Hong Kong SFC licence institution AAU948, Tanrich Asia-Pac Securities Limited 敦沛中亞證券有限公司

These are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAU948 on the SFC website.

The JSON format for this data is here.

Get in touch for API access to all sorts of public Hong Kong data

Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer

Name Role Activity Start date End date
NG Chun Tak, Kenneth 吳進德 RO 1 2018-05-29
SIU Wing Chun 蕭永進 RE 1 2018-03-01
NG Yuen Leong 吳遠亮 RE 1 2018-01-08
WONG Wai Fun 黃慧芬 RO 1 2018-01-05
WONG Wai Fun 黃慧芬 RO 4 2018-01-05
NG Chun Tak, Kenneth 吳進德 RE 4 2017-11-07
CHAN Ho Lim 陳晧廉 RE 1 2017-10-19
SIU Hi Kin, Helfen 蕭起健 RE 1 2017-07-28
LIN Peng 林芃 RO 1 2017-06-30
LIN Peng 林芃 RO 4 2017-06-30
YIP Lai Mei 葉麗薇 RE 1 2017-04-07
CHIU Fung Yee 趙鳳儀 RE 1 2017-03-15
CHIU Fung Yee 趙鳳儀 RE 4 2017-03-15
YU Ka Yan Michelle 喻家欣 RE 1 2017-02-27
YU Ka Yan Michelle 喻家欣 RE 4 2017-02-27
TSE Wai Chor 謝偉初 RE 1 2017-01-16
TSE Wai Chor 謝偉初 RE 4 2017-01-16
WONG Shing Kit, Shirley 黃成潔 RO 4 2016-06-27
CHENG Tsan Lung, Pierre 鄭贊龍 RE 1 2016-02-04
WONG Shing Kit, Shirley 黃成潔 RE 1 2015-12-22
LAU Kwong Hung, Peter 柳光洪 RE 1 2012-06-18
CHIU Pui Ying 招沛礽 RE 1 2006-03-23
WONG Tin Fuk, Alex 黃天福 RE 1 2005-03-10
YANG Xiao Ming 楊曉敏 RE 1 2003-07-24
MAU Hung Shun 繆孔順 RE 1 2003-07-14
TSANG Lai Lin 曾麗蓮 RE 1 2003-04-01
LI Hiu Tung 李曉東 RO 1 2017-01-27 2018-06-02
NG Chun Tak, Kenneth 吳進德 RE 1 2017-11-07 2018-05-29
CHOI Ho Shing 崔賀丞 RE 1 2017-11-24 2018-04-30
TSANG Man Sang 曾文生 RE 1 2015-12-24 2018-03-12
WONG Wai Fun 黃慧芬 RE 1 2017-09-06 2018-01-05
LEUNG Shuk Wah 梁淑華 RE 1 2003-04-01 2017-12-31
YIU Man Man 姚文敏 RE 1 2014-07-22 2017-10-03
YUE Pui Lam 余佩琳 RE 4 2016-08-24 2017-09-13
YUE Pui Lam 余佩琳 RE 1 2016-07-22 2017-09-13
TAM Mei Woon, Peggy 譚美奐 RE 1 2017-03-31 2017-07-20
TAM Mei Woon, Peggy 譚美奐 RE 4 2017-03-31 2017-07-20
LAM Lin Ying 林蓮英 RO 4 2016-06-27 2017-06-30
CHAN Hue Ying, Irene 陳曉盈 RO 1 2010-07-12 2017-06-30
LAI Ka Ching 黎嘉靜 RE 1 2003-04-01 2017-06-30
LAM Lin Ying 林蓮英 RO 1 2003-04-01 2017-06-30
POON To Sing 潘道成 RO 4 2016-06-27 2017-06-09
POON To Sing 潘道成 RO 1 2016-05-26 2017-06-09
LI Suet Lin 李說蓮 RE 1 2015-11-02 2017-04-07
CHENG Man Ho 鄭文豪 RE 1 2015-11-02 2017-04-07
LEE Yuk Chun, Ida 李玉珍 RE 1 2015-11-02 2017-04-07
TSUI Beng Chung 徐秉忠 RE 1 2015-11-02 2017-04-07
NGAN Siu Fun 顏少芬 RE 1 2005-08-16 2017-04-07
HO Chi Hang 何志恆 RE 1 2003-04-01 2017-04-07
TSUI Wing Kei, Rick 崔榮基 RE 1 2003-04-01 2017-03-31
CHUI Bo Fai 徐寶輝 RE 1 2014-06-16 2017-03-19
CHAN Man, Raymond 陳文 RO 1 2003-04-01 2017-03-19
LI Hiu Tung 李曉東 RE 1 2016-11-08 2017-01-27
CHU Wai Lun, Alan 朱偉倫 RE 1 2016-08-04 2016-09-09
HO Shiu Hung, Eddie 何紹雄 RE 1 2005-08-22 2016-06-06
POON To Sing 潘道成 RE 1 2016-04-07 2016-05-26
LO Siu Fong, Regina 勞少芳 RE 1 2003-12-01 2016-02-25
CHENG Tsan Lung, Pierre 鄭贊龍 RO 1 2003-11-07 2016-02-04
CHAN Luen Kuen, Amy 陳聯娟 RE 1 2005-08-01 2015-09-15
LAU Lai Wa, Mandy 劉麗華 RE 1 2010-03-22 2014-10-25
CHUI Bo Fai 徐寶輝 RE 1 2008-05-05 2014-03-15
LUK Kam Yuen 陸錦源 RE 1 2005-09-16 2014-01-30
LEE Lit Ming 李烈銘 RE 1 2009-07-14 2012-12-28
LAI Po Chun 黎寶珍 RE 1 2003-04-01 2011-12-31
YUE Ho Kei 余浩淇 RE 1 2003-04-01 2011-12-31
LAU Kwong Hung, Peter 柳光洪 RE 1 2003-04-01 2011-12-31
NG Chun Yee 吳振義 RE 1 2008-07-16 2011-05-21
LOK Lo 樂璐 RE 1 2010-01-11 2011-04-30
ZHANG Jing 張晶 RE 1 2009-08-31 2011-03-08
LAI Yiu Chung 黎耀宗 RE 1 2003-04-01 2010-07-14
LAI Fuk Che 黎馥姿 RE 1 2003-04-01 2010-07-14
CHAN Hue Ying, Irene 陳曉盈 RE 1 2007-02-05 2010-07-12
TANG Tat Fai 鄧達輝 RE 1 2008-08-07 2010-06-25
YIP Chi Chung 葉志忠 RE 1 2009-08-20 2010-06-07
SO Hing Nin, Henry 蘇慶年 RE 1 2009-09-03 2010-02-11
CHEN Lawrence Li 陳良驊 RE 1 2009-02-23 2009-10-31
LOK Lo 樂璐 RE 1 2006-01-17 2009-10-21
TING Pui Lan, Beverly 丁佩蘭 RE 1 2007-10-24 2009-06-08
SHEA Koon Cheong 佘冠昌 RE 1 2008-02-22 2009-02-10
HO Cheong Wing 何昌榮 RE 1 2008-09-18 2009-01-01
LI Ka Yan, Fianna 李家茵 RE 1 2008-03-11 2008-09-04
CHAN Chuen Leung 陳春良 RE 1 2003-04-01 2008-09-02
CHAN Sai Ping, Ricky 陳世平 RO 1 2003-04-01 2008-06-30
LAI Hon Yee, Eric 黎漢頤 RE 1 2007-08-15 2008-05-31
HO Chi Ming 何志明 RE 1 2007-12-07 2008-01-20
LEE Lit Ming 李烈銘 RE 1 2003-04-01 2007-12-31
LEUNG CHEUNG Chee Jen 梁張志珍 RE 1 2003-04-01 2007-12-31
LI Chun Ho Kevin 李俊昊 RE 1 2003-04-01 2007-12-11
CHENG Sui Yuk 鄭瑞玉 RE 1 2003-04-01 2007-11-12
LEUNG Chung Keung 梁仲強 RE 1 2006-10-10 2007-09-21
CHO Wing Yiu, David 曹鈞峖 RE 1 2005-06-03 2007-07-31
CHAN Yick Tsun 陳億川 RO 1 2003-04-01 2007-06-30
WONG Chi Kin 黃志堅 RE 1 2006-08-08 2007-05-09
WONG Wai Hon 黃偉漢 RE 1 2003-04-01 2006-08-31
FAN Kwong Hung, Ernest 范廣鴻 RE 1 2004-03-01 2006-01-31
TSANG Wing Kin 曾永堅 RE 1 2005-02-08 2006-01-16
MOK Wai Lap Gavin 莫湋苙 RE 1 2004-09-18 2005-12-15
WONG Wing Sheung 黃詠湘 RE 1 2005-04-25 2005-08-12
LAI Kam Wo 黎錦和 RO 1 2005-01-07 2005-06-06
LAI Kam Wo 黎錦和 RE 1 2003-04-01 2005-01-07
LAI Kam Wo 黎錦和 RE 4 2003-04-01 2004-11-01
LAM Lin Ying 林蓮英 RO 4 2003-04-01 2004-11-01
CHAN Chuen Leung 陳春良 RE 4 2003-04-01 2004-11-01
LAI Kam Wo 黎錦和 RE 6 2003-04-01 2004-11-01
CHAN Chuen Leung 陳春良 RE 6 2003-04-01 2004-11-01
LAM Lin Ying 林蓮英 RO 6 2003-04-01 2004-11-01
LAI Kam Wo 黎錦和 RE 9 2003-04-01 2004-11-01
CHAN Chuen Leung 陳春良 RE 9 2003-04-01 2004-11-01
LAM Lin Ying 林蓮英 RO 9 2003-04-01 2004-11-01
CHAN Man, Raymond 陳文 RO 4 2003-04-01 2004-06-28
CHAN Man, Raymond 陳文 RO 6 2003-04-01 2004-06-28
CHAN Man, Raymond 陳文 RO 9 2003-04-01 2004-06-28
CHAN Hung Ling 陳洪齡 RO 1 2003-04-01 2004-06-01
YU Kwok Leung 余國樑 RE 1 2003-04-01 2004-06-01
CHAN Hung Ling 陳洪齡 RO 4 2003-04-01 2004-06-01
CHAN Hung Ling 陳洪齡 RO 6 2003-04-01 2004-06-01
CHAN Hung Ling 陳洪齡 RO 9 2003-04-01 2004-06-01
LEE Lit Ming 李烈銘 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LAU Kwong Hung, Peter 柳光洪 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
YUE Ho Kei 余浩淇 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LAI Fuk Che 黎馥姿 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LI Chun Ho Kevin 李俊昊 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
TSUI Wing Kei, Rick 崔榮基 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LAI Ka Ching 黎嘉靜 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
HO Chi Hang 何志恆 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LAI Yiu Chung 黎耀宗 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LAI Po Chun 黎寶珍 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG CHEUNG Chee Jen 梁張志珍 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
YU Kwok Leung 余國樑 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG Shuk Wah 梁淑華 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
WONG Wai Hon 黃偉漢 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
TSANG Lai Lin 曾麗蓮 RE 4 2003-04-01 2004-05-05
LI Chun Ho Kevin 李俊昊 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
YU Kwok Leung 余國樑 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG Shuk Wah 梁淑華 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
WONG Wai Hon 黃偉漢 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LAI Po Chun 黎寶珍 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG CHEUNG Chee Jen 梁張志珍 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LAI Fuk Che 黎馥姿 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
TSANG Lai Lin 曾麗蓮 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
YUE Ho Kei 余浩淇 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LAI Ka Ching 黎嘉靜 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
HO Chi Hang 何志恆 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LEE Lit Ming 李烈銘 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LAU Kwong Hung, Peter 柳光洪 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LAI Yiu Chung 黎耀宗 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
TSUI Wing Kei, Rick 崔榮基 RE 6 2003-04-01 2004-05-05
LI Chun Ho Kevin 李俊昊 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LAI Ka Ching 黎嘉靜 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
TSUI Wing Kei, Rick 崔榮基 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
HO Chi Hang 何志恆 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
TSANG Lai Lin 曾麗蓮 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LAI Yiu Chung 黎耀宗 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG CHEUNG Chee Jen 梁張志珍 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LAI Po Chun 黎寶珍 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
WONG Wai Hon 黃偉漢 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LAU Kwong Hung, Peter 柳光洪 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LEUNG Shuk Wah 梁淑華 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
YU Kwok Leung 余國樑 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LEE Lit Ming 李烈銘 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
YUE Ho Kei 余浩淇 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
LAI Fuk Che 黎馥姿 RE 9 2003-04-01 2004-05-05
CHEUNG Wang Ho 張宏浩 RE 1 2004-02-03 2004-05-04
TSANG Tak Ming, Thomas 曾德明 RE 1 2003-04-01 2004-03-23
TSANG Tak Ming, Thomas 曾德明 RE 4 2003-04-01 2004-03-22
TSANG Tak Ming, Thomas 曾德明 RE 6 2003-04-01 2004-03-22
TSANG Tak Ming, Thomas 曾德明 RE 9 2003-04-01 2004-03-22
LEE Wai Yin 李偉賢 RO 1 2003-04-01 2004-03-11
LEE Wai Yin 李偉賢 RO 4 2003-04-01 2004-03-11
LEE Wai Yin 李偉賢 RO 9 2003-04-01 2004-03-11
CHOY Lan Ying, Silvia 蔡蘭英 RE 1 2003-04-01 2004-03-01
CHOY Lan Ying, Silvia 蔡蘭英 RE 4 2003-04-01 2004-03-01
CHOY Lan Ying, Silvia 蔡蘭英 RE 6 2003-04-01 2004-03-01
CHOY Lan Ying, Silvia 蔡蘭英 RE 9 2003-04-01 2004-03-01
TSANG Kwong Shek 曾光石 RE 1 2003-04-01 2004-02-20
TSANG Kwong Shek 曾光石 RE 4 2003-04-01 2004-02-20
TSANG Kwong Shek 曾光石 RE 6 2003-04-01 2004-02-20
TSANG Kwong Shek 曾光石 RE 9 2003-04-01 2004-02-20
YU Ching Yat 于正一 RE 1 2003-04-01 2004-01-16
YU Ching Yat 于正一 RE 4 2003-04-01 2004-01-16
YU Ching Yat 于正一 RE 6 2003-04-01 2004-01-16
YU Ching Yat 于正一 RE 9 2003-04-01 2004-01-16
FAN Kwong Hung, Ernest 范廣鴻 RE 1 2003-07-11 2004-01-07
LEE Kwok Ho, Andrew 李國豪 RE 1 2003-04-01 2003-12-30
LEE Kwok Ho, Andrew 李國豪 RE 4 2003-04-01 2003-12-29
LEE Kwok Ho, Andrew 李國豪 RE 6 2003-04-01 2003-12-29
LEE Kwok Ho, Andrew 李國豪 RE 9 2003-04-01 2003-12-29
LO Ying Lun 勞應麟 RE 1 2003-04-01 2003-11-12
LO Ying Lun 勞應麟 RE 4 2003-04-01 2003-11-06
LO Ying Lun 勞應麟 RE 6 2003-04-01 2003-11-06
LO Ying Lun 勞應麟 RE 9 2003-04-01 2003-11-06
CHENG Sui Yuk 鄭瑞玉 RE 4 2003-04-01 2003-10-21
CHENG Sui Yuk 鄭瑞玉 RE 6 2003-04-01 2003-10-21
CHENG Sui Yuk 鄭瑞玉 RE 9 2003-04-01 2003-10-21
KONG Chiu San, Raymond 江朝新 RE 1 2003-04-01 2003-09-08
KONG Chiu San, Raymond 江朝新 RE 4 2003-04-01 2003-09-08
KONG Chiu San, Raymond 江朝新 RE 6 2003-04-01 2003-09-08
KONG Chiu San, Raymond 江朝新 RE 9 2003-04-01 2003-09-08
CHAN Miu Kuen 陳妙娟 RE 1 2003-04-01 2003-07-15
CHAN Miu Kuen 陳妙娟 RE 4 2003-04-01 2003-07-15
CHAN Miu Kuen 陳妙娟 RE 6 2003-04-01 2003-07-15
CHAN Miu Kuen 陳妙娟 RE 9 2003-04-01 2003-07-15

Get in touch to discuss your data needs now, at contact@dataguru.hk or with the form below: