 宋美齡 RE 4 2008-01-14 2008-04-07
SONG Mee Ryung 宋美齡 RE 6 2008-01-14 2008-04-07
CHEW Timothy Shi Ming 丘世明 RE 1 2007-02-05 2008-04-03
CHEW Timothy Shi Ming 丘世明 RE 4 2007-02-05 2008-04-03
CHEW Timothy Shi Ming 丘世明 RE 6 2007-02-05 2008-04-03
GUO Jung Rong 郭忠榮 RE 4 2007-04-10 2008-04-02
GUO Jung Rong 郭忠榮 RE 6 2007-04-10 2008-04-02
GUO Jung Rong 郭忠榮 RE 1 2007-03-13 2008-04-02
SHEPHERD Simon Andrew RE 1 2006-12-07 2008-03-31
CHUNG Suk Moon 鄭碩紋 RE 1 2004-07-12 2008-03-24
LU He 呂赫 RE 1 2007-05-09 2008-03-07
LU He 呂赫 RE 4 2007-05-09 2008-03-07
LU He 呂赫 RE 6 2007-05-09 2008-03-07
WILSON Jeremy Daniel RE 1 2005-07-28 2008-02-28
ZHAO Bingdong 趙炳東 RE 1 2006-03-23 2008-02-27
LEUNG Hon Fai, Kevin 梁漢輝 RE 1 2007-05-16 2008-02-22
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 1 2007-05-30 2008-02-19
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 4 2007-05-30 2008-02-19
YEUNG Peter Lin 楊嘉明 RE 6 2007-05-30 2008-02-19
LAW Chui Shan, Clara 羅翠珊 RE 1 2005-08-08 2008-02-18
LAI Karen Kar Wan 黎嘉韻 RE 4 2005-04-14 2008-02-18
LAI Karen Kar Wan 黎嘉韻 RE 6 2005-04-14 2008-02-18
LAI Karen Kar Wan 黎嘉韻 RE 1 2004-11-03 2008-02-18
WONG Kim Sing 黃劍星 RE 1 2004-09-07 2008-02-18
MINCER Nadine RE 1 2004-11-25 2008-02-15
LIN Robert Yang RE 4 2006-11-20 2008-02-06
LIN Robert Yang RE 6 2006-11-20 2008-02-06
SCRIMGEOUR Robin Macdiarmid Campbell RE 1 2003-04-01 2008-02-04
GAGLIO Raphael Francesco RE 1 2006-07-19 2008-01-31
GAGLIO Raphael Francesco RE 4 2006-07-19 2008-01-31
GAGLIO Raphael Francesco RE 6 2006-07-19 2008-01-31
CHO Kwong Lun 曹廣麟 RE 1 2006-05-16 2008-01-28
CHO Kwong Lun 曹廣麟 RE 4 2006-05-16 2008-01-28
CHO Kwong Lun 曹廣麟 RE 6 2006-05-16 2008-01-28
QIAN Garrison Xinben 錢心本 RE 1 2007-07-20 2008-01-25
YU Fan 于凡 RE 1 2007-08-22 2008-01-24
YU Fan 于凡 RE 4 2007-08-22 2008-01-24
YU Fan 于凡 RE 6 2007-08-22 2008-01-24
WU Zheng 鄔崢 RE 1 2007-07-18 2008-01-24
ZHAO Yingchun 趙迎春 RE 1 2007-05-25 2008-01-24
ZHAO Yingchun 趙迎春 RE 4 2007-05-25 2008-01-24
ZHAO Yingchun 趙迎春 RE 6 2007-05-25 2008-01-24
LASKY Peter Andrew RE 1 2007-03-01 2008-01-24
TANSENGCO-SCHAPERO Marie Stella RE 1 2006-09-04 2008-01-24
TANSENGCO-SCHAPERO Marie Stella RE 4 2006-09-04 2008-01-24
TANSENGCO-SCHAPERO Marie Stella RE 6 2006-09-04 2008-01-24
TAN Wei Mei RE 1 2006-08-09 2008-01-24
TAN Wei Mei RE 4 2006-08-09 2008-01-24
TAN Wei Mei RE 6 2006-08-09 2008-01-24
CHEN Yi-chun Lisa 陳怡君 RE 1 2006-07-17 2008-01-24
GARCIA Cristobal Antonio RE 1 2006-06-09 2008-01-24
BAVERSTOCK Jason Paul RE 4 2006-01-11 2008-01-24
STACEY William John 史達思 RE 4 2005-04-14 2008-01-24
MATUSOW Bart Hilton RE 1 2004-01-19 2008-01-24
SOONG Daniel RE 1 2007-10-12 2008-01-14
ZHANG Yu 張羽 RE 1 2007-10-03 2008-01-14
FOURDAN Jean-Francois Louis RE 1 2004-01-15 2008-01-09
CHING Kung, David 程功 RE 1 2007-05-09 2007-12-31
CHING Kung, David 程功 RE 4 2007-05-09 2007-12-31
CHING Kung, David 程功 RE 6 2007-05-09 2007-12-31
BAUTISTA Paolo Martin Ordoveza RE 1 2005-08-05 2007-12-31
HASSALL Nicholas Owen RE 1 2005-04-14 2007-12-20
HASSALL Nicholas Owen RE 4 2005-04-14 2007-12-20
HASSALL Nicholas Owen RE 6 2005-04-14 2007-12-20
LAM Lap Yen, Roger 林立仁 RE 4 2005-04-14 2007-12-05
LAM Lap Yen, Roger 林立仁 RE 6 2005-04-14 2007-12-05
LAM Lap Yen, Roger 林立仁 RE 1 2003-04-01 2007-12-05
YUEN Yeuk Bo RE 1 2005-04-29 2007-11-12
HO Rick Pak-cheung 何柏昌 RE 1 2004-06-10 2007-11-12
BRIER Kenneth John RE 1 2003-07-19 2007-11-12
D'ABO John Gerard Nicholas RE 1 2004-12-22 2007-11-09
D'ABO John Gerard Nicholas RE 4 2004-12-22 2007-11-09
D'ABO John Gerard Nicholas RE 6 2004-12-13 2007-11-09
HOEST Gunnar Waaler RE 1 2003-10-20 2007-11-07
KAN Pui Chi 簡佩姿 RE 1 2005-11-14 2007-10-15
CHAN Chau Yuen 陳秋源 RE 1 2006-12-11 2007-10-09
SONG Jonathan Zhanshan 宋戰山 RE 1 2006-10-21 2007-10-05
WIDMER Christoph Matthias RE 1 2005-02-04 2007-10-05
WIDMER Christoph Matthias RE 4 2005-02-04 2007-10-05
WIDMER Christoph Matthias RE 6 2005-02-04 2007-10-05
AHN Tae Euin RE 1 2007-10-03 2007-10-03
AHN Tae Euin RE 4 2007-10-03 2007-10-03
AHN Tae Euin RE 6 2007-10-03 2007-10-03
TAY Puay Ee Alicia RE 1 2005-04-14 2007-09-19
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 4 2004-11-06 2007-09-17
CHEN Jeff Hungche 陳弘哲 RE 6 2004-11-06 2007-09-17
KWOK Yin Yee 郭硯貽 RE 1 2006-09-19 2007-09-14
KWOK Yin Yee 郭硯貽 RE 4 2006-09-19 2007-09-14
KWOK Yin Yee 郭硯貽 RE 6 2006-09-19 2007-09-14
MANN Chi Sam 文志生 RE 1 2005-04-14 2007-09-14
MI Yezhou 密葉舟 RE 4 2006-10-17 2007-09-13
RIPPETOE Grant Lee RE 1 2007-06-01 2007-09-12
LEE David Hyung-Tek RE 1 2007-05-03 2007-09-10
LEE David Hyung-Tek RE 4 2007-05-03 2007-09-10
LEE David Hyung-Tek RE 6 2007-05-03 2007-09-10
CHAN Ching Ho, Simon 陳正灝 RE 4 2007-05-30 2007-09-07
THAM Jonathan Kok Yew RE 1 2006-03-24 2007-09-06
THAM Jonathan Kok Yew RE 4 2006-03-24 2007-09-06
THAM Jonathan Kok Yew RE 6 2006-03-24 2007-09-06
CHAN Chui Shan 陳翠珊 RE 4 2005-04-14 2007-08-31
CHIU Yuk Chun, Minna 趙鈺溱 RE 1 2003-04-01 2007-08-27
TSE Siu Kuen 謝小娟 RE 1 2007-02-01 2007-08-24
KANG Wing Hong, Jansen 姜永康 RE 1 2005-04-14 2007-08-20
KIM Chul Young RE 1 2006-02-03 2007-08-16
KIM Chul Young RE 4 2006-02-03 2007-08-16
KIM Chul Young RE 6 2006-02-03 2007-08-16
LU Sung-tao 盧松濤 RE 1 2005-07-08 2007-08-13
LU Sung-tao 盧松濤 RE 4 2005-07-08 2007-08-13
LU Sung-tao 盧松濤 RE 6 2005-07-08 2007-08-13
LU Yan 盧燕 RE 1 2006-08-03 2007-08-09
LU Yan 盧燕 RE 4 2006-08-03 2007-08-09
LU Yan 盧燕 RE 6 2006-08-03 2007-08-09
LIN Bin Chuang RE 4 2007-03-16 2007-08-08
HADLEY Paul Jason RE 1 2006-08-21 2007-08-03
CAMPBELL Courtney Elizabeth RE 1 2006-03-21 2007-08-03
PANG Tsi-Fung, Crystal 彭子楓 RE 1 2006-09-25 2007-08-02
PANG Tsi-Fung, Crystal 彭子楓 RE 4 2006-09-25 2007-08-02
PANG Tsi-Fung, Crystal 彭子楓 RE 6 2006-09-25 2007-08-02
YOU Lan 尤嵐 RE 1 2006-06-28 2007-08-02
YOU Lan 尤嵐 RE 4 2006-06-28 2007-08-02
YOU Lan 尤嵐 RE 6 2006-06-28 2007-08-02
LU Liqin 陸勵勤 RE 1 2005-08-22 2007-07-30
LU Liqin 陸勵勤 RE 4 2005-08-22 2007-07-30
LU Liqin 陸勵勤 RE 6 2005-08-22 2007-07-30
CHANG Joseph Chia-jung 張家榮 RE 1 2005-03-11 2007-07-30
CHANG Joseph Chia-jung 張家榮 RE 4 2005-03-11 2007-07-30
CHANG Joseph Chia-jung 張家榮 RE 6 2005-03-11 2007-07-30
CHANG Walter 陳華德 RE 1 2004-06-02 2007-07-27
WANG Joanna Yang RE 1 2006-11-01 2007-07-22
FRICHOT Mathew James RE 1 2004-06-18 2007-07-20
BANFIELD Colin Dennis RO 1 2005-12-02 2007-07-16
BANFIELD Colin Dennis RO 4 2003-07-17 2007-07-16
BANFIELD Colin Dennis RO 6 2003-07-17 2007-07-16
GUI Hua 桂華 RE 4 2006-11-02 2007-07-13
PAWLEY Mark Edward RE 1 2005-04-14 2007-07-13
MACH Peter Wah 麥德華 RE 1 2004-07-21 2007-07-13
PAWLEY Mark Edward RE 4 2003-04-01 2007-07-13
PAWLEY Mark Edward RE 6 2003-04-01 2007-07-13
CHANG Chung Kei, Dominic 張仲基 RE 1 2005-04-14 2007-07-06
WONG Che Fui Cheryl 黃哲慧 RE 1 2007-05-09 2007-07-03
WONG Che Fui Cheryl 黃哲慧 RE 4 2007-05-09 2007-07-03
WONG Che Fui Cheryl 黃哲慧 RE 6 2007-05-09 2007-07-03
ALI Syed Haider 海德阿里 RE 4 2005-08-30 2007-07-03
JHAVERI Viral Maheshbhai RO 4 2006-08-28 2007-07-01
QUEK Chin Kuan 郭進光 RE 4 2005-07-25 2007-07-01
SMITH Jennifer Tai 戴令名 RE 1 2003-06-02 2007-06-29
NIGAM Manish RE 4 2003-04-01 2007-06-29
GOH Shao Loong, Daryl 吳少龍 RE 4 2005-08-18 2007-06-26
EDGAR Jonathan George RE 1 2005-03-21 2007-06-25
CHAN Siu 陳瀟 RE 4 2005-08-16 2007-06-22
TONG Derek Wai Hon 唐偉瀚 RE 1 2005-03-09 2007-06-20
SANDEFORD Mark Charles RO 1 2005-06-02 2007-06-04
CHAI Felix King Ming RE 1 2007-02-13 2007-05-30
HUANG Yanqing RE 4 2006-04-07 2007-05-25
MENG Weihuan 孟維歡 RE 1 2007-01-22 2007-05-23
MENG Weihuan 孟維歡 RE 4 2007-01-22 2007-05-23
MENG Weihuan 孟維歡 RE 6 2007-01-22 2007-05-23
LEUNG Timothy RE 1 2007-05-03 2007-05-21
WITTENOOM Charles Robert Dirck RE 1 2003-04-01 2007-05-21
WONG Kwok Cheung 黃國彰 RE 4 2004-08-25 2007-05-11
NGAI Chun Kit, Henry 倪俊傑 RE 1 2004-06-02 2007-05-09
CHAUDHURY Bikram RO 1 2005-11-18 2007-05-01
CHAUDHURY Bikram RO 4 2005-11-18 2007-05-01
CHAUDHURY Bikram RE 6 2005-04-14 2007-05-01
DIEU Guillaume Antoine Pierre RE 1 2005-07-20 2007-04-30
DIEU Guillaume Antoine Pierre RE 4 2005-07-20 2007-04-30
DIEU Guillaume Antoine Pierre RE 6 2005-07-20 2007-04-30
WANG Hui 王輝 RE 1 2005-10-31 2007-04-29
WANG Hui 王輝 RE 4 2005-10-31 2007-04-29
WANG Hui 王輝 RE 6 2005-10-31 2007-04-29
LAKHANPAL Ranjit RO 1 2006-09-06 2007-04-26
LAKHANPAL Ranjit RO 4 2006-09-06 2007-04-26
LAKHANPAL Ranjit RO 6 2006-09-06 2007-04-26
MA Adrian Hin Chun 馬顯俊 RE 1 2007-03-29 2007-04-24
OYARBIDE SECO Carlos Alfonso RE 1 2007-01-04 2007-04-24
OYARBIDE SECO Carlos Alfonso RE 4 2003-07-12 2007-04-24
OYARBIDE SECO Carlos Alfonso RE 6 2003-07-12 2007-04-24
HSU Yi Ying 徐怡盈 RE 1 2007-01-10 2007-04-23
ZHANG Li 張力 RE 1 2006-05-22 2007-04-21
TAI Yee Han, Linda 戴懿嫻 RE 4 2006-03-14 2007-04-20
XU Ruimin 徐睿旻 RE 1 2005-05-12 2007-04-20
XU Ruimin 徐睿旻 RE 4 2005-05-12 2007-04-20
XU Ruimin 徐睿旻 RE 6 2005-05-12 2007-04-20
CHIU Mill-kwen 趙妙君 RE 4 2005-04-14 2007-04-20
CHIU Mill-kwen 趙妙君 RE 1 2003-12-18 2007-04-20
CHIU Mill-kwen 趙妙君 RE 6 2003-12-18 2007-04-20
FAN Shaoli 范少立 RE 4 2005-03-11 2007-04-17
FAN Shaoli 范少立 RE 1 2004-08-06 2007-04-17
FAN Shaoli 范少立 RE 6 2004-08-06 2007-04-17
DONG Gongwen 董功文 RE 1 2006-07-05 2007-04-16
DONG Gongwen 董功文 RE 4 2006-07-05 2007-04-16
DONG Gongwen 董功文 RE 6 2006-07-05 2007-04-16
MOSS Alister Grahame RE 1 2006-09-26 2007-04-13
MOSS Alister Grahame RE 4 2006-09-26 2007-04-13
MOSS Alister Grahame RE 6 2006-09-22 2007-04-13
KWOK Gary Yan Kuen 郭恩權 RE 4 2005-04-14 2007-04-12
KWOK Gary Yan Kuen 郭恩權 RE 1 2004-07-19 2007-04-12
KWOK Gary Yan Kuen 郭恩權 RE 6 2004-07-19 2007-04-12
YANG Liangshan 楊良珊 RE 1 2005-04-14 2007-04-10
YANG Liangshan 楊良珊 RE 4 2005-04-14 2007-04-10
YANG Liangshan 楊良珊 RE 6 2005-04-14 2007-04-10
CHAN Hoi Yun, Karen 陳凱恩 RE 1 2005-04-14 2007-04-05
CHAN Hoi Yun, Karen 陳凱恩 RE 4 2004-05-07 2007-04-05
CHAN Hoi Yun, Karen 陳凱恩 RE 6 2004-05-07 2007-04-05
CHAN Kwok King, Kingsley 陳國勁 RE 4 2005-04-14 2007-04-04
CHAN Kwok King, Kingsley 陳國勁 RE 1 2004-07-19 2007-04-04
CHAN Kwok King, Kingsley 陳國勁 RE 6 2004-07-19 2007-04-04
LAMBAH Ravi Mahinder RE 1 2005-04-14 2007-04-03
LAMBAH Ravi Mahinder RE 4 2005-04-14 2007-04-03
LAMBAH Ravi Mahinder RE 6 2005-04-14 2007-04-03
CHEAH MeLanie Yu Lin 謝瑜琳 RE 1 2005-04-14 2007-04-01
CHEAH MeLanie Yu Lin 謝瑜琳 RE 4 2004-04-19 2007-04-01
CHEAH MeLanie Yu Lin 謝瑜琳 RE 6 2004-04-19 2007-04-01
CO Liza Yap RE 1 2005-05-18 2007-03-30
CO Liza Yap RE 4 2005-05-18 2007-03-30
CO Liza Yap RE 6 2005-05-18 2007-03-30
CHANG Harold RE 1 2004-04-21 2007-03-30
CHANG Harold RE 4 2004-04-21 2007-03-30
CHANG Harold RE 6 2004-04-21 2007-03-30
LI Katherine Bei 李蓓 RE 1 2004-03-25 2007-03-30
SIMONS David Miles RE 1 2006-08-15 2007-03-28
SIMONS David Miles RE 4 2006-08-15 2007-03-28
SIMONS David Miles RE 6 2006-08-15 2007-03-28
YUEN Yui Chi, Peter 阮叡智 RE 1 2005-10-18 2007-03-28
LAU Cho Ming, Lawrence 劉祖銘 RE 4 2005-04-14 2007-03-26
YI Un Ho RE 1 2004-10-04 2007-03-26
LAU Cho Ming, Lawrence 劉祖銘 RE 1 2004-07-15 2007-03-26
LAU Cho Ming, Lawrence 劉祖銘 RE 6 2004-07-15 2007-03-26
LI Yijun 李軼珺 RE 1 2005-07-13 2007-03-23
LI Yijun 李軼珺 RE 4 2005-07-13 2007-03-23
LI Yijun 李軼珺 RE 6 2005-07-13 2007-03-23
WONG Sai Wah, Allan 王世華 RE 1 2005-04-14 2007-03-22
WONG Sai Wah, Allan 王世華 RE 4 2005-04-14 2007-03-22
WONG Sai Wah, Allan 王世華 RE 6 2005-04-14 2007-03-22
LEE Bing Sum, Samuel 李炳森 RE 1 2006-09-11 2007-03-21
KIM Un Chin, Anny RE 1 2006-08-25 2007-03-17
KIM Un Chin, Anny RE 4 2006-08-25 2007-03-17
KIM Un Chin, Anny RE 6 2006-08-25 2007-03-17
CLARKE Daniel Patrick RE 1 2005-06-21 2007-03-16
LAU Hoi Ying, Victoria 劉海盈 RE 1 2005-04-14 2007-03-15
CHAU Chi Yan, Amanda 朱芷欣 RE 4 2005-04-14 2007-03-15
NG Stephen Ming 吳兆銘 RE 4 2005-04-14 2007-03-15
CHAU Chi Yan, Amanda 朱芷欣 RE 1 2004-08-23 2007-03-15
NG Stephen Ming 吳兆銘 RE 1 2004-08-23 2007-03-15
CHAU Chi Yan, Amanda 朱芷欣 RE 6 2004-08-23 2007-03-15
NG Stephen Ming 吳兆銘 RE 6 2004-08-23 2007-03-15
LAU Hoi Ying, Victoria 劉海盈 RE 4 2004-04-15 2007-03-15
LAU Hoi Ying, Victoria 劉海盈 RE 6 2004-04-15 2007-03-15
NAM Hyun Joo RE 1 2005-08-09 2007-03-14
NAM Hyun Joo RE 4 2005-08-09 2007-03-14
NAM Hyun Joo RE 6 2005-08-09 2007-03-14
HO Shuk Gee, Esther 何淑姿 RE 1 2005-04-14 2007-03-14
PATERSON Stewart Melville RE 4 2005-04-14 2007-03-14
HO Shuk Gee, Esther 何淑姿 RE 4 2004-06-02 2007-03-14
HO Shuk Gee, Esther 何淑姿 RE 6 2004-06-02 2007-03-14
DAFIR Mohamed RE 1 2005-08-31 2007-03-13
KAO Richard 高敬倫 RE 1 2007-01-04 2007-03-09
KAO Richard 高敬倫 RE 4 2007-01-04 2007-03-09
KAO Richard 高敬倫 RE 6 2007-01-04 2007-03-09
ZHAO Yu 趙瑜 RE 1 2005-04-14 2007-03-09
LIN Chi Long, Danny 林志朗 RE 1 2005-04-14 2007-03-09
WANG Yuan 王渊 RE 1 2004-10-04 2007-03-09
ZHAO Yu 趙瑜 RE 4 2004-06-18 2007-03-09
ZHAO Yu 趙瑜 RE 6 2004-06-18 2007-03-09
LEE Andrew Kam Wing 李錦榮 RE 4 2003-04-01 2007-03-09
CHAUDHRY Anoop 周德禮 RE 1 2005-04-14 2007-03-07
CHAUDHRY Anoop 周德禮 RE 4 2005-04-14 2007-03-07
CHAUDHRY Anoop 周德禮 RE 6 2005-04-14 2007-03-07
YIP Shuk Yee, Sheila 葉淑儀 RE 4 2003-04-01 2007-03-02
MALHOTRA Vikram RE 4 2005-03-19 2007-03-01
MALHOTRA Vikram RE 1 2004-08-25 2007-03-01
MALHOTRA Vikram RE 6 2004-08-25 2007-03-01
SUMMERFIELD David Angus RE 1 2003-08-05 2007-03-01
TSUI Tak Shing, Dominic 徐德成 RE 1 2006-05-29 2007-02-28
GUO Yupeng 郭宇鵬 RE 1 2006-02-16 2007-02-28
GUO Yupeng 郭宇鵬 RE 4 2006-02-16 2007-02-28
GUO Yupeng 郭宇鵬 RE 6 2006-02-16 2007-02-28
LASKY Peter Andrew RE 1 2006-08-15 2007-02-27
TSANG Ling Kay, Rodney 曾令祺 RO 1 2005-07-21 2007-02-21
TSANG Ling Kay, Rodney 曾令祺 RO 4 2005-07-21 2007-02-21
TSANG Ling Kay, Rodney 曾令祺 RO 6 2005-07-21 2007-02-21
LIU Bei 劉北 RE 1 2006-06-22 2007-02-16
LIU Bei 劉北 RE 4 2006-06-22 2007-02-16
LIU Bei 劉北 RE 6 2006-06-22 2007-02-16
HUG Stephane RE 1 2005-04-14 2007-01-23
CHAN Hing Yip, Bryan 陳慶業 RE 1 2005-05-06 2007-01-22
SILVEIRA Ashley RE 1 2003-10-10 2007-01-15
GONG Yingying 宮盈盈 RE 1 2006-09-27 2006-12-26
GONG Yingying 宮盈盈 RE 4 2006-09-27 2006-12-26
GONG Yingying 宮盈盈 RE 6 2006-09-27 2006-12-26
PHILLIPS Andrew Patrick RE 1 2006-01-24 2006-12-13
LI Zhelei 李哲磊 RE 4 2005-04-14 2006-12-08
LI Zhelei 李哲磊 RE 6 2005-04-14 2006-12-08
LI Zhelei 李哲磊 RE 1 2004-08-25 2006-12-08
SHAH Asit Sudhir RO 4 2006-01-11 2006-12-06
WONG Man Jo, Joseph 黃文藻 RE 1 2006-06-13 2006-11-22
LIN Robert Yang RE 1 2006-08-18 2006-11-18
LIN Robert Yang RE 4 2006-08-18 2006-11-18
LIN Robert Yang RE 6 2006-08-18 2006-11-18
CHAN Kar Yin, Gary 陳嘉彥 RE 4 2003-06-02 2006-11-08
SUNDARESAN Karthik RE 1 2006-07-27 2006-11-01
ILIYA Anthony Nimeh RE 1 2005-03-18 2006-11-01
ILIYA Anthony Nimeh RE 4 2005-03-18 2006-11-01
ILIYA Anthony Nimeh RE 6 2005-03-18 2006-11-01
WONG Koon Po 黃觀保 RE 1 2005-03-31 2006-10-31
SISTERSON John Paul RE 1 2003-04-01 2006-10-31
JOO Hui Chan RE 1 2005-04-14 2006-10-27
JOO Hui Chan RE 4 2003-04-01 2006-10-27
JOO Hui Chan RE 6 2003-04-01 2006-10-27
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 1 2005-12-20 2006-10-18
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 4 2005-12-20 2006-10-18
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 6 2005-12-20 2006-10-18
CHUNG Yi To 鍾詒杜 RE 1 2005-12-01 2006-10-09
LEE Yu Sang Edison 李裕生 RE 4 2004-03-15 2006-09-29
MOSS Alister Grahame RO 1 2006-02-14 2006-09-26
MOSS Alister Grahame RO 4 2006-02-14 2006-09-26
SIMPSON Anthony Thomas RE 4 2005-03-03 2006-09-23
MOSS Alister Grahame RO 6 2006-02-14 2006-09-22
TONG Shing Kit, Jack 湯承傑 RE 1 2004-04-02 2006-09-21
KIM Hyo-joong RE 1 2005-02-28 2006-09-19
YAU Pang Fei 丘鵬飛 RE 4 2004-05-15 2006-09-18
YIM Ka Yee, Joyce 嚴嘉怡 RE 1 2005-04-14 2006-09-13
LEE Christopher Sung RE 1 2003-10-03 2006-09-11
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RE 1 2005-04-14 2006-09-06
LAKHANPAL Ranjit RE 1 2005-04-14 2006-09-06
PRATT Jon Vaughan Merrick RE 1 2005-04-14 2006-09-06
SU Paul Qi RE 1 2005-04-14 2006-09-06
PRATT Jon Vaughan Merrick RE 4 2005-04-14 2006-09-06
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RE 4 2005-04-14 2006-09-06
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RE 4 2005-04-14 2006-09-06
SU Paul Qi RE 4 2005-04-14 2006-09-06
SU Paul Qi RE 6 2005-04-14 2006-09-06
PRATT Jon Vaughan Merrick RE 6 2005-04-14 2006-09-06
HUNG Cheung Fuk 洪長福 RE 6 2005-04-14 2006-09-06
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 1 2004-12-09 2006-09-06
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 4 2004-12-08 2006-09-06
HU Zhizhi 胡知鷙 RE 6 2004-12-08 2006-09-06
LAKHANPAL Ranjit RE 4 2003-07-04 2006-09-06
LAKHANPAL Ranjit RE 6 2003-07-04 2006-09-06
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RE 1 2003-04-01 2006-09-06
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RE 6 2003-04-01 2006-09-06
WONG Yi Dung, Eden 黃以東 RE 4 2004-08-23 2006-09-01
KWOK Wing Tai, Victor 郭榮泰 RE 4 2005-04-14 2006-08-31
BEST David Gareth RE 1 2004-05-07 2006-08-28
JHAVERI Viral Maheshbhai RE 4 2003-05-27 2006-08-28
SZE Sophia Hiu Fan 施曉芬 RE 4 2005-07-29 2006-08-25
TSAI Chien-kuo 蔡建國 RE 4 2004-07-30 2006-08-25
QI Hongbo Kevin RE 1 2005-06-16 2006-08-21
QI Hongbo Kevin RE 4 2005-06-16 2006-08-21
QI Hongbo Kevin RE 6 2005-06-16 2006-08-21
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RE 1 2003-07-29 2006-08-14
GLEESON James Anthony RE 1 2005-04-14 2006-08-01
GATERELL Simone RE 1 2006-02-20 2006-07-23
FUNG Pui San, Karena 馮珮珊 RE 4 2005-04-14 2006-07-14
LAW Kendal William RE 1 2005-08-15 2006-07-10
NOAH Josephine RE 4 2005-04-14 2006-07-01
NOAH Josephine RE 1 2004-08-20 2006-07-01
NOAH Josephine RE 6 2004-08-20 2006-07-01
CHANG Michael Yio-how 張祐豪 RE 1 2004-05-27 2006-07-01
LEE Jenny Li Gyn 李麗娟 RE 1 2003-04-01 2006-06-30
CHEN Cheng 陳澄 RE 1 2005-08-31 2006-06-29
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RE 1 2005-04-14 2006-06-28
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RE 4 2005-04-14 2006-06-28
FOO Tzi Chun, Wallace 傅至真 RE 6 2005-04-14 2006-06-28
MACDONALD Matthew Douglas RE 1 2004-11-06 2006-06-21
SEKHRI Ashish Kumar RE 1 2005-05-19 2006-06-14
SEKHRI Ashish Kumar RE 4 2005-05-19 2006-06-14
SEKHRI Ashish Kumar RE 6 2005-05-19 2006-06-14
CHEUNG Lai Ping 張麗萍 RE 4 2004-01-21 2006-06-14
ZHANG Chi 張弛 RE 1 2005-09-01 2006-06-12
ZHANG Chi 張弛 RE 4 2005-09-01 2006-06-12
ZHANG Chi 張弛 RE 6 2005-09-01 2006-06-12
AU-YEUNG Wai Yee 歐陽惠頤 RE 1 2005-06-06 2006-06-09
KLINGER David Anthony RO 1 2005-06-06 2006-06-09
SHRIKENT Dhruv Partap Singh RE 1 2005-04-14 2006-06-02
WONG Yuen Ching 黃元正 RE 1 2005-04-14 2006-06-02
SZEKELY Peter James RE 4 2005-04-14 2006-06-02
SHRIKENT Dhruv Partap Singh RE 4 2005-04-14 2006-06-02
SHRIKENT Dhruv Partap Singh RE 6 2005-04-14 2006-06-02
WONG Yuen Ching 黃元正 RE 4 2004-03-31 2006-06-02
WONG Yuen Ching 黃元正 RE 6 2004-03-31 2006-06-02
YIP Mei Ling 葉美玲 RE 4 2004-02-11 2006-06-02
SZEKELY Peter James RE 1 2003-07-02 2006-06-02
SZEKELY Peter James RE 6 2003-07-02 2006-06-02
PENG Yanyan 彭燕燕 RE 4 2004-08-25 2006-06-01
LI Kin Ho 李健豪 RE 1 2003-04-01 2006-05-23
YE Mingyuan 叶鳴遠 RE 1 2005-08-15 2006-05-19
CHING Yi Edmund RE 1 2004-06-10 2006-05-19
CHING Yi Edmund RE 4 2004-06-10 2006-05-19
BUSARAKAMWONG Justin RE 1 2005-04-25 2006-05-17
BUSARAKAMWONG Justin RE 4 2005-04-25 2006-05-17
BUSARAKAMWONG Justin RE 6 2005-04-25 2006-05-17
SESHADRI Krishnan RE 1 2005-03-03 2006-05-15
MA Chi Ming 馬志明 RO 1 2005-10-25 2006-05-11
MA Chi Ming 馬志明 RE 4 2005-04-14 2006-05-11
MA Chi Ming 馬志明 RE 6 2005-04-14 2006-05-11
YAN Shen 嚴申 RO 4 2005-07-21 2006-05-10
YAN Shen 嚴申 RO 1 2003-12-01 2006-05-10
GURUNG Abhay Chandra RE 1 2005-08-31 2006-05-06
ZHANG Jeff Wei 張偉 RE 1 2004-06-26 2006-05-04
CHANG Karen Yi Fen RE 4 2005-08-11 2006-04-30
CHANG Karen Yi Fen RE 1 2004-07-30 2006-04-30
CHANG Karen Yi Fen RE 6 2004-07-30 2006-04-30
WANG Qing 王青 RE 4 2005-07-11 2006-04-16
WANG Qing 王青 RE 1 2005-07-07 2006-04-16
WANG Qing 王青 RE 6 2005-07-07 2006-04-16
LAU Pui Yee, Jennifer 劉佩儀 RE 1 2005-07-06 2006-04-16
TEEPLE Kerry Roddy Henselman RE 1 2005-04-14 2006-04-13
TEEPLE Kerry Roddy Henselman RE 4 2004-05-15 2006-04-13
TEEPLE Kerry Roddy Henselman RE 6 2004-05-15 2006-04-13
SHIAU Hui Wen 蕭惠文 RE 1 2003-04-01 2006-04-01
NATARAJAN Vajra RE 1 2005-09-16 2006-03-24
CHANG Michael Yio-how 張祐豪 RE 4 2004-05-27 2006-03-20
CHANG Michael Yio-how 張祐豪 RE 6 2004-05-27 2006-03-20
HO Raymond Ka Wing 何家榮 RE 4 2005-04-14 2006-03-12
LIU Yun 劉運 RE 1 2004-05-12 2006-02-15
MOSS Alister Grahame RE 4 2005-04-19 2006-02-14
MOSS Alister Grahame RE 6 2005-04-19 2006-02-14
MOSS Alister Grahame RE 1 2003-04-01 2006-02-14
WOLFF Daniel Matthew RE 4 2005-04-14 2006-02-13
WOLFF Daniel Matthew RE 6 2004-06-25 2006-02-13
LEAHY David Joseph RE 1 2004-04-15 2006-02-13
KIM Jason Sung RE 1 2003-06-02 2006-01-24
WEBER Max Edouard RE 1 2005-04-14 2006-01-23
WEBER Max Edouard RE 4 2004-05-05 2006-01-23
WEBER Max Edouard RE 6 2004-05-05 2006-01-23
NG Chiew Leng RE 4 2003-10-06 2006-01-13
SHAH Asit Sudhir RE 4 2003-04-01 2006-01-11
SANDOZ Todd Christopher RO 1 2003-09-08 2006-01-01
IM Yong Cho RE 4 2005-05-20 2005-12-19
LEUNG Jody 梁志偉 RO 1 2005-06-02 2005-12-08
CHAUDHURY Bikram RE 4 2005-04-14 2005-11-18
CHAUDHURY Bikram RE 1 2004-11-03 2005-11-18
CHOW George 周韶健 RE 1 2004-04-27 2005-11-11
CHOW George 周韶健 RE 4 2004-04-27 2005-11-11
CHOW George 周韶健 RE 6 2004-04-27 2005-11-11
PARK Jee Hwan RE 1 2004-09-27 2005-11-01
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 4 2005-04-14 2005-10-26
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 1 2004-07-15 2005-10-26
LAM Ka Cheong, Jason 林家昌 RE 6 2004-07-15 2005-10-26
MA Chi Ming 馬志明 RE 1 2005-04-14 2005-10-25
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 1 2005-02-14 2005-10-21
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 4 2005-02-14 2005-10-21
WEE Young Oh 魏榮吾 RE 6 2005-02-14 2005-10-21
TAN Tzu Ping 陳旭平 RE 1 2005-04-14 2005-10-17
TAN Tzu Ping 陳旭平 RE 4 2005-04-14 2005-10-17
TAN Tzu Ping 陳旭平 RE 6 2005-04-14 2005-10-17
JIANG Ruo Yu 蔣若愚 RE 1 2005-06-06 2005-10-13
WONG Mei Ling 王美玲 RE 1 2005-06-16 2005-10-05
HAN Bing 韓冰 RE 1 2004-07-21 2005-10-05
WATSON Roger Edward RO 4 2005-06-02 2005-09-23
PURCELL Andrew Gerard RE 1 2003-04-01 2005-09-21
LAU Yin Chi, Stephanie 劉盈志 RE 1 2005-04-14 2005-09-06
VAN DER GRAAF Allard Jan Baptiste Gerrette RE 1 2004-03-18 2005-09-06
LAU Yin Chi, Stephanie 劉盈志 RE 4 2003-12-11 2005-09-06
LAU Yin Chi, Stephanie 劉盈志 RE 6 2003-12-11 2005-09-06
KAWAI Hidemoto 河合秀源 RE 1 2005-04-14 2005-08-31
KAWAI Hidemoto 河合秀源 RE 4 2004-02-18 2005-08-31
KAWAI Hidemoto 河合秀源 RE 6 2004-02-18 2005-08-31
KOH Yusuke RE 1 2003-04-01 2005-08-31
CROFTON-ATKINS Charles Randell RE 1 2005-04-14 2005-08-23
BROTHERTON Margaret Paige RE 1 2005-04-14 2005-08-23
BROTHERTON Margaret Paige RE 4 2004-06-26 2005-08-23
BROTHERTON Margaret Paige RE 6 2004-06-26 2005-08-23
MISHRA Neelkanth RE 4 2005-04-19 2005-08-19
MCCORMACK Edward Maurice RE 1 2005-04-08 2005-08-19
BARNETT Matthew John RE 1 2004-08-23 2005-08-15
CHAN Yuk Pang, Philip 陳玉鵬 RE 1 2005-05-06 2005-08-05
LIN Lin 林林 RE 1 2004-03-16 2005-08-02
LIN Lin 林林 RE 4 2004-03-16 2005-08-02
LIN Lin 林林 RE 6 2004-03-16 2005-08-02
LEE Voon Siang 李文祥 RE 1 2005-04-14 2005-07-27
LEE Voon Siang 李文祥 RE 4 2003-12-30 2005-07-27
LEE Voon Siang 李文祥 RE 6 2003-12-30 2005-07-27
LAI Nga Ting, Anthea 賴雅婷 RE 1 2005-01-15 2005-07-26
LAI Nga Ting, Anthea 賴雅婷 RE 4 2005-01-15 2005-07-26
LAI Nga Ting, Anthea 賴雅婷 RE 6 2005-01-15 2005-07-26
BHAGAT Chetan Prakash RE 4 2004-08-23 2005-07-26
XU Tao 許韜 RE 1 2005-07-08 2005-07-22
SONG Jeong Seop RE 1 2004-08-18 2005-07-22
RACHCOFF Thomas RE 4 2005-04-14 2005-07-20
WONG Ying Kin 黃英健 RE 4 2004-02-03 2005-07-20
LIM Cheng Kiat Eugene RE 1 2003-07-09 2005-07-20
YAN Ho 甄皓 RE 4 2005-04-14 2005-07-11
XIE Yi Jing 謝屹璟 RE 1 2005-04-14 2005-06-30
XIE Yi Jing 謝屹璟 RE 4 2005-04-14 2005-06-30
XIE Yi Jing 謝屹璟 RE 6 2005-04-14 2005-06-30
NG Yuen Hung, Sylvia 吳婉鴻 RE 1 2005-03-31 2005-06-27
NG Yuen Hung, Sylvia 吳婉鴻 RE 4 2005-03-31 2005-06-27
NG Yuen Hung, Sylvia 吳婉鴻 RE 6 2005-03-31 2005-06-27
MC PARTLAND Brian Patrick RE 1 2003-07-08 2005-06-27
XIA Yang 夏阳 RE 1 2004-12-09 2005-06-21
MERALI Arif Alaudin RE 1 2003-07-30 2005-06-16
CHEUNG Ho 張灝 RE 1 2005-05-12 2005-06-13
CHEUNG Ho 張灝 RE 4 2005-05-12 2005-06-13
CHEUNG Ho 張灝 RE 6 2005-05-12 2005-06-13
BARNERT Radek RE 1 2005-04-14 2005-06-06
BARNERT Radek RE 4 2003-04-24 2005-06-06
NORTON Brian Patrick RE 1 2003-04-01 2005-06-06
JIANG Ruo Yu 蔣若愚 RE 4 2003-04-01 2005-06-06
LEUNG Jody 梁志偉 RE 1 2005-04-21 2005-06-02
FISHER Jocelyn Howard RE 1 2004-06-24 2005-06-02
SANDEFORD Mark Charles RE 1 2003-08-15 2005-06-02
NAQVI Syed Ali Raza RE 4 2003-06-02 2005-06-02
HOUNSLOW Neil Patrick RE 1 2003-04-01 2005-06-02
HARRIS Ian Nicholas RE 1 2003-04-01 2005-05-18
CHANG Michael RE 4 2005-04-14 2005-05-06
CHANG Michael RE 1 2004-07-29 2005-05-06
CHANG Michael RE 6 2004-07-29 2005-05-06
HU Yongmin 胡勇敏 RE 4 2005-04-14 2005-05-04
HU Yongmin 胡勇敏 RE 1 2004-09-08 2005-05-04
HU Yongmin 胡勇敏 RE 6 2004-09-08 2005-05-04
CHANG Shu-ming 張書銘 RE 4 2003-04-01 2005-04-29
CHANG Shu-ming 張書銘 RE 6 2003-04-01 2005-04-29
JAHNG Peter Hyon-Soo RE 1 2004-09-27 2005-04-27
JASANI Nilesh Surendra Rai RE 4 2005-01-18 2005-04-11
WAN Li 萬里 RE 4 2004-03-31 2005-04-11
KATO Yu RE 1 2003-04-01 2005-04-09
GAULT Michael David RE 1 2003-04-01 2005-03-31
HAU Ching Lim 侯正廉 RE 1 2004-07-27 2005-03-30
HINOUE Takeshi RE 1 2004-04-01 2005-03-30
CHEUNG Lai Ping 張麗萍 RE 6 2004-01-21 2005-03-30
LAU Ching Yin, Justin 劉正賢 RE 4 2004-02-16 2005-03-27
LAU Ching Yin, Justin 劉正賢 RE 6 2004-02-16 2005-03-27
RAMIREZ Carlo Maria RE 1 2003-04-01 2005-03-21
PANG Chan Kok 彭振国 RE 6 2004-06-15 2005-03-11
YAU Pang Fei 丘鵬飛 RE 6 2004-05-15 2005-03-11
TAI Ming Zhe 戴明哲 RE 6 2004-05-15 2005-03-11
HINOUE Takeshi RE 4 2004-04-01 2005-03-11
TAI Ming Zhe 戴明哲 RE 4 2004-03-17 2005-03-11
LEE Yu Sang Edison 李裕生 RE 1 2004-03-15 2005-03-11
WONG Ying Kin 黃英健 RE 6 2004-02-03 2005-03-11
JIANG Ruo Yu 蔣若愚 RE 6 2003-04-01 2005-03-11
SHEN Hui 沈輝 RE 4 2004-05-04 2005-03-09
SHEN Hui 沈輝 RE 6 2004-05-04 2005-03-09
HAN Bing 韓冰 RE 6 2004-07-21 2005-03-03
CHOI Joonho, Michael RE 1 2003-04-01 2005-03-01
ZHANG Fan 張帆 RE 6 2004-07-30 2005-02-25
WEI Feiming 衛飛鳴 RE 4 2004-03-26 2005-02-25
WEI Feiming 衛飛鳴 RE 6 2004-03-26 2005-02-25
KO Chi Yuen, Yvonne 高志遠 RE 4 2004-01-13 2005-02-25
KO Chi Yuen, Yvonne 高志遠 RE 6 2004-01-13 2005-02-25
NICHOLSON John Marshall 凌瀚燊 RE 1 2004-05-15 2005-01-31
NICHOLSON John Marshall 凌瀚燊 RE 6 2004-05-15 2005-01-31
LIU Yun 劉運 RE 4 2004-05-12 2005-01-24
YIP Mei Ling 葉美玲 RE 6 2004-02-11 2005-01-24
HASSAMAL Mitesh Kumar RE 1 2003-10-15 2005-01-24
HASSAMAL Mitesh Kumar RE 6 2003-10-15 2005-01-24
KWOK Ngan Ting, Isabella 郭雁婷 RE 4 2004-08-16 2005-01-10
XIE Joseph Ziyang 謝子揚 RE 1 2003-04-10 2004-11-30
VARVEL Eric Morris RE 4 2003-04-01 2004-10-15
VARVEL Eric Morris RE 6 2003-04-01 2004-10-15
MAK Ho Cheung, Joseph 麥浩章 RE 4 2004-06-10 2004-09-17
MAK Ho Cheung, Joseph 麥浩章 RE 6 2004-06-10 2004-09-17
ARMSTRONG Derek Noel RE 1 2003-07-04 2004-09-16
ARMSTRONG Derek Noel RE 6 2003-07-04 2004-09-16
MARTIN Andrew RE 1 2003-09-29 2004-08-31
LITSTER Daniel Edward RE 4 2003-04-01 2004-08-11
LITSTER Daniel Edward RE 6 2003-04-01 2004-08-11
LEE How Chih 李厚志 RE 1 2003-06-03 2004-08-03
RHODES Paul Simon RE 1 2003-09-05 2004-07-05
POHLI Brian Albert RE 1 2003-04-01 2004-06-21
PARK Gregory RE 1 2003-04-01 2004-06-17
CHEN Man Wai, Molly 陳敏蕙 RE 1 2004-02-05 2004-05-14
CHEN Man Wai, Molly 陳敏蕙 RE 4 2004-02-05 2004-05-14
NG Chi Hin 吳志軒 RE 1 2004-02-17 2004-05-10
NG Chi Hin 吳志軒 RE 4 2004-02-17 2004-05-10
NG Chi Hin 吳志軒 RE 6 2004-02-17 2004-05-10
SHANNON David John RE 1 2003-04-01 2004-05-06
KIM Eun Nam RE 4 2003-09-16 2004-04-27
KIM Eun Nam RE 6 2003-09-16 2004-04-27
KWOK Gary Yan Kuen 郭恩權 RE 4 2003-09-10 2004-04-27
KWOK Gary Yan Kuen 郭恩權 RE 6 2003-09-10 2004-04-27
LEE Alexander Byungho RE 4 2003-04-01 2004-04-21
LEE Alexander Byungho RE 6 2003-04-01 2004-04-21
JEH Hyun Ju RE 4 2003-10-20 2004-04-15
JEH Hyun Ju RE 6 2003-10-20 2004-04-15
CHANG Ming-yu 張明瑜 RE 1 2004-01-07 2004-04-06
CHOU Wei Min 周偉民 RE 4 2003-04-01 2004-04-01
CHOU Wei Min 周偉民 RE 6 2003-04-01 2004-04-01
CHU Man Dick, Paul 朱文迪 RE 1 2003-04-01 2004-03-15
CHAN Wing Chiu 陳榮照 RE 1 2003-04-01 2004-03-03
YUAN Bing 袁兵 RE 4 2003-04-01 2004-03-02
YUAN Bing 袁兵 RE 6 2003-04-01 2004-03-02
ANDERSON David Laron RE 4 2003-04-01 2004-03-01
ANDERSON David Laron RE 6 2003-04-01 2004-03-01
SUZAT Alexis Dominique RE 1 2003-04-01 2004-02-13
YAN Shen 嚴申 RE 1 2003-04-01 2003-12-01
TYE Philip Andrew RE 1 2003-04-01 2003-09-19
SANDOZ Todd Christopher RE 1 2003-04-01 2003-09-08
MASON Anthony David RE 1 2003-04-01 2003-09-01
SUMMERFIELD David Angus RE 7 2003-08-05 2003-08-22
MOHIDEEN Khaleelur Rahman RE 7 2003-07-29 2003-08-22
BRIER Kenneth John RE 7 2003-07-19 2003-08-22
LIM Cheng Kiat Eugene RE 7 2003-07-09 2003-08-22
SMITH Jennifer Tai 戴令名 RE 7 2003-06-02 2003-08-22
KIM Jason Sung RE 7 2003-06-02 2003-08-22
YAN Shen 嚴申 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
RAMIREZ Carlo Maria RE 7 2003-04-01 2003-08-22
PURCELL Andrew Gerard RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SANDOZ Todd Christopher RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LI Kin Ho 李健豪 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SISTERSON John Paul RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SCRIMGEOUR Robin Macdiarmid Campbell RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHIU Yuk Chun, Minna 趙鈺溱 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SHIAU Hui Wen 蕭惠文 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LAM Lap Yen, Roger 林立仁 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LEE Andrew Kam Wing 李錦榮 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
JOO Hui Chan RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHOW Kyan Mervyn 周紀恩 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
FALLOON Benjamin John RE 7 2003-04-01 2003-08-22
HOUNSLOW Neil Patrick RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LAU Matthew Kai Cheong 劉啟昌 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
POHLI Brian Albert RE 7 2003-04-01 2003-08-22
TYE Philip Andrew RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LEE Jenny Li Gyn 李麗娟 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHOI Joonho, Michael RE 7 2003-04-01 2003-08-22
KAHNG Hong Seok RE 7 2003-04-01 2003-08-22
NIGAM Manish RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SHAH Asit Sudhir RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SHANNON David John RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHU Man Dick, Paul 朱文迪 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
GAULT Michael David RE 7 2003-04-01 2003-08-22
HARRIS Ian Nicholas RE 7 2003-04-01 2003-08-22
HO Kam Ho, Christopher 何錦浩 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
KOH Yusuke RE 7 2003-04-01 2003-08-22
MASON Anthony David RE 7 2003-04-01 2003-08-22
MOSS Alister Grahame RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SUZAT Alexis Dominique RE 7 2003-04-01 2003-08-22
KATO Yu RE 7 2003-04-01 2003-08-22
ZHANG Lily Xun 章循 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
TAO Dong 陶冬 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
YIP Shuk Yee, Sheila 葉淑儀 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LAU Joseph RE 7 2003-04-01 2003-08-22
ANDERSON David Laron RE 7 2003-04-01 2003-08-22
VARVEL Eric Morris RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHENG Steve RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LITSTER Daniel Edward RE 7 2003-04-01 2003-08-22
YUAN Bing 袁兵 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
PAWLEY Mark Edward RE 7 2003-04-01 2003-08-22
JIANG Ruo Yu 蔣若愚 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
SUNG Bun Wah 宋品曄 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
DUNNETT Janice 林蘭英 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
NORTON Brian Patrick RE 7 2003-04-01 2003-08-22
FENG Bing 馮兵 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHAN Wing Chiu 陳榮照 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
LEE Alexander Byungho RE 7 2003-04-01 2003-08-22
PARK Gregory RE 7 2003-04-01 2003-08-22
WITTENOOM Charles Robert Dirck RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHANG Shu-ming 張書銘 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
CHOU Wei Min 周偉民 RE 7 2003-04-01 2003-08-22
HALL Jonathan James RE 1 2003-04-01 2003-06-14
HALL Jonathan James RE 7 2003-04-01 2003-06-14
BAUTISTA Carl Joseph Ordoveza RE 1 2003-04-01 2003-06-09
BAUTISTA Carl Joseph Ordoveza RE 7 2003-04-01 2003-06-09
STICPEWICH Adam Nicholas Murray RE 1 2003-04-01 2003-05-01
STICPEWICH Adam Nicholas Murray RE 7 2003-04-01 2003-05-01
MATHARU Gurnek Mitch RE 1 2003-04-01 2003-04-30
MATHARU Gurnek Mitch RE 7 2003-04-01 2003-04-30
SAKAI Kazunori RE 1 2003-04-01 2003-04-03
SAKAI Kazunori RE 7 2003-04-01 2003-04-03

Get in touch to discuss your data needs now, at contact@dataguru.hk or with the form below: